X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Bartosiewicz Adam - Polski Ład. Podatki i składki
-23%
+ do schowka
169.00 zł
130.96 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 38.04 zł
Cena katalogowa: 169.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Bartosiewicz Adam
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: 1
Stron: 256
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamyKraków 2021


Gadka. W sześćdziesiąt języków dookoła Europy

Gadka. W sześćdziesiąt języków dookoła Europy
Dorren Gaston
Kraków 2021


Irak. Piekło w raju

Irak. Piekło w raju
Smoleński Paweł
Sękowa 2021


Sekretne życie mózgu nastolatka

Sekretne życie mózgu nastolatka
Blackemore Sarah-Jayne
Maksymowicz-Hamann Jowita
Warszawa 2021


Gierek i jego czerwony dwór

Gierek i jego czerwony dwór
Kienzler Iwona
Warszawa 2021


Podpis w komórce

Podpis w komórce
Meyer Stephen C.
Warszawa 2021

Sztuka odpoczynku

Sztuka odpoczynku
Hammond Claudia
Smoleńska Elżbieta
Warszawa 2021

Pokaz

341.11 zł

Rabat: 57.89 zł
Cena katalogowa: 399.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9

Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2019
Wydanie: 4
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 708
Format: B5
Oprawa: twarda z obwolutą
ISBN: 9788381980340

Opis:

Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9 

Tom 9 Systemu Prawa Administracyjnego zawiera szczegółowe omówienie przepisów prawa procesowego administracyjnego. Autorzy, rozpoczynając od zagadnień ogólnych związanych z prawem procesowym administracyjnym, poprzez kwestie doktrynalne, przechodzą do omówienia szczególnie istotnej, z praktycznego punktu widzenia, problematyki. Omówione kwestie dotyczą m.in.:

 • zagadnień ogólnych służących przede wszystkim ochronie praw jednostki oraz ochronie praworządności, takich jak: prawo jednostki do bezstronnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy, instytucja obiektywnego rozpoznania sprawy, związana z systemem dowodów, zasad ich przeprowadzania, zasad swobodnej oceny dowodów;
 • systemu i standardów współczesnej regulacji prawa procesowego administracyjnego, takich jak m.in.: prawo do dobrej administracji, sprawiedliwości proceduralnej, prawa do sądu, prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie;
 • prawa do procesu w nawiązaniu do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 • aspektów podmiotowych prawa procesowego (dotyczy m.in. zagadnień takich jak: organy prowadzące postępowanie administracyjne, właściwości organów administracji publicznej, sporów kompetencyjnych o właściwość, współdziałania i współkompetencji organów oraz instytucji wyłączenia, a także kwestii związanych z koncepcją strony postępowania administracyjnego, zdolności do czynności prawnej, pozycji strony w postępowaniu);
 • aspektów przedmiotowych regulacji prawa procesowego administracyjnego (rodzaje spraw administracyjnych i ich charakter prawny, granice rozporządzalności sprawą administracyjną przez organ administracji publicznej i przez stronę);
 • postępowania zwykłego (szczegółowe omówienie dotyczy przedmiotu postępowania zwykłego, reguł wszczęcia postępowania, zasad: oficjalności, skargowości, rozstrzygnięcia w postępowaniu zwykłym, decyzji, jej rodzajów, ugody, postanowienia, wykonywania rozstrzygnięć i granic ochrony praw nabytych na ich podstawie, rektyfikacji rozstrzygnięć);
 • weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym (tu omówione zostały m.in.: rodzaje sankcji stosowanych wobec wadliwej decyzji administracyjnej, zakres przedmiotowy stosowanych sankcji, zagadnienie decyzji nieistniejących, granice nadzoru i granice odwołalności, zaskarżalność, nadzór, odwołalność);
 • weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji (prawo zaskarżalności w toku instancji, prawo odwołania, prawo zażalenia, moc prawa zaskarżalności w toku instancji, aspekty podmiotowe i przedmiotowe prawa zaskarżalności, wymagania formalne zaskarżalności w toku instancji, stadia postępowania odwoławczego, zasady rządzące postępowaniem rozpoznawczym, zasady, zakres i rodzaje rozstrzygnięć sprawy w postępowaniu odwoławczym, decyzja kasacyjna typowa, ponowne rozpatrzenie sprawy w zaskarżalności w toku instancji, odwołanie, postępowanie zażaleniowe);
 • nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego (m.in. weryfikacja decyzji administracyjnej i postanowienia na drodze postępowania sądowoadministracyjnego, nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a przeniesienie sprawy na drogę postępowania przed sądami powszechnymi, postępowanie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, w sprawie uchylenia, zmiany decyzji prawidłowej lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną);
 • granic ochrony praw nabytych w prawie procesowym administracyjnym w kontekście kontroli decyzji administracyjnych (kontrola wykonania decyzji a weryfikacja decyzji w trybach nadzwyczajnych, wygaśnięcie mocy prawnej decyzji, uchylenie decyzji);
 • kwestii prawomocności decyzji administracyjnej (prawomocność decyzji, moc wiążąca decyzji administracyjnych ostatecznych i prawomocnych).

Najobszerniejszy rozdział publikacji porusza kwestię postępowania egzekucyjnego w administracji. Autorzy szczegółowo opisali w nim:

 • zagadnienie administracyjnoprawnych metod zapewnienia wykonania obowiązków, w tym pojęcie przymusu administracyjnego;
 • zakres odpowiedniego zastosowania przepisów KPA w postępowaniu egzekucyjnym;
 • wszczęcie, tok oraz koszty postępowania egzekucyjnego;
 • podmioty i uczestników postępowania egzekucyjnego;
 • środki egzekucji administracyjnej;
 • system środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, w tym: zażalenie, wniosek o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub innego prawa majątkowego, a także skarga na czynności egzekucyjne, na przewlekłość postępowania, oraz na bezczynność wierzyciela.

Czwarte wydanie Tomu 9. uwzględnia wszystkie zmiany stanu prawnego, które ukazały się od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z:

 • ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), która zmieniła sposób dostępu do akt sprawy, sposób zachowywania dokumentu w formie elektronicznej, formę udzielania pełnomocnictwa, przepisy dotyczące elementów składowych pisma, obowiązku złożenia dokumentów i załączenia odpisów, trybów wniesienia skargi, doręczenia pism przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej, terminów, kosztów sądowych;
 • ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) dotyczącej wyłączeń przedmiotowych z egzekucji;
 • ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.) zmieniającej funkcje sądów jako administratorów danych osobowych i nadzór nad przetwarzaniem przez nie danych osobowych;
 • ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i dotyczące formy podpisu;
 • ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2432), która wprowadza możliwość pozyskiwania przez komornika drogą elektroniczną danych dotyczących dłużników uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych i o ich zatrudnieniu, czy osiąganiu dochodów od organów emerytalno-rentowych oraz od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 • ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.) dotyczącej Centralnego Rejestru Danych Podatkowych; przetwarzania i wykorzystywania przez organy KAS danych osobowych, wymiany informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 934) dotyczącej opłat kancelaryjnych, zmian traktowania form pism procesowych dołączanych na rozprawie jako załączniki do protokołu, identyfikacji użytkowników po numerze PESEL/KRS/NIP/REGON, zmian formy korespondencji na doręczenia elektroniczne, wprowadzenia założenia, że treść pisma w formie dokumentu elektronicznego będzie udostępniana jego adresatowi w systemie teleinformatycznym sądu przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania tego pisma za doręczone;
 • ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1553) dotyczącej utworzenia nowego modelu naliczania i poboru kosztów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, polegającego w szczególności na określeniu maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej i opłaty manipulacyjnej oraz określeniu sposobu obliczania wysokości tych opłat w związku z dobrowolną zapłatą egzekwowanej należności, po dokonaniu czynności egzekucyjnych i uwzględniającej wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.6.2016 r. dotyczący określenia maksymalnej wysokości opłaty za dokonane czynności egzekucyjne oraz zawiera rozwiązania usprawniające postępowanie egzekucyjne;
 • ustawy z 11.9.2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2070) regulującej system naliczania, poboru i rozliczania kosztów egzekucyjnych obciążających zobowiązanego lub wierzyciela, w tym: określenie stawek opłaty manipulacyjnej, wprowadzenie ujednoliconej stawki opłaty egzekucyjnej pobieranej proporcjonalnie do wyegzekwowanej należności, obniżenie wysokości opłaty egzekucyjnej w przypadku dobrowolnej zapłaty egzekwowanej należności, nieobciążanie kosztami egzekucyjnymi wierzyciela działającego w ramach państwowej jednostki budżetowej lub będącego państwową jednostką budżetową, rozszerzenie katalogu wydatków egzekucyjnych, uregulowanie procedury rozliczania i zwrotu kosztów egzekucyjnych obciążających zobowiązanego oraz rozliczania tych kosztów pomiędzy organy egzekucyjne uczestniczące w postępowaniu egzekucyjnym, zmiana przesłanek umorzenia kosztów egzekucyjnych i rozłożenia na rat spłaty tych kosztów, wprowadzenie przepisów regulujących pomoc publiczną w procedurze udzielania tych ulg, uproszczenie przepisów regulujących przedawnienie kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnienia, rezygnacja a z opłaty komorniczej, wprowadzenie maksymalnej wysokości opłaty egzekucyjnej.

Niniejsza publikacja to nieodzowna pomoc dla praktyków, w szczególności sędziów sądów administracyjnych, referendarzy sądowych, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, urzędników państwowych oraz stron i innych uczestników postępowania administracyjnego. Stanowi ona również nieocenioną bazę wiedzy dla doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych w trakcie odbywania aplikacji i tych, którzy przygotowują się do egzaminu końcowego, a także zainteresowanych tematem studentów.

Tematyka tomu powinna być szczególnie interesująca dla sędziów i radców prawnych zajmujących się prawem administracyjnym. Szczegółowe rozważania teoretyczne dotyczą bowiem istotnych praktycznie kwestii. Dzięki zaś autorytetowi Autorów pozwalają na znalezienie praktycznych argumentów na poparcie swoich racji.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny, a przede wszystkim praktyki (część Autorów to sędziowie NSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa sądów administracyjnych i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

Klienci, którzy kupili Prawo procesowe administracyjne System … wybrali również:

Kazek Michał - Koszty w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Kazek Michał
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2020
Stron: 500
199.00 zł
170.13 zł
Dodaj do koszyka
red.Etel Maciej, red.Piszcz Anna - Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Etel Maciej, red.Piszcz Anna
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2020
Stron: 788
249.00 zł
212.87 zł
Dodaj do koszyka
Kulesza Cezary, Starzyński Piotr - Postępowanie karne
-32%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Kulesza Cezary, Starzyński Piotr
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2020
Stron: 548
69.00 zł
46.89 zł
Dodaj do koszyka
red.Ciszewski Piotr - Pomoc materialna dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Ciszewski Piotr
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2020
Stron: 322
129.00 zł
110.28 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Prawo procesowe administracyjne System Prawa Administracyjnego Tom 9 - red.Hauser Roman , red.Niewiadomski Zygmunt, red.Wróbel Andrzej
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo administracyjne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10