X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

VAT. Komentarz 2017
-16%
+ do schowka
349.00 zł
294.87 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 54.13 zł
Cena katalogowa: 349.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1
Stron: 1534
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Tu byłem Tony Halik

Tu byłem. Tony Halik
Mirosław Wlekły
Warszawa 2017


Food pharmacy

Food Pharmacy
Lina Nertby Aurell, Mia Clase
Kraków 2017


Magia olewania

Magia olewania
Sara Knight
 
Warszawa 2017


Milczenie

Milczenie
Endo Shusaku
 
Kraków 2017


Wagiel

Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe
Wojciech Waglewski
 
Kraków 2017


Pani Einstein

Pani Einstein
Marie Benedict
 
Kraków 2017


Od oddechu do oddechu

Od oddechu do oddechu
Wojciech Młynarski
  Warszawa 2017

Dobranoc Auschwitz

Dobranoc Auschwitz
Aleksandra Wójcik
Maciej Zdziarski
Kraków 2017

Pokaz

36.66 zł

Rabat: 10.34 zł
Cena katalogowa: 47.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji

Krzysztof Opolski (red.), Krzysztof Waśniewski, M
Wydawca: CeDeWu
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 192
Format: 13.5x35.5cm
ISBN: 9788375562972

Opis:

,,Je­śli nie wiesz,gdzie by­łeś,to jest trud­no po­wie­dzieć,gdzie je­steś ... Je­śli nie wiesz,gdzie je­steś, jak mo­żesz de­cy­do­wać o tym,gdzie chcesz być ... Je­śli nie wiesz, gdzie dą­żysz, żad­na dro­ga Cię tam nie za­wie­dzie ... Zaw­sze jest bo­wiem do­bry czas, by zro­bić prze­rwę i osza­co­wać, jak da­le­ko już do- szli­śmy i na czym po­win­ni­śmy sku­pić na­szą uwa­gę w przy­szło­ści ".Za­tem,czym jest owa dro­ga dla fir­my?Kie­dy przed­się­bior­stwo po­win­no się za­trzy­mać,by osza­co­wać swo­ją po­zy­cję?W ja­ki spo­sób naj­le­piej zwe­ry- fi­ko­wać zaj­mo­wa­ne miej­sce na ryn­ku?Co na­le­ży zro­bić,by je po­lep­szyć?Od­po­wie­dzi na te py­ta­nia oraz wie­le in­nych do­star­cza ni­niej­sza ksią­ż- ka. Sta­no­wi ona bo­wiem swo­isty prze­wod­nik po au­dy­cie stra­te­gicz­nym, bę­dą­cy kom­plek­so­wą we­ry­fi­ka­cją sys­te­mu za­rzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go w przed­się­bior­stwie.To ba­da­nie obej­mu­je dia­gno­zę stra­te­gicz­ną,jak ró­w- nież jest uzu­peł­nio­ne po­przez me­ta­dia­gno­zę sys­te­mu po­dej­mo­wa­nia de- cy­zji stra­te­gicz­nych,po­cząw­szy od ele­men­tar­nych kwe­stii do­ty­czą­cych ra­cjo­nal­no­ści oce­ny po­zy­cji kon­ku­ren­cyj­nej,a skoń­czyw­szy na ka­drze kie- row­ni­czej,któ­rej de­cy­zje znaj­du­ją swo­je prze­ło­że­nie w spe­cy­ficz­nej i uni- kal­nej ścież­ce roz­wo­ju obra­nej przez podmiot.Po­nad­to,rze­czą istot­ną po­zo­sta­je fakt, iż au­dyt stra­te­gicz­ny po­zwa­la na zre­du­ko­wa­nie ry­zy­ka stra­te­gicz­ne­go,któ­re jest praw­do­po­do­bień­stwem wy­stą­pie­nia w przy­szło­ści ne­ga­tyw­nych skut­ków eko­no­micz­nych błęd­nych de­cy­zji stra­te­gicz­nych pod­ję­tych w prze­szło­ści.W kon­se­kwen­cji opra­co­wa- nie to wska­zu­je na kie­run­ki i me­to­dy zre­du­ko­wa­nia ry­zy­ka stra­te­gicz­ne- go po­przez od­po­wied­nią kon­tro­lę sys­te­mu za­rzą­dza­nia stra­te­gicz­ne­go w przed­się­bior­stwie.Co wię­cej,no­wa­tor­stwo za­pre­zen­to­wa­ne­go po­dej­ścia po­le­ga na zin­te­gro­wa­niu ana­li­zy ry­zy­ka stra­te­gicz­ne­go z ana­li­zą ry­zy­ka ope­ra­cyj­ne­go,prze­ję­tą z sek­to­ra usług fi­nan­so­wych.War­tość książ­ki tkwi rów­nież w tym,że zo­stał w niej za­pre­zen­to­wa­ny i omó­wio­ny przy­kład au- tor­skie­go au­dytu stra­te­gicz­ne­go oraz prze­pro­wa­dzo­na zo­sta­ła ana­li­za kon­kret­nych przy­pad­ków firm ope­ru­ją­cych na róż­no­rod­nych ryn­kach. Wszyst­ko to wska­zu­je na au­dyt stra­te­gicz­ny nie ja­ko na na­stęp­ną stric­te teo­re­tycz­ną i nie do koń­ca uży­tecz­ną me­to­dę,ale przede wszyst­kim pra­k- tycz­ne na­rzę­dzie,któ­re moż­na z suk­ce­sem wdro­żyć w nie­mal­że każ­dej or- ga­ni­za­cji i tym sa­mym wpły­nąć na po­lep­sze­nie jej po­zy­cji ryn­ko­wej.

Klienci, którzy kupili Audyt strategiczny jako szansa na poprawę … wybrali również:

Flasiński Mariusz - Zarządzanie projektami informatycznymi
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Flasiński Mariusz
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2013
Stron: 194
49.00 zł
34.79 zł
Dodaj do koszyka
Covey Stephen R. - 7 nawyków skutecznego działania
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Covey Stephen R.
Wydawca: Rebis
Rok wydania: 2017
Stron: 384
39.90 zł
28.45 zł
Dodaj do koszyka
Gołębiowski Grzegorz, Grycuk Adrian, Tłaczała Agnieszka, Wiśniewski Piotr - Analiza finansowa przedsiębiorstwa
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gołębiowski Grzegorz, Grycuk Adrian, Tłaczała Agnieszka, Wiśniewski Piotr
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2016
Stron: 331
60.00 zł
45.29 zł
Dodaj do koszyka
Szewczyk Anna - ABC asystentki. Wprowadzenie do systemu
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Szewczyk Anna
Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania: 2013
Stron: 98
52.50 zł
37.48 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji - Krzysztof Opolski (red.), Krzysztof Waśniewski, M
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Ekonomia » Organizacja i zarządzanie
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10