X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

62.62 zł

Rabat: 20.33 zł
Cena katalogowa: 82.95 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: ok. 14 dni roboczych (druk na żądanie)

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny, podatek leśny. Komentarz

Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2008
Miejsce wydania: Warszawa
Stan prawny: 1 maja 2008 r.
Stron: 636
Format: A5
ISBN: 9788376010434

Opis:

Najobszerniejszy komentarz obejmujący:
  • podatek od nieruchomości
  • podatek od środków transportowych
  • opłaty: targową, miejscową, uzdrowiskową i od posiadania psów
  • podatek rolny
  • podatek leśny
Autorzy wyjaśniają m.in.:
  • co to jest budowla podlegająca opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
  • jak opodatkować lokal wynajmowany od gminy na prowadzenie działalności gospodarczej
  • kiedy grunty rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości
  • jak ustalać dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów na potrzeby opodatkowania podatkiem od środków transportowych

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 19

Od Autorów
str. 21

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
str. 23

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 27


Art. 1 [Pojęcie podatków i opłat lokalnych]
str. 27
1. Pojęcie podatków i opłat lokalnych
str. 27
2. Podatki samorządowe
str. 28
3. Zmiany w katalogu podatków i opłat lokalnych
str. 29
Art. 1a [Słowniczek ustawowy]
str. 29
1. Obiekt budowlany, budynek i budowla w podatku od nieruchomości
str. 31
2. Definicja budowli
str. 36
3. Opodatkowanie światłowodów jako budowli
str. 40
4. Budynki, budowle i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
str. 46
5. Pojęcie działalności gospodarczej
str. 52
6. Definicja powierzchni użytkowej budynku lub jego części
str. 55
7. Działalność rolnicza i leśna
str. 56
8. Opodatkowanie nieruchomości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
str. 57
9. Klasyfikacja gruntów w ewidencji gruntów i budynków
str. 60
Art. 1b [Zwolnienia kościelne oraz w specjalnych strefach ekonomicznych]
str. 63
1. Ogólne zasady opodatkowania kościołów i związków wyznaniowych
str. 63
2. Zwolnienia kościołów i związków wyznaniowych wprowadzane przez radę gminy
str. 66
3. Kościelne osoby prawne jako podatnicy innych podatków i opłat samorządowych
str. 67
4. Zwolnienie w specjalnych strefach ekonomicznych
str. 68
5. Zwolnienie nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych
str. 70
Art. 1c [Właściwy organ podatkowy]
str. 71
1. Samorządowe organy podatkowe
str. 71
2. Wójt, burmistrz, prezydent, ich zastępcy oraz skarbnik gminy jako osoby wyłączone od załatwiania spraw dotyczących podatku od nieruchomości
str. 72

Rozdział 2. Podatek od nieruchomości
str. 75


Art. 2 [Przedmiot podatku od nieruchomości]
str. 75
1. Obiekt budowlany
str. 76
2. Nieruchomość
str. 77
3. Obiekt budowlany a część składowa nieruchomości
str. 78
4. Opodatkowanie gruntów
str. 79
5. Opodatkowanie gruntów zrekultywowanych
str. 81
6. Ewidencja gruntów jako podstawa opodatkowania gruntów
str. 86
7. Plan zagospodarowania przestrzennego a podatek od nieruchomości
str. 88
8. Opodatkowanie gruntów zajętych na rurociągi, linie telekomunikacyjne i energetyczne
str. 89
9. Opodatkowanie gruntów zajętych na budownictwo mieszkaniowe
str. 90
10. Opodatkowanie gruntów i obiektów budowlanych firm telefonii komórkowej
str. 91
11. Lokale jako przedmiot podatku od nieruchomości
str. 92
12. Opodatkowanie kondygnacji w budynkach
str. 95
13. Zasady opodatkowania budowli
str. 95
14. Sieci techniczne jako budowle
str. 96
15. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
str. 96
16. Części budowli a podatek od nieruchomości
str. 97
17. Opodatkowanie budowli zlokalizowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych
str. 99
18. Nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego
str. 103
19. Opodatkowanie gruntów pod wodami
str. 105
20. Opodatkowanie dróg
str. 108
Art. 3 [Podatnik podatku od nieruchomości]
str. 112
1. Zakres podmiotowy podatku od nieruchomości
str. 114
2. Podatnik jako osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
str. 119
3. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości działające na podstawie u.f.p.
str. 121
4. Spółki nieposiadające osobowości prawnej jako podatnicy podatku od nieruchomości
str. 122
5. Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych wykorzystywanych przez spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną
str. 124
6. Opodatkowanie nieruchomości i obiektów budowlanych wykorzystywanych przez spółkę cywilną
str. 126
7. Właściciel i posiadacz samoistny nieruchomości jako podatnicy
str. 129
8. Użytkownik wieczysty jako podatnik podatku od nieruchomości
str. 133
9. Posiadacz zależny jako podatnik podatku od nieruchomości
str. 135
10. Opodatkowanie zarządcy
str. 139
11. Poddzierżawca nieruchomości państwowej lub samorządowej jako podatnik 149
12. Opodatkowanie posiadacza nieruchomości państwowej lub samorządowej bez tytułu prawnego
str. 149
13. Podatek od gminnego zakładu wodno-kanalizacyjnego
str. 150
14. Opodatkowanie gospodarstwa pomocniczego zarządzającego nieruchomościami i obiektami budowlanymi
str. 153
15. Kto płaci podatek od części nieruchomości lub obiektu budowlanego stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego?
str. 158
16. Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych i Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa jako podatnicy
str. 161
17. Zasady opodatkowania małżonków
str. 162
18. Opodatkowanie współwłaścicieli i współposiadaczy
str. 163
19. Nieruchomości i obiekty budowlane stanowiące odrębny przedmiot opodatkowania
str. 165
20. Opodatkowanie budynków z ustanowioną odrębną własnością lokali
str. 168
21. Wspólnota gruntowa jako podatnik
str. 172
22. Podział nieruchomości do korzystania a obowiązek podatkowy
str. 175
23. Agencja Mienia Wojskowego jako podatnik
str. 176
24. Starosta nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
str. 178
Art. 4 [Podstawa opodatkowania]
str. 180
1. Zasady ustalania powierzchni użytkowej budynku
str. 182
2. Pojęcie kondygnacji
str. 183
3. Powierzchnia gruntów w ewidencji gruntów
str. 183
4. Podstawa opodatkowania budowli
str. 185
5. Zmiany w opodatkowaniu budowli wprowadzone od dnia 1 stycznia 2007 r... 188

Art. 5 [Stawki podatku]
str. 188
1. Zasady określania stawek podatku od nieruchomości
str. 190
2. Stosowanie stawek z roku poprzedzającego rok podatkowy
str. 192
3. Właściwe stawki dla budynków i lokali mieszkalnych
str. 193
4. Budynki koszar wojskowych
str. 200
5. Związek budynków, budowli i gruntów z działalnością gospodarczą
str. 201
6. Opodatkowanie nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej
str. 201
7. Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
str. 206
8. Opodatkowanie budynków mieszkalnych (ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
str. 209
9. Opodatkowanie lokali wynajmowanych
str. 210
10. Preferencyjna stawka dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
str. 211
11. Opodatkowanie budynków podatnika w przypadku ogłoszenia upadłości
str. 215
12. Opodatkowanie lokali radców prawnych, adwokatów i notariuszy
str. 216
13. Opodatkowanie budynków agroturystycznego gospodarstwa rolnego
str. 218
14. Opodatkowanie budynków pozostałych
str. 219
15. Właściwe stawki dla budynku wykorzystywanego w celach rekreacyjnych
str. 220
16. Stawki dla szkół nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 222
17. Opodatkowanie bufetu w szkole
str. 224
18. Opodatkowanie budynku przedsiębiorcy w części wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej
str. 224
19. Stawki dla budowli
str. 225
20. Opodatkowanie gruntów pod budynkami mieszkalnymi
str. 225
21. Opodatkowanie gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
str. 226
22. Stawka dla gruntów pozostałych
str. 226
23. Grunty pod wodami stojącymi - Ws
str. 227
24. Opodatkowanie gruntów wykorzystywanych sezonowo
str. 227
25. Opodatkowanie pola namiotowego
str. 229
26. Różnicowanie stawek w podatku od nieruchomości
str. 230
27. Pojęcie organizacji pożytku publicznego
str. 230
28. Stawki podatku od nieruchomości zajętych przez organizacje pożytku publicznego
str. 233
29. Opodatkowanie nieruchomości podmiotów prowadzących działalność kulturalną
str. 235

Art. 6 [Powstanie obowiązku podatkowego]
str. 236
1. Powstanie obowiązku podatkowego
str. 240
2. Powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do nowo wybudowanych budynków i budowli (ich części)
str. 240
3. Obowiązek podatkowy a zakończenie budowy
str. 241
4. Budynki i budowle nowo wybudowane a obowiązek podatkowy
str. 243
5. Zmiana sposobu użytkowania budynku albo gruntu lub ich części mająca wpływ na wysokość opodatkowania
str. 246
6. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego
str. 246
7. Opłacanie podatku przez osoby fizyczne
str. 247
8. Coroczny wymiar podatku od nieruchomości
str. 251
9. Decyzja ustalająca i określająca podatek od nieruchomości
str. 252
10. Wystawienie i doręczenie decyzji wymiarowych oraz ich egzekwowanie od niepełnoletnich podatników
str. 253
11. Opłacanie podatku przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
str. 254
12. Nadpłata w podatku od nieruchomości
str. 256
13. Pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa
str. 258
14. Właściwość miejscowa organów podatkowych w odniesieniu do budowli sieciowych
str. 259
15. Współwłasność osoby fizycznej i prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
str. 259
16. Deklaracje i informacje wg ustalonego wzoru
str. 259
17. Deklaracje i informacje składane w formie elektronicznej
str. 262

Art. 7 [Zwolnienia od podatku]
str. 263
1. Zwolnienia ustawowe w podatku od nieruchomości
str. 268
2. Zwolnienie budowli kolejowych i zajętych pod nie gruntów
str. 270
3. Zwolnienie gruntów, budynków i budowli pozostałych po likwidacji linii kolejowych
str. 271
4. Budowle infrastruktury portowej i zajęte pod nie grunty
str. 272
5. Zwolnienie budynków, budowli i gruntów na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego
str. 274
6. Zwolnienia budynków gospodarczych lub ich części
str. 274
7. Zwolnienia odnoszące się do nieruchomości lub ich części służących oświacie, wychowaniu, nauce i technice, kulturze fizycznej i sportowi oraz zajęte na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży
str. 278
8. Zwolnienie budynków i gruntów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków
str. 279
9. Zwolnienie budynków i gruntów we władaniu muzeów rejestrowanych
str. 280
10. Zwolnienie nieruchomości w parkach i rezerwatach przyrody
str. 280
11. Zwolnienie gruntów pod jeziorami i sztucznymi zbiornikami
str. 285
12. Zwolnienie wałów ochronnych i zajętych pod nie gruntów
str. 286
13. Zwolnienie nieużytków, użytków ekologicznych i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych
str. 287
14. Zwolnienie działek przyzagrodowych członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych
str. 287
15. Opodatkowanie gruntów i obiektów budowlanych pracowniczych ogrodów działkowych
str. 288
16. Zwolnienie grup producentów rolnych
str. 290
17. Zwolnienie od podatku nieruchomości zajętych przez organizacje pożytku publicznego
str. 292
18. Zwolnienie od podatku od nieruchomości szkół wyższych w okresie 2003-2005
str. 294
19. Zwolnienie szkół wyższych od dnia 1 września 2005 r.
str. 296
20. Zwolnienie szkół od podatku od nieruchomości
str. 297
21. Zwolnienie jednostek badawczo-rozwojowych
str. 298
22. Zwolnienie przedsiębiorców o statusie badawczo-rozwojowym
str. 299
23. Zwolnienie zakładów pracy chronionej od 2003 r.
str. 299
24. Zwolnienia i ulgi podatkowe w uchwale rady gminy
str. 300
25. Uprawnienia rady gminy do wprowadzania zwolnień od podatku
str. 305
26. Zwolnienia przedmiotowe a podmiotowo-przedmiotowe
str. 310
27. Nowe zasady ogłaszania uchwał rad gmin w sprawie podatku od nieruchomości
str. 311
28. Zwolnienie nieruchomości i obiektów budowlanych stanowiących własność gminy
str. 315
29. Decyzje wójta, burmistrza (prezydenta) w spawie zwolnień od podatku
str. 316
30. Rekompensata dochodów z tytułu zwolnień od podatku
str. 319
31. Zwolnienie zakładów pracy chronionej i przedsiębiorców mających status centrum badawczo-rozwojowego jako pomoc de minimis
str. 320

Rozdział 2a. Ewidencja podatkowa nieruchomości
str. 321


Art. 7a [Ewidencja nieruchomości na potrzeby podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego]
str. 321
1. Ewidencja podatkowa nieruchomości
str. 322
2. Rozporządzenie w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości
str. 322

Rozdział 3. Podatek od środków transportowych
str. 324


Art. 8 [Zakres przedmiotowy podatku od środków transportowych]
str. 324
1. Rodzaje środków transportowych podlegających opodatkowaniu
str. 325
2. Ustalenie rodzaju i parametrów środka transportowego
str. 327
3. Samochód ciężarowy, ciągnik siodłowy i balastowy, autobus, przyczepy i naczepy
str. 330
4. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu
str. 331
5. Dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy
str. 333
6. Opodatkowanie samochodu ciężarowego o DMC równej 3,5 tony
str. 335
7. Przyczepy i naczepy związane z działalnością rolniczą
str. 336

Art. 9 [Podmioty w podatku od środków transportowych. Powstawanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego]
str. 339
1. Zakres podmiotowy podatku od środków transportowych
str. 342
2. Współwłasność środka transportowego
str. 343
3. Spółka jawna jako podatnik podatku od środków transportowych
str. 344
4. Upadłość podatnika a obowiązek podatkowy
str. 345
5. Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 346
6. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego
str. 350
7. Właściwość organów podatkowych
str. 353
8. Obowiązek składania deklaracji na podatek od środków transportowych
str. 357
9. Skutki braku deklaracji na podatek od środków transportowych
str. 359
10. Deklaracje na podatek od środków transportowych składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej
str. 360

Art. 10 [Uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych]
str. 361
1. Zasady określania stawek podatku od środków transportowych
str. 362
2. Zmiany stawek w trakcie roku podatkowego
str. 366
3. Uszczegółowienie stawek na podatek od środków transportowych
str. 367
4. Procentowe obniżanie stawek na podatek od środków transportowych
str. 369
5. Stawka zerowa
str. 370
6. Stawki minimalne w podatku od środków transportowych
str. 370
7. Skutki nieuchwalenia stawek w podatku od środków transportowych przed rozpoczęciem roku podatkowego
str. 372
8. Skutki wzrostu stawek minimalnych ponad stawki maksymalne
str. 372

Art. 11 [Zasady i terminy płatności podatku od środków transportowych]
str. 372
1. Terminy płatności podatku od środków transportowych
str. 373
2. Proporcjonalne ustalenie kwoty podatku od środków transportowych
str. 374
3. Sposób płatności podatku od środków transportowych
str. 376

Art. 11a [Zwrot podatku od środków transportowych wykorzystywanych w transporcie kombinowanym]
str. 377
1. Istota zwrotu podatku. Pojęcie transportu kombinowanego
str. 378
2. Dokumenty przewozowe potwierdzające wykonanie przewozu kombinowanego
str. 379
3. Tryb zwrotu podatku
str. 381

Art. 12 [Zwolnienia przedmiotowe w podatku od środków transportowych]
str. 382
1. Katalog zwolnień ustawowych w podatku od środków transportowych
str. 383
2. Zwolnienie środków transportowych będących w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych
str. 384
3. Zwolnienie środków transportowych stanowiących zapasy mobilizacyjne
str. 384
4. Zwolnienie z opodatkowania pojazdów specjalnych
str. 386
5. Zwolnienie z opodatkowania pojazdów używanych do celów specjalnych
str. 389
6. Zwolnienie środków transportowych będących pojazdami zabytkowymi
str. 391
7. Upoważnienie do wprowadzenia zwolnień przez radę gminy
str. 392

Art. 12a [Zakaz stosowania ulg i zwolnień udzielonych na podstawie odrębnych przepisów]
str. 393

Art. 12b [Zasady waloryzacji minimalnych stawek w podatku od środków transportowych]
str. 394
1. Waloryzacja stawek minimalnych w podatku od środków transportowych
str. 395
2. Waloryzacja stawek maksymalnych w podatku od środków transportowych
str. 396
3. Skutki zróżnicowania sposobów waloryzacji stawek minimalnych i maksymalnych
str. 395

Rozdział 4. (uchylony)
str. 399


Art. 13. (uchylony)
str. 399

Art. 14. (uchylony)
str. 399

Rozdział 5. Opłaty lokalne
str. 399


Art. 15 [Opłata targowa]
str. 399
1. Istota opłaty targowej. Zakres przedmiotowy i podmiotowy opłaty
str. 400
2. Moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty targowej
str. 401
3. Pojęcie targowiska
str. 402

Art. 16 [Zwolnienia z opłaty targowej]
str. 404
1. Charakter zwolnienia podmiotowego w opłacie targowej
str. 405
2. Dokonywanie sprzedaży w kioskach - opłata targowa czy podatek od nieruchomości
str. 406

Art. 17 [Opłata miejscowa i uzdrowiskowa]
str. 406
1. Opłata miejscowa
str. 408
2. Opłata uzdrowiskowa
str. 412
3. Ustawowe zwolnienia z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej
str. 413
4. Pierwszeństwo opłaty uzdrowiskowej
str. 415
5. Właściwość miejscowa organów pobierających opłatę miejscową i uzdrowiskową
str. 415

Art. 18 (uchylony)
str. 416

Art. 18a [Opłata od posiadania psów]
str. 417
1. Opłata od posiadania psów
str. 417
2. Ustawowe zwolnienia w opłacie od posiadania psów
str. 418
3. Właściwość miejscowa organów w opłacie od posiadania psów
str. 419

Art. 19 [Określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów i wysokości stawek opłat lokalnych przez radę gminy]
str. 421
1. Uwagi ogólne
str. 422
2. Uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłat lokalnych
str. 423
3. Uchwały w sprawie stawek opłat lokalnych
str. 425
4. Uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
str. 427
5. Możliwość wprowadzenia w uchwale dodatkowych zwolnień przedmiotowych w opłatach lokalnych
str. 431

Rozdział 6. Przepisy końcowe
str. 432


Art. 20 [Zasady waloryzacji stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych] .. 432
1. Zmienione zasady waloryzacji stawek
str. 433
2. Obwieszczenie nie jest podstawą prawną określania stawek podatkowych... 433

Art. 20a [Stosowanie stawek w przypadku nieuchwalenia nowych stawek podatków lub opłat lokalnych]
str. 434

Art. 20b [Obowiązek uwzględniania przez radę gminy przepisów o pomocy publicznej
str. 436

Art. 20c [Obowiązek uwzględniania przez radę gminy przepisów o pomocy publicznej, jako pomocy de minimis
str. 436

Art. 20d [Delegacja dla Rady Ministrów w przedmiocie określania warunków w przedmiocie zwolnień stanowiących pomoc publiczną. Obowiązek notyfikacji projektu uchwały rady gminy przewidującej udzielenie pomocy publicznej]
str. 438
1. Zwolnienia w uchwałach rad a pomoc publiczna
str. 438
2. Uchwały w sprawie zwolnień podejmowane z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniach Rady Ministrów
str. 440
3. Uchwały w sprawie zwolnień podejmowane w ramach pomocy de minimis .... 442
4. Zwolnienia w ramach wyłączeń grupowych
str. 447

Art. 21-24 [Przepisy przejściowe i końcowe]
str. 448

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
str. 451

Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 451Art. 1 [Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym]
str. 451
1. Przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym
str. 451
2. Pojęcie użytku rolnego
str. 452
3. Pojęcie gruntu zadrzewionego i zakrzewionego
str. 454
4. Ewidencja gruntów jako rejestr urzędowych danych do wymiaru podatku rolnego
str. 454
5. Opodatkowanie gruntów oznaczonych dwoma symbolami
str. 456
6. Opodatkowanie użytków rolnych pod obiektami sakralnymi
str. 457

Art. 2 [Pojęcie gospodarstwa rolnego dla celów podatku rolnego]
str. 458
1. Pojęcie gospodarstwa rolnego
str. 458
2. Definicja gospodarstwa rolnego na potrzeby podatku rolnego a pojęcie gospodarstwa rolnego w systemie prawa
str. 459
3. Norma obszarowa jako warunek statuujący gospodarstwo rolne
str. 460
4. Wybrane orzecznictwo
str. 460

Art. 3 [Kategorie podatników podatku rolnego]
str. 462
1. Kategorie podatników podatku rolnego
str. 463
2. Podatnikiem właściciel czy posiadacz samoistny
str. 463
3. Posiadacze gruntów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy podatku rolnego
str. 465
4. Obowiązek podatkowy ciążący na dzierżawcy gruntów emeryta lub rencisty
str. 465
5. Opodatkowanie współwłaściciela lub współposiadacza gospodarstwa rolnego
str. 468

Art. 3a [Wyłączenia z podatku rolnego]
str. 469

Rozdział 2. Zasady ustalania podatku
str. 471Art. 4 [Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym]
str. 471
1. Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym
str. 472
2. Sady oraz grunty pod stawami
str. 473
3. Wybrane orzecznictwo
str. 475

Art. 5 [Delegacja dla Ministra Finansów, sejmiku województwa oraz rady gminy zaliczania określonych jednostek do okręgu podatkowego]
str. 476

Art. 6 [Podstawa obliczania podatku rolnego]
str. 478
1. Wymiar (samoobliczanie) podatku rolnego
str. 478
2. Uprawnienie rady gminy (miasta) do obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
str. 479

Art. 6a [Powstawanie i wygasanie obowiązku podatkowego w podatku rolnym. Zasady deklarowania oraz płatności podatku rolnego]
str. 480
1. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku rolnym
str. 484
2. Wzory formularzy deklaracji i informacji
str. 486
3. Uchwały o informacjach i deklaracjach w wersji elektronicznej
str. 486

Art. 6b [Pobór podatku rolnego w drodze inkasa]
str. 487

Art. 6c [Łączne zobowiązanie pieniężne]
str. 489

Rozdział 3. (skreślony)
str. 491

Rozdział 4. Zwolnienia i ulgi podatkowe
str. 491


Art. 12 [Przedmiotowe i podmiotowe zasady zwolnień w podatku rolnym]
str. 491
1. Zwolnienia użytków rolnych klasy V, VI i VIz oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych
str. 495
2. Zwolnienia gruntów położonych w pasie drogi granicznej
str. 496
3. Zwolnienia gruntów objętych melioracją
str. 496
4. Zwolnienie gruntów do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha do końca 2002 r.
str. 497
5. Zwolnienie gruntów do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha
str. 503
6. Zasady zwolnień gruntów do "100 ha"
str. 504
7. Zwolnienie gruntów po zagospodarowaniu nieużytków
str. 504
8. Zwolnienie gruntów po wymianie lub scaleniu
str. 505
9. Zwolnienie użytków ekologicznych
str. 505
10. Zwolnienie użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji
str. 506
11. Grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę
str. 507
12. Grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach
str. 507
13. Grunty wpisane do rejestru zabytków
str. 508
14. Grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych
str. 509
15. Zwolnienie od podatku rolnego szkół wyższych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r.
str. 509
16. Zwolnienie od podatku rolnego uczelni od dnia 1 września 2005 r.
str. 510
17. Zwolnienie szkół od podatku rolnego
str. 511
18. Zwolnienie placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk i jednostek badawczo-rozwojowych
str. 512
19. Zwolnienie centrum badawczo-rozwojowego
str. 513
20. Zwolnienie Polskiego Związku Działkowców
str. 515
21. Zwolnienie zakładów pracy chronionej po 2003 r.
str. 515
22. Ulgi po okresie zwolnienia
str. 516
23. Tryb przyznawania zwolnień
str. 517

Art. 13 [Przesłanki przyznawania ulgi inwestycyjnej]
str. 518
1. Podmioty uprawnione do korzystania z ulgi inwestycyjnej
str. 519
2. Ulga związana z budową lub modernizacją
str. 520
3. Pojęcie budynku inwentarskiego
str. 521
4. Obiekt służący ochronie środowiska
str. 521
5. Płyta obornikowa i zbiornik na gnojowicę jako obiekty służące ochronie środowiska
str. 522
6. Ulga przy zakupie i zainstalowaniu urządzeń
str. 526
7. Zasady przyznawania ulgi inwestycyjnej
str. 526
8. Tryb postępowania przy stosowaniu ulgi inwestycyjnej
str. 528
9. Wybrane orzecznictwo
str. 528

Art. 13a [Zasady stosowania ulgi żołnierskiej]
str. 530

Art. 13b [Przyznawanie ulg podgórskich i górskich]
str. 532

Art. 13c [Ulgi w związku z wystąpieniem klęski żywiołowej]
str. 533

Art. 13d [Zasady stosowania ulg i zwolnień w podatku rolnym]
str. 535
1. Stosowanie ulg i zwolnień w podatku rolnym
str. 536
2. Wybrane orzecznictwo
str. 536

Art. 13e [Uprawnienie rady gminy do wprowadzania innych zwolnień lub ulg]
str. 538

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
str. 541


Art. 1 [Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem leśnym]
str. 541
1. Zakres przedmiotowy nowej ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
str. 542
2. Ustawowe pojęcie lasu obowiązujące do końca 2002 r.
str. .543
3. Nowe ustawowe pojęcie lasu obowiązujące od dnia 1 stycznia 2003 r.
str. 545
4. Ewidencja gruntów jako rejestr urzędowych danych do wymiaru podatku leśnego
str. 545
5. Pojęcie lasu zajętego na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna
str. 546
6. Opodatkowanie "drogi w lesie"
str. 547
4. Wybrane orzecznictwo
str. 547

Art. 2 [Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym] 549
1. Kategorie podatników podatku leśnego
str. 549
2. Podatnikiem właściciel czy posiadacz samoistny lasu
str. 550
3. Posiadacze lasów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy podatku leśnego
str. 551
4. Jednostki organizacyjne AWRSP i Lasów Państwowych jako podatnicy podatku leśnego
str. 551
5. Opodatkowanie lasów we współwłasności lub we współposiadaniu
str. 553

Art. 3 [Podstawa opodatkowania podatkiem leśnym]
str. 553
1. Hektar fizyczny jako podstawa opodatkowania podatkiem leśnym
str. 554
2. Plany urządzenia lasu jako dokument pomocny w wymiarze podatku leśnego od dnia 1 stycznia 2003 r.
str. 554

Art. 4 [Zasady ustalania wysokości podatku leśnego]
str. 555
1. Wysokość podatku leśnego
str. 556
2. Obniżenie ceny drewna przez radę gminy
str. 557

Art. 5 [Zasady powstawania i wygasania obowiązku podatkowego w podatku leśnym]
str. 557
1. Zasada określająca powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym
str. 558
2. Ustalenie podatku leśnego proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy
str. 559
3. Zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności niż leśna lub przywrócenie działalności leśnej
str. 559

Art. 6 [Obowiązki podatników i organów podatkowych w podatku leśnym]
str. 560
1. Obowiązki podatników i organów podatkowych w podatku leśnym
str. 563
2. Wzory formularzy deklaracji i informacji
str. 564
3. Uchwały o informacjach i deklaracjach w wersji elektronicznej
str. 565

Art. 7 [Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe w podatku leśnym]
str. 566
1. Zwolnienia w podatku leśnym
str. 568
2. Zwolnienia zawarte w innych regulacjach obowiązujące do końca 2002 r.
str. 568
3. Zwolnienia lasów w wieku do 40 lat i wpisanych do rejestru zabytków
str. 569
4. Zwolnienie użytków ekologicznych
str. 570
5. Zwolnienie od podatku leśnego szkół wyższych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r.
str. 570
6. Zwolnienie od podatku leśnego uczelni od dnia 1 września 2005 r.
str. 571
7. Zwolnienie szkół od podatku leśnego
str. 572
8. Zwolnienie placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk i jednostek badawczo-rozwojowych od podatku leśnego
str. 573
9. Zwolnienie centrum badawczo-rozwojowego
str. 573
10. Zwolnienie od podatku leśnego zakładów pracy chronionej od 2003 r.
str. 575
11. Zwolnienia w uchwałach rad gmin (miast)
str. 575

Art. 8-13 [Przepisy przejściowe i końcowe]
str. 576

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844)
str. 579

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
str. 607

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
str. 621

Skorowidz rzeczowy
str. 627

Klienci, którzy kupili Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny, … wybrali również:

Nowicki Bolesław, Jasek Stanisław, Maciejowski Janusz - Rasy zwierząt gospodarskich
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Nowicki Bolesław, Jasek Stanisław, Maciejowski Janusz
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2023
Stron: 228
79.00 zł
61.22 zł
Dodaj do koszyka
Anna Nizińska - ABC Florystyki w.2
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Anna Nizińska
Wydawca: Chcę Robię Mam
Rok wydania: 2019
Stron: 760
149.00 zł
111.15 zł
Dodaj do koszyka
Gleboznawstwo
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2023
Stron: 571
99.00 zł
76.72 zł
Dodaj do koszyka
Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. - komentarz do zmian - ujednolicony tekst ustawy. PGK1235
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2018
Stron: 336
147.00 zł
110.97 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny, podatek leśny. Komentarz - Etel Leonard, Presnarowicz Sławomir, Dudar Grzegorz
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo » Rolnictwo. Gospodarstwo rolne. Leśnictwo
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10


Księgarnia Iuris Prudentia Katarzyna Glimasińska jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki "Certyfikat dla małej księgarni"