X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamyKraków 2021


Gadka. W sześćdziesiąt języków dookoła Europy

Gadka. W sześćdziesiąt języków dookoła Europy
Dorren Gaston
Kraków 2021


Irak. Piekło w raju

Irak. Piekło w raju
Smoleński Paweł
Sękowa 2021


Sekretne życie mózgu nastolatka

Sekretne życie mózgu nastolatka
Blackemore Sarah-Jayne
Maksymowicz-Hamann Jowita
Warszawa 2021


Gierek i jego czerwony dwór

Gierek i jego czerwony dwór
Kienzler Iwona
Warszawa 2021


Podpis w komórce

Podpis w komórce
Meyer Stephen C.
Warszawa 2021

Sztuka odpoczynku

Sztuka odpoczynku
Hammond Claudia
Smoleńska Elżbieta
Warszawa 2021

Pokaz

187.22 zł

Rabat: 31.78 zł
Cena katalogowa: 219.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 1200
Format: A4
Oprawa: miękka
ISBN: 9788382350883

Opis:

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2020 w kontekście bilansowym oraz podatkowym.

Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie w 2019 r. i 2020 r. i mają wpływ na zamknięcie podatkowe 2020 r.

Publikacja zawiera m.in.:

 • Harmonogram prac związanych z zamknięciem 2020 r.
 • Szczegółową charakterystykę poszczególnych elementów bilansu ze szczególnym uwzględnieniem różnic między ujęciem księgowym, a podatkowym.
 • Szczegółowe omówienie elementów sprawozdania finansowego wraz z licznymi przykładami.
 • Ponad 50 wybranych zagadnień podatkowych, które omawiają kwestie kosztów i przychodów podatkowych. Wszystkie te zagadnienia uwzględniają aspekt zamknięcia roku oraz przypadki różnic w podejściu księgowym i podatkowym.
 • Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego – ta część książki stanowi płynne przejście od rozdziału „Rachunek zysków i strat" z części III „Pozostałe elementy sprawozdania" do różnic księgowo-podatkowych przedstawionych w części IV „Koszty i przychody podatkowe – wybrane zagadnienia".
 • Pozostałe wybrane aktywa i zobowiązania z uwzględnieniem skutków podatkowych, które nie są bezpośrednio związane z konkretną pozycją sprawozdania (np. inwentaryzacja, zagadnienie leasingu, kontrakty długoterminowe, jednolity plik kontrolny itd.).
 • Szczegółowe omówienie zamknięcia roku w kontekście sporządzania konkretnych deklaracji podatkowych sporządzanych przez płatników: oświadczenie PIT-2, deklaracja PIT-4R, deklaracja PIT-8AR, informacja PIT-11, informacja PIT-8C, informacja IFT-1R.
 • Objaśnienia MF w zakresie samochodów osobowych, leasingu.
 • Wpływu pandemii Covid-19 na zamknięcie roczne oraz wpływu rozwiązań tarczowych na przychody i koszty podatkowe.
 • Nowe interpretacje izb skarbowych w zakresie zagadnień, które uległy zmianie w ostatnich latach, np. „ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych", „Podział przychodów i kosztów podatkowych na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych".
 • Listy procedur oraz listy kontrolne związane z zamknięciem roku.
 • Zagadnienia zamknięcia CIT oraz zagadnienia zamknięcia VAT.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak w zeznaniu rocznym dokonać rozliczenia dochodów z działalności zagranicznej.
 • Jak przy zastosowaniu plików JPK można sporządzić e-sprawozdanie.
 • Kiedy najem stanowi zarząd majątkiem prywatnym i może być wykonywany poza działalnością gospodarczą, a kiedy zawsze stanowi źródło przychodów: pozarolnicza działalność gospodarczej.
 • Jak rozliczyć wynagrodzenie gdy łączny przychód z danego roku przekracza limit trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.
 • Jakie są zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje (Polska Strefa Inwestycji).
 • Na co można, a na co nie można wydatkować środki z PFR.
 • Jakie są zasady zwrotu subwencji dla mikro i MŚP oraz jak wykazać „Utrzymanie stanu zatrudnienia, strata gotówkowa".


Spis treści:

Część I. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku

  • Rozdział I. Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego
  • Rozdział II. Polityka rachunkowości, zmiana zasad (polityki) rachunkowości
  • Rozdział III. Dane porównawcze wykazywane w sprawozdaniu
  • Rozdział IV. Błędy lat ubiegłych
  • Rozdział V. Wartości szacunkowe
  • Rozdział VI. Zdarzenia po dacie bilansu
  • Rozdział VII. Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta
  • Rozdział VIII. Ogłaszanie sprawozdań finansowych
  • Rozdział IX. Składanie sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Rozdział X. Składanie sprawozdań w formie elektronicznej
  • Rozdział XI. Odpowiedzialność za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Rozdział XII. Czynności „techniczne" związane z zamknięciem roku obrotowego oraz sporządzanie tzw. list kontrolnych
  • Rozdział XIII. Praktyczne przygotowanie ksiąg rachunkowych do badania przez biegłego rewidenta – etapy zamknięcia ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • Rozdział XIV. Wpływ pandemii Covid-19 na zamknięcie roczne (weryfikacja zasady kontynuacji działalności, testowanie na utratę wartości aktywów, rezerwy występujące szczególnych sytuacjach, ujawnienia w informacji dodatkowych do sprawozdania)
  • Rozdział XV. Ochrona danych osobowych

Część II. Bilans

  • Rozdział I. Środki trwałe
  • Rozdział II. Aktywa biologiczne
  • Rozdział III. Wartości niematerialne i prawne
  • Rozdział IV. Należności długoterminowej
  • Rozdział V. Zapasy
  • Rozdział VI. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Rozdział VII. Należności krótkoterminowe
  • Rozdział VIII. Kapitały
  • Rozdział IX. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • Rozdział X. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
  • Rozdział XI. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  • Rozdział XII. Inwestycje finansowe

Część III. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego

  • Rozdział I. Rachunek zysków i strat
  • Rozdział II. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
  • Rozdział III. Rachunek przepływów pieniężnych
  • Rozdział IV. Dodatkowe informacje i objaśnienia
  • Rozdział V. Sprawozdanie z działalności

Część IV. Koszty podatkowe

  • Rozdział I. Podatkowe koszty uzyskania przychodów
  • Rozdział II. Ograniczenie w zaliczaniu do kosztów wydatków z tytułu usług niematerialnych
  • Rozdział III. Koszty finansowania dłużnego
  • Rozdział IV. Dofinansowanie spółki przez wspólników poprzez podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty i pożyczki a konsekwencje podatkowe
  • Rozdział V. Wyłączenie z kosztów wydatków sfinansowanych z dochodu podatnika po opodatkowaniu (zysku netto)
  • Rozdział VI. Działalności o charakterze twórczym
  • Rozdział VII. Reprezentacja i reklama
  • Rozdział VIII. Nieodliczony VAT
  • Rozdział IX. Należności stracone
  • Rozdział X. Nieściągalne należności z perspektywy wierzyciela
  • Rozdział XI. Darowizny
  • Rozdział XII. Podatek u źródła
  • Rozdział XIII. Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego
  • Rozdział XIV. Samochód osobowy w firmie
  • Rozdział XV. Leasing samochodów
  • Rozdział XVI. Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki za opóźnienia
  • Rozdział XVII. Odsetki
  • Rozdział XVIII. Transakcje gotówkowe 
  • Rozdział XIX. Podróże służbowe i
  • Rozdział XX. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 
  • Rozdział XXI. Składki na rzecz organizacji nieobowiązkowych
  • Rozdział XXII. Wartość pracy małżonka podatnika 

Część V. Przychody podatkowe

  • Rozdział I. Ogólne pojęcie przychodu w obszarze ustaw o podatkach dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych 
  • Rozdział II. Rozliczanie przychodów na przełomie lat podatkowych 
  • Rozdział III. Podział przychodów na związane z działalnością podatkową oraz wynikające z zysków kapitałowych 
  • Rozdział IV. Dotacje i darowizny 
  • Rozdział V. Dochody osiągane za granicą – dochody pasywne 
  • Rozdział VI. Działalność prowadzona za granicą (zakład)
  • Rozdział VII. Skutki podatkowe opóźnień przy wypłacie dywidendy 
  • Rozdział VIII. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne 
  • Rozdział IX. Rozliczanie podatku od przychodów z budynku w stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2020 r. 
  • Rozdział X. Najem, dzierżawa, użyczenie (kiedy najem stanowi zarząd majątkiem prywatnym i może być wykonywany poza działalnością gospodarczą – u osób fizycznych, również u osób, które posiadają status przedsiębiorcy – a kiedy zawsze stanowi źródło przychodów: pozarolnicza działalność gospodarcza
  • Rozdział XI. Odpłatne zbycie rzeczy ruchomych i nieruchomości (mieszkalnych i niemieszkalnych) wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Źródła przychodów z odpłatnego zbycia w przypadku osób prawnych i osób fizycznych 

Część VI. Szczególne kategorie ustalania dochodu

  • Rozdział I. Wpływu rozwiązań tarczowych na przychody i koszty podatkowe (ustalenie czy dana dotacja, subwencja, wsparcie finansowe z różnych instytucji, zwolnienia podatkowe itd. może być uznane za przychód, a wydatki z różnych form wsparcia można uznać za koszt) 
  • Rozdział II. Zasady obowiązujące przy korygowaniu przychodów i kosztów 
  • Rozdział III. Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową
  • Rozdział IV. Ulga IP Box
  • Rozdział V. Polska Strefa Inwestycji – zwolnienie podatkowe dla przedsiębiorców realizujących inwestycje 
  • Rozdział VI. Aport i objęcie udziałów – rozliczanie przychodu i kosztu 
  • Rozdział VII. Skutki podatkowe aportów do spółek
  • Rozdział VIII. Podatkowe skutki łączenia i podziału spółek 
  • Rozdział IX. Bonifikaty i upusty 
  • Rozdział X. Różnice kursowe 
  • Rozdział XI. Rozliczanie strat z lat ubiegłych w kontekście podziału przychodów na kapitałowe lub pozostałe
  • Rozdział XII. Rozliczenie dochodów z działalności osiąganych zagranicą w zeznaniu rocznym 
  • Rozdział XIII. Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania

Część VII. Przejście z wyniku bilansowego na podatkowy oraz ustalenie podatku odroczonego

  • Rozdział I. Wynik finansowy a dochód podatkowy 
  • Rozdział II. Podatek odroczony 

Część VIII. Wybrane zagadnienia zamknięcia rocznego z uwzględnieniem skutków podatkowych

  • Rozdział I. Poprawne rozliczenie subwencji z PFR: „Na co można wydatkować środki a na co nie", „Zasady zwrotu subwencji dla miko i MŚP", „Utrzymanie stanu zatrudnienia, strata gotówkowa – jak wykazać? (to na przykładach)", „Zwrot nienależnie pobranej subwencji – limit 800 tys. euro, zaprzestanie prowadzenia działalności, likwidacja" 
  • Rozdział II. Kontrola wydatkowania środków pomocowych 
  • Rozdział III. Inwentaryzacja 
  • Rozdział IV. Klasyfikacja Środków Trwałych 
  • Rozdział V. Zamknięcie roku a krąg kosztów
  • Rozdział VI. Leasing
  • Rozdział VII. Kontrakty długoterminowe
  • Rozdział VIII. Odsetki w księgach rachunkowych
  • Rozdział IX. Dokumentacja cen transferowych 
  • Rozdział X. Mechanizm podzielonej płatności (split payment) a zamknięcie roku 
  • Rozdział XI. Biała lista podatkowa 
  • Rozdział XII. Nowa matryca stawek VAT (wyjaśnienia w szczególności w zakresie odpowiedniego zastosowania kodu CN oraz ich powiązania z kodami PKWiU) 
  • Rozdział XIII. Pliki JPK_V7 – prezentujemy wyjaśnienia w zakresie atrybutów i grup towarowo-usługowych – tzw. GTU) 
  • Rozdział XIV. Sporządzanie e-sprawozdań przy zastosowaniu plików JPK (prezentujemy arkusz Excel z cash flow, bilansem i RZiS zasilany JPK_KR) 
  • Rozdział XV. Kasy on-line 
  • Rozdział XVI. Stosowanie obniżonej stawki CIT w wysokości 9% 
  • Rozdział XVII. Raportowanie schematów podatkowych 
  • Rozdział XVIII. Zakończenie działalności przedsiębiorcy (konsekwencje, dokumentowanie, obowiązki, spis z natury, co się dzieje ze składnikami majątku, które przejęli na własność wspólnicy (inne konsekwencje w spółkach osobowych oraz inne u osób prawnych, jakie podatki do zapłaty mogą się pojawić, co się dzieje z majątkiem, który nie został sprzedany lub przejęty przez wspólników) 

Część IX. Zamknięcie podatkowe i pozapodatkowe

  • Rozdział I. Obowiązki sprawozdawcze płatnika PIT 
  • Rozdział II. Procedury zamykające rok dla celów CIT 
  • Rozdział III. Zamknięcie roku z perspektywy VAT 
  • Rozdział IV. Zamknięcie roku w przypadku wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  • Niepełnosprawnych od strony prawnej i podatkowej w 2019 r. 
  • Rozdział V. Sposób rozliczeń związanych z sytuacją, gdy łączny przychód z danego roku przekracza limit trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy 

Klienci, którzy kupili Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku … wybrali również:

Gierusz Barbara - Podręcznik samodzielnej nauki księgowania RFK1444. RFK1444
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gierusz Barbara
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2021
Stron: 540
73.50 zł
53.65 zł
Dodaj do koszyka
Bartosiewicz Adam - Polski Ład. Podatki i składki
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Bartosiewicz Adam
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2022
Stron: 256
169.00 zł
130.96 zł
Dodaj do koszyka
Krajowe Standardy Rachunkowości. wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2021
Stron: 1178
378.00 zł
275.94 zł
Dodaj do koszyka
Podatki 2022 z aktualizacją online
-32%
+ do schowka
Dostępne od: 2022-01-31
Powiadom mnie
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2022
Stron: 1100
119.00 zł
80.86 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020 - red.Hołda Artur
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe » Prawo podatkowe
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10