X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Mazurek Grzegorz, Zaręba Sebastian - Ustawa o zmianie ustawy prawo zamówień publicznych. Komentarz
-18%
+ do schowka
188.00 zł
154.14 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 33.86 zł
Cena katalogowa: 188.00 zł
Dostępność: 24h
KSIĄŻKA
Mazurek Grzegorz, Zaręba Sebastian
Wydawca: Presscom Sp. z o.o.
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 6
Stron: 628
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Królowa

Królowa
Elżbieta Cherezińska
Poznań 2016


Małe życie

Małe życie
Warszawa 2016
Sekretne życie drzew
Peter Wohlleben
Kraków 2016


Halo człowiek

Halo człowiek
Konrad Kruczkowski
Warszawa 2016


Skucha

Skucha
Jacek Hugo-Bader
Warszawa 2016


Cień eunucha

Cień eunucha
Jaume Cabre
Warszawa 2016


Harda

Harda
Elżbieta Cherezińska
Poznań 2016


Wylecz się sam

Wylecz się sam
Megadawki witamin
Andrew W.PH.D. Saul
Warszawa 2016

Pokaz

22.31 zł

Rabat: 3.94 zł
Cena katalogowa: 26.25 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Lublin
Stron: 293
Format: B5
ISBN: 9788373636910

Opis:

SPIS TREŚCI

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

Rozdział I
EWOLUCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE

1. Historia samorządu terytorialnego w Polsce
1.1. Powstanie gminy w Polsce
1.2. Gmina w okresie monarchii patrymonialnej
1.2.1. Ustrój wsi
1.2.2. Organizacja miast
1.3. Struktura terytorialna w monarchii stanowej
1.3.1. Ustrój wsi
1.3.2. Organizacja miast
1.3.3. Zarząd prowincjonalny i wojewódzki
1.4. Podział terytorialny w Rzeczypospolitej szlacheckiej
1.5. Samorząd terytorialny w Konstytucji 3 maja 1791 roku
1.6. Ustrój samorządu terytorialnego w dobie zaborów
1.6.1. Księstwo Warszawskie (1807-1815)
1.6.2. Królestwo Polskie
1.6.3. Samorząd terytorialny w Wielkim Księstwie Poznańskim
1.6.4. Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Wolnym Mieście Krakowie
1.6.5. Samorząd terytorialny w Galicji
1.6.6. Zarząd lokalny w zaborze pruskim
1.6.7. Samorząd terytorialny w zaborze rosyjskim
1.7. Samorząd terytorialny a sprawa polska podczas I wojny światowej
1.8. Istota samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej
1.8.1. Samorząd terytorialny w konstytucji z dnia 17 marca 1921 roku
1.8.2. Samorząd terytorialny poszczególnych szczebli w ustawie z dnia 23 marca 1933 roku o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego
1.8.3. Miejsce samorządu terytorialnego w konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku
1.9.Podział terytorialny kraju w okresie II wojny światowej
1.10.Model samorządu terytorialnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1.11. Samorząd terytorialny w strukturze współczesnego państwa prawnego

2. Pojęcie ?samorząd terytorialny"
2.1. Samorząd terytorialny w znaczeniu prawnym
2.2. Samorząd terytorialny w znaczeniu politycznym
2.3. Samorząd terytorialny w znaczeniu socjologicznym
2.4. Ekonomiczna koncepcja funkcjonowania samorządu terytorialnego


Rozdział II
SAMORZĄD TERYTORIALNY A ORGANY PAŃSTWA

1. Legitymacja sprawowania władzy przez samorząd terytorialny w związku z legitymacją władzy w państwie

2. Cele samorządu terytorialnego a cele państwa

3. Zadania samorządu terytorialnego a zadania państwa w zdecentralizowanym systemie sprawowania władzy

4. Samorząd terytorialny a władza publiczna

5. Instrumenty Rady Ministrów kształtujące lokalną politykę

6. Kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych, budżetu, instytucji finansowych w przedmiocie ingerencji w zakres swobody

samorządu terytorialnego

7. Trybunał Konstytucyjny a samorząd terytorialny
7.1. Trybunał Konstytucyjny - zagadnienia ogólne
7.2. Oddziaływanie Trybunału Konstytucyjnego na lokalną politykę

8. Najwyższa Izba Kontroli a samorząd terytorialny
8.1. Najwyższa Izba Kontroli - zagadnienia ogólne
8.2. Oddziaływanie Najwyższej Izby Kontroli na lokalną politykę

9. Sąd Najwyższy a samorząd terytorialny

10. Organy upoważnione do zajęcia określonego stanowiska


Rozdział III
KONCEPCJA NADZORU NAD SAMORZĄDEM GMINNYM W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ

1. Historia nadzoru nad samorządem gminnym
1.1. Rzeczpospolita szlachecka
1.2. Monarchia konstytucyjna
1.3. Okres zaborów
1.3.1. Zabór pruski
1.3.2. Zabór rosyjski
1.3.3. Zabór austriacki
1.4. Okres I wojny światowej (1914-1918)
1.5. II Rzeczpospolita
1.5.1. Nadzór na obszarze dawnego Królestwa Kongresowego
1.5.2. Instytucja nadzoru w dawnej Galicji
1.5.3. Struktura nadzoru na ziemiach dawnego zaboru pruskiego
1.5.4. Ujednolicenie systemu nadzoru nad samorządem gminnym
1.5.5. Charakter nadzoru określonego w konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku
1.6. Polska Rzeczpospolita Ludowa

2. Instytucja nadzoru we współczesnym państwie demokratycznym
2.1. Pojęcie ?nadzoru"
2.2. Cele nadzoru
2.3. Funkcje nadzoru
2.4. Środki nadzoru
2.5. Rodzaje nadzoru
2.6. Kryterium nadzoru
2.7. Nadzór a kontrola

3. Zakres działania organów nadzoru

4. Struktura organów nadzoru nad działalnością samorządu gminnego

5. Sejm jako organ uczestniczący w procesie nadzoru nad samorządem gminnym

6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej jako uczestnik procesu nadzoru nad samorządem gminnym

7. Instytucja nadzoru nad samorządem gminnym w wybranych krajach Europy Zachodniej
7.1. Nadzór nad gminami w Austrii
7.2. Nadzór komunalny w Hiszpanii
7.3. Holenderski model nadzoru nad funkcjonowaniem gminy
7.4. Konstrukcja nadzoru nad gminami w Szwajcarii
7.5. Istota nadzoru nad gminami we Francji
7.6. Instytucja nadzoru nad gminami w Niemczech


Rozdział IV
POSTĘPOWANIE W SPRAWACH OBJĘTYCH ZAKRESEM NADZORU ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NAD SAMORZĄDEM GMINNYM

1. Nadzór nad samorządem gminnym sprawowany przez Prezesa Rady Ministrów
1.1. Prezes Rady Ministrów jako organ administracji rządowej
1.2. Prezes Rady Ministrów jako organ nadzoru nad samorządem gminnym

2. Nadzór nad samorządem gminnym sprawowany przez wojewodę
2.1. Wojewoda jako organ administracji rządowej
2.2. Wojewoda jako organ nadzoru nad samorządem gminnym
2.2.1. Wszczęcie postępowania nadzorczego
2.2.2. Postępowanie wyjaśniające
2.2.3. Formy zakończenia postępowania nadzorczego
2.2.4. Uzasadnienie rozstrzygnięcia nadzorczego
2.2.5. Konstrukcja zarządzenia zastępczego wojewody
2.2.6. Odpowiedzialność wojewody za szkody wyrządzone aktami nadzoru nad samorządem gminnym


Rozdział V
POSTĘPOWANIE NADZORCZE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZAKRESIE SPRAW FINANSOWYCH GMINY

1. Podmiotowy zakres nadzoru regionalnej izby obrachunkowej
2. Organizacja i zasady działania regionalnej izby obrachunkowej
2.1. Kolegium regionalnej izby obrachunkowej
2.2. Składy orzekające
2.3. Wydziały
2.4. Komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
2.5. Zadania inspektorów do spraw kontroli gospodarki finansowej

3. Przedmiotowy zakres nadzoru regionalnej izby obrachunkowej
3.1. Postępowanie w zakresie nadzoru nad stanowieniem i wykonywaniem budżetu gminy
3.2. Postępowanie nadzorcze w zakresie absolutorium

4. Krajowa Rada regionalnych izb obrachunkowych

5. Struktura nadzoru nad działalnością regionalnej izby obrachunkowej


Rozdział VI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA ORAZ KOGNICJA SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWACH NADZORU NAD SAMORZĄDEM GMINNYM

1. Sądownictwo administracyjne w II Rzeczypospolitej
1.1. Struktura organizacyjna oraz właściwość Najwyższego Trybunału Administracyjnego
1.1.1. Organizacja wewnętrzna Najwyższego Trybunału Administracyjnego
1.1.2. Tryb postępowania przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym
1.2. Reforma sądownictwa administracyjnego
1.2.1. Właściwość Najwyższego Trybunału Administracyjnego po reformie
1.2.2. Charakter postępowania
1.2.3. Formy rozstrzygania
1.3. Inwalidzki Sąd Administracyjny jako organ szczególnego sądownictwa administracyjnego
1.4. Postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie nadzoru nad samorządem gminnym

2. Reaktywowanie jednoinstancyjnego sądownictwa administracyjnego
2.1. Model sądownictwa administracyjnego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.2. Organizacja i zakres działania Naczelnego Sądu Administracyjnego jako jednej instancji wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie

prawnym (do 2004 r.)
2.2.1. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego
2.2.2. Tryb postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

3. Współczesny model sądownictwa administracyjnego
3.1. Ustrój sądownictwa administracyjnego po reformie
3.1.1. Struktura organizacyjna wojewódzkich sądów administracyjnych
3.1.2. Struktura organizacyjna Naczelnego Sądu Administracyjnego
3.2. Postępowanie sądowoadministracyjne
3.2.1. Właściwość miejscowa i rzeczowa wojewódzkich sądów administracyjnych oraz postępowanie przed tymi sądami
3.2.2. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

4. Naruszenie interesu prawnego przez akt organu gminy

5. Sądowa ochrona samodzielności gminy

6. Właściwość sądu administracyjnego w zakresie wykonywania nadzoru nad działalnością samorządu gminnego


ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
1. Akty normatywne

2. Orzeczenia
2.1. Orzeczenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego
2.2. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego
2.3. Orzeczenia Sądu Najwyższego
2.4. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

3. Literatura

4. Dokumenty Kościoła

Klienci, którzy kupili Samorząd terytorialny a państwo. Prawne … wybrali również:

Knysiak-Sudyka Hanna - Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo
-5%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Knysiak-Sudyka Hanna
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 189
Stron: 412
99.00 zł
94.05 zł
Dodaj do koszyka
red.Knysiak-Molczyk Hanna - Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
-18%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Knysiak-Molczyk Hanna
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 189
Stron: 1250
199.00 zł
163.18 zł
Dodaj do koszyka
red.Hauser Roman, red.Wierzbowski Marek - Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
-26%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Hauser Roman, red.Wierzbowski Marek
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 1
Stron: 944
349.00 zł
257.56 zł
Dodaj do koszyka
Mudrecki Artur, red. Knysiak-Molczyk Hanna - Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Mudrecki Artur, red. Knysiak-Molczyk Hanna
Wydawca: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: 1
Stron: 456
129.00 zł
93.91 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym - Karpiuk Mirosław
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo administracyjne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10