X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Matt Richtel - Niewidzialna obrona
-33%
+ do schowka
49.90 zł
33.28 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 16.62 zł
Cena katalogowa: 49.90 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Matt Richtel
Wydawca: MUZA
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: 1058
Stron: 496
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

93.45 zł

Rabat: 11.55 zł
Cena katalogowa: 105.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Manipulacja i wykorzystanie przewagi informacyjnej na rynku finansowym

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 537
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 9788380303348

Opis:

Manipulacja i wykorzystanie przewagi informacyjnej na rynku finansowym

 

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że przestępczość finansowa nie tylko niszczy zaufanie do rynków finansowych, ale także przynosi bardzo dotkliwe straty społeczne. Istnienie adekwatnych regulacji prawnych jest pierwszym warunkiem - niezbędnym, ale często niewystarczającym w procesie walki z przestępczością finansową. Drugim elementem systemu są instytucje odpowiedzialne za egzekwowanie prawa. Choć organy ścigania i sądy coraz poważniej traktują przestępstwa o charakterze finansowo-gospodarczym, to wyrok skazujący za przestępstwo dokonane na rynku finansowym nie jest równoznaczny z możliwością łatwego odzyskania swoich utraconych pieniędzy. Wobec powyższego na znaczeniu zyskuje trzeci element systemu, którym są wiedza i edukacja uczestników rynków finansowych oraz umiejętność rozpoznawania różnego typu nieuczciwych zachowań. I dlatego też niniejsza publikacja ma na celu wypełnienie luki w zakresie wiedzy na temat przestępczości finansowej. Monografia została wydana z myślą o osobach, które chciałyby zwiększyć swoją świadomość na temat nadużyć, jakie mogą występować na rynkach finansowych. Rozważania zawarte w publikacji mogą się okazać szczególnie przydatne dla osób, które inwestują swoje oszczędności na rynkach finansowych oraz osób odpowiadających za egzekwowanie prawa.

Pierwsza część monografii (rozdziały 1-6) koncentruje się na manipulacji i insider tradingu w odniesieniu do instrumentów notowanych w Polsce w obrocie zorganizowanym, tj. na rynku regulowanym oraz w alternatywnych systemach obrotu (ASO). Manipulacja jest tu rozumiana jako wszelkie działania na poziomie transakcyjnym, zleceniowym lub informacyjnym mające na celu wywołanie zmian w cenie instrumentu finansowego lub wolumenie jego obrotu w kierunku pożądanym przez osobę dokonującą manipulacji. Wykorzystywanie informacji poufnych (insider trading) polega natomiast na zawieraniu transakcji na podstawie nieupublicznionej informacji poufnej.

Druga część publikacji (rozdziały 7-12) skupia się na prezentacji wybranych przykładów insider tradingu na zagranicznych rynkach kapitałowych, głównie w USA, na rynku surowców i towarów oraz na problematyce przeprowadzenia tzw. kornera rynku i oszustwa w postaci piramidy finansowej. W monografii   poświęconej problematyce przestępstw na rynkach finansowych i manipulacjom nie da się opisać wszystkich znanych przypadków, dlatego też wybrane zostały te najbardziej znane lub zasługujące na przedstawienie. Inspiracją do napisania części dotyczącej przestępstw na rynku USA i surowców były pozycje autorstwa Jerry`ego Markhama, który od dawne zajmuje się tą tematyką i w niezwykle przystępny sposób omawia często skomplikowane przypadki . W ostatnim rozdziale omówione zostały niektóre rodzaje przestępstw ukazane w kinematografii zagranicznej i krajowej. Przestępstwa i manipulacje, które występują na rynkach finansowych, stały się inspiracją dla wielu reżyserów, a sytuacje rodem z parkietów światowych giełd przenoszono na ekran, starając się w ten sposób przybliżyć widzom świat finansów.

Monografia została przygotowana na podstawie studiów literaturowych obejmujących literaturę krajową oraz zagraniczną. Ponadto dokonano krytycznej i porównawczej analizy regulacji prawnych dotyczących manipulacji i insider tradingu. Ważnym elementem publikacji jest szeroka i kompleksowa analiza przypadków (case study) przestępstw, które wydarzyły się na rynkach finansowych. Część empiryczną monografii stanowi prezentacja badań przeprowadzonych metodą ankietową wśród inwestorów indywidualnych oraz analiza danych pozyskanych ze źródeł wtórnych. Na ostateczny kształt monografii wpłynęło także doświadczenie zawodowe autorów jako praktyków instytucji rynku kapitałowego oraz uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez europejskie i amerykańskie organy nadzoru.

Zawartość poszczególnych rozdziałów monografii jest następująca:

Pierwszy rozdział rozpoczyna zarys historyczny rozwoju zakazu manipulacji oraz wykorzystywania informacji poufnych w obrocie instrumentami finansowymi na świecie, co stanowi wprowadzenie do rozważań na temat przyczyn istnienia regulacji penalizujących nadużycia na rynku. Następnie zostały przedstawione początki rynku kapitałowego w Polsce oraz zmiany, jakie zaszły w architekturze nadzoru od początku lat 90. XX wieku. Wprowadzenie do części instytucjonalnej rozważań następuje ponadto poprzez omówienie struktury oraz zadań uczestników obrotu zorganizowanego. Analiza podstawowych statystyk rynku została dokonana w celu zobrazowania skali obrotów instrumentami finansowymi w Polsce pozostającymi pod nadzorem w zakresie manipulacji i insider tradingu. Ostatnia część rozdziału przedstawia wybrane teorie rynku kapitałowego oraz ich założenia w kontekście tematu manipulacji i insider tradingu.

Rozdział drugi w całości poświęcony został zagadnieniom regulacyjnym, w tym przede wszystkim obowiązującemu od lipca 2016 r. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR). Rozdział ten zawiera omówienie poszczególnych elementów składowych tworzących regulacyjną definicję manipulacji oraz zagadnień związanych z informacjami poufnymi. Ponadto została dokonana analiza porównawcza przepisów prawa wynikająca ze zmiany otoczenia regulacyjnego w zakresie nadużyć na rynku, z uwzględnieniem zagadnień zupełnie nowych, takich jak uregulowanie procesu badania rynku (market sounding). Dokonana analiza w wielu miejscach wskazuje obszary regulacji wymagające zmiany lub doprecyzowania oraz wyjaśnia ideę istnienia niektórych przepisów.

W rozdziale trzecim przedstawiono systematykę zagadnienia manipulacji oraz ocenę działań manipulacyjnych z praktycznego punktu widzenia. Rozdział ten zawiera omówienie najważniejszych strategii manipulacji występujących w obrocie zorganizowanym zarówno na poziomie transakcyjno-zleceniowym, jak i informacyjnym. Zostały w nim zaprezentowane przykładowe wizualizacje, które w sposób syntetyczny obrazują wyniki analizy danych giełdowych. Zawarte w tym rozdziale rozważania są wynikiem analizy przypadków nadużyć w obrocie zorganizowanym występujących na polskim rynku kapitałowym. W przedstawionych rozważaniach niejednokrotnie dokonano odniesienia teoretycznych definicji manipulacji do ich praktycznego przebiegu. Rozdział kończą przykłady nadużyć, w których manipulacja w obrocie nie jest celem, ale skutkiem innych działań, takich jak transfer środków pieniężnych przy wykorzystaniu rynku giełdowego.

Rozdział czwarty dotyczy wykorzystywania przewagi informacyjnej w obrocie zorganizowanym, przy czym insider trading w tych rozważaniach pełni rolę zasadniczą. Analiza orzecznictwa sądów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych wnosi wartość dodaną w zrozumieniu istoty informacji poufnej oraz stanowi wzór w zakresie sposobu myślenia o przestępstwie insider tradingu. W odniesieniu natomiast do aspektów praktycznych rozważań zwrócono uwagę na to, jakie czynniki należy brać pod uwagę oraz na jakie kluczowe pytania odpowiedzieć w procesie badania insider tradingu. W tym rozdziale została także dokonana analiza stosunkowo rzadko omawianego w literaturze przedmiotu szczególnego rodzaju insider tradingu, jakim jest front running.

W rozdziale piątym omówiono metody wykrywania przestępstw manipulacji i insider tradingu oraz rolę Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w procesie zwalczania nadużyć w obrocie zorganizowanym. Rozdział ten zawiera wyniki analizy danych dotyczących liczby zawiadomień składanych do prokuratury, liczby aktów oskarżenia oraz liczby wyroków w sprawach o insider trading i manipulację. Dodatkowo została przeanalizowana treść pozyskanych bezpośrednio z polskich sądów powszechnych przykładowych orzeczeń wraz z uzasadnieniem do wyroków w sprawach o insider trading i manipulację. Rozdział ten zawiera także omówienie obowiązków firm inwestycyjnych, Giełdy Papierów Wartościowych i innych uczestników obrotu w obszarze wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom w obrocie. Aspekt dotyczący wykrywania nadużyć w obrocie został ponadto uzupełniony o analizę porównawczą między Polską i Stanami Zjednoczonymi w zakresie zasad whistleblowing oraz potencjalnej roli organizacji typu SRO (Self-Regulatory Organization).

Rozdział szósty zawiera wyniki badania własnego przeprowadzonego wśród inwestorów indywidualnych metodą ankietową. Przeprowadzona analiza wyników badania określa poziom wiedzy inwestorów na temat manipulacji oraz insider tradingu, a także skalę zaobserwowanych przez nich nadużyć w obrocie zorganizowanym. Badanie ponadto weryfikuje, czy i w jakim zakresie inwestorzy w decyzjach inwestycyjnych uwzględniają wybrane informacje dotyczące emitenta oraz parametrów obrotu, a także stosunek inwestorów do emisji prywatnych i spółek z krajów offshore. Analiza wyników badania daje pogląd na to, jak inwestorzy oceniają regulacje w sprawie nadużyć oraz jaka jest ich opinia na temat konieczności istnienia zakazu wykorzystywania informacji poufnej.

Rozdział siódmy ukazuje najważniejsze afery związane z wykorzystaniem informacji poufnych, które wybuchły na amerykańskim rynku finansowym, a zwłaszcza te z udziałem Denisa Levine`a i Ivana Boesky`ego, które wstrząsnęły Stanami Zjednoczonymi w drugiej połowie lat 80. XX w. Nawet sam Levine w swojej książce przyrównuje świat bankowości inwestycyjnej tego okresu do mafii oplatającej swoimi mackami Wall Street, a Gordon Gekko, główny bohater filmu "Wall Street" utrzymuje, że to informacja jest najcenniejszym towarem (commodity).

W rozdziale ósmym zaprezentowane zostały przykłady różnego rodzaju manipulacji jak np. korner rynku, bardzo rozpowszechniony w XIX w., czy też działalność tzw. boiler roomów, których obraz mamy przed oczami dzięki filmowi "Wilk z Wall Street". Innym szeroko omawianym przykładem manipulacji jest technika pump and dump, której głównym zadaniem jest doprowadzenie do szybkiego wzrostu cen akcji, a następnie skierowanie strumienia popytu na inne walory i narażenie rzeszy inwestorów, którzy nabyli te pierwsze akcje, na przykre doświadczenia związane ze spadkiem ich cen. Ostatnia część tego rozdziału poświęcona została nowemu zjawisku, które pojawiło się na rynkach finansowych wraz z rozwojem technik obliczeniowych, tj. flash crash.

Rozdział dziewiąty poświęcony został manipulacjom na rynku towarowym. Generalnie to właśnie rynek towarowy stanowi pierwsze pole zmagań kupujących i sprzedających. To właśnie na nim wykształciły się najróżniejsze metody i techniki manipulacji, w tym często stosowane kornery. W rozdziale tym nie mogło zabraknąć informacji o manipulacjach cenami srebra w wydaniu braci Hunt czy też kontrolowaniu cen miedzi przez Hamanakę z japońskiego banku Sumitomo.

Rozdział dziesiąty to zarys działań na rynkach finansowych w postaci nie-autoryzowanych transakcji, które w wielu przypadkach doprowadziły do upadków dużych instytucji finansowych, jak chociażby brytyjskiego banku Barings w 1995 r. W tym samym rozdziale ukazane zostały manipulacje przeprowadzane przez znanych analityków rynków finansowych, jak chociażby J. Grubmana, którzy za pomocą wydawanych przez siebie rekomendacji wpływają na kierunek zmiany ceny walorów. Ponadto zaprezentowane zostały przestępstwa na rynku IPO oraz funduszy inwestycyjnych, a także w takich segmentach rynku finansowego jak rynek pieniężny, walutowy.

Bolączką rynku finansowego są piramidy finansowe, które - jak można się dowiedzieć z rozdziału 11 - występują praktycznie w każdym kraju. Schemat Ponziego, bo tak inaczej nazywa się piramidy finansowe, jest bardzo prosty. Pozwala bogacić się nielicznej grupie osób kosztem znacznej rzeszy inwestorów, stojących niżej w hierarchii piramidy. Do najbardziej znanych piramid można zaliczyć tę, którą stworzył Bernard Madoff, a na polskim rynku finansowym - Amber Gold.

Istotność poruszanych w publikacji zagadnień wynika z funkcji, jaką powinien spełniać instytucjonalno-prawny system zwalczania nadużyć na rynku. System  ten powinien zapewniać egzekwowanie zasad w pozytywny sposób wpływających na transparentność i uczciwy obrót instrumentami finansowymi. Istnienie określonych zasad i ich skuteczne egzekwowanie jest czynnikiem wspierającym funkcjonowanie zorganizowanych rynków obrotu, na których cena powinna być wynikiem uczciwej relacji popytu i podaży, oraz na których przestrzegane będą regulacje mające na celu eliminowanie potencjalnych skutków asymetrii informacyjnej, m.in. poprzez zakaz wykorzystywania informacji poufnej. Nie bez znaczenia dla wyboru tematu badań był fakt, że temat nadużyć na rynku bardzo ewoluował w ostatnich latach, zarówno w ujęciu regulacyjnym (rozporządzenie MAR), instytucjonalnym (np. alternatywne rynki obrotu), jak i technologicznym (np. handel wysokich częstotliwości).

Tematyka rynków finansowych jest niezwykle ciekawa, ale jeszcze ciekawsze są zagadnienia związane z popełnianymi tam przestępstwami. Te ostatnie posłużyły jako wątki wielu filmów fabularnych, z których część należy już do klasyki światowego kina. Poza tym trudno wyobrazić sobie absolwenta studiów o specjalności finanse, który nie miał okazji zaznajomić się z najważniejszymi z tych filmów. Dlatego też w rozdziale ostatnim omówione zostało filmowe ujęcie wybranych rodzajów przestępstw i manipulacji. Nie sposób było opisać wszystkie filmy fabularne, w całości poświęcone rynkom finansowym, zarówno zagraniczne, jak i krajowe, dlatego też ograniczono się do najważniejszych. Na koniec warto też dodać, że niektóre kwestie z filmów o tematyce finansowej cytowane są powszechnie na rynkach finansowych, jak chociażby słynny monolog Gordona Gekko w czasie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Teldaru w filmie "Wall Street": "Greed is good....". Chciwość stanowi w tym przypadku kwintesencję tego, co często popycha uczestników rynku do popełniania przestępstw na rynku finansowym czy dopuszczania się manipulacji. W tym samym obrazie na uwagę zasługują porady Lou Mannheima, których udziela Budowi, a zwłaszcza jego stwierdzenie, iż "pieniądze mają to do siebie, że zmuszają nas do niecnych uczynków". Jak doskonale myśl ta oddaje motywację osób dopuszczających się przestępstw czy manipulacji na rynkach finansowych.

Monografia została przygotowana na podstawie stanu prawnego na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Klienci, którzy kupili Manipulacja i wykorzystanie przewagi … wybrali również:

red.Aluchna Maria, red.Mrówka Rafał - Raportowanie niefinansowe w Polsce. Perspektywa raportów niefinansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
-11%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Aluchna Maria, red.Mrówka Rafał
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2020
Stron: 148
40.00 zł
35.60 zł
Dodaj do koszyka
Bosek-Rak Dominika - Zaangażowanie inwestorów instytucjonalnych w nadzór w spółkach giełdowych
-11%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Bosek-Rak Dominika
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2019
Stron: 264
65.00 zł
57.85 zł
Dodaj do koszyka
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Manipulacja i wykorzystanie przewagi informacyjnej na rynku finansowym - Więckowska Marcelina, Borowski Krzysztof
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Finanse » Giełda. Rynki finansowe
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10