X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Gambarelli Gianfranco - Wspinaczka po profesurę. Przewodnik po karierze akademickiej - od upadków na kolana i ciosów w plecy do zaszczytów.
-22%
+ do schowka
35.00 zł
27.30 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 7.70 zł
Cena katalogowa: 35.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Gambarelli Gianfranco
Wydawca: CeDeWu
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1058
Stron: 140
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

38.80 zł

Rabat: 1.20 zł
Cena katalogowa: 40.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Dwie dekady prywatyzacji

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Poznań
Stron: 251
Format: B5
ISBN: 9788374175852

Opis:

Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Dwie dekady prywatyzacji

Monografia składa się z pięciu rozdziałów ułożonych tak (choć instrumentalnie tego nie zaznaczono), że można wyodrębnić dwie części. Całość ujęto w takiej sekwencji logicznej, w jakiej przebiegają procedury procesów przekształceń własnościowych.

Do pierwszej części można przyporządkować dwa pierwsze rozdziały. W pierwszym rozdziale, zatytułowanym: „Teoretyczne aspekty przemian systemowych i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych", przede wszystkim zwrócono uwagę na istotę pojęcia różnych rodzajów własności, a w szczególności na procesy podmiotowych i przedmiotowych zmian własności. Następnie dokonano przeglądu pojęć związanych z genezą prywatyzacji oraz poddano analizie przyczyny i konsekwencje przemian w strukturze własnościowej polskiej gospodarki. Krótkie, zarysowane wprowadzenie historyczne niezbędne było do pełniejszego zrozumienia ważnych przesłanek prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Intencją było przedstawienie czytelnikowi aparatu pojęciowego ułatwiającego przyswojenie i zrozumienie kategorii związanych z transformacją ustrojową, transformacją gospodarczą, transformacją instytucjonalną, transformacją własnościową i prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. Ponadto dokonano przeglądu literaturowego istoty pojęcia „prywatyzacja" oraz podjęto próbę nowego spojrzenia na to zagadnienie. Prywatyzacja zmienia strukturę własności przedsiębiorstwa i od jej zakresu i tempa zależy efektywność alokacji makroekonomicznej. W rozdziale tym omówiono celowość prywatyzacji jako środka służącego do osiągnięcia celów ekonomiczno-społecznych. Podkreślono, że wyróżnione cele polskiego modelu prywatyzacji nie są celami wyłącznymi, dotyczącymi tylko naszego kraju, ale w swojej istocie zawierają specyficzne cechy różniące się od modelu prywatyzacji bliskich nas krajów środkowoeuropejskich.

Problem prywatyzacji przedstawiono również w świetle uregulowań prawnych i instytucjonalnych oraz wskazano na wielość rodzajów, metod, sposobów, technik i programów prywatyzacyjnych. Tymi problemami zajęto się w rozdziale drugim zatytułowanym „Uwarunkowania prawne i metody prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych". W rozdziale tym omówiono i zanalizowano procedury zastosowanych metod prywatyzacji, z których wynika, że wielość metod i sposobów prywatyzacji wpływa pozytywnie na przebieg całego procesu i nadaje mu silnie zindywidualizowany charakter, szczególnie daje możliwość wyboru tych metod, które najlepiej odpowiadają warunkom występującym w danych przedsiębiorstwach. Z drugiej jednak strony wielość metod i sposobów prywatyzacji powoduje, że sam proces prywatyzacji jest dość złożony, a zatem mało czytelny w odbiorze przez pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw, a jeszcze bardziej niezrozumiały dla obywateli, szczególnie tryb „oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa", a w późniejszej ustawie tryb „oddania na czas oznaczony do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa w całości". Końcowe fragmenty tego rozdziału poświęcono analizie uregulowań prawnych prywatyzacji metodą powszechną.

Druga część, do której można zaliczyć trzy następne rozdziały, ma charakter analityczno-empiryczny. Rozdział trzeci, pt. „Analiza zakresu, tempa i zastosowanych metod przy prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych", jest poświęcony analizie natężenia tempa i zakresowi prywatyzacji. Przemiany własnościowe przebiegają na linii własność prywatna - własność państwowa (nacjonalizacja) oraz na linii własność państwowa - własność prywatna (prywatyzacja). Mniejsze, choć burzliwe społeczne problemy rodzi przemiana własnościowa z prywatnej na państwową niż zmiana własności państwowej na własność prywatną. Ta ostatnia, niezależnie od spraw dotyczących jej tempa, stwarza nowe, ważne problemy związane z zakresem i metodami prywatyzacji. Na tym tle przeprowadzono analizę ścieżek przekształceń własnościowych. Rozpoczęto od empirycznej analizy prywatyzacji opartej na ustawie z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, a następnie na ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Takie ujęcie pozwoliło na szczegółową analizę w pierwszej kolejności prywatyzacji pośredniej (komercjalizacji), a w drugiej - prywatyzacji bezpośredniej. W kilku miejscach powracano do wątków teoretycznych zasygnalizowanych już w rozdziale drugim. W ostatnich fragmentach rozdziału trzeciego dokonano empirycznej analizy zróżnicowania regionalnego prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Z tych względów główną uwagę zwrócono na te postulaty metodyczno-praktyczne, które mają charakter uniwersalny i powinny być zastosowane w przygotowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć prywatyzacyjnych w poszczególnych województwach.

Pogłębionej empirycznej analizy dotychczasowego przebiegu procesu prywatyzacji dokonano w rozdziale czwartym, zatytułowanym „Analiza obejmowania udziałów i akcji prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych". Jak wiemy, istotą prywatyzacji, niezależnie od jej wcześniejszych etapów, jest sprzedaż akcji i udziałów prywatyzowanych przedsiębiorstw. Cechą polskiego modelu prywatyzacji jest wielość metod. Wśród tych metod uruchomiono jednocześnie różnorodność form i trybów zbywania udziałów i akcji. W rozdziale czwartym zbadano formy i tryby zbywania akcji lub udziałów skomercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych metodą pośrednią, metodą bezpośrednią i metodą likwidacyjną oraz procedury obejmowania akcji przy prywatyzacji powszechnej. Jednocześnie podjęto próbę wyjaśnienia, dlaczego w pierwszej dekadzie większe zainteresowanie objęciem akcji, przy prywatyzacji pośredniej, wykazywał inwestor strategiczny, w tym inwestor krajowy i inwestor zagraniczny, oraz dlaczego zdecydowaną przewagę miało „zaproszenie do rokowań". Celem badań tego rozdziału była również ocena dużego znaczenia trybu objęcia akcji lub udziałów przez spółki pracownicze przy zastosowaniu procedury prywatyzacji bezpośredniej. Mając na uwadze sens powszechnego uwłaszczenia, w ostatniej części rozdziału czwartego przeprowadzono dość szczegółową analizę metodyczno-empiryczną trybu otrzymania akcji przy prywatyzacji powszechnej. Próbowano ocenić znaczenie tego sposobu obejmowania akcji, realizując jeden z celów prywatyzacji, który zakładał powszechne uwłaszczenie obywateli, czyli zapewnienie szerokiego społecznego rozprowadzenia praw własności.

Ostatni rozdział, pt. „Makroekonomiczne aspekty przekształceń własnościowych", jest pewnym podsumowaniem badań związanych z prywatyzacją przedsiębiorstw państwowych. W rozdziale tym badano skutki prywatyzacji w ujęciu makro przy uwzględnieniu zmian makrostrukturalnych w gospodarce wywołanych procesami prywatyzacyjnymi, z tym że z góry przyjęto pozytywny efekt wpływu prywatyzacji na te zjawiska, nie wdając się w dyskusję, czy nie można było dokonać „więcej i inaczej". Przyjmując ogólne założenie, że gospodarka rynkowa jest bardziej efektywna niż centralnie sterowana, można bez dużego ryzyka założyć, że proces prywatyzacji, który przyczynia się do powstania, a następnie do utrwalania gospodarki rynkowej, sam w sobie zawiera element efektywnościowy, czyli pozytywnie wpływa na gospodarkę. W pierwszej kolejności zbadano wpływ prywatyzacji na kształtowania się tempa zmian produktu krajowego brutto. Uznano, że najważniejszą, najbardziej zbiorczą miarą pokazującą, jaką rolę odegrała prywatyzacja, jest miara „tempo zmian produktu krajowego brutto", która jest jednocześnie miarą najbardziej syntetyczną, informującą wprost, czy społeczeństwo i kraj stawały się zamożniejsze, czy biedniały w danym okresie.

Procesy prywatyzacyjne dały podstawę do napływu kapitału zagranicznego. Problem ten był drugim zagadnieniem badawczym tego rozdziału. Próbowano wyjaśnić, dlaczego w pierwszych latach prywatyzacji był bardzo niski napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, oraz zbadano, która metoda prywatyzacji bardziej sprzyjała napływowi inwestycji zagranicznych, a która miała znaczenie niewielkie. Jednocześnie zwrócono uwagę na zależność zwrotną wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na przyspieszenie przemian własnościowych.

Jednym z ważnych badawczych problemów makroekonomicznych jest poziom i stopa bezrobocia. W rozdziale piątym próbowano wyjaśnić, dlaczego w pierwszych latach prywatyzacji wystąpił tak gwałtowny wzrost poziomu i stopy bezrobocia. Udowodniono, że prywatyzacja była skutkiem, a nie przyczyną wzrostu tego zjawiska. Przedsiębiorstwa prywatyzowane odziedziczyły tzw. „ukryte bezrobocie" w postaci przerostów zatrudnienia w przedsiębiorstwie państwowym i w wyniku prywatyzacji zjawisko to „ujrzało światło dzienne" oraz, co może jeszcze wzmocniło siłę tego zjawiska, transformacja wyzwoliła ukryte bezrobocie w indywidualnym rolnictwie. Badane dwie dekady są okresem wystarczającym, aby wyraźnie wyróżnić rolę, jaką odegrała prywatyzacja w kształtowaniu się bezrobocia w gospodarce Polski.

Ostatnim problemem makroekonomicznym badanym w tym rozdziale były przychody z prywatyzacji, które również zyskały sobie w piśmiennictwie naukowym (i nie tylko) szczególne miejsce i w całej problematyce transformacji były wysuwane na plan pierwszy. Przypominamy, że takie między innymi obszary, jak: prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, produkt globalny brutto, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, bezrobocie czy przychody z prywatyzacji, zyskały sobie priorytet wśród zainteresowań badających te zjawiska naukowców. Właśnie ten ostatni problem, mianowicie przychody z prywatyzacji, a szczególnie ich poziom i struktura, stanowią ważny obszar badawczy, który między innymi wynikał z celów prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i był, co jest nie bez znaczenia, ważnym składnikiem dochodów budżetowych. Właśnie ocena wpływu zmian tempa i zakresu przekształceń własnościowych na poziom przychodów z prywatyzacji do budżetu jest podstawowym problemem badawczym tej części rozdziału. W tych okolicznościach kluczowym zagadnieniem stają się również metody prywatyzacji, zbadanie, które dominowały w danym okresie, a które z nich miały największy udział w przychodach do budżetu. W pierwszej kolejności zdefiniowano pojęcie „przychody budżetowe z prywatyzacji", a następnie zbadano wpływ przyjętych metod prywatyzacji na ich poziom i tempo wzrostu przychodów z prywatyzacji. Próbowano znaleźć potwierdzenie, że istnieje związek pomiędzy liczbą prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych a wpływami z tego tytułu do budżetu państwa, oraz zbadać, jakie inne uwarunkowania zdecydowanie działały na wysokość wpływów budżetowych z tytułu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przyjęto założenie, że uwarunkowaniami tymi były formy (metody, techniki) przekształceń własnościowych. Przeprowadzono badanie wpływu poszczególnych form prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w transformacji ustrojowej na przychody z prywatyzacji.

Ostatnim fragmentem monografii jest Zakończenie, w którym dokonano podsumowania badań oraz zawarto rekapitulację ocen sformułowanych w poszczególnych rozdziałach. Sformułowane wnioski i postulaty w niektórych wypadkach zostały bardziej szczegółowo rozwinięte. Są one jednak umotywowane dość ostrożnie i starano się nie za bardzo wykraczać (z wyjątkiem problemów metodycznych) poza badany obszar.

Sumując, należy podkreślić, że badania zawarte w monografii stanowią tylko pewien wycinek obrazu prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jaki dokonał się w wyniku transformacji ustrojowej po roku 1989. Choć okres badawczy jest wystarczająco długi, to na próbę pełnego metodyczno-empirycznego badania wydaje się jeszcze za wcześnie. Jest jeszcze wiele obszarów wypływających z transformacji ustrojowej mało rozpoznanych lub będących w fazie regulacji prawnych. Mamy tu na myśli przede wszystkim obszar badań związany z reprywatyzacją. Należy jednak przypuszczać, że badania nad transformacją w przyszłości będą poważnym impulsem wzbogacającym współczesną ekonomię.

Ze wstępu

Klienci, którzy kupili Determinanty i procedury przekształceń … wybrali również:

Gierusz Barbara - Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gierusz Barbara
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 10
Stron: 192
26.25 zł
18.77 zł
Dodaj do koszyka
Gierusz Barbara - Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gierusz Barbara
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 10
Stron: 540
47.25 zł
33.78 zł
Dodaj do koszyka
Wanda Wójtowicz (red.), Andrzej Gorgol, Artur Kuś, Andrzej Niezgoda, Paweł Smoleń - Zarys finansów publicznych i prawa finansowego
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wanda Wójtowicz (red.), Andrzej Gorgol, Artur Kuś, Andrzej Niezgoda, Paweł Smoleń
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: 1
Stron: 421
59.00 zł
45.13 zł
Dodaj do koszyka
Milewski Roman, Kwiatkowski Eugeniusz - Podstawy ekonomii
-30%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Milewski Roman, Kwiatkowski Eugeniusz
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2005
Miejsce wydania: 1
Stron: 553
59.90 zł
42.22 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Determinanty i procedury przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych. Dwie dekady prywatyzacji - Sobolewski Henryk
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne » Ekonomia
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10