X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Jerzy Pieróg - Prawo zamówień publicznych. Komentarz w.14
-16%
+ do schowka
299.00 zł
249.69 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 49.31 zł
Cena katalogowa: 299.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Jerzy Pieróg
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 900
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

37.48 zł

Rabat: 11.52 zł
Cena katalogowa: 49.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa

Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 453
Format: A5
ISBN: 9788325507626

Opis:

Prawo podatkowe stanowi bardzo istotną część systemu prawnego obowiązującego w każdym państwie. W Rzeczypospolitej Polskiej ta dziedzina prawa odzyskała należne jej miejsce wraz z transformacją naszego życia gospodarczego i wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej. Wpływy z podatków pobieranych tak na rzecz budżetu państwa jak samorządu terytorialnego nabrały istotnego znaczenia jako podstawowy dochód publiczny.
Nowa sytuacja gospodarcza, społeczna i polityczna Rzeczypospolitej Polskiej związana z akcesją do Unii Europejskiej wymaga dalszego dostosowywania polskiego prawa i systemu podatkowego do aktualnych warunków. Proces reformy prawa podatkowego . z różnym natężeniem i różnym efektem . trwa zresztą już od kilkunastu lat. Kolejne nowe rozwiązania prawne są jednak nadal wprowadzane zbyt pospiesznie, pochopnie, pod wpływem doraźnych okoliczności, bez głębszego ich przeanalizowania, doprecyzowania i oceny perspektywicznych skutków Þ nansowych i gospodarczych, co powoduje konieczność dalszych zmian.
Wszystko to jest przyczyną powszechnego przekonania o bardzo małej stabilności prawa podatkowego i braku przejrzystości jego rozwiązań. To z kolei powoduje
niezadawalającą znajomość prawa podatkowego zarówno wśród poszczególnych
podatników, jak i podmiotów stosujących z urzędu przepisy tego prawa. Trudności
napotykają zarówno praktycy życia gospodarczego, organy podatkowe, sądy orzekające w sprawach podatkowych, jak też studenci tych kierunków studiów, które mają związek z funkcjonowaniem gospodarki: ekonomii, prawa, administracji, zarządzania, bankowości, marketingu itp. Poznanie podstawowych instytucji i konstrukcji tego działu prawa jest jednak niezbędne dla wszystkich studentów wskazanych kierunków, niezależnie od tego, czy są to studia magisterskie czy wyższe studia zawodowe.
Do wszystkich wskazanych grup Czytelników kierujemy uaktualnione wydanie przygotowanego przez nas podręcznika, stanowiącego próbę systematycznego wykładu prawa podatkowego, obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem konstrukcji wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, iż całościowe ujęcie problematyki podatkowej i przystępna forma prezentacji pozwoli przybliżyć zagadnienia prawa podatkowego i usunie . przynajmniej część . wątpliwości wynikających ze skomplikowanych i stale zmieniających się przepisów tego działu prawa (Przedmowa)

Podręcznik uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1.3.2009 r.

W imieniu Autorów

Lublin, marzec 2009 r.                                                  Wanda Wójtowicz


 

 

Spis treści:

Przedmowa

Wykaz skrótów

Rozdział I. Pojęcie i charakter podatku jako dochodu publicznego

§ 1. Dochody publiczne i ich klasyÞ kacja
§ 2. Pojęcie podatku
§ 3. Struktura podatku

I. Podmiot podatku
II. Przedmiot podatku
III. Podstawa opodatkowania
IV. Stawki podatkowe
V. Skala podatkowa
VI. Tryb i warunki płatności

§ 4. System podatkowy i klasyÞ kacja podatków
§ 5. Zasady systemu podatkowego
§ 6. Funkcje systemu podatkowego

Rozdział II. Zobowiązania podatkowe

§ 7. Obowiązek podatkowy

I. Uwagi ogólne
II. Pojęcie obowiązku podatkowego
III. Obowiązek podatkowy w Ordynacji podatkowej

§ 8. Zobowiązanie podatkowe . pojęcie i zasady powstawania

I. Pojęcie zobowiązania podatkowego
II. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych
III. Sytuacje, w których obowiązek podatkowy nie przekształca się w zobowiązanie podatkowe

§ 9. Wygasanie zobowiązań podatkowych

I. Uwagi ogólne
II. Zapłata podatku jako podstawowy sposób wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
III. Pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta
IV. Potrącenie
V. Zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku
VI. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
VII. Przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym
VIII. Zaniechanie poboru podatku
IX. Umorzenie zaległości podatkowych
X. Przedawnienie zobowiązania podatkowego
XI. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku

§ 10. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

I. Uwagi ogólne
II. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego na majątku podatnika w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub w formie przyjęcia przez organ podatkowy zabezpieczenia o charakterze cywilnoprawnym
III. Hipoteka przymusowa
IV. Zastaw skarbowy

§ 11. Opowiedzialność podatkowa podatnika, płatnika i inkasenta

I. Uwagi ogólne
II. Odpowiedzialność podatnika
III. Odpowiedzialność płatnika
IV. Odpowiedzialność inkasenta

§ 12. Odpowiedzialność osób trzecich w Ordynacji podatkowej

I. Uwagi ogólne
II. Zasady ogólne odpowiedzialności osób trzecich
III. Odpowiedzialność poszczególnych kategorii osób trzecich

§ 13. Prawa i obowiązki następców prawnych w prawie podatkowym oraz podmiotów przekształconych

I. Uwagi ogólne
II. Następstwo prawne poszczególnych kategorii podmiotów

§ 14. Inne materialnoprawne rozwiązania Ordynacji podatkowej

I. Uwagi ogólne
II. System udzielania informacji o obowiązującym prawie i jego wykładni
III. Gromadzenie informacji podatkowych przez organy podatkowe
IV. Tajemnica skarbowa

Rozdział III. Postępowanie podatkowe

§ 15. Zagadnienia ogólne

I. Postępowanie podatkowe a postępowanie administracyjne
II. Rodzaje postępowań w sprawach podatkowych

§ 16. Zasady ogólne postępowania podatkowego

I. Istota i katalog zasad ogólnych
II. Treść zasad ogólnych

§ 17. Podmioty postępowania i instytucje technicznoprocesowe

I. Podmioty postępowania
II. Instytucje technicznoprocesowe

§ 18. Postępowanie przed organem pierwszej instancji

I. Wszczęcie postępowania
II. Postępowanie wyjaśniające
III. Zawieszenie postępowania
IV. Akty kończące postępowanie

§ 19. Zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia

I. Zwyczajne środki zaskarżenia
II. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

§ 20. Inne zagadnienia postępowania podatkowego

I. Odpowiedzialność odszkodowawcza
II. Kary porządkowe
III. Koszty postępowania

§ 21. Inne postępowania w sprawach podatkowych

I. Czynności sprawdzające
II. Kontrola podatkowa
III. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń
IV. Postępowanie w sprawie wymiany informacji podatkowych z innymi państwami

Rozdział IV. Podatki państwowe

§ 22. Podatek od towarów i usług

I. Teoretyczne założenia podatku obrotowego
II. Założenia i standaryzacja wspólnotowego podatku od wartości dodanej
III. Cechy polskiego podatku od towarów i usług
IV. Zakres podmiotowy opodatkowania
V. Zakres przedmiotowy opodatkowania
VI. Obliczenie podatku
VII. Warunki i tryb zapłaty podatku

§ 23. Podatek akcyzowy

I. Cechy podatku akcyzowego
II. Zakres podmiotowy akcyzy
III. Zakres przedmiotowy opodatkowania
IV. Obliczenie i pobór podatku akcyzowego

§ 24. Podatek od gier
§ 25. Podatek dochodowy od osób fizycznych

I. Ogólna charakterystyka podatku
II. Podmiotowy zakres opodatkowania
III. Przedmiot podatku
IV. Zwolnienia przedmiotowe
V. Uwzględnianie kosztów uzyskania przychodu
VI. Podstawa opodatkowania
VII. Ulgi podatkowe
VIII. Skale i stawki podatkowe
IX. Obowiązki płatników
X. Obowiązki podatników
XI. Uproszczone formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

§ 26. Podatek dochodowy od osób prawnych

I. Ogólna charakterystyka podatku
II. Podmiotowy zakres podatku
III. Przedmiotowy zakres opodatkowania
IV. Zwolnienia przedmiotowe
V. Podstawa opodatkowania
VI. Skala i stawki podatkowe
VII. Obowiązki podatników i płatników

§ 27. Podatek tonażowy

Rozdział V. Podatki samorządowe

§ 28. Podatek od spadków i darowizn
§ 29. Podatek rolny
§ 30. Podatek leśny
§ 31. Karta podatkowa
§ 32. Podatek od czynności cywilnoprawnych
§ 33. Podatek od nieruchomości
§ 34. Podatek od środków transportowych

Rozdział VI. Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego

§ 35. Zakres harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem Unii Europejskiej

I. Uwagi ogólne
II. Porządek prawny w Unii Europejskiej. Sposoby harmonizacji prawa podatkowego
III. Harmonizacja podatków pośrednich
IV. Harmonizacja podatków bezpośrednich

§ 36. Problematyka międzynarodowego podwójnego opodatkowania

I. Uwagi ogólne
II. Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania
III. Sposoby zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu
IV. Status prawny i znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
V. Rola Konwencji Modelowej OECD
VI. Zakres przedmiotowy i podmiotowy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
VII. Zasady rozdziału roszczeń podatkowych w odniesieniu do poszczególnych rodzajów dochodów i majątku
VIII. Zakaz dyskryminacji
IX. Procedura wzajemnego porozumiewania
X. Prawo wspólnotowe a bilateralne umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

§ 37. Raje podatkowe

I. Pojęcie i klasyÞ kacja rajów podatkowych
II. Sposoby wykorzystywania rajów podatkowych

§ 38. Wymiana informacji między administracjami podatkowymi

Rozdział VII. Kontrola skarbowa i odpowiedzialność za naruszenie norm prawa podatkowego

§ 39. Kontrola skarbowa

I. Uwagi ogólne
II. Cele, zadania i organizacja kontroli skarbowej
III. Postępowanie kontrolne
IV. Pozostałe zagadnienia kontroli skarbowej

§ 40. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia podatkowe

Indeks rzeczowy

Klienci, którzy kupili Prawo podatkowe. Część ogólna i szc… wybrali również:

Juchnowski Jerzy - Istota państwa w zachodnioeuropejskiej myśli politycznej
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Juchnowski Jerzy
Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania: 2013
Stron: 215
28.50 zł
24.22 zł
Dodaj do koszyka
Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2013
Stron: 612
13.70 zł
10.48 zł
Dodaj do koszyka
red.Smoleń Paweł - Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium akademickie
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Smoleń Paweł
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2013
Stron: 240
49.00 zł
37.48 zł
Dodaj do koszyka
Ziembiński Zygmunt - Logika praktyczna
-18%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Ziembiński Zygmunt
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2013
Stron: 282
39.90 zł
32.72 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Prawo podatkowe. Część ogólna i szczegółowa - Wójtowicz Wanda (red.), Gorgol Andrzej, Kucia-Guściora Beata, Smoleń Paweł, Szustek-Janowska Małgorzata
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Pozostałe » Podręczniki. Ćwiczenia i zadania
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10