X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Informacja

Szanowni Państwo
Ze względu na gorący okres podręcznikowy, realizacja niektórych zamówień może ulec wydłużeniu (do czasu dostępności widocznego przy produkcie należy dodać 2-5 dni roboczych)

Za utrudnienia przepraszamyDołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

55.18 zł

Rabat: 6.82 zł
Cena katalogowa: 62.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: 4-5 dni roboczych

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

MIKROSTRUKTURA RYNKU-Ekometryczne modelowanie dynamiki procesu transakcyjnego

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 373
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 9788380300842

Opis:

Spis treści

Przedmowa

 

Wstęp

 

1. Mikrostruktura rynków kierowanych zleceniami - podstawowe wiadomości

1.1. Wprowadzenie

1.2. Problem wyboru zlecenia

1.3. Kilka słów na temat klasycznych modeli mikrostruktury rynku

1.4. Teoretyczne modele wyboru zleceń

1.5. Aktualne zagadnienia mikrostruktury rynku

1.5.1. Ukryta płynność

1.5.2. Algorytmiczne zawieranie transakcji

1.6. Empiryczne badania dynamiki zleceń

1.6.1. Efekt diagonalny

1.6.2. Efekt uzupełnienia płynności w arkuszu zleceń

1.6.3. Wpływ transakcji na cenę

1.6.4. Warunki rynkowe a wybór zlecenia

1.7. Najważniejsze wnioski

 

2. Mikrostruktura rynku FX

2.1. Międzybankowy kasowy rynek walutowy

2.2. Reuters Dealing 3000 Spot Matching

2.3. Śróddzienna sezonowość rynku FX

2.4. Przepływ zleceń a zmiany kursu walutowego

2.5. Informacja na rynku FX

2.6. Wpływ strumienia zleceń na kurs EUR/PLN

2.6.1. Badanie wstępne

2.6.2. Model z parametrami zmiennymi w czasie

2.7. Najważniejsze wnioski

 

3. Proces transakcyjny jako wielowymiarowy proces punktowy

3.1. Wprowadzenie

3.2. Koncepcja procesu punktowego

3.2.1. Podstawowe definicje

3.2.2. Proces Poissona

3.3. Losowość zdarzeń procesu transakcyjnego

3.3.1. Czas trwania transakcji

3.3.2. Czas trwania ceny

3.3.3. Czas trwania wolumenu

3.4. Śróddzienna sezonowość

3.5. Dynamika procesu transakcyjnego - własności empiryczne

3.5.1. Skupianie się zdarzeń w czasie

3.5.2. Korelacja między kategoriami zdarzeń

3.6. Najważniejsze wnioski

 

4. Podstawowe koncepcje modeli intensywności

4.1. Kompensator procesu punktowego

4.2. Twierdzenie o losowej zmianie czasu

4.2.1. Przypadek jednowymiarowy

4.2.2. Przypadek wielowymiarowy

4.3. Estymacja modeli intensywności

4.4. Weryfikacja modeli intensywności

4.4.1. Reszty modeli intensywności

4.4.2. Transformaty skumulowanej intensywności

4.5. Najważniejsze wnioski

 

5. Model Hawkesa

5.1. Procesy samowzbudne

5.2. Jednowymiarowy proces Hawkesa

5.3. Wielowymiarowy proces Hawkesa

5.4. Ilustracje empiryczne

5.4.1. Opis dynamiki zawierania transakcji

5.4.2. Opis dynamiki zmian cen

5.5. Najważniejsze wnioski

 

6. Model autoregresyjnej warunkowej intensywności (ACI)

6.1. Jednowymiarowy model ACI

6.2. Wielowymiarowy model ACI

6.3. Przykład empiryczny: modelowanie zmienności kursu EUR/PLN

6.4. Najważniejsze wnioski

 

7. Model autoregresyjnego warunkowego czasu trwania (ACD)

7.1. Wprowadzenie

7.2. Konstrukcja modelu

7.3. Wybór rozkładu składnika losowego

7.4. Liniowe modele ACD

7.5. Rozszerzone modele ACD

7.6. Estymacja modeli ACD

7.7. Najważniejsze wnioski

 

8. Wielostanowy asymetryczny model ACD (MAACD)

8.1. Wprowadzenie

8.2. Model AACD

8.3. Model MAACD

8.4. Wybór postaci funkcyjnej warunkowych wartości oczekiwanych

8.5. Zmienne objaśniające

8.6. Wybór rozkładu składników losowych

8.6.1. Rozkład Weibulla

8.6.2. Uogólniony rozkład beta drugiego rodzaju

8.7. Symulacja procesu MAACD

8.8. Modelowanie dynamiki transakcji, nadwyżki wolumenu i zmian kursu

8.8.1. Opis badania

8.8.2. Wyniki estymacji

8.8.3. Weryfikacja modeli ekonometrycznych

8.8.4. Wpływ dodatkowych zmiennych objaśniających

8.9. Modelowanie dynamiki zleceń

8.9.1. Opis badania

8.9.2. Wyniki estymacji

8.9.3. Wyniki symulacji

8.9.4. Wpływ dodatkowych zmiennych objaśniających

8.10. Najważniejsze wnioski

 

Zakończenie

 

Dodatek A. Funkcje specjalne

Dodatek B. Rozkłady statystyczne

 

Bibliografia

 

Wstęp

(...)

Intencją autorki było to, aby niemal każda z rozważanych konstrukcji ekonometrycznych została opatrzona odpowiednim przykładem empirycznym na podstawie danych z międzybankowego kasowego rynku walutowego. Każdą z  takich ilustracji można traktować jako odrębne badanie, któremu przyświeca inny cel i które dotyczy innego zagadnienia mikrostruktury rynku walutowego. Przedmiotami dociekań są np.: ocena zmienności zrealizowanej na podstawie intensywności zmian kursu walutowego, wpływ wybranych zmiennych egzogenicznych na tempo zawierania transakcji i  zmian kursu, empiryczna weryfikacja jakości modeli MAACD czy też opis łącznej i bardzo złożonej dynamiki składania oraz odwoływania różnych rodzajów zleceń kupna lub sprzedaży na rynku EUR/PLN (sklasyfikowanych w  dziesięciu różnych kategoriach w zależności od prawdopodobieństwa ich realizacji i oddziaływania na kurs walutowy).

Metody ekonometrycznego modelowania finansowych szeregów czasowych o  wysokiej częstotliwości, tj. stałej - dziennej i śróddziennej, były już przedstawiane w literaturze polskiej. Tematyka pozycji książkowych dotyczy jednak przede wszystkim metod modelowania warunkowej średniej oraz warunkowej wariancji jedno- i wielowymiarowych rozkładów stóp zwrotu (por. m.in. Brzeszczyński i Kelm 2002, Pipień 2006, Doman i Doman 2009, Fiszeder 2009, Pajor 2010, Witkowska i in. 2012, Kwiatkowski 2013, Doman i Doman 2014) oraz badania efektywności rynku akcji i  oddziaływania publikacji informacji na ceny (por. m.in. Gurgul 2012, Będowska-Sójka 2014, Czekaj 2014). Problematyka modelowania danych UHF nie doczekała się natomiast zbyt wielu publikacji. Z wyjątkiem wybranych fragmentów rozważań prezentowanych w rozdziałach 1, 3 i 7 niniejszej monografii wszystkie pozostałe prezentowane w niej zagadnienia nie były dotychczas w literaturze polskiej poruszane. Należy podkreślić fakt, że wszystkie ilustracje empiryczne prezentowane na łamach książki również mają charakter oryginalny i nie były wcześniej publikowane.

Rozdział 1 przybliża główne zagadnienia mikrostruktury rynku, a w  szczególności rynku kierowanego zleceniami. W możliwie syntetyczny sposób omówiono w nim podstawy funkcjonowania takiego rynku, skupiając uwagę przede wszystkim na problematyce wyboru rodzaju zlecenia. Dokonano przeglądu formułowanych w literaturze teoretycznych, matematycznych modeli opisujących proces składania zleceń jako strategiczną grę pomiędzy uczestnikami rynku. Sformułowano również 11 implikowanych przez takie modele hipotez badawczych, które są przedmiotem empirycznej weryfikacji w dalszej części książki. W nawiązaniu do modeli teoretycznych dokonano także usystematyzowania charakterystycznych własności dynamiki zleceń i transakcji opisywanych w literaturze przedmiotu. W rozdziale tym wyeksponowano również obecne "gorące tematy" badań mikrostruktury rynku, czyli problematykę ukrytej płynności i  strategie obrotu wysokiej częstotliwości.

Rozdział 2 jest poświęcony w całości podstawowym zagadnieniom mikrostruktury kasowego rynku walutowego. Omówiono w nim architekturę takiego rynku, a w szczególności mechanizm zawierania transakcji w  automatycznie kojarzącym zlecenia kupna i sprzedaży systemie Reuters Dealing 3000 Spot Matching. Punktem ciężkości prezentowanego wywodu jest znaczenie i asymetria dostępu do informacji na rynku walutowym. Ponieważ natężenie napływu sygnałów informacyjnych może być przybliżone za pomocą przepływu (strumienia) zleceń, czyli nierównowagi w liczbie lub wartości zleceń rynkowych inicjowanych przez poszczególne strony rynku, wiele uwagi poświęcono omówieniu relacji pomiędzy przepływem zleceń a kursem walutowym. Na końcu rozdziału zaprezentowano badanie empiryczne, w którym za pomocą modelu ze zmiennymi w czasie parametrami i  warunkową heteroskedastycznością stóp zwrotu udokumentowano zmienny w  czasie wpływ strumienia zleceń na międzybankowym kasowym rynku walutowym na kurs EUR/PLN w latach 2007-2009.

O ile rozdział 1 i 2 mają przede wszystkim opisowy charakter, o tyle rozdział 3 jest łącznikiem pomiędzy wywodem mniej sformalizowanym a dalszymi rozdziałami, w których skupiono się przede wszystkim na metodach ekonometrycznych. Po omówieniu w tym rozdziale podstawowych definicji probabilistycznych i statystycznych, takich jak jedno- i  wielowymiarowy proces punktowy, funkcja intensywności i hazardu, zaprezentowano podstawowe empiryczne własności zmiennych będących przedmiotem dalszych rozważań. Udokumentowano i poddano dyskusji przede wszystkim śróddzienną sezonowość i silną dodatnią autokorelację czasów trwania odpowiadających wybranym kategoriom mikrozdarzeń procesu transakcyjnego, a także schematy korelacji krzyżowej pomiędzy indykatorami poszczególnych kategorii zdarzeń. Wnioski z analiz opisowych przedstawionych w tym rozdziale są podstawą struktury prezentowanych na łamach niniejszej książki dynamicznych modeli intensywności i czasów trwania.

W rozdziale 4 omówiono bardziej zaawansowane koncepcje i pojęcia analizy procesów punktowych, np. pojęcia kompensatora procesu i  skumulowanej intensywności czy też twierdzenie losowej zmiany czasu. Wkładem autorskim jest propozycja wspólnej metody weryfikacji zarówno jedno-, jak i wielowymiarowych modeli intensywności oraz modeli czasów trwania, polegającej na wizualnej ocenie oszacowania rozkładu pewnej transformacji intensywności skumulowanej na przedziale czasu pomiędzy wyróżnionymi zdarzeniami.

Rozdział 5 i 6 zawierają omówienie jedno- i wielowymiarowych modeli Hawkesa oraz modeli ACI. W modelach tych dynamicznej, parametrycznej specyfikacji podlega warunkowa intensywność następowania różnych kategorii zdarzeń. Obie konstrukcje ekonometryczne pozwalają na uzyskanie zarówno efektu samo-, jak i współwzbudzania intensywności. Oznacza to, że prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia w nieskończenie krótkim odstępie czasu może wzrastać o różną wartość w następstwie zarejestrowania zdarzenia tej samej lub innej kategorii. Modele te odzwierciedlają zatem efekt grawitowania ku sobie, czyli, innymi słowy, skupiania zdarzeń w czasie. Umożliwiają również uzyskanie różnej reakcji intensywności jednej kategorii zdarzeń na zdarzenia zakwalifikowane do innych kategorii. Oba rozdziały są zakończone ilustracjami empirycznymi. Dwurównaniowy model Hawkesa zastosowano do oceny efektu samo- i  współwzbudzania intensywności następowania transakcji kupna i transakcji sprzedaży na międzybankowym rynku złotego. Za pomocą jednorównaniowej specyfikacji modelu Hawkesa dla intensywności zmian kursu walutowego zaproponowano metodę szacunku miar chwilowej i dziennej zmienności. Dwurównaniowy model ACI posłużył natomiast do opisu łącznej dynamiki wzrostów i spadków kursu walutowego.

Rozdział 7 zawiera prezentację klasycznych jednowymiarowych modeli ACD, a także ich najbardziej popularnych parametrycznych rozwinięć wykorzystywanych w literaturze. Pokazano w nim również, że model ACD może być traktowany jako szczególny przypadek jednowymiarowego modelu intensywności. Analiza jednowymiarowych modeli ACD stanowi punkt wyjścia do prezentacji autorskich rozwinięć w kolejnym rozdziale.

Ostatni, 8, rozdział poświęcono teorii i praktyce wykorzystania modeli MAACD. Proponowane przez autorkę modele można traktować jako rozwinięcie asymetrycznych modeli ACD (ang. asymmetric ACD models) na przypadek, kiedy możliwych kategorii rozważanych mikrozdarzeń procesu transakcyjnego jest więcej niż dwie, dlatego też wywód rozpoczęto od podstawowych własności teoretycznych modeli AACD. W rozdziale przedstawiono główne własności modeli MAACD i zaproponowano ich kilka szczególnych specyfikacji. Dotyczą one m.in. różnych postaci funkcyjnych warunkowych wartości oczekiwanych czasów trwania, a także różnych klas rozkładów dla składników losowych, z których najbardziej ogólny to uogólniony rozkład beta drugiego rodzaju (ang. generalized beta distribution of the second kind). Zaproponowano również algorytmy służące symulacji danych na podstawie modelu MAACD oraz metody oceny dobroci dopasowania modeli do danych rzeczywistych na podstawie reszt i  transformat scałkowanej intensywności. Rozdział jest zakończony prezentacją dwóch obszernych badań empirycznych. Pierwsze z nich dotyczy zastosowania asymetrycznych modeli ACD do analizy trzech procesów: (1) transakcji kupna i sprzedaży, (2) nadwyżki wolumenu transakcji kupna i  nadwyżki wolumenu sprzedaży oraz (3) wzrostu kursu EUR/PLN i spadku kursu EUR/PLN o zadaną wartość. Celem badania jest wszechstronna ocena jakości dopasowania modeli do danych z polskiego rynku złotego oraz identyfikacja takich czynników egzogenicznych opisujących stan rynku (trendy, zmienność, płynność), które w sposób istotny wydłużają lub skracają czas oczekiwania na wyróżnione zdarzenia. Kolejne badanie empiryczne polega na zastosowaniu modelu MAACD (dziesięciostanowego) do opisu dynamiki składania i wycofywania różnych kategorii zleceń na międzybankowym kasowym rynku walutowym. Celem analizy jest bardzo kompleksowy i dogłębny opis aktywności dealerów na rynku międzybankowym. Badanie prowadzi do wyjątkowo szczegółowych wniosków na temat charakterystycznych regularności w procesie składania i wycofywania zleceń. Pokazuje również, w jaki sposób pewne obserwowalne i mierzalne charakterystyki rynku oddziałują na zachowanie dealerów. Badanie to umożliwiło także empiryczną weryfikację hipotez sformułowanych w  rozdziale 1 monografii.

Każdy z rozdziałów zakończono syntetycznym podsumowaniem, wyszczególniającym listę najważniejszych wniosków. Książkę uzupełniają dwa dodatki, w których przedstawiono wykorzystywane funkcje specjalne i  rozkłady parametryczne.

Wyniki empiryczne prezentowane w książce, a więc zarówno procedury dotyczące wstępnej obróbki i analizy danych, jak i te dotyczące estymacji, symulacji oraz weryfikacji modeli ekonometrycznych, oprogramowałam w systemie Gauss vs. 14. Jedno- i wielowymiarowe modele warunkowej intensywności i czasów trwania szacowałam przy wykorzystaniu aplikacji Maxlik i Constrained Maximum Likelihood, które umożliwiają maksymalizację zadanej funkcji wiarygodności na podstawie wybranych algorytmów numerycznych. Prezentację graficzną otrzymanych wyników pozostawiłam w oryginalnej postaci, automatycznie generowanej przez system Gauss. Z uwagi na trudności z uzyskaniem na wykresach polskich znaków diakrytycznych i oddzielania części dziesiętnej liczb za pomocą przecinków (a nie kropek) oznaczenia osi i legendę na wykresach postanowiłam pozostawić w oryginalnym języku programowania, czyli w  języku angielskim. Tłumaczenie oznaczeń na język polski zamieściłam natomiast w podpisach do wykresów. Źródłem wszystkich tabel i wykresów są opracowania własne, chyba że w ich podpisach zaznaczono inaczej. Aby uniknąć wrażenia sztuczności, nie tłumaczę anglojęzycznych zwrotów i  wyrażeń od lat funkcjonujących w żargonie finansowym (takich jak np. spread bid-ask, broker, dealer, market maker, pips), jeżeli uważam, że w  takim brzmieniu wyrazy te zakorzeniły się już w naukowym i branżowym języku polskim. Wobec polskich określeń "cena sprzedaży" i "cena kupna" bardzo często stosuję zamienniki "cena ask" i "cena bid", tak aby uniknąć błędnych skojarzeń z ceną transakcji sprzedaży (ang. sell price) i ceną transakcji kupna (ang. buy price), gdyż określenia te w języku mikrostruktury rynku mają całkowicie różne znaczenie.

 

Klienci, którzy kupili MIKROSTRUKTURA RYNKU-Ekometryczne modelowanie … wybrali również:

Barbara Gierusz - Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Barbara Gierusz
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2018
Stron: 540
57.75 zł
41.29 zł
Dodaj do koszyka
Ewa Sońta-Drączkowska, red.Józef Olszyński - WYBRANE ASPEKTY POLSKO-NIEMIECKICH STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH
-11%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Ewa Sońta-Drączkowska, red.Józef Olszyński
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2017
Stron: 167
42.00 zł
37.38 zł
Dodaj do koszyka
Skowronek-Mielczarek Anna, red.Jarosiński Mirosław - THE INFLUENCE OF THE CRISIS ON THE BEHAVIOUR OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES-Research Results
-11%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Skowronek-Mielczarek Anna, red.Jarosiński Mirosław
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2017
Stron: 130
37.00 zł
32.93 zł
Dodaj do koszyka
Dołęgowski Tomasz - MIĘDZYNARODOWA KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI A SOLIDARNOŚĆ, DOBRO WSPÓLNE I JAKOŚĆ ŻYCIA
-11%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Dołęgowski Tomasz
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej
Rok wydania: 2016
Stron: 100
32.00 zł
28.48 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt MIKROSTRUKTURA RYNKU-Ekometryczne modelowanie dynamiki procesu transakcyjnego - Bień-Barkowska Katarzyna
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne » Ekonomia
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10