X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

42.18 zł

Rabat: 9.27 zł
Cena katalogowa: 51.45 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VERBA
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Lublin
Stron: 341
Format: B5
ISBN: 9788389468550

Opis:

"O sukcesie [tej] pracy w dużym stopniu przesądziło podporządkowanie rozważań w niej zawartych wyraźnej, trafnie dobranej idei przewodniej, a mianowicie określeniem prawnych przesłanek dopuszczalności umieszczenia klauzul wyłączności w porozumieniach dystrybucyjnych w świetle prawa wspólnotowego i polskiego. Pozwala to na czynienie interesujących i uzasadnionych naukowo spostrzeżeń w toku analizy poszczególnych aspektów tego zagadnienia. Należy przy tym podkreślić, że uczyniony przedmiotem rozważań problem prawny jest współcześnie jednym z donioślejszych i kontrowersyjnych w dziedzinie prawa antymonopolowego. Porozumienia dystrybucyjne jako szczególny typ porozumień wertykalnych mogą - w pewnych warunkach - przyczyniać się do poprawy konkurencji, jak i stanowić niedozwolone jej ograniczenie lub zakłócenie."
(z recenzji prof. dr hab. Andrzeja Wróbla)


"Największy ładunek wiedzy ekonomicznej zawiera część pierwsza pracy. Autor przedstawia w niej przede wszystkim ekonomiczne znaczenie pojęć używanych w dalszych częściach pracy. Pozwala to lepiej zrozumieć istotę zwłaszcza tych kategorii prawa antymonopolowego, których rozumienie przesądza często o samej możliwości albo przynajmniej kierunku zastosowania zakazów praktyk ograniczających konkurencję. Część druga pracy zawiera pełną i interesującą analizę podstaw prawnych i dorobku wspólnotowego orzeczniczego w zakresie dopuszczalności stosowania klauzul wyłączności w porozumieniach dystrybucyjnych. Część trzecia pracy przynosi liczne analizy i oceny polskiego ustawodawstwa i orzecznictwa antymonopolowego, wykraczające wprawdzie poza wąsko rozumiany zakres pracy, ale mające walor prawno-porównawczy i ważne dla stosowania wspólnotowych i polskich reguł konkurencji w naszym kraju."
(z recenzji prof. dr hab. Tadeusza Skocznego)

Spis treści

Wykaz skrótów 9
Wstęp 11
CZĘŚĆ I. DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW
1. Wprowadzenie 21
2. Struktura rynku a dystrybucja produktów 22
2.1. Popyt 22
2.2. Podaż 23
2.3. Produkt 24
2.4. Rynek 26
2.5. Rynek relewantny 28
2.6. Siła rynkowa 30
2.7. Zachowanie konsumentów 34
2.8. Free rider problem 36
3. Strategie i rozwój konkurencji 36
3.1. Konkurencja 37
3.2. Monopol 39
3.3. Oligopol i polipol 42
4. Pojęcie i znaczenie dystrybucji 43
5. Kanały dystrybucji 45
5.1. Pojęcie i rodzaje kanałów dystrybucji 47
5.2. Dystrybucja bezpośrednia 50
5.3. Dystrybucja pośrednia 52
6. Podmioty uczestniczące w dystrybucji 53
6.1. Autoryzowany dealer 54
6.2. Dystrybutor 55
6.3. Agent handlowy 56
6.4. Makler 57
6.5. Komisant 58
7. Rodzaje dystrybucji 59
7.1. Uwagi wstępne 59
7.2. Dystrybucja wyłączna 62
7.3. Dystrybucja selektywna 62
7.4. Dystrybucja intensywna 63
7.5. Franchising 64
CZĘŚĆ II. DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW NA ZASADZIE WYŁĄCZNOŚCI
W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wprowadzenie 67
2. Dopuszczalność stosowania klauzul wyłączności (art. 81 TWE) 68
2.1. Uwagi wstępne 68
2.2. Zakres podmiotowy 70
2.3. Zakres przedmiotowy 71
2.3.1. Treść i struktura zakazu porozumień ograniczających konkurencję 71
2.3.2. Pojęcie porozumienia 72
2.3.3. Wpływ na handel między państwami członkowskimi 75
2.3.4. Ograniczenie konkurencji 76
2.3.4.1. Porozumienia, których celem jest ograniczenie konkurencji 77
2.3.4.2. Porozumienia, których skutkiem jest ograniczenie konkurencji 78
2.3.5. Porozumienia bagatelne 79
2.3.6. Przykładowe formy deliktów antymonopolowych 81
2.4. Sankcja nieważności 82
2.5. Zwolnienie z zakazu z art. 81 ust. 1 TWE 84
2.6. Reguła rozsądku 87
2.7. Egzekwowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję 89
3. Nadużycie pozycji dominującej (art. 82 TWE) 94
4. Niedopuszczalność stosowania klauzul wyłączności w porozumieniach w zakresie
dystrybucji towarów i usług 95
4.1. Rozporządzenie Komisji nr 2790/99 a klazule wyłączności 97
4.2. Agencja wyłączna 102
4.3. Dystrybucja wyłączna, wyłączne dostawy 106
4.3.1. Rozporządzenie Komisji nr 1983/83 108
4.3.2. Orzecznictwo organów wspólnotowych 110
4.3.2.1. Uwagi wstępne 110
4.3.2.2. Societe Technique Miniere 112
4.3.2.3. Volk v. Vervaecke 113
4.3.2.4. Beuelin Import v. G.L Import Export 114
4.3.2.5. Dassonville 115
4.3.2.6. Maria Salonia v. Giorgio Poidomani 115
4.3.2.7. Polistil/Arbois 117
4.3.2.8. Dunlop Slezenger International Ltd 118
4.3.2.9. All Weather Sports Benelux BV 119
4.3.3. Ocena dystrybucji wyłącznej i dostaw w świetle rozporządzenia nr 2790/99 120
4.4. Umowa wyłącznych zakupów 122
4.4.1. Uwagi wstępne 122
4.4.2. Rozporządzenie Komisji nr 1984/83 123
4.4.3. Orzecznictwo organów wspólnotowych 125
4.4.3.1. Brasserie de Haecht 126
4.4.3.2. BP Kemi 128
4.4.3.3. Delimitis 129
4.4.3.4. Schöller 131
4.4.4. Umowa wyłącznych zakupów a rozporządzenie nr 2790/99 132
4.5. Dystrybucja selektywna 133
4.5.1. Uwagi wstępne 133
4.5.2. Orzecznictwo organów wspólnotowych 135
4.5.3. Dystrybucja selektywna w świetle rozporządzenia nr 2790/99 136
4.6. Porozumienia w zakresie dystrybucji samochodów osobowych 137
4.6.1. Uwagi wstępne 137
4.6.2. Rozporządzenie nr 1400/2002 140
4.6.3. Orzecznictwo organów wspólnotowych w sprawie dystrybucji
samochodów osobowych 145
4.7. Umowa franchisingu dystrybucyjnego 148
4.7.1. Uwagi wstępne 148
4.7.2. Orzecznictwo organów wspólnotowych 151
4.7.2.1. Pronuptia 151
4.7.2.2. Yves Rocher 153
4.7.2.3. Pronuptia 155
4.7.2.4. Computerland 156
4.7.3. Rozporządzenie nr 4097/88 a klauzule wyłączności 158
4.7.4. Rozporządzenie nr 2790/99 a umowa franchisingu dystrybucyjnego 159
4.8. Nadużycie pozycji dopminującej a klauzule wyłączności 160
5. Porozumienia w zakresie praw własności przemysłowej 162
5.1. Uwagi wstępne 162
5.2. Ochrona konkurencji a prawa własności przemysłowej 164
5.3. Wyczerpanie praw własności przemysłowej a klauzule wyłączności 173
5.4. Rozporządzenie nr 2790/99 a prawa własności przemysłowej 176
CZĘŚĆ III. KLAUZULE WYŁĄCZNOŚCI W PRAWIE POLSKIM
1. Wprowadzenie 179
2. Formy porozumień dystrybucyjnych 180
2.1. Umowy dystrybucyjne 181
2.1.1. Pojęcie umowy 182
2.1.2. Oświadczenie woli a klauzule wyłączności 183
2.1.3. Części składowe umów dystrybucyjnych 185
2.1.4. Sposoby zawarcia umów dystrybycyjnych 187
2.1.5 Kwalifikacja umów dystrybucyjnych na tle podziału umów 189
2.2. Uzgodnione zachowania 195
3. Możliwości zastrzeżenia wyłączności w porozumieniach w świetle Kodeksu cywilnego... 197
3.1. Zasada swobody umów 197
3.2. Umowa sprzedaży 200
3.3. Umowa dostawy 204
3.4. Umowa agencji 205
3.5. Umowa o pośrednictwo 209
3.6. Umowa komisu 211
3.7. Umowa zlecenia 212
3.8. Umowy nienazwane 213
3.8.1. Uwagi wstępne 213
3.8.2. Franchising dystrybucyjny 214
3.8.3. Dystrybucja selektywna 217
3.8.4. Dystrybucja wyłączna i wyłączny zakup 221
4. Porozumienia dotyczące praw własności przemysłowej 229
5. Dopuszczalność stosowania klauzul wyłączności w świetle polskiego prawa
antymonopolowego 237
5.1. Uwagi wstępne 237
5.2. Ustawa z 1987 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym
w gospodarce narodowej 239
5.2.1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję a transakcje wyłączne 239
5.3. Ustawa z 1990 roku o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym 241
5.3.1. Stosunek ustawy antymonopolowej do dystrybucji na zasadzie wyłączności 242
5.3.1.1. Uwagi wstępne 242
5.3.1.2. Podstawy zakazu stosowania klauzul wyłączności w u.p.p.m 245
5.3.1.3. Narzucanie uciążliwych warunków umów 246
5.3.1.4. Podział rynku 247
5.3.1.5. Ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowanie z rynku podmiotów
nie objętych porozumieniem 248
5.3.1.6. Orzecznictwo SAM w sprawie porozumień dotyczących dystrybucji na
zasadzie wyłączności 250
5.4. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 263
5.4.1. Uwagi wstępne 263
5.4.2. Cele ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 265
5.4.3. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję a transakcje wyłączne 267
5.4.4. Nieważność porozumienia dystrybucyjnego 271
5.4.5. Klauzule wyłączności w porozumieniach bagatelnych 275
5.4.6. Wyłączenie w porozumieniach dystrybucyjnych 278
5.4.6.1. Uwagi wstępne 278
5.4.6.2. Polepszanie dystrybucji i produkcji 279
5.4.6.3. Rozporządzenie w sprawie wyłączenia porozumień pionowych 280
5.4.6.4. Rozporządzenie w sprawie wyłączenia porozumień pionowych w sektorze
pojazdów samochodowych 283
5.4.6.4.1. Uwagi wstępne 283
5.4.6.4.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy 285
5.4.7. Pozycja dominująca a klazule wyłączności 286
5.4.8. Umowy licencyjne a dystrybucja na zasadzie wyłączności 292
5.4.9. Podział rynku a klauzule wyłączności 295
5.4.10. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji a klauzule wyłączności 299
5.4.11. Umowy o wyłączne zakupy 302

Wnioski 307
Wykaz aktów prawnych 317
Wykaz orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości WE 319
Wykaz orzeczeń Sądu Pierwszej Instancji WE 321
Wykaz decyzji Komisji Europejskiej 322
Wykaz orzeczeń Sądu Antymonopolowego 324
Wykaz orzeczeń Sądu Najwyższego 326
Wykaz decyzji Prezesa UOKiK 327
Wykaz literatury 329

 

Klienci, którzy kupili Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności … wybrali również:

red.Szanciło Tomasz - Kodeks postępowania cywilnego. Tom I-II. Komentarz do art. 1-1217
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Szanciło Tomasz
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2023
Stron: 4256
579.00 zł
494.99 zł
Dodaj do koszyka
Kodeks postępowania cywilnego KPC
-28%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2023
Stron: 628
25.00 zł
18.12 zł
Dodaj do koszyka
Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo o aktach stanu cywilnego
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2023
Stron: 1304
89.00 zł
67.19 zł
Dodaj do koszyka
Kodeks cywilny KC
-28%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2023
Stron: 256
15.00 zł
10.87 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Dystrybucja produktów na zasadzie wyłączności w Polsce i Unii Europejskiej - Poździk R.
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo cywilne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10


Księgarnia Iuris Prudentia Katarzyna Glimasińska jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki "Certyfikat dla małej księgarni"