Rozumiem
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, aby umożliwić funkcjonowanie strony i lepiej spełniać Twoje wymagania. Kontynuując przeglądanie serwisu akceptujesz wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Nowak Andrzej - Filary niepodległości Część 2
-29%
+ do schowka
82.95 zł
59.14 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 23.81 zł
Cena katalogowa: 82.95 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Nowak Andrzej
Wydawca: Biały Kruk
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1058
Stron: 384
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
21 lekcji na XXI wiek

21 lekcji na XXI wiek
Yuval Noah Harari
                Kraków 2018


Pierwszy człowiek

Pierwszy człowiek. Historia Neila Armstronga
James R. Hansen
Patryk Gołębiowski
Andrzej Lesz
Warszawa 2018


Ludzkość poprawiona

Ludzkość poprawiona
Grzegorz Lindenberg
Kraków 2018


TOPR

TOPR Żeby inni mogli przeżyć
Beata Sabała-Zielińska
Warszawa 2018


Kreatywność

Kreatywność. Mózg
w dobie innowacji
Elkhonon Goldberg
Warszawa 2018


Strefa cyberwojny

Strefa cyberwojny
Agata Kaźmierska
Wojciech Brzeziński
 
Warszawa 2018


Niebezpieczne związki Donalda Tuska

Niebezpieczne związki Donalda Tuska
Wojciech Sumliński
Biała Podlaska 2018

Krótka historia sztuki

Krótka historia sztuki
Susie Hodge
Warszawa 2018

Pokaz

47.02 zł

Rabat: 14.93 zł
Cena katalogowa: 61.95 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Prawo karne skarbowe

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2007
Wydanie: 3
Miejsce wydania: Kraków
Stron: 580
Format: B5
ISBN: 8374443863

Opis:

Książka obejmuje całą problematykę prawa karnego skarbowego:
materialnoprawną - ogólną i szczególną, karnoprocesową oraz wykonawczą.
Została w niej uwzględniona reforma prawa karnego skarbowego z 28 lipca 2005 r., a także najnowsze nowelizacje prawa podatkowego, celnego i dewizowego, które ustanawiają nowe czyny zabronione, nowe środki karne, podwyższają kary za delikty skarbowe, ale także rozszerzają przesłanki zaniechania karania za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
ADRESACI:
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla studentów prawa, administracji i ekonomii, słuchaczy podyplomowych studiów, doradców podatkowych, jak i przedstawicieli praktyki, a zwłaszcza: sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, Policji, Straży Granicznej, urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowych, urzędów celnych.
Spis treści: 
Wykaz skrótów
Przedmowa do wydania trzeciego

CZĘŚĆ PIERWSZA MATERIALNE PRAWO KARNE SKARBOWE

DZIAŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział pierwszy. Uwagi ogólne

Rozdział drugi. Istota przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego
1. Przestępstwo skarbowe
2. Wykroczenie skarbowe
3. Rozgraniczenie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych - przepołowione typy czynów zabronionych
4. Analiza poszczególnych elementów struktury przestępstwa i wykroczenia skarbowego
5. Związek przyczynowy
Literatura

Rozdział trzeci. Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego
1. Przepisy międzyczasowe
2. Miejsce popełnienia czynu
3. Zasada terytorialności
Literatura

Rozdział czwarty. Czyn ciągły, kumulatywny zbieg przepisów ustawy i idealny zbieg czynów karalnych
1. Czyn ciągły
2. Kumulatywny zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego (kumulatywna kwalifikacja czynu)
3. Idealny zbieg czynów karalnych (zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego oraz innej ustawy karnej)
Literatura

Rozdział piąty. Formy popełnienia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego
I. Formy zjawiskowe
1. Sprawstwo pojedyncze
2. Współsprawstwo
3. Sprawstwo kierownicze
4. Sprawstwo polecające
5. Podżeganie i pomocnictwo
6. Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika
II. Formy stadialne
1. Zamiar popełnienia czynu zabronionego
2. Przygotowanie
3. Usiłowanie
4. Dokonanie
Literatura

Rozdział szósty. Wyłączenie odpowiedzialności karnej
I. Okoliczności wyłączające karną bezprawność
II. Okoliczności wyłączające winę
1. Pojęcie błędu w kodeksie karnym skarbowym
2. Rodzaje błędów
3. Funkcje błędów co do faktu, co do kontratypu i co do karalności w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej
4. Kryteria usprawiedliwienia błędu
5. Niepoczytalność
6. Poczytalność ograniczona
7. Odpowiedzialność sprawcy za czyn zabroniony popełniony w stanie nietrzeźwości lub innym stanie odurzenia
8. Nieletniość
III. Okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu
Literatura

Rozdział siódmy. Zaniechanie ukarania sprawcy
I. Instytucja czynnego żalu
1. Istota czynnego żalu
2. Pozytywne przesłanki czynnego żalu
3. Bezskuteczność zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego
4. Wyłączenie ustawowe instytucji czynnego żalu
5. Korekta deklaracji podatkowej a czynny żal
II. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
1. Charakter prawny instytucji
2. Dodatnie przesłanki unormowane w części materialnoprawnej kodeksu karnego skarbowego
3. Negatywne przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności
4. Procedura uzyskania zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
III. Odstąpienie od wymierzenia kary i od orzeczenia środka karnego
Literatura

Rozdział ósmy. Kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe
1. Pojęcie kary i teorie kary
2. Rodzaje kar za przestępstwo skarbowe i wykroczenie skarbowe
Literatura

Rozdział dziewiąty. Środki karne
I. Środki karne związane z popełnieniem przestępstwa lub wykroczenia skarbowego
1. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
2. Przepadek przedmiotów
3. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów
4. Przepadek korzyści majątkowej
5. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej
6. Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska
7. Podanie wyroku do publicznej wiadomości
8. Pozbawienie praw publicznych
II. Środki karne związane z poddaniem sprawcy próbie
1. Warunkowe umorzenie postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe
2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary
3. Warunkowe zwolnienie
Literatura

Rozdział dziesiąty. Środki zabezpieczające
Literatura

Rozdział jedenasty. Nadzwyczajne obostrzenie kary za przestępstwo skarbowe
1. Istota nadzwyczajnego obostrzenia kary
2. Przesłanki nadzwyczajnego obostrzenia kary i ich analiza
3. Ustawowy zakaz stosowania instytucji
4. Zasady obligatoryjnego wymiaru kary przy jej nadzwyczajnym obostrzeniu
5. Wysokość kary nadzwyczajnie obostrzonej
Literatura

Rozdział dwunasty. Nadzwyczajne złagodzenie kary
1. Obligatoryjne orzekanie nadzwyczajnego złagodzenia kary
2. Fakultatywne orzekanie nadzwyczajnego złagodzenia kary
3. Podstawy nadzwyczajnego złagodzenia kary wskazane w przepisach kodeksu karnego (recypowanych przez k.k.s.)
4. Zasady nadzwyczajnego złagodzenia kary według przepisów kodeksu karnego skarbowego
Literatura

Rozdział trzynasty. Kara łączna i wyrok łączny
1. Wymiar kary łącznej
2. Wyrok łączny
Literatura

Rozdział czternasty. Przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego
1. Przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego
2. Przedawnienie wyrokowania
3. Odnowa biegu przedawnienia
4. Spoczywanie biegu przedawnienia
5. Przedawnienie wykonania kary za przestępstwo skarbowe
6. Przedawnienie wykonania oraz zatarcie skazania orzeczonych środków karnych za przestępstwo skarbowe
7. Zatarcie skazania za przestępstwo skarbowe
8. Przedawnienie karalności wykroczenia skarbowego
9. Przedawnienie wykonania kary i środków karnych orzeczonych za wykroczenie skarbowe
10. Zatarcie skazania w sprawie o wykroczenie skarbowe
Literatura

DZIAŁ II. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział piętnasty. Uwagi ogólne

Rozdział szesnasty. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
I. Uwagi wstępne
Literatura
II. Analiza przepisów typizujących przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji - rozdział 6 k.k.s.
Literatura

Rozdział siedemnasty. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
I. Uwagi wstępne
II. Analiza przepisów określających przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami - rozdział 7 k.k.s.
Literatura

Rozdział osiemnasty. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
I. Uwagi wstępne
II. Analiza przepisów określających typy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obrotowi dewizowemu
Literatura

Rozdział dziewiętnasty. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych
I. Uwagi wstępne
II. Analiza przepisów określających przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych.
Literatura

CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE

DZIAŁ I. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA SKARBOWE

Rozdział pierwszy. Uwagi ogólne

Rozdział drugi. Organy postępowania przygotowawczego
1. Finansowe i niefinansowe organy postępowania przygotowawczego
2. Właściwość rzeczowa finansowych organów postępowania przygotowawczego
3. Właściwość rzeczowa niefinansowych organów postępowania przygotowawczego
4. Właściwość miejscowa organów postępowania przygotowawczego
5. Spory kompetencyjne i zasady ich rozstrzygania
Literatura

Rozdział trzeci. Strony i ich procesowi przedstawiciele
1. Rodzaje stron
2. Oskarżyciel publiczny
3. Oskarżony
4. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej
5. Interwenient
Literatura

Rozdział czwarty. Zabezpieczenie majątkowe
1. Zatrzymanie przesyłki
2. Depozyt organu finansowego
3. Szczególne reguły zabezpieczenia majątkowego
Literatura

Rozdział piąty. Formy, cele i zadania postępowania przygotowawczego
1. Formy postępowania przygotowawczego
2. Rodzaje (tryby) postępowań przygotowawczych
3. Cele postępowania przygotowawczego
4. Zadania postępowania przygotowawczego
5. Zwięzłe omówienie zadań postępowania przygotowawczego
6. Ograniczenia czynności procesowych w dochodzeniu
Literatura

Rozdział szósty. Kompetencje organów postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
1. Uprawnienia procesowe organów postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe
2. Uprawnienia organów postępowania przygotowawczego w sprawach o wykroczenia skarbowe
Literatura

Rozdział siódmy. Wszczęcie postępowania przygotowawczego - postępowanie w sprawie
1. Podstawa wszczęcia
2. Źródła informacji o popełnionym przestępstwie lub wykroczeniu skarbowym
3. Czynności sprawdzające
4. Czynności w niezbędnym zakresie - faktyczne wszczęcie postępowania
5. Postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego
6. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego
Literatura

Rozdział ósmy. Instytucja przedstawienia zarzutów, uprawnienia i obowiązki podejrzanego, czas trwania postępowania przygotowawczego
1. Postępowanie przeciwko określonej osobie
2. Uprawnienia podejrzanego jako strony postępowania przygotowawczego
3. Obowiązki podejrzanego
4. Czas trwania postępowania przygotowawczego
Literatura

Rozdział dziewiąty. Zamknięcie postępowania przygotowawczego
Literatura

Rozdział dziesiąty. Zakończenie postępowania przygotowawczego
1. Umorzenie postępowania przygotowawczego
2. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego skarbowego
3. Zawieszenie postępowania przygotowawczego
4. Wniosek finansowego organu postępowania przygotowawczego o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
5. Akt oskarżenia i wniosek o skazanie bez rozprawy
Literatura

Rozdział jedenasty. Czynności prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
1. Czynności (wyłączne) prokuratora w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe
2. Czynności prokuratora w postępowaniu przygotowawczym w sprawach o wykroczenia skarbowe
3. Funkcje nadzorcze prokuratora i nadrzędnego organu finansowego nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym w sprawach o przestępstwa skarbowe
4. Funkcje nadzorcze prokuratora i nadrzędnego organu finansowego nad dochodzeniem prowadzonym w sprawach o wykroczenia skarbowe
Literatura

Rozdział dwunasty. Rola sądu w stadium postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Literatura

Rozdział trzynasty. Postępowanie mandatowe
1. Organy trybu mandatowego
2. Przesłanki trybu mandatowego
3. Rodzaje mandatów
4. Prawomocność mandatu
5. Postępowanie w sprawie orzeczenia przepadku przedmiotów
6. Skutki prawne odmowy przyjęcia mandatu
7. Uchylenie prawomocnego mandatu karnego
8. Nadzór nad posłowaniem mandatowym
9. Postępowanie mandatowe w stosunku do żołnierzy
Literatura

Rozdział czternasty. Postępowanie w stosunku do nieobecnych
1. Przesłanki zastosowania trybu
2. Wyłączenie stosowania trybu
3. Przebieg postępowania
4. Specjalny tryb zaskarżenia
Literatura

DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Rozdział piętnasty. Postępowanie sądowe przed rozprawą główną w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
1. Właściwość sądu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
2. Kontrola wymagań formalnych aktu oskarżenia
3. Zakres badania sprawy przez sąd
4. Udział stron w posiedzeniu sądu
5. Orzeczenie środków zabezpieczających
6. Warunkowe umorzenie postępowania
7. Rozważenie możliwości wydania wyroku skazującego
8. Zwrot sprawy do uzupełnienia
9. Konieczność zawieszenia postępowania
10. Rozważenie kwestii pociągnięcia do odpowiedzialności posiłkowej
Literatura

Rozdział szesnasty. Rozprawa główna
1. Wywołanie sprawy
2. Udział stron w postępowaniu sądowym
3. Przewód sądowy
4. Przemówienia stron
5. Wyrokowanie
6. Promulgacja wyroku
7. Czynności po zastosowaniu instytucji określonych w art. 36 § 3, art. 156 i art. 161 k.k.s.
8. Czynności po ogłoszeniu wyroku
9. Czynności po zakończeniu rozprawy głównej
10. Uzasadnienie wyroku
Literatura

Rozdział siedemnasty. Postępowanie odwoławcze
I. Środki zaskarżenia
II. Środki odwoławcze
1. Apelacja
2. Zażalenia
3. Inne środki zaskarżenia decyzji prawnych
Literatura

Rozdział osiemnasty. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
1. Kasacja
2. Wznowienie postępowania sądowego
Literatura

Rozdział dziewiętnasty. Postępowania szczególne
1. Postępowanie uproszczone
2. Postępowanie nakazowe
3. Postępowanie w stosunku do nieobecnych
Literatura

CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE W SPRAWACH O PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE

DZIAŁ I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział pierwszy. Zakres obowiązywania

Rozdział drugi. Postępowanie

DZIAŁ II. CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział pierwszy. Wykonywanie kary grzywny
I. Wykonywanie kary grzywny wymierzonej za przestępstwo skarbowe
1. Określenie na nowo stawki dziennej
2. Odroczenie uiszczenia grzywny lub rozłożenie jej na raty
3. Wykonywanie grzywny wobec podmiotu odpowiedzialnego posiłkowe
II. Wykonywanie kary grzywny orzeczonej za wykroczenia skarbowe
1. Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną
2. Orzekanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności

Rozdział drugi. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i kary pozbawienia wolności
1. Uwagi wstępne
2. Wykonywanie kary ograniczenia wolności
3. Wykonywanie kary pozbawienia wolności

Rozdział trzeci. Wykonanie środków karnych
1. Ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów i ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej
2. Wykonanie obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej
3. Wykonywanie środków karnych wymienionych w art. 22 § 2 pkt 5 i 7
Literatura

Indeks rzeczowy

Klienci, którzy kupili Prawo karne skarbowe wybrali również:

Prawo karne. Zbiór przepisów
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1
Stron: 1156
69.00 zł
52.37 zł
Dodaj do koszyka
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Edycja Prokuratorska
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1
Stron: 450
24.90 zł
18.92 zł
Dodaj do koszyka
Kodeks postępowania karnego
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1
Stron: 320
14.90 zł
11.32 zł
Dodaj do koszyka
Waltoś Stanisław, Hofmański Piotr - Proces karny. Zarys systemu
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Waltoś Stanisław, Hofmański Piotr
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1
Stron: 708
89.00 zł
67.55 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Prawo karne skarbowe - Baniak S.
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo karne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10