X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

praca zbiorowa - Kodeks postępowania administracyjnego
-16%
+ do schowka
349.00 zł
294.87 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 54.13 zł
Cena katalogowa: 349.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
praca zbiorowa
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 1392
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Płomienna korona

Płomienna korona
Elżbieta Cherezińska
Poznań 2017


Wanda

Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci
Anna Kamińska
Kraków 2017


Najlepsze lata naszego życia

Najlepsze lata naszego życia
Marek Hłasko
 
Warszawa 2017


Nowa jadłonomia

Nowa Jadłonomia
Marta Dymek
 
Warszawa 2017


Wzgórze psów

Wzgórze psów
Jakub Żulczyk
 
Warszawa 2017


Sekretne życie drzew

Sekretne życie drzew
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Prus. Śledztwo biograficzne

Prus. Śledztwo biograficzne
Monika Piątkowska
Kraków 2017

Złowrogi cień Marszałka

Złowrogi cień Marszałka
Rafał A.Ziemkiewicz
Warszawa 2017

Pokaz

48.19 zł

Rabat: 14.81 zł
Cena katalogowa: 63.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 305
Format: B5
ISBN: 9788376416373

Opis:

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Niniejsze opracowanie jest omówieniem zagadnień związanych z przebiegiem postępowania wieczystoksięgowego1, które na skutek zmiany ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 11 maja 2001 r. przepisy dotyczące postępowania wieczystoksięgowego zostało włączone do kodeksu postępowania cywilnego (księga druga, tytuł l i Tytuł II, dział III, rozdział 6.).

W zasadzie przepisy postępowania wieczystoksięgowego zostały przeniesione z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece w niezmienionej treści. Postępowanie wieczystoksięgowe to nie tylko przepisy zamieszczone w Rozdziale Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 626(1)-626(13) k.p.c., ale również przepisy art.398(22)-398(23) i art. 518 k.p.c., art. 518 k.p.c. i art. 509 k.p.c., które również zostały omówione w niniejszej monografii.

Należy podkreślić, że w obrocie nieruchomościami sprawne, a nawet szybkie załatwianie wniosków wieczystoksięgowych ma pierwszoplanowe znaczenie. Księga wieczysta służy bowiem rejestracji wszystkich praw dotyczących nieruchomości, co zmierza do sprawnego obrotu nieruchomościami, a także daje gwarancję prawidłowego i szybkiego rozwoju gospodarczego. Należy również zwrócić uwagę na to, że postępowanie wieczystoksięgowe spełnia doniosłą rolę w systemie prawnym, stwarza bowiem przesłanki do uporządkowania i ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. Postępowanie to obejmuje wiele czynności o niebagatelnym znaczeniu dla obywateli, co stanowi realizację zasadniczych funkcji państwa.

Celem pracy jest wykazanie szczególnych cech postępowania wieczystoksięgowego jako postępowania nieprocesowego ze wskazaniem, że ma ono charakter sformalizowany. Zasada formalizmu procesowego została zamieszczona w poszczególnych rozwiązaniach procesowych, których zadaniem jest przyspieszenie przebiegu procesu zmierzającego do zarejestrowania aktualnego stanu prawnego nieruchomości. Nie tylko wprowadzenie stałych opłat sądowych od wpisu do księgi wieczystej, ale również wprowadzenie formularzy wniosków, zarządzenie zwrotu wniosku w razie braku opłaty sądowej, a także ograniczony zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego ma spowodować szybkie i sprawne dokonanie wpisu do księgi wieczystej. Autorka tej publikacji podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, na ile udało się ustawodawcy usprawnić przebieg postępowania wieczystoksięgowego poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań procesowych, dlatego w dalszej części będą szczegółowo omawiane poszczególne rozwiązania procesowe, z uwzględnieniem ich specyfiki, a także ze wskazaniem na ich sformalizowany charakter.

Wniosek o wpis w księdze wieczystej oraz dokumenty stanowiące podstawę wpisu podlegają kontroli sądu nie tylko pod względem formalnym, ale również merytorycznym. Choć zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego jest ograniczony jedynie do badania treści wniosku, treści i formy dokumentów dołączonych do wniosku, kontrola ta nie jest pozbawiona analizy merytorycznej stanu prawnego nieruchomości, którego ujawnienie w księdze wieczystej musi być zgodne z aktualnym stanem prawnym nieruchomości.

Jednocześnie celem pracy było zgromadzenie poglądów doktryny i judykatu-ry dających jak najobszerniejszą wiedzę o postępowaniu przewidzianym tylko dla kategorii spraw związanych z wpisem praw do księgi wieczystej. Praca zawiera również własne poglądy i przemyślenia wynikające zarówno z praktyki sędziego wieczystoksięgowego, jak również z oceny i analizy dotychczas wyrażonych poglądów w kwestiach spornych. Przedstawione przeze mnie tezy nie ograniczają się jedynie do analizy przepisów regulujących bieg postępowania wieczystoksięgowego, ale również stanowiąpróbę poszukiwania takich rozwiązań dotyczących stosowania przepisów wieczystoksięgowych, które zapewniałyby realizację szeroko rozumianej zasady praworządności.

Postępowanie wieczystoksięgowe powinno realizować zasadę „prawa do sądu". Zasada ta wyrażona w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności została implementowana do rodzimego systemu prawnego nadawszy tej zasadzie rangę konstytucyjną. Każdy obywatel powinien mieć prawo do sprawiedliwego i szybkiego rozpatrzenia j ego sprawy. Oznacza to, że może dochodzić swych praw przed „właściwym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem". Postępowanie wieczystoksięgowe zapewnia realizację tej zasady poprzez sprawne rozpoznanie wniosku o wpis do księgi wieczystej i ujawnienie aktualnego stanu prawnego nieruchomości.

Przedmiotem niniejszego opracowania są zagadnienia związane z formalizmem postępowania wieczystoksięgowego. Dla sprecyzowania przedmiotu badań konieczne było zdefiniowanie czym jest postępowanie wieczystoksięgowe, dlatego też konieczne było określenie celu oraz funkcji jakie pełni to postępowanie w życiu społecznym. Przedstawienie przedmiotu badań wymagało dokonania analizy elementów postępowania wieczystoksięgowgo na gruncie dogmatyki tego postępowania oraz na płaszczyźnie teorii prawa wzbogaconej o wydźwięk praktyczny poszczególnych regulacji. Scharakteryzowanie postępowania wieczystoksięgowego jako przedmiotu badań dało możliwość w późniejszym etapie określenia istoty i znaczenia prawno-procesowego formalizmu. W opracowaniu przyjęto, że postępowanie wieczystoksięgowe składa się z czynności konwencjonalnych i postawiono pytanie, o to jakie wymagania prawne stawiane są poszczególnym czynnościom procesowym dla spełnienia warunku prawidłowości, a w konsekwencji ich skuteczności. Kluczowym zagadnieniem niniejszej pracy jest wyjaśnienie istoty i znaczenia prawnoprocesowego formalizmu postępowania wieczystokięgowego. Dla przedstawienia tego stało się konieczne objęcie przedmiotem badania wszystkich instytucji procesowych tego postępowania i analizy ich pod kątem sformalizowania. Wymagania dla prawnych czynności postępowania wieczystoksięgowego dotyczą przede wszystkim formy czynności procesowych. Należy zauważyć, że każda forma jest determinowana przestrzenią i czasem, które wyznaczają granice funkcjonowania i oddziaływania danej formy. Przekroczenie tych granic jest naruszeniem formy co skutkuje ograniczeniem zasady formalizmu procesowego. Czas i przestrzeń dokonania czynności procesowej wyznaczają granice jej funkcjonowania.

Dokonanie czynności prawnej w dwóch różnych miejscach może zdecydować o potraktowaniu tych czynności jako dwóch różnych, dlatego postępowanie wieczystoksięgowe reguluje nie tylko formę, ale czas i miejsce dokonania danej czynności procesowej. Z tych też względów przedmiotem analizy jest nie tylko forma, ale czas i miejsce dokonywana czynności procesowej. Każda konwencjonalna procedura powinna określać konieczne warunki prawidłowości podejmowanych czynności procesowych i rodzaje rygorów procesowych w razie nieprawidłowego przebiegu tych czynności.

Z tego powodu przedmiotem badania sanie tylko wymagania co do formy, miejsca i czasu podejmowania czynności postępowania wieczystoksięgowego, ale również rygory procesowe stosowane w razie niespełnienia określonych wymagań. Podjęto jednocześnie próbę ustalenia granic dopuszczalnego formalizmu procesowego oraz oceny czy stopień sformalizowania tego postępowania nie narusza zasady sprawiedliwości proceduralnej i zmierza do osiągnięcia celu tego postępowania.
Przedmiot opracowania wpłynął na wybór metod badawczych. Ustalenie wymogów co do formy, miejsca i czasu czynności postępowania cywilnego oraz rygorów w razie ich niespełnienia narzuca przede wszystkich posługiwanie się metodą językową. Zasadniczo można powiedzieć, że to język pozwala na zrozumienie istoty czynności postępowania wieczystoksięgowego. Bez języka w zasadzie nie byłoby tych czynności. Czynności te przyjmują faktyczny wymiar za pomocą przekazu językowe, a ich zrozumienie zależy od prawidłowego zrozumienia języka. W postępowaniu wieczystoksięgowym znaczenie słowa jest przekazywane w postaci pisma również w formie elektronicznej. Czynności postępowania wieczystoksięgowego są wypowiedziami językowymi. Dlatego język określa byt czynności procesowych i pozwala zrozumieć znaczenie tych czynności w tym postępowaniu.

W pracy posłużono się metodą logiki, analizy, argumentacji i hermeneutyki.

Posłużono się analizą lingwistyczną mając na względzie formę wypowiedzi językowych. Znaczenie tych wypowiedzi badano biorąc pod uwagę analizę socjolingwistycznąi juryslingwistyczną5. Zastosowano również metodę analizy prawnoporównawczej z instytucjami procesowymi unormowanymi w innych postępowaniach cywilnych (np. w postępowaniu upominawczym i nakazowym). Skorzystano także z metod argumentacyjnych6. Badając znaczenie poszczególnych instytucji posłużono się zasadami logiki formalnej a także hermeneutyki prawniczej7. W niektórych wypadkach należało się uciec do analizy historycznej, szukając genezy niektórych rozwiązań procesowych. Należy bowiem podkreślić, że zastosowanie szeregu metod prawniczych daje gwarancje pełnego i wnikliwego wyjaśnienia tematu. Badanie formalizmu procesowego w postępowaniu wieczystoksięgowym wymaga przedstawienia jego złagodzenia lub obostrzenia w poszczególnych instytucjach. Tym samych konieczne jest przytaczanie przykładów poszczególnych regulacji dotyczących formy, miejsca i czasu podejmowania czynności procesowych, a także rygorów w razie ich niespełnienia.

Na treść niniejszego opracowania składają się nie tylko reguły metodyczne i prakseologiczne zawarte w kodeksie postępowania cywilnego w przepisach ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, regulaminowych i instrukcyjnych, ale wykorzystany został również dorobek nauki, orzecznictwa Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ze wstępu

Klienci, którzy kupili Formalizm w postępowaniu wieczystok… wybrali również:

red.Gniewek Edward, red.Machnikowski Piotr - Kodeks cywilny. Komentarz
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Gniewek Edward, red.Machnikowski Piotr
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2016
Stron: 2500
349.00 zł
296.48 zł
Dodaj do koszyka
Bělohlávek Aleksander J. - Ochrona konsumentów w postępowaniu arbitrażowym
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Bělohlávek Aleksander J.
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2012
Stron: 605
199.00 zł
152.22 zł
Dodaj do koszyka
red.Smoleń Paweł - Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium akademickie
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Smoleń Paweł
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2013
Stron: 240
49.00 zł
36.75 zł
Dodaj do koszyka
Rowiński Jan, Jakóbiec Wojciech - System konstytucyjny i przedstawicielski specjalnego autonomicznego regionu ChRL Makau
-18%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Rowiński Jan, Jakóbiec Wojciech
Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania: 2012
Stron: 73
15.00 zł
12.30 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym - Maziarz Agnieszka
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Komentarze i opracowania prawne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10