X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Zbiór cywilny Plus 2019 r.
-23%
+ do schowka
79.00 zł
61.22 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 17.78 zł
Cena katalogowa: 79.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: 1
Stron: 1880
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

52.51 zł

Rabat: 6.49 zł
Cena katalogowa: 59.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Administracja publiczna w procesie planowania polityki publicznej

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 242
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 9788380302747

Opis:

Administracja publiczna w procesie planowania polityki publicznej

WPROWADZENIE

Bogusław Pytlik

Podejmując w prezentowanym opracowaniu istotne, wybrane zagadnienia dotyczące planowania polityki publicznej, jego autorzy kontynuują prowadzone od kilku lat badania poświęcone mechanizmom funkcjonowania współczesnego państwa i jego organów, analizowanym z perspektywy nauk o polityce publicznej. Jej istota, przez którą należy rozumieć systemowe i uporządkowane działania instytucji publicznych skierowane na realizację podstawowych funkcji państwa oraz rozwiązywanie zasadniczych problemów zbiorowych powoduje, że analizowanie polityki publicznej powinno przede wszystkim odbywać się w ujęciu procesowym. Mając jednak na uwadze fakt, że polityka publiczna nie sprowadza się wyłącznie do regulacji prawnych zawartych w aktach normatywnych oraz treści konkretnych programów lub strategii, istotne staje się zwrócenie baczniejszej uwagi na jej cykliczność. Cykle polityki publicznej obejmują konkretne etapy prowadzonych działań, do których zasadniczo zalicza się: 1) rozpoznanie, wyodrębnienie i ustalenie listy problemów, tzw. ustalenie agendy, 2) formułowanie treści polityki publicznej, 3) proces decyzyjny polegający na wyborze konkretnych rozwiązań, 4) wdrożenie rozwiązań - implementacja polityki publicznej, 5) monitorowanie rezultatów - ewaluacja polityki publicznej . Biorąc zatem pod uwagę wspomnianą cykliczność, autorzy prezentowanego opracowania postanowili przedstawić rozważania poświęcone aktywności podmiotów administracji publicznej w dziedzinie planowania polityki publicznej.

Na wstępie wypada zwrócić uwagę na fakt, że obecnie coraz wyraźniej poszukuje się nowych rozwiązań w sferze współdziałania organów administracji publicznej z innymi podmiotami zarówno wewnątrzkrajowymi, jak i międzynarodowymi. Potrzeba stworzenia takich rozwiązań wynika przede wszystkim z racji uzasadnionej konieczności zastąpienia nieefektywnej koncepcji tzw. nowego zarządzania publicznego (new public management), które w czasie dominacji doktryny, a właściwie ideologii, neoliberalnej wyparło klasyczne zarządzanie publiczne . Jak się jednak okazuje, proces ten nie jest nieodwracalny. Bez większych trudności można dostrzec, że w miejsce new public management postuluje się od pewnego czasu wprowadzenie ?współzarządzania publicznego" (public governance), w którym zasadniczo zwraca się uwagę na występowanie interakcji między różnymi podmiotami, działającymi na rzecz osiągnięcia wspólnych celów, ale niestety już nie na stopień efektywności społecznej tych działań. Co niezwykle istotne, public governance nie uwzględnia specyfiki aksjologicznych podstaw funkcjonowania państwa oraz otwartości i transparentności jego instytucji, a zatem i podmiotów administracji publicznej. Ponadto, nie sposób, opierając się na założeniach public governance, przyjąć, że możliwe w praktyce byłoby ?zarządzanie obywatelami" przez organy administracji publicznej. Wszak taka sytuacja oznaczałaby uprzedmiotowienie jednostek ludzkich, dysponujących prawami podmiotowymi. Ostatnia z kwestii, dotycząca zasadniczych wad public governance, odnosi się do demokratycznych zasad i procedur, na których opiera się funkcjonowanie podmiotów administracji publicznej, w tym zwłaszcza administracji samorządowej. Zasady te jednak nie mają zbyt wiele wspólnego z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych, będących genetycznie bliskimi public governance.

O licznych wadach public governance można się dowiedzieć tak z powszechnie dostępnej literatury przedmiotu, jak też z treści rozdziału pierwszego prezentowanego opracowania. Mając na uwadze sygnalizowane w tym miejscu niedostatki public governance, z pewnością warto poświęcić uwagę innej koncepcji, tj. nowego współrządzenia publicznego (new publicgovernance), odznaczającej się nie tylko walorami teoretycznymi, ale i praktycznymi, rodzącymi pozytywne skutki w postaci konkretnych stylów prowadzenia polityki w ramach i przez administrację publiczną, jako istotny podmiot polityki publicznej na różnych poziomach. Przykłady rozwiązań w tym względzie, które znajdziemy w praktyce planowania i wdrażania polityki publicznej w państwach skandynawskich, mogą być praktycznym dowodem na społeczną efektywność i aksjologiczną właściwość działań. Rozważania na ten temat wsparte zostały bardzo interesującymi studiami przypadków.

Inny aspekt planowania polityki publicznej przez administrację publiczną przeanalizowany został w kontekście modelu wykładni prawa, traktowanej jako wsparcie dla tytułowego procesu. Z pewnością nie sposób wyobrazić sobie w państwach współczesnych prowadzenia polityki publicznej bez stosowania odpowiednich norm prawnych. Te zaś związane są z procesem ich tworzenia, stosowania, ale także wykładni i oddziaływania prawa. Odpowiednio wysoki poziom jakości wykładni prawa ma bardzo istotny wpływ na pojmowanie tekstów aktów normatywnych. Poziom zaś wiedzy wykładniczej podmiotów administracji publicznej ma bardzo istotny wpływ na jakość normatywnego procesu projektowania polityki publicznej oraz rozumienie treści kodowanej w przepisach prawnych. Mimo pełnej świadomości, że w praktyce regulacje prawne nie są jedynym czy najważniejszym czynnikiem sprawczym działań podejmowanych w ramach danej polityki publicznej, a decyduje o tym aktywność podmiotów sfery publicznej i umiejętności ich współpracy, nie sposób jednak lekceważyć wspomnianego procesu wykładni prawa. Ważnym zagadnieniem o wymiarze międzynarodowym poddanym analizie w niniejszym opracowaniu są kolejne kanadyjskie Narodowe Plany Działania oceniane jako instrumenty realizacji inicjatywy Partnerstwa Otwartego Rządu. Koncepcję tę należy uznać za próbę wprowadzenia nowego, a czasami zmodernizowanego, sposobu organizacji działań podejmowanych przez instytucję państwa. Konkretne poczynania zlokalizowane zostały na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i w międzynarodowych. Przygotowanie, planowanie i realizacja wspomnianych planów działania opierały i opierają się na konsultacjach społecznych, które z biegiem czasu zyskiwały w Kanadzie na sprawności. Dotychczasowa aktywność w tej materii ukazuje także, w jaki sposób można m.in. usprawnić współpracę kolegialnego organu egzekutywy z obywatelami lub tę istniejącą między pracownikami podmiotów administracji publicznej. Realizacja inicjatywy Partnerstwa Otwartego Rządu w Kanadzie udowadnia rzeczywiście wysoki stopień zaangażowania rządu w rozwiązywanie istotnych problemów obywateli, jak i wskazuje na wysoki stopień jego odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Nie należy jednak zapominać, że ta niezwykle interesująca inicjatywa z pewnością nie może być pojmowana jako skuteczny sposób radzenia sobie z trudnościami w zakresie sprawowania władzy czy komunikowania się z obywatelami. Prowadzone dotychczas działania oraz ich efekty stanowią część niezbędnych wysiłków, które muszą być kontynuowane w różnych formach i ramach organizacyjnych. Oznaczają one również pewne wnioski dla Polski, dotyczące aktywnego włączenia obywateli i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w procesy planowania i realizacji polityki publicznej na różnych poziomach.

Opracowanie zostało zwieńczone analizą zagadnienia udziału podmiotów administracji publicznej w planowaniu rozwoju regionalnego w Polsce na przykładzie województwa mazowieckiego. Uwidacznia się w tym studium rosnący w dwóch ostatnich dekadach udział nie tylko Rady Ministrów RP, ale i organów samorządów województw, które stały się podmiotami faktycznie dominującymi w dziedzinie planowania rozwoju regionalnego. W przypadku ich działalności w analizowanym zakresie nadal istotna jest konieczność zapewniania im odpowiedniej samodzielności decyzyjnej oraz finansowej. Identyfikowanie przez samorządy województw najważniejszych celów w zakresie rozwoju regionalnego wymaga od nich zarówno znajomości dynamicznie zmieniających się realiów gospodarczych, jak i umiejętności prognozowania oraz planowania rozwoju w perspektywie najbliższych kilkunastu lat, przy uwzględnieniu konieczności dostosowania się do dopiero nadchodzących okoliczności i zjawisk. Planowanie rozwoju regionalnego wymaga ponadto uwzględnienia aktywności innych podmiotów (interesariuszy) życia społecznego i gospodarczego w regionie. Ich działania, jak i te prowadzone przez samorządy województw, powinny się wzajemnie uzupełniać i powinny być prowadzone w uporządkowanym współdziałaniu. Istota skutecznego działania w zakresie planowania oraz realizowania polityki rozwoju regionalnego sprowadza się zasadniczo do identyfikacji szans, możliwości oraz potencjalnych zagrożeń. Lata działalności samorządów polskich województw niewątpliwie pokazują stopniowy wzrost racjonalności działania ich władz. Dalszy i szybszy postęp w tej materii uzależniony jest od wielu czynników. Jednak przede wszystkim należy odejść od wadliwego modelu zarządzania publicznego na rzecz modelu współrządzenia, w którym niezbędne staje się uzyskanie konsensu decyzyjnego.

Przedstawione opracowanie wypada zasadnie traktować jako okazję do zapoczątkowania bardziej szczegółowych dyskusji na temat poszczególnych cykli polityki publicznej i ich społecznej efektywności, w tym także różnych aspektów jej planowania. Analizowane w publikacji zagadnienia, co zrozumiałe, nie wyczerpują problematyki planowania polityki publicznej i udziału w tym procesie organów administracji publicznej. Mają stanowić zaczyn do bardziej szczegółowych studiów porównawczych. Pozostając przy tej tematyce, można by poruszać inne, znaczące problemy dotyczące np. jakości relacji istniejących między politykami, urzędnikami i ekspertami oraz społeczeństwem, jego konkretnymi grupami lub organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w procesie planowania polityki publicznej (lub wybranych polityk sektorowych) czy też wpływu istotnych wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych na decydentów w zakresie planowania czy zmiany wcześniej przyjętych założeń oraz priorytetów lub ograniczeń w dziedzinie planowania regionalnych i lokalnych polityk sektorowych. Z pewnością takie opracowania powstaną lub już są przygotowywane przez badaczy i praktyków z różnych środowisk, w tym akademickich i samorządowych.

Niezależnie jednak od tego, jak sprawy potoczą się w przyszłości, autorzy niniejszego opracowania w zakresie analizowanych problemów dokonali ich aktualnej oceny, jak i sformułowali istotne wnioski dotyczące różnych aspektów procesu planowania polityki publicznej przez podmioty administracji publicznej. Niewątpliwie część konstatacji i wniosków wykracza nawet poza tak wyznaczony zakres badania i odnosi się do problemów metodologii i istoty nauk o polityce publicznej, ich miejsca w naukach społecznych. Należy wierzyć, że zawarte tu konkluzje będą rozważane i wykorzystane nie tylko na płaszczyźnie naukowej, pozwalając na pełniejszą analizę wielu problemów społeczno-ekonomicznych, ale również w praktyce polityczno-gospodarczej. Należy także wyraźnie zaznaczyć, że w opinii autorów zamieszczone w przedstawianej publikacji opracowania mogą być przydatne i będą wykorzystywane dla celów dydaktycznych przez studentów, doktorantów i pracowników naukowych właściwych kierunków studiów wyższych.

Klienci, którzy kupili Administracja publiczna w procesie planowania … wybrali również:

Metodologia badań w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych
-17%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: PZWL
Rok wydania: 2019
Stron: 144
49.00 zł
40.91 zł
Dodaj do koszyka
Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2019
Stron: 704
129.00 zł
99.96 zł
Dodaj do koszyka
Ordynacja i farmakoterapia w praktyce pielęgniarki i położnej. Jak wystawiać recepty, zlecenia, skierowania
-19%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Edra Urban & Partner
Rok wydania: 2019
Stron: 232
49.00 zł
39.93 zł
Dodaj do koszyka
Prawo rzeczowe
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2018
Stron: 400
59.00 zł
50.15 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Administracja publiczna w procesie planowania polityki publicznej - red.Pytlik Bogusław
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo i administracja » Administracja. Samorząd terytorialny
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10