Rozumiem
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, aby umożliwić funkcjonowanie strony i lepiej spełniać Twoje wymagania. Kontynuując przeglądanie serwisu akceptujesz wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Tom IV B. Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz
-16%
+ do schowka
329.00 zł
276.03 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 52.97 zł
Cena katalogowa: 329.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2018
Stron: 1000
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Lżejszy od fotografii

Lżejszy od fotografii.
O Grzegorzu Ciechowskim
Piotr Stelmach
                Kraków 2018


300 uczonych

300 uczonych prywatnie
i na wesoło

Andrzej K. Wróblewski
Warszawa 2018


Kurtyka. Sztuka wolności

Kurtyka. Sztuka wolności
Bernadette McDonald
 
Warszawa 2018


Mój mąż i ja

Mój mąż i ja
Ingrid Seward
Łódź 2018


Tatuażysta z Auschwitz

Tatuażysta z Auschwitz
Heather Morris
Warszawa 2018


Niepodległa

Niepodległa! 
Andrzej Nowak
 
Kraków 2018


Pięć lat kacetu

Pięć lat kacetu
Stanisław Grzesiuk
Warszawa 2018

Jelita wiedzą lepiej

Jelita wiedzą lepiej
Michael Mosley
Kraków 2018

Pokaz

66.94 zł

Rabat: 11.81 zł
Cena katalogowa: 78.75 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie

Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania: 2006
Wydanie: 2
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 672
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 8371517181

Opis:

Współczesne stosunki międzynarodowe stanowią złożony obraz ciągle zmieniających się wydarzeń i procesów, w których uczestniczą podmioty prawa międzynarodowego. Należą do nich również organizacje międzynarodowe. Oddziałują one wielokierunkowo na zachowanie państw, kreują nowe mechanizmy współżycia oraz porządkują zasady współpracy międzynarodowej. Ułatwiają też państwom utrzymanie wzajemnych kontaktów, przyczyniając się do poszerzania instrumentów skuteczniejszego przepływu informacji, dóbr i usług.
Celem książki jest zaprezentowanie i przybliżenie Czytelnikom zagadnień dotyczących genezy wybranych organizacji międzynarodowych, członkostwa w nich państw, które łączy większy lub mniejszy stopień zgodności interesów, struktury organizacji międzynarodowej (składu organów, procedur głosowania, znaczenia decyzji), zdolności kształtowania przez organizację swojego środowiska. Tak sformułowany cel pracy odzwierciedlił się w konstrukcji każdego rozdziału. Obok zbadania statutowych założeń poszczególnych organizacji, zawarto w nich analizę ekonomiczną ich działalności i próbę oceny efektywności podejmowanych decyzji. Praca obejmuje swoim zakresem przedmiotowym analizę wybranych organizacji międzynarodowych. Kierując się przyjętym w tym podręczniku kryterium podziału organizacji międzynarodowych, Autorki starały się uwzględnić w pracy najważniejsze organizacje powszechne, organizacje finansowe działające w Europie, ważniejsze organizacje o charakterze społecznym, gospodarczym i wojskowym, organizacje integracyjne, działające na różnych kontynentach naszego globu, oraz organizację, która kształtuje ceny i rynek surowca strategicznego dla gospodarki światowej, jakim jest ropa naftowa.
Autorki mają świadomość, że w pracy zaprezentowano zaledwie niewielką część istniejących organizacji, jednak uwzględnienie wszystkich istniejących i funkcjonujących instytucji międzynarodowych wymagałoby ogromnego zespołu badawczego i przekraczałoby niewątpliwie ramy niniejszego - i tak już obszernego - opracowania.
Praca, zgodnie z przyjętym założeniem, nie stanowi całościowej analizy badanych zagadnień. Oprócz wskazanego wyżej ograniczenia dotyczącego wyboru organizacji, będących przedmiotem badania, przyjęto następujące założenia:
-skoncentrowano się na zarysie teoretycznych podstaw organizacji międzynarodowych;
-nie podjęto analizy problematyki Wspólnot Europejskich. Wpłynęło na to kilka przyczyn. Po pierwsze, złożoność i szeroki zakres przedmiotowy integracji europejskiej wymaga - zdaniem Autorek - pogłębionej analizy tych organizacji, przekraczającej ramy pracy. Po drugie, problematyka WE i Unii Europejskiej prezentowana jest szeroko w obszernych opracowaniach znanych i uznanych badaczy tej tematyki i dlatego też w tej pracy skoncentrowano się na innych organizacjach międzynarodowych.
Dla osiągnięcia celu sprecyzowanego w pracy podjęto próbę odpowiedzi na wiele istotnych - zdaniem Autorek - pytań, a także nasuwających się kwestii. W tym celu zbadano, dlaczego i jak dana organizacja została powołana, do rozwiązania jakich problemów ma się przyczynić, jakie są rzeczywiste parametry strukturalne procesu podejmowania decyzji, jakie są możliwości spełnienia jej roli i granice tych możliwości, w jakim stopniu organizacja służy pogłębianiu współpracy państw członkowskich, czy i w jakim stopniu dzięki realizacji swoich funkcji zaspokaja ona potrzeby współpracy międzynarodowej, w jakim zakresie osiąga korzyści z tej kooperacji?
Ogólna koncepcja i struktura pracy zostały podporządkowane przyjętemu zakresowi przedmiotowemu opracowania.
W rozdziale I przedstawiono w zarysie istotę teoretycznych podstaw organizacji międzynarodowych, a także genezę organizacji międzynarodowych. Podjęto próbę klasyfikacji oraz omówiono podstawy prawne istnienia i funkcjonowania organizacji oraz rodzaje członkostwa państw w organizacjach międzynarodowych. Zmierzano do wykazania, że główne parametry strukturalne procesu podejmowania decyzji (skład organów, procedura głosowania, znaczenie prawne decyzji) stanowią istotę działalności organizacji i określają charakter realizowanych przez nią funkcji. W rozdziale tym zbadano kwestię podmiotowości prawnej organizacji międzynarodowych, przy czym szczególną uwagę zwrócono na podmiotowość prawną Wspólnot Europejskich. Wprawdzie integracja europejska nie jest przedmiotem analizy w niniejszej pracy, jednak Autorki w wielu miejscach odwołują się do tych organizacji1.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono wybrane przykłady międzynarodowych organizacji gospodarczych i ujęto je zgodnie z przyjętą w pracy koncepcją klasyfikacji organizacji międzynarodowych. W pierwszej części zaprezentowano genezę, cele, strukturę, funkcje i działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wybranych organów i organizacji tworzących System Narodów Zjednoczonych. Następnie zbadano instytucje o charakterze finansowym - zarówno te o zasięgu globalnym, jak również regionalnym (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz grupę Banku Światowego, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny). Kolejne rozdziały zawierają analizę Rady Europy i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jako jednych z najbardziej znanych organizacji międzyrządowych o charakterze koordynacyjnym. W rozdziałach XI, XII i XIII omówiono Północnoamerykańską Strefę Wolnego Handlu, Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschod-niej i MERCOSUR jako regionalne organizacje gospodarcze. Instytucję międzyrządową o charakterze wojskowym, jaką jest Pakt Północnoatlantycki, przedstawiono w rozdziale XIV. W ostatnim rozdziale zbadano istotę, cele oraz funkcje i kierunki działalności Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową.
Przygotowana praca ma charakter podręcznika, niezbędnego do realizacji celu dydaktycznego z przedmiotu "Organizacje międzynarodowe", w tym przede wszystkim na studiach ekonomicznych. Autorki starają się jednak uwzględnić pewne ważne aspekty pozaekonomiczne związane z istnieniem i funkcjonowaniem organizacji międzynarodowych, dzięki czemu opracowanie może być użyteczne również dla innych Czytelników, np. studiujących politologię, prawo, socjologię, historię czy geografię.
Opracowanie jest oparte na materiałach źródłowych, polsko i obcojęzycznej literaturze przedmiotu, źródłach internetowych.
Ponosząc pełną odpowiedzialność za sposób ujęcia badania oraz przeanalizowane materiały, pragniemy wyrazić podziękowania profesorowi dr. hab. Wojciechowi Mora-wieckiemu, który w największym stopniu przyczynił się do powstania tej pracy.
Szczególne wyrazy podziękowania Autorki pragną wyrazić recenzentowi, profesorowi dr. hab. Antoniemu Marszałkowi za wnikliwe uwagi i krytykę.
Jednocześnie za wszelkie uchybienia wyłączną winę ponoszą Autorki.
Ewa Latoszek

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Organizacja międzynarodowa jako podmiot stosunków międzynarodowych (Ewa Latoszek)
1. Geneza organizacji międzynarodowych
2. Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowych
3. Wspólnoty Europejskie jako podmiot prawa międzynarodowego
4. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych
5. Statut organizacji międzynarodowych
5.1. Rewizja statutu
5.2. Interpretacja postanowień statutu
5.3. Organizacja międzynarodowa jako forum rozstrzygania sporów między krajami członkowskimi (na przykładzie Światowej
Organizacji Handlu)
5.3.1. Metody rozstrzygania sporów w prawie międzynarodowym
5.3.2. Procedury rozstrzygania sporów w WTO
5.3.3. Przyszłość procesu rozstrzygania sporów handlowych w WTO
6. Siedziba organizacji międzynarodowych
7. Rodzaje członkostwa w organizacjach międzynarodowych
8. Ramy instytucjonalne współpracy państw z organizacją międzynarodową
9. Proces podejmowania decyzji
9.1. Organy międzyrządowe
9.2. Organy administracyjne
9.3. Organy parlamentarne
9.4. Organy pomocnicze
10. Procedury głosowania i charakter prawny uchwał organizacji międzynarodowej
11. Finansowanie organizacji międzynarodowych
12. Funkcje organizacji międzynarodowych

Rozdział II. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako międzynarodowa organizacja uniwersalna (Magdalena Proczek)
1. Geneza ONZ
2. Cele i funkcje Organizacji Narodów Zjednoczonych
3. Członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych
4. Osobowość i podmiotowość prawna ONZ
5. Struktura ONZ
5.1. Zgromadzenie Ogólne
5.2. Rada Bezpieczeństwa
5.3. Rada Gospodarczo-Społeczna
5.4. Rada Powiernicza
5.5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
5.6. Sekretariat
5.7. Międzynarodowy Trybunał Karny
6. Finansowanie działalności ONZ
7. Działalność ONZ
8. Współpraca ONZ z organizacjami międzynarodowymi
9. Polskaw ONZ

Rozdział III. System NZ - wybrane organizacje wyspecjalizowane NZ (Magdalena Proczek)
1. Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego
1.1. Geneza ICAO
1.2. Cele i funkcje ICAO
1.3. Członkostwo w ICAO
1.4. Struktura ICAO
1.5. Budżet ICAO
1.6. Działalność ICAO
1.7. Współpraca ICAO z organizacjami międzynarodowymi
1.8. Polska w ICAO
2. Światowa Organizacja Zdrowia
2.1. Geneza WHO
2.2. Cele i funkcje WHO
2.3. Członkostwo w WHO
2.4. Struktura WHO
2.5. Środki finansowe WHO
2.6. Działalność WHO
2.7. Współpraca WHO z organizacjami międzynarodowymi
2.8. Polska w WHO
3. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury
3.1. Geneza UNESCO
3.2. Cele i funkcje UNESCO
3.3. Członkostwo w UNESCO
3.4. Struktura UNESCO
3.5. Źródła finansowania UNESCO
3.6. Działalność UNESCO
3.7. Współpraca UNESCO z organizacjami międzynarodowymi
3.8. Polska w UNESCO

Rozdział IV. Od Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu do Światowej Organizacji Handlu (Magdalena Proczek)
1. Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu
1.1. Geneza GATT
1.2. Cele i funkcje GATT
1.3. Członkostwo w GATT
1.4. Struktura GATT
1.5. Środki finansowe GATT
1.6. Działalność GATT
1.7. Polska w GATT
2. Światowa Organizacja Handlu
2.1. Powstanie WTO
2.2. Cele i funkcje WTO
2.3. Członkostwo w WTO
2.4. Struktura WTO
2.5. Środki finansowe WTO
2.6. Działalność WTO
2.7. Współpraca WTO z organizacjami międzynarodowymi
2.8. Polska w WTO

Rozdział V. Międzynarodowy Fundusz Walutowy i jego rola w rozwiązywaniu
problemów gospodarczych (Magdalena Proczek)
1. Geneza MFW
2. Rewizje statutu MFW
3. Cele i funkcje MFW
4. Członkostwo w MFW
5. Struktura MFW
6. Mechanizm podejmowania decyzji w MFW
7. Środki finansowe MFW
8. Działalność MFW
9. Współpraca MFW z organizacjami międzynarodowymi
10. Polska w MFW

Rozdział VI. Bank Światowy jako instytucja globalna o charakterze finansowym (Ewa Latoszek)
1. Geneza Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
2. Cele statutowe Banku Światowego i jego funkcje
3. Członkostwo w Banku Światowym
4. Struktura Banku
5. Kapitał Banku Światowego
5.1. Kapitał zakładowy
5.2. Fundusze własne
6. Warunki i zasady udzielania pożyczek przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i 
Rozwoju
7. Program małych grantów
8. Współpraca Banku Światowego z innymi organizacjami
8.1. Grupa Banku Światowego
8.1.1. Międzynarodowa Korporacja Finansowa
8.1.2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju
8.1.3. Międzynarodowa Agencja ds. Dysput Inwestycyjnych
8.1.4. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji
8.2. Międzynarodowy Fundusz Walutowy a Bank Światowy
9. Działalność Banku Światowego oraz strategie współpracy z Polską
9.1. Główne kierunki działalności Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju
9.2. Działalność Banku Światowego w Polsce
9.2.1. Cele działalności Banku Światowego w Polsce
9.2.2. Główne obszary współpracy Banku Światowego w Polsce w latach 1990-1996
9.2.3. Główne dziedziny działalności Banku Światowego w Polsce w latach
1997-1999
9.2.4. Kierunki współpracy Polski z Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i 
Rozwoju w latach 2000-2004
9.2.5. Strategia Partnerstwa dla Polski na lata 2005-2007
9.2.6. Bariery absorpcji pożyczek Banku Światowego w Polsce

Rozdział VII. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - źródło finansowania dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Ewa Latoszek)
1. Geneza Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
2. Cele i funkcje Banku
3. Członkostwo w EBOR
4. Mechanizm podejmowania decyzji w EBOR
5. Polityka finansowa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
5.1. Zasoby kapitałowe EBOR
5.1.1. Kapitał akcyjny Banku
5.1.2. Fundusze specjalne
5.2. Instrumenty finansowe stosowane przez EBOR
5.2.1. Zasady udzielania pożyczek przez Bank
5.2.2. Inwestycje kapitałowe Banku
5.2.3. Gwarancje EBOR
5.2.4. Inwestycje Banku w akcje i udziały
5.3. Zasady finansowania projektów przez EBOR
5.4. Sposoby współfinansowania
5.5. Procedury akceptacji i oceny wyników w EBOR
5.6. Współudział w finansowaniu projektów
5.7. Fundusze pomocy technicznej jako źródło finansowania projektów
rozwojowo-modernizacyjnych
6. Działalność Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Polsce
6.1. Pierwsze dziesięciolecie współpracy Polski z EBOR
6.2. Główne przedsięwzięcia w Polsce w ramach współpracy z Bankiem w latach 2002-2003 i ich znaczenie dla polskiej gospodarki
6.3. Strategia EBOR dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej

Rozdział VIII. Europejski Bank Inwestycyjny jako agencja wyspecjalizowana
Wspólnot Europejskich (Ewa Latoszek)
1. Geneza Europejskiego Banku Inwestycyjnego
2. Cele EBI
3. Źródła finansowania EBI
3.1. Fundusze własne
3.2. Zewnętrzne źródła finansowania EBI
4. Waluta EBI
5. Warunki i zasady udzielania pożyczek przez EBI
5.1. Składanie i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki
5.2. Finansowanie projektów
6. Struktura Europejskiego Banku Inwestycyjnego
7. Współpraca z innymi instytucjami Wspólnot Europejskich
8. Działalność kredytowa EBI na przełomie wieków
8.1. Kredyty udzielone przez Bank krajom członkowskim UE-15
8.2. Współpraca EBI z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w latach
2000-2004
8.3. Pożyczki udzielone Polsce przez EBI
8.4. Kredytowanie z EBI w krajach partnerskich
9. Priorytety działalności finansowej EBI: plan operacyjny do 2006 r

Rozdział IX. Rada Europy i jej znaczenie w dziedzinie ochrony praw człowieka
oraz tworzenia prawa europejskiego o charakterze społecznym (Ewa Latoszek)
1. Geneza Rady Europy
2. Członkostwo
3. Rozwój Rady Europy
4. Struktura wewnętrzna Rady Europy
5. System ochrony i główne procedury kontrolne w dziedzinie przestrzegania praw człowieka
5.1.Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
5.2. Europejska Karta Społeczna
5.3. Europejska konwencja o zapobieganiu torturom
5.4. Inne działania Rady Europy w dziedzinie ochrony praw człowieka
6. Inne kierunki działalności Rady Europy
6.1. Europejska konwencja kulturalna
6.2. Dziedzictwo kulturowe
6.3. Uregulowania Rady Europy dotyczące sportu i jego społecznego znaczenia
6.4. Edukacja
6.5. Działalność Rady Europy w dziedzinie ochrony zdrowia i środowiska
6.6. Działalność Rady Europy w dziedzinie prawa europejskiego
7. Polska a konwencje Rady Europy
8. Działalność Rady Europy na rzecz pomocy dla państw Europy Środkowej i 
Wschodniej
9. Programy Rady Europy realizowane wspólnie z Komisją Europejską Wspólnot
Europejskich
10. Współpraca Rady Europy z innymi organizacjami europejskimi
10.1. Rada Europy a Wspólnota Europejska
10.2. Współpraca Rady Europy z OBWE
10.3. Kooperacja Rady Europy z OECD

Rozdział X. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - geneza, mechanizm funkcjonowania, struktura, działalność (Ewa Latoszek)
1. Geneza OECD, jej cele i mechanizm funkcjonowania
2. Struktura organizacji
2.1. Rada OECD
2.2. Komitet Wykonawczy, komitety sektorowe i inne organy pomocnicze
2.3. Agencje i organizacje afiliowane: "system OECD"
2.4. Sekretarz Generalny i Sekretariat
3. Budżet organizacji
4. Członkostwo i reprezentacja państw w OECD
4.1. Członkostwo zwyczajne
4.2. Członkostwo stowarzyszone i status państw partnerskich
4.3. Prawa i obowiązki państw członkowskich
4.4. Reprezentacja państw członkowskich
5. Działalność OECD w latach 1961-2000
5.1. Ewolucja sposobów działalności i dziedzin polityki OECD
5.2. Liberalizacja handlu
5.3. Liberalizacja przepływu usług i kapitału - kodeksy liberalizacyjne
5.4. Liberalizacja bezpośrednich inwestycji zagranicznych
5.5. Inne wybrane dziedziny działalności OECD
5.6. Aktualne priorytety działalności organizacji
6. Współpraca Polski z OECD w latach 1989-1996
6.1. Współpraca Polski z organizacją do podpisania tzw. Memorandum of
Understanding (4 czerwca 1991 r.)
6.2. Współpraca Polski z OECD w ramach programów PIT
6.3. Starania Polski o przyjęcie do Organizacji Współpracy Gospodarczej i 
Rozwoju
6.4. Efekty przystąpienia Polski do OECD
6.4.1. Procesy dostosowawcze Polski do standardów OECD
6.4.2. Jednolite warunki prowadzenia działalności dla podmiotów krajowych i 
zagranicznych w ramach OECD
6.4.3. Liberalizacja przepływu kapitału i technologii
7. Wkład Polski w ewolucję OECD

Rozdział XI. Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu w procesie integracji gospodarczej na kontynencie amerykańskim (Ewa Latoszek)
1. Przesłanki powstania NAFTA
2. Przyczyny zaangażowania się Stanów Zjednoczonych na rzecz integracji
regionalnej
3. Współpraca gospodarcza między Meksykiem, USA i Kanadą przed utworzeniem
NAFTA
4. Geneza NAFTA
5. Postanowienia NAFTA
6. Wpływ Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu na gospodarkę państw
członkowskich
6.1. Wpływ NAFTA na wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych, Kanady i 
Meksyku
6.1.1. Wielkość PKB w krajach członkowskich
6.1.2. Wydatki i dochody sygnatariuszy porozumienia związane z utworzeniem Północnoamerykańskiej Strefy Wolnego Handlu
6.1.3. Wymiana handlowa
6.1.4. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w krajach członkowskich
6.1.5. Zmiany w strukturze zatrudnienia i płac w przedsiębiorstwach państw
członkowskich
6.2. Instytucje NAFTA
6.3. Problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego
6.4. Aspekty prawno-polityczne
6.5. Przyszłość NAFTA

Rozdział XII. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - geneza i przestanki utworzenia, działalność (Ewa Latoszek)
1. Droga państw Azji Południowo-Wschodniej do współpracy regionalnej
2. Geneza i ewolucja ASEAN
3. Ramy organizacyjne ASEAN
4. Kierunki współpracy politycznej państw członkowskich ASEAN
4.1. Od założeń społeczno-ekonomicznych do aspektów politycznych
4.2. Koncepcja neutralizacji Azji Południowo-Wschodniej
4.3. Koncepcja "odporności"
4.4. Pokonywanie konfliktów wewnątrz regionu
4.5. Problem kambodżański
4.6. Współpraca polityczna w ramach ASEAN na przełomie wieków
5. Współpraca gospodarcza w ramach ASEAN
5.1. Czynniki wpływające na rozwój współpracy gospodarczej państw ASEAN
5.2. Skutki ekonomiczne współpracy państw ASEAN
6. Współpraca ekonomiczna z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

Rozdział XIII. Wspólny Rynek Południa - obiecująca inicjatywa integracji
gospodarczej w Ameryce Południowej w latach dziewięćdziesiątych (Ewa Latoszek)
1. Podłoże historyczne - proces tworzenia Wspólnego Rynku Południa MERCOSUR
2. Cele MERCOSUR - postanowienia Porozumienia z Asuncion
3. Struktura instytucjonalna ugrupowania
4. Program liberalizacji wymiany handlowej między krajami członkowskimi
MERCOSUR
5. Umowy o współpracy z MERCOSUR innych krajów Ameryki Łacińskiej
6. Działalność MERCOSUR
6.1. Integracja gospodarcza między państwami członkowskimi MERCOSUR
6.2. Integracja gospodarcza między MERCOSUR a krajami stowarzyszonymi
7. MERCOSUR a handel międzynarodowy (NAFTA, Unia Europejska)

Rozdział XIV. Pakt Północnoatlantycki jako przykład międzynarodowej
organizacji międzyrządowej o charakterze wojskowym (Ewa Latoszek)
1. Organizacyjne ramy Sojuszu Północnoatlantyckiego
1.1. Geneza Paktu
1.2. Zasady nabywania członkostwa
1.3. Członkostwo Polski w Sojuszu
1.4. Podstawowe zasady działania NATO
1.5. Struktura NATO
1.5.1. Organizacja polityczna
1.5.2. Organizacja wojskowa
1.6. Polityka Sojuszu i mechanizm decyzyjny
1.6.1. Zasada consensusu i wspólne decydowanie
1.6.2. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
1.7. Zarządzanie finansami w NATO
1.7.1. Zasady wspólnego finansowania
1.7.2. Zarządzanie finansami w Pakcie
2. Transformacja Sojuszu po 1989 r
2.1. Działalność NATO po likwidacji Układu Warszawskiego (lata 1989-1998)
2.2. Organizacje współdziałające z NATO
2.2.1. Północnoatlantycka Rada Współpracy
2.2.2. Partnerstwo dla Pokoju
2.2.3. Euroatlantycka Rada Partnerstwa
2.2.4. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie a NATO
2.2.5. Współpraca Organizacji Narodów Zjednoczonych z NATO
2.2.6. Współpraca Unii Zachodnioeuropejskiej z NATO
2.3. Proces rozszerzania NATO w latach 1989-1999
2.4. Współpraca NATO z Rosją
2.5. Współpraca NATO z Ukrainą
2.6. Nowe wyzwania dla Sojuszu w XXI wieku
2.6.1. Doktryna strategiczna Paktu na XXI wiek
2.6.2. Szczyt Paryski
2.6.3. Szczyt NATO w Stambule a stanowisko Paktu wobec partnerów wschodnich
3. Operacje pokojowe NATO
3.1. Znaczenie operacji pokojowych
3.2. Operacje pokojowe w doktrynie NATO
3.3. Terminologia Paktu dotycząca operacji pokojowych
4. Udział Polski w misjach pokojowych Sojuszu
4.1. Polski kontyngent wojskowy w siłach IFOR
4.2. Polski kontyngent wojskowy w siłach SFOR
4.3. Udział polskich sił zbrojnych w oddziałach KFOR

Rozdział XV. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową oraz jej znaczenie w kształtowaniu podaży i cen surowca na rynku światowym (Joanna Dylejko)
1. Geneza OPEC
2. Cele OPEC
3. Członkostwo
4. Struktura organizacji
5. Limity produkcyjne ropy naftowej państw członkowskich
6. Koszyk Referencyjny OPEC
7. Polityka informacyjna organizacji
8. Udział OPEC w światowej produkcji ropy naftowej
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów, schematów i rysunków


Klienci, którzy kupili Organizacje międzynarodowe we współczesnym … wybrali również:

Maroń Grzegorz - Integralność religijna sędziego oraz argumentacja religijna w amerykańskim procesie orzeczniczym
-3%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Maroń Grzegorz
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania: 2018
Stron: 553
52.00 zł
50.44 zł
Dodaj do koszyka
Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz
-21%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2018
Stron: 1000
349.00 zł
275.71 zł
Dodaj do koszyka
Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych
-26%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wydawnictwo UMCS
Rok wydania: 2017
Stron: 346
63.00 zł
46.93 zł
Dodaj do koszyka
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
-20%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2017
Stron: 512
69.00 zł
55.20 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Anonimowy użytkownik
(30.11.-0001)
Bardzo dobre opracowanie. Polecam
Anonimowy użytkownik
(30.11.-0001)
no nie wiem

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie - Latoszek E., Proczek M.
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo międzynarodowe
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10