X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Umiejętności pielęgniarskie  Katalog check-list. Materiały ćwiczeniowe z podstaw pielęgniarstwa
-26%
+ do schowka
59.00 zł
43.95 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 15.05 zł
Cena katalogowa: 59.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: PZWL
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 189
Stron: 290
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

58.80 zł

Rabat: 0.00 zł
Cena katalogowa: 58.80 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery

Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania: 2003
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 402
Format: B5
ISBN: 8387890332

Opis:

Zmiany na rynku pracy, a zwłaszcza bezrobocie, postawiły w gorszej sytuacji niektóre grupy pracowników i potencjalnych kandydatów do pracy. Wśród nich znalazły się kobiety. Celowe stało się więc określenie - w toku badań - sytuacji kobiet na rynku pracy w nowych uwarunkowaniach związanych z rozwojem sektora prywatnego w naszym kraju. Podstawowym źródłem informacji wykorzystanych w książce są badania empiryczne, przeprowadzone w 2001 r. wśród 503 kobiet zatrudnionych w sektorze prywatnym oraz 50 pracodawców prywatnych. Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza (Rozwój sektora prywatnego a aktywność zawodowa kobiet) przedstawia tło zmian na rynku pracy wynikających z przekształceń własnościowych. Poza statystyką tych przemian przedstawiono też niektóre elementy ich społecznego wymiaru, takich jak zmiany w stosunkach pracy, okołoprywatyzacyjne porozumienia socjalne, respektowanie uprawnień pracowniczych (w świetle danych PIP) oraz społeczne oceny tych procesów i zjawisk. Starano się m.in. znaleźć odpowiedź na pytanie, czy uprawnienia pracownicze stanowią dla kobiet zachętę do podejmowania pracy, czy też barierę dla ich zatrudnienia. Cześć druga, (Sektor prywatny jako środowisko pracy kobiet), w znacznej mierze oparta na wynikach autorskich badań empirycznych, zawiera analizę zmian w strukturze zatrudnienia kobiet oraz charakterystykę społeczno-demograficzną tej zbiorowości - porównawczo: w sektorze prywatnym i publicznym. W tej części książki opisano formy zatrudnienia i warunki pracy kobiet w sektorze prywatnym. Analizie poddano sposoby zarządzania zasobami pracy w badanych zakładach prywatnych, w kontekście zasady równego traktowania obu płci. Przytoczone zostały dane o uczestnictwie pracownic sektora prywatnego w szkoleniach. Omówiono problem godzenia przez respondentki obowiązków zawodowych i rodzinnych. Tu też zostały przytoczone informacje nt. przedsiębiorczości kobiet oraz postaw prywatnych pracodawców wobec zatrudnienia kobiet. Trzecia część książki (Problemy pracy kobiet. Tendencje europejskie i światowe) bazująca na literaturze polskiej i obcojęzycznej, w tym na dokumentach MOP i UE, zawiera opis zagadnień dotyczących ochrony pracy kobiet w systemach prawa Unii Europejskiej i na tym tle przedstawia rozwiązania polskie i kierunki pożądanych zmian wynikających z perspektywy integracji naszego kraju z Unią. Przytoczono też informacje nt. problemów równościowych w sferze pracy, w tym narodowe systemy promujące zasadę równości płci, także i w społeczeństwie w ogóle. W części podsumowującej zebrany w książce materiał zawarto także wnioski dotyczące szans i barier, jakie dla pracy kobiet stwarza w naszym kraju rozwój sektora prywatnego.


Spis treści

WSTĘP
Część I
ROZWÓJ SEKTORA PRYWATNEGO
A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET
Bożena Balcerzak-Paradowska, Izabela Hebda-Czaplicka, Bożena Kołaczek
Rozdział I
ZMIANY WŁASNOŚCIOWE W POLSKIEJ GOSPODARCE. ROZWÓJ
SEKTORA PRYWATNEGO I JEGO WPŁYW NA RYNEK PRACY
1. Procesy prywatyzacyjne. Podstawy prawne prywatyzacji
2. Formy prywatyzacji
2.1. Prywatyzacja pośrednia
2.2. Prywatyzacja bezpośrednia
2.3. Narodowe Fundusze Inwestycyjne
3. Rozwój sektora prywatnego. Skala i zmiany strukturalne
3.1. Skala i efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
3.2. Przekształcenia gałęziowe i branżowe
3.3. Rozwój sektora prywatnego w tym małych i średnich przedsiębiorstw
4. Rozwój sektora prywatnego i jego wpływ na rynek pracy
4.1. Ogólna charakterystyka procesów aktywności zawodowej w latach 1989-2001
4.2. Przekształcenia własnościowe a ich wpływ na zatrudnienie
4.3. Struktury pracujących według sektorów
4.4. Struktury pracujących według statusu zatrudnienia
4.5. Pracujący według sekcji gospodarki
4.6. Przekształcenia własnościowe a skala i struktura bezrobocia
5. Społeczny wymiar przekształceń własnościowych w Polsce
5.1. Zmiany w stosunkach pracy
5.2. Okołoprywatyzacyjne porozumienia socjalne
5.3. Respektowanie uprawnień pracowniczych w świetle materiałów Państwowej Inspekcji Pracy
5.4. Społeczna ocena prywatyzacji
Podsumowanie
Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz, Izabela Hebda-Czaplicka, Bożena Kołaczek
Rozdział II
PRZEKSZTAŁCENIA WŁASNOŚCIOWE A AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA KOBIET. ZMIANY I UWARUNKOWANIA
1. Sektor prywatny jako miejsce pracy kobiet
1.1. Zmiany w strukturze zatrudnienia kobiet. Pracownice w sektorze prywatnym i publicznym według cech społeczno-ekonomicznych
1.2. Poziom i struktura wynagrodzeń w sektorze prywatnym i publicznym
1.3. Przedsiębiorczość kobiet
1.4. Postawy pracodawców sektora prywatnego wobec zatrudnienia kobiet. Wyniki dotychczasowych badań
2. Uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w okresie transformacji
2.1.Warunki życia a aktywność zawodowa kobiet
2.2. Rozwiązania prawno-instytucjonalne w zakresie polityki społecznej - stymulator czy bariera zatrudnienia kobiet
Podsumowanie
Część II SEKTOR PRYWATNY JAKO ŚRODOWISKO PRACY KOBIET (w świetle badań)
Bożena Kołaczek
Rozdział I
CHARAKTERYSTYKA BADANIA
1. Cel i zakres badań
2. Metody badawcze. Dobór próby. Narzędzia badań
3. Organizacja badań. Bariery i trudności
Izabela Hebda-Czaplicka
Rozdział II
SEKTOR PRYWATNY JAKO MIEJSCE PRACY RESPONDENTEK
1. Lokalizacja badanych zakładów
2. Charakterystyka zakładów pracy
2.1. Czynniki różnicujące o charakterze zewnętrznym
2.2. Czynniki różnicujące o charakterze wewnętrznym
3. Struktura zatrudnienia badanych zakładów. Udział kobiet w strukturze zatrudnie-nia
Podsumowanie
Bożena Kołaczek
Rozdział III
PRACOWNICE SEKTORA PRYWATNEGO. CHARAKTERYSTYKA BADANEJ POPULACJI
1. Cechy demograficzne i społeczne
2. Cechy społeczno-zawodowe
3. Doświadczenia zawodowe
4. Sytuacja rodzinna i materialna
Podsumowanie
Dorota Głogosz
Rozdział IV
FORMY ZATRUDNIENIA I WARUNKI PRACY KOBIET W SEKTORZE PRYWATNYM
1. Umowa o pracę
2. Forma organizacji pracy
3. Czas pracy
3.1.Organizacja czasu pracy
3.2. Wymiar czasu pracy
3.3. Godziny nadliczbowe
3.4. Praca w dni wolne i święta
3.5. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i dni ustawowo wolne od pracy
3.6. Prace poza obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę
4. Wynagrodzenia w sektorze prywatnym
4.1. Składniki wynagrodzeń
4.2. Terminowość wypłat
4.3. Podwyżki wynagrodzeń
5. Warunki pracy
5.1. Występowanie czynników zagrażających zdrowiu
5.2. Warunki socjalne
Podsumowanie
Danuta Graniewska
Rozdział V
Zarządzanie zasobami pracy w badanych zakładach w kontekście zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn
1. Znaczenie i treść wstępnych rozmów kwalifikacyjnych w rekrutacji zewnętrznej
2. Równość traktowania w środowisku pracy w opiniach respondentek
3. Awans zawodowy jako komponent zasady równego traktowania
4. Możliwości i uwarunkowania awansu płacowego i stanowiskowego w opiniach pracownic i pracodawców
Podsumowanie
Bożena Kołaczek
Rozdział VI
Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych
1. Kształcenie dorosłych w Polsce
2. Organizacja szkoleń w zakładach pracy w świetle opinii pracodawców
3. Uczestnictwo pracownic w szkoleniach w świetle ich opinii
Podsumowanie
Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska
Rozdział VII
Praca zawodowa - rodzina w opiniach respondentek
1. Społeczne i indywidualne znaczenie pracy
2. Postawy wobec trwałości zatrudnienia. Ewentualność przerwania pracy
3. Postulowany model rodziny
4. Praca zawodowa a decyzje dotyczące życia osobistego
Podsumowanie
Bożena Balcerzak-Paradowska
Rozdział VIII
MOŻLIWOŚĆ GODZENIA OBOWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Z RODZINNYMI
1. Respektowanie uprawnień pracowniczych przez pracodawców prywatnych w świetle badań
2. Uprawnienia pracownicze a funkcjonowanie zakładu pracy
3. Ocena istniejących form pomocy w godzeniu obowiązków zawodowych z rodzinny-mi
4. Formy pomocy socjalnej udzielanej pracownikom przez zakład pracy
5. Pomoc zakładów pracy dla pracowników wychowujących dzieci
Podsumowanie
Część III
PROBLEMY PRACY KOBIET TENDENCJE EUROPEJSKIE I ŚWIATOWE
Gertruda Uścińska
Rozdział I
ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA KOBIET I MĘŻCZYZN ORAZ OCHRONA PRACY KOBIET W USTAWODAWSTWIE WSPÓLNOTOWYM
1. Regulacje wspólnotowe
2. Analiza porównawcza postanowień wspólnotowych z ustawodawstwem polskim
2.1. Rozwiązania zawarte w Dyrektywie 92/85 a regulacje polskie
2.2. Rozwiązania zawarte w Dyrektywie nr 96/34 a regulacje polskie
2.3. Postanowienia Dyrektywy nr 79/7 a regulacje polskie
2.4. Dyrektywa nr 86/378 a ustawodawstwo polskie
2.5. Dyrektywa nr 86/613 a ustawodawstwo polskie
Danuta Graniewska
Rozdział II
PROBLEMY RÓWNOŚCI MĘŻCZYZN I KOBIET W SFERZE PRACY I W SPOŁECZEŃSTWIE
1. Równość mężczyzn i kobiet w sferze pracy. Uwarunkowania. Perspektywy (na podstawie materiałów Międzynarodowej Organizacji Pracy)
2. Feminizacja rynku pracy a świadczenia dla rodzin. Kontekst społeczno-ekonomiczny i równościowy (na podstawie materiałów Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego)
3. Narodowe systemy promujące równość między kobietami a mężczyznami. Kontekst socjokulturowy i polityczny (na podstawie materiałów Rady Europy)
Część IV
PODSUMOWANIE
Bożena Balcerzak-Paradowska
Wnioski I REKOMENDACJE
LITERATURA

Klienci, którzy kupili Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse … wybrali również:

Rączkowski Bogdan - BHP w praktyce
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Rączkowski Bogdan
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 10
Stron: 1148
199.50 zł
142.62 zł
Dodaj do koszyka
red.Baran Krzysztof W., red.Dörre-Kolasa Dominika - Prawo pracy. Diagramy
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Baran Krzysztof W., red.Dörre-Kolasa Dominika
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 1
Stron: 303
49.00 zł
37.48 zł
Dodaj do koszyka
Kodeks pracy
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 1
Stron: 272
13.90 zł
10.63 zł
Dodaj do koszyka
Kodeks pracy
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 1
Stron: 256
9.70 zł
7.42 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Praca kobiet w sektorze prywatnym. Szanse i bariery - Balcerzak-Paradowska B. (red.)
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo pracy
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10