X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Czaplicki Kazimierz W., Dauter Bogusław, Jaworski Stefan J., Kisielewicz Andrzej, Rymarz Ferdynand - Kodeks wyborczy. Komentarz
+ do schowka
189.00 zł
151.39 zł
Rabat: 37.61 zł
Cena katalogowa: 189.00 zł
Dostępność: 24h
KSIĄŻKA
Czaplicki Kazimierz W., Dauter Bogusław, Jaworski Stefan J., Kisielewicz Andrzej, Rymarz Ferdynand
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: 1
Stron: 1024
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Dar zabawy

Dar zabawy
 
Barbara Bilewicz-Kuźnia
 
Lublin 2014


Rymuję i buduję

Rymuję i buduję
Sylwia Kustosz
 
Lublin 2014


Korespondenci.pl

Korespondenci.pl
Dorota Kowalska,
Wojciech Rogacin 
 
Warszawa 2014


Wschód

Wschód
Andrzej Stasiuk
Warszawa 2014


Bóg i nauka

Bóg i nauka
Michał Heller, Giulio Brotti
Kraków 2013


Gniew

Gniew
Zygmunt Miłoszewski
Warszawa 2014


Kwestia krwi

Kwestia krwi
Marcin Wroński
Warszawa 2014

Pokaz

36.86 zł

Rabat: 11.14 zł
Cena katalogowa: 48.00 zł
Dostępność: 24h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Administracja rządowa w Polsce

Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 222
Format: B5
ISBN: 9788376415956

Opis:

Administracja rządowa w Polsce

W publikacji Autorzy przedstawili w sposób syntetyczny i przystępny całokształt systemu administracji rządowej w Polsce, zaczynając od Rady Ministrów i prezesa Rady Ministrów, poprzez organy i urzędy centralne, aż po administrację terenową. Ta ostatnia, wciąż bardzo rozbudowana, obejmuje administrację niezespoloną oraz wojewodów i administrację zespoloną. Praca oparta jest na najnowszej literaturze przedmiotu oraz aktualnym stanie prawnym.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów prawa, administracji i politologii, a także pracowników administracji rządowej zamierzających się starać o uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej.

Wstęp

Administracja publiczna dzieli się, najogólniej rzecz biorąc, na administrację scentralizowaną (administracja rządowa) i administrację zdecentralizowaną (samorząd terytorialny, samorządy zawodowe oraz podmioty wykonujące funkcje zlecone administracji). Prezentowane opracowanie zostało poświęcone bardzo istotnej części administracji publicznej, jaką jest administracja rządowa.

Administracja rządowa, zarówno centralna, jak i terenowa, tworzy system, który jest wypadkową rozwiązań wprowadzanych często wiele lat temu, a następnie zmienianych czy modyfikowanych. Można nawet zaryzykować twierdzenie, że wicie reform systemu administracji stało się przyczynkiem do kolejnych następujących po sobie reform, przez co system ten jest bardzo skomplikowany i trudny w percepcji dla zwykłego obywatela.

Na rynku wydawniczym nie ma obecnie opracowania, które w sposób kompleksowy przedstawia aktualny status administracji rządowej. Wypełniając tę lukę, kierujemy niniejszy podręcznik przede wszystkim do studentów prawa, administracji i politologii, a także pracowników administracji rządowej zamierzających się starać o uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej.

Autorzy zdawali sobie sprawę, że przedstawiane zagadnienia wymagają orientacji w całym systemie prawa oraz umiejętnego interpretowania odpowiednich przepisów. Stąd też szczególną troskę położono na klarowność i jasność wywodów. Duży nacisk został również położony na wyjaśnianie podstawowych pojęć, wskazywanie ich zastosowania praktycznego.

Bezsprzeczną zaletą prezentowanego opracowania jest jego kompleksowość, ale także konkretność i zwięzłość. Ambicją autorów było całościowe przedstawienie problematyki ustrojowej administracji rządowej w Polsce i jej organów. Przyjęcie formuły konkretności i zwięzłości stało się łatwiejsze dzięki zastosowaniu przypisów. Dzięki temu czytelnicy zainteresowani pogłębieniem wiedzy dotyczącej niektórych zagadnień mogą sięgnąć do cytowanych lub powoływanych przez poszczególnych autorów publikacji.

Przedstawiane opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów merytorycznych oraz bibliografii, która zawiera wykaz zastosowanych aktów prawnych, orzeczeń, opracowań naukowych i witryn internetowych, mogących się okazać pomocą dla osób piszących pracę licencjacką, magisterską czy doktorską.

Opracowanie to jest owocem pracy zespołu autorów z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z Wydziału Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Konstytucyjna zasada decentralizacji administracji publicznej a administracja rządowa

1.1. Administracja publiczna
1.2. Administracja rządowa i administracja samorządowa
1.3. Decentralizacja władzy publicznej
1.4. Administracja rządowa a zasada decentralizacji
   1.4.1. Ograniczenia zasady samodzielności wynikające z Konstytucji RP
   1.4.2. Ograniczenia zasady samodzielności wynikające jedynie z ustaw

Rozdział 2. Prezes Rady Ministrów

2.1. Kompetencje prezesa Rady Ministrów
2.2. Kierowanie pracami Rady Ministrów

Rozdział 3. Rada Ministrów

3.1. Pozycja ustrojowa Rady Ministrów
3.2. Skład Rady Ministrów
3.3. Zadania Rady Ministrów
3.4. Powoływanie i dymisja Rady Ministrów
   3.4.1. Procedura podstawowa tworzenia Rady Ministrów (art. 154 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji)
   3.4.2. Pierwsza procedura rezerwowa (art. 154 ust. 3 Konstytucji)
   3.4.3. Druga procedura rezerwowa (art. 155 ust. 1 Konstytucji)
   3.4.4. Powoływanie rządu w drodze konstruktywnego wotum nieufności
3.5. Rada Ministrów – tryb funkcjonowania
3.6. Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów
   3.6.1. Solidarna odpowiedzialność Rady Ministrów
3.7. Odpowiedzialność konstytucyjna Rady Ministrów

Rozdział 4. Minister, ministerstwo

4.1. Formalna struktura Rady Ministrów
4.2. Ministrowie i ich aparat pomocniczy
4.3. Odpowiedzialność członków Rady Ministrów

Rozdział 5. Kierownicy urzędów centralnych, urzędy centralne

5.1. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów
5.2. Prezes Głównego Urzędu Statycznego
5.3. Polski Komitet Normalizacyjny
5.4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
5.5. Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
5.6. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
5.7. Rada do spraw Uchodźców
5.8. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
5.9. Rzecznik Praw Pacjenta
5.10. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szef Agencji Wywiadu
5.11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Rozdział 6. Wojewoda, urząd wojewódzki

6.1. Pozycja ustrojowa wojewody
6.2. Zadania wojewody
   6.2.1. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów w województwie
   6.2.2. Wojewoda jako zwierzchnik zespolonej administracji rządowej
   6.2.3. Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem terytorialnym
   6.2.4. Wojewoda jako reprezentant Skarbu Państwa
   6.2.5. Oddziaływanie wojewody na administrację niezespoloną
6.3. Stanowienie przez wojewodę aktów prawa miejscowego
6.4. Kontrola prowadzona przez wojewodę
6.5. Wojewoda jako organ administracji władczo kształtujący prawny status podmiotów administrowanych
6.6. Działanie wojewody w innych formach
6.7. Urząd wojewódzki

Rozdział 7. Administracja zespolona w województwie i powiecie

7.1. Zespolona administracja rządowa w województwie i powiecie – zagadnienia wstępne
7.2. Administracja zespolona w województwie
   7.2.1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
   7.2.2. Komendant wojewódzki Policji
   7.2.3. Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej jako kierownik wojewódzkiej inspekcji handlowej
   7.2.4. Wojewódzki konserwator zabytków jako kierownik wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków
   7.2.5. Kurator oświaty
   7.2.6. Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jako kierownik wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
   7.2.7. Wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego jako kierownik inspekcji geodezyjnej i kartograficznej
   7.2.8. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako kierownik wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska
   7.2.9. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jako kierownik wojewódzkiej inspekcji farmaceutycznej
   7.2.10. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego jako kierownik wojewódzkiego nadzoru budowlanego
   7.2.11. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa jako kierownik wojewódzkiej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa
   7.2.12. Wojewódzki lekarz weterynarii jako kierownik wojewódzkiej inspekcji weterynaryjnej
   7.2.13. Wojewódzki inspektor transportu drogowego jako kierownik wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego
   7.2.14. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny
7.3. Administracja zespolona w powiecie
   7.3.1. Komendant powiatowy Policji
   7.3.2. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
   7.3.3. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
   7.3.4. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny

Rozdział 8. Administracja niezespolona

8.1. Uwagi wstępne
8.2. Organy administracji niezespolonej
   8.2.1. Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień
   8.2.2. Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych
   8.2.3. Dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej
   8.2.4. Dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych
   8.2.5. Dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar
   8.2.6. Dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych
   8.2.7. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej
   8.2.8. Dyrektorzy urzędów morskich
   8.2.9. Dyrektorzy urzędów statystycznych
   8.2.10. Dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej
   8.2.11. Graniczni i powiatowi lekarze weterynarii
   8.2.12. Komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów Straży Granicznej
   8.2.13. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego
   8.2.14. Państwowi graniczni inspektorzy sanitarni
   8.2.15. Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

Rozdział 9. Administracja terenowa pozadziałowa

Bibliografia

Klienci, którzy kupili Administracja rządowa w Polsce wybrali również:

Jachowicz Michał, Kotulski Mariusz - Forma dokumentu elektronicznego w działalności administracji publicznej
+ do schowka
KSIĄŻKA
Jachowicz Michał, Kotulski Mariusz
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2012
Stron: 206
45.00 zł
34.56 zł
Ignatowicz Jerzy, Nazar Mirosław - Prawo rodzinne
+ do schowka
KSIĄŻKA
Ignatowicz Jerzy, Nazar Mirosław
Wydawca: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
Rok wydania: 2012
Stron: 472
69.00 zł
58.30 zł
Ura Elżbieta - Prawo administracyjne
+ do schowka
KSIĄŻKA
Ura Elżbieta
Wydawca: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
Rok wydania: 2012
Stron: 440
69.00 zł
58.30 zł
red. Rysz-Kowalczyk Barbara - Polityka społeczna gmin i powiatów. Kompendium wiedzy o instytucjach i procedurach
+ do schowka
KSIĄŻKA
red. Rysz-Kowalczyk Barbara
Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania: 2011
Stron: 271
37.50 zł
31.87 zł
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Administracja rządowa w Polsce - red. Chmaj Marek
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Podręczniki. Ćwiczenia i zadania » Podręczniki akademickie. Skrypty
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10