X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Trump Donald J., Schwartz Tony - The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów
-29%
+ do schowka
51.30 zł
36.42 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 14.88 zł
Cena katalogowa: 51.30 zł
Dostępność: 24h
KSIĄŻKA
Trump Donald J., Schwartz Tony
Wydawca: FIJORR PUBLISHING
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 332
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Płomienna korona

Płomienna korona
Elżbieta Cherezińska
Poznań 2017


Wanda

Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci
Anna Kamińska
Kraków 2017


Najlepsze lata naszego życia

Najlepsze lata naszego życia
Marek Hłasko
 
Warszawa 2017


Nowa jadłonomia

Nowa Jadłonomia
Marta Dymek
 
Warszawa 2017


Wzgórze psów

Wzgórze psów
Jakub Żulczyk
 
Warszawa 2017


Sekretne życie drzew

Sekretne życie drzew
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Prus. Śledztwo biograficzne

Prus. Śledztwo biograficzne
Monika Piątkowska
Kraków 2017

Złowrogi cień Marszałka

Złowrogi cień Marszałka
Rafał A.Ziemkiewicz
Warszawa 2017

Pokaz

45.89 zł

Rabat: 14.11 zł
Cena katalogowa: 60.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 282
Format: B5
ISBN: 9788376416472

Opis:

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Pierwszy rozdział dotyczy prawno-porównawczych zagadnień obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Przedstawiono w nim dorobek doktryny anglosaskiej i niemieckiej dotyczący tej problematyki. Sięgnięto tu przede wszystkim do opracowań praktyków - obrońców, którzy wskazują na pewne uniwersalne cechy przestępczości gospodarczej i skarbowej, odróżniające je od przestępczości pospolitej. Dlatego też, poczynione przez nich uwagi pozwalają na ich odniesienie także do polskiej praktyki procesowej. Za szczególnie istotne należy uznać konstatacje potwierdzające szerokie stosowanie w takich sprawach konsensualnych form zakończenia postępowania karnego, w których proces kończy się wskutek porozumień pomiędzy obroną a oskarżeniem (plea hargaining w USA i Wielkiej Brytanii, Absprachen w Niemczech), zaś sądy z reguły ograniczają swoją aktywność orzeczniczą do akceptacji zawartych ugod. W tej części opracowania przytoczono także doświadczenia obrońców niemieckich dotyczące metodyki zawierania takich porozumień zgodnie z najlepiej rozumianym dobrem oskarżonego przedsiębiorcy.

Dalsze części rozdziału t. zawierają orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luxemburgu (RTS) dotyczące prawa do obrony bądź w sposób bezpośredni (tu głównie ETPCz), bądź też niekiedy pośredni (gdzie F.TS dokonuje interpretacji unijnego prawa podatkowego bądź gospodarczego). Ich przytoczenie jest zasadne, gdyż powyższe orzeczenia wpływają w sposób bezpośredni na orzecznictwo sądów polskich.

Rozdział II. monografii poświęcony jest przestępstwom gospodarczym uregulowanym w rozdziale XXX polskiego kodeksu karnego z 1997 r. oraz przestępstwu oszustwa z art. 286 k.k., które, mimo zamieszczenia go w rozdziale k.k. poświęconym przestępstwom przeciwko mieniu, często stanowi podstawę zarzutów stawianych uczestnikom obrotu gospodarczego. W tej części monografii sięgnięto do bogatej literatury przedmiotu, a także nawiązując do praktycznego aspektu opracowania - do bogatego orzecznictwa sądowego dotyczącego najczęściej spotykanych w praktyce gospodarczej przestępstw. Dokonana w nim analiza dotyczy znamion strony podmiotowej i przedmiotowej przestępstw oraz czynności wykonawczych prowadzących do ich popełnienia. Ostatnia część rozdziału obejmuje rozważania odnoszące się do instytucji czynnego żalu (którego podstawą jest naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem) oraz obronę polegającą na podnoszeniu korzystnych dla oskarżonych okoliczności, mogących skutkować ich niekaralnością bądź brakiem winy.

Rozdział III. monografii koncentruje się na problematyce przestępstw i wykroczeń skarbowych uregulowanych w kodeksie karnym skarbowym z 1999 r. Wskazano w nim najważniejsze regulacje części ogólnej tej ustawy, która reguluje odpowiedzialność za te czyny w sposób częściowo odmienny, niż czyni to kodeks karny z 1997 r. Również tutaj przytoczono orzecznictwo sądowe dotyczące spraw karnych skarbowych i zaakcentowano te ich cechy, które odróżniają je od przestępstw pospolitych. W tej części pracy wyróżniono także ścisłą więź prawa karnego skarbowego z chronionymi przez nie normami szeroko rozumianego prawa podatkowego (a więc także celnego i dewizowego). Podkreślono również instytucje przewidujące zaniechanie ukarania sprawcy takich czynów karalnych w oparciu o ideę fiskalizacji systemu wymiaru sprawiedliwości, sprowadzającą się do motta „Zapłać, a wszystko zapomnimy".

Rozdział IV księgi dotyczy zagadnień postępowania dowodowego w procesie karnym. Wskazano w nim czynności procesowe służące uzyskaniu dowodów. Dostrzeżono także znaczenie tajemnic zawodowych: adwokata i radcy prawnego. W kontekście samodzielności jurysdykcyjnej sądów karnych wskazano na niekorzystne dla podatnika orzecznictwo sądowe uznające, że sądy orzekające w sprawach karnych skarbowych są związane decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez organy skarbowe w sprawach podatkowych. Z drugiej zaś strony zauważono orzecznictwo NSA przyjmujące na tle art. 11 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (p.p.s.a.) rozszerzającą wykładnię związania sądów administracyjnych wyrokami sądów karnych. Podkreślono także zalety współpracy w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe adwokatów z radcami prawnymi i doradcami podatkowymi.

W rozdziale V. monografii przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pozycją procesową i rolą obrońcy na poszczególnych etapach procesu karnego. Ta część rozważań ma za zadanie przedstawić przedsiębiorcom uwarunkowania obrony sprawowanej w sprawach karnych (w tym gospodarczych i skarbowych) przez adwokata. Skrótowo nawiązano w niej do takich problemów jak tajemnica obrończa, nakaz działania wyłącznie na korzyść oskarżonego, zaufania jako podstawy stosunku obrończego oraz zakazu równoczesnego reprezentowania oskarżonych, których interesy pozostają we wzajemnym konflikcie. Analizie k.p.k. towarzyszy przywołanie stosownego orzecznictwa sądowego w tej materii.

W dalszej części rozdziału V. przedstawiono realizację prawa do obrony w postępowaniu przygotowawczym. Wskazano na ograniczenia praw zarówno samego oskarżonego, jak i jego obrońcy wynikające z co do zasady niejawnego, inkwizycyjnego charakteru tego wstępnego etapu procesu. Skrótowe rozważania odnoszą się także do poprzedzających proces karny czynności operacyjno-rozpoznawczych, które ze względu na niejawny i nieformalny charakter wykluczają udział w nich obrony. Podkreślono znaczenie udziału obrońcy w czynnościach dowodowych, zaznajamiania z aktami postępowania przygotowawczego oraz przesłanki i rolę ewentualnej współpracy obrońcy z organami ścigania czy prokuraturą.

Następna część rozdziału V. monografii dotyczy realizacji obrony w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych w konsensualnych (skróconych) trybach zakończenia postępowania karnego. Podniesiono w nim problem (powołując się chociażby na doświadczenia amerykańskie i angielskie) ostrożnego angażowania się obrony w takie porozumienia (w kontekście realności korzyści uzyskiwanych w ten sposób przez oskarżonych), dotrzymywania ich warunków przez oskarżyciela publicznego oraz respektowania ich wyników przez wyrokujące sądy. Również tutaj analizie stosownych przepisów towarzyszy przytoczenie bogatego orzecznictwa sądowego.

Ostatnia część tego rozdziału monografii dotyczy obrony w postępowaniu sądowym: na rozprawie głównej oraz postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym. Zajęto się tu m.in. takimi zagadnieniami jak przesłuchiwanie świadków czy dopuszczalnością tzw. dowodów prywatnych, gromadzonych przez obronę (np. opinii prywatnych). Wskazano na tak istotną w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych problematykę dowodu z dokumentu czy opinii biegłego.

W końcowej części tego rozdziału wskazano na ograniczenia dostępności i skuteczności kasacji jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia wyroków sądowych. Zobrazowano także orzecznictwo sądowe wskazujące na typowe błędy obrońców wnoszących apelacje bądź kasacje.

Kolejny, VI. rozdział monografii, poświęcono ograniczeniom prawa do obrony wynikającym ze stosowania wobec oskarżonego środków przymusu procesowego, w tym przede wszystkim izolacyjnego środka zapobiegawczego - aresztu tymczasowego. Wskazano na wynikające z izolacji w areszcie trudności komunikacji pomiędzy oskarżonym l jego obrońcą oraz orzecznictwo sądowe piętnujące nieprawidłowe praktyki nadużywania środków zapobiegawczych (np. tzw. „aresztu wydobywczego").

Na koniec wstępu do niniejszej monografii wypada podkreślić zasadniczy zamiar twórcy przyświecający jej napisaniu. Otóż autor starał się stworzyć opracowanie przede wszystkim o walorach praktycznych, adresowane nie tylko do prawników sprawujących fachową obronę w sprawach karnych skarbowych (adwokatów bądź aplikantów adwokackich), lecz także do samych przedsiębiorców, którzy mieli nieszczęście znaleźć się w centrum zainteresowania organów ścigania, prokuratury i sądów. Z założenia ma ona służyć także pomocą radcom prawnym, doradcom podatkowym i aplikantom aspirującym do uzyskania tych profesji oraz studentom prawa. Dlatego też pewne partie tego opracowania siłą rzeczy muszą okazać się oczywiste dla prawników, zaś niezrozumiałe dla przedsiębiorców. Być może rozważania zawarte w tej monografii mogą stanowić nowy punkt widzenia dla przedstawicieli organów skarbowych, organów ścigania czy też (niewątpliwie w węższym zakresie) prokuratorów bądź sędziów podejmujących decyzje w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe.

Warto więc w tym kontekście dodać, że zamiarem piszącego niniejsze słowa nie było dokonanie jedynie „suchej analizy" obowiązującego ustawodawstwa w tej materii, lecz niekiedy autor próbował wzbogacać niekiedy swoje rozważania także doświadczeniami z własnej praktyki obrońcy w sprawach karnych.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny monografii, powodujący siłą rzeczy skrótowość (bądź nawet zamierzoną powierzchowność) rozważań, w wielu miejscach odwołano się do szerokiej literatury przedmiotu. Przytoczone w tym opracowaniu szerokie orzecznictwo sądowe (przede wszystkim Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych) co do zasady nie jest tu kontestowane, gdyż nie chodzi tu o zaznaczanie akcentów polemicznych, lecz podkreślenie wagi tego orzecznictwa dla codziennej praktyki sądów niższych instancji.

Jednakże na ile udało mi się te trudne, nierzadko sprzeczne, cele osiągnąć, rozstrzygnie sam Czytelnik.

Ze wstępu

Klienci, którzy kupili Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze … wybrali również:

Stefański Ryszard A. - Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD - po nowelizacji z 1 lipca 2015 r.
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Stefański Ryszard A.
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Stron: 1118
199.00 zł
152.22 zł
Dodaj do koszyka
Klubińska Maja - Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k.
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Klubińska Maja
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2014
Stron: 388
99.00 zł
74.25 zł
Dodaj do koszyka
Cieśliński Marcin M. - Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód
-20%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Cieśliński Marcin M.
Wydawca: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
Rok wydania: 2014
Stron: 304
79.00 zł
63.20 zł
Dodaj do koszyka
Rowiński Jan, Jakóbiec Wojciech - System konstytucyjny i przedstawicielski specjalnego autonomicznego regionu ChRL Makau
-18%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Rowiński Jan, Jakóbiec Wojciech
Wydawca: Wydawnictwo Sejmowe
Rok wydania: 2012
Stron: 73
15.00 zł
12.30 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe - Kulesza Cezary
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Podręczniki. Ćwiczenia i zadania » Podręczniki akademickie. Skrypty
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10