X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

praca zbiorowa - Kodeks postępowania administracyjnego
-16%
+ do schowka
349.00 zł
291.45 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 57.55 zł
Cena katalogowa: 349.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
praca zbiorowa
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 1392
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Płomienna korona

Płomienna korona
Elżbieta Cherezińska
Poznań 2017


Wanda

Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci
Anna Kamińska
Kraków 2017


Najlepsze lata naszego życia

Najlepsze lata naszego życia
Marek Hłasko
 
Warszawa 2017


Nowa jadłonomia

Nowa Jadłonomia
Marta Dymek
 
Warszawa 2017


Wzgórze psów

Wzgórze psów
Jakub Żulczyk
 
Warszawa 2017


Sekretne życie drzew

Sekretne życie drzew
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Prus. Śledztwo biograficzne

Prus. Śledztwo biograficzne
Monika Piątkowska
Kraków 2017

Złowrogi cień Marszałka

Złowrogi cień Marszałka
Rafał A.Ziemkiewicz
Warszawa 2017

Pokaz

4.20 zł

Rabat: 37.80 zł
Cena katalogowa: 42.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Przejmowanie mienia Skarbu Państwa i jego wpływ na kierunki gospodarowania ziemią rolniczą w województwie podlaskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej
Rok wydania: 2007
Miejsce wydania: Białystok
Stron: 131
Format: B5
ISBN: 9788387981341

Opis:

Przejmowanie mienia Skarbu Państwa i jego wpływ na kierunki gospodarowania ziemią rolniczą w województwie podlaskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej

WSTĘP

Ziemia w produkcji rolniczej odgrywa kluczową rolę. Bezpośrednio od jej ilości i jakości zależy wielkość produkcji roślinnej, a pośrednio także zwierzęcej. Areał i cechy użytkowe ziemi rolniczej są jednym z pierwotnych czynników wpływających na poziom dochodów rolniczych. Jako czynnik produkcji, który nie może być dowolnie powiększany ani przemieszczalny w inne rejony, ziemia rolna powinna podlegać racjonalnej gospodarce.
W województwie podlaskim rolnictwo jest dominującym działem gospodarki, co przesądza o konieczności zainteresowania także racjonalnym wykorzystaniem zasobów ziemi. Na ogólną powierzchnię całego województwa, wynoszącą2.018.700 ha, użytki rolne zajmują 1106,6 tys. ha, co stanowi 54,8%. W strukturze użytków rolnych dominują wprawdzie grunty orne stanowiące wraz z sadami 64,5%, ale użytki zielone stanowiące 35,1% stwarzają korzystne warunki dla rozwoju tych kierunków produkcji zwierzęcej, które bazują na paszach objętościowych. Na terenie województwa znajduje się około 94,9 tys. gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 13,5 ha. W porównaniu do średniej krajowej - 8,4 ha, są to stosunkowo duże gospodarstwa. O korzystniejszej niż średnio w kraju strukturze obszarowej gospodarstw może świadczyć i to, że gospodarstw małych, o powierzchni nieprzekracza-jącej 5 ha użytków rolnych jest w województwie około 32%, podczas gdy w kraju odsetek ten przekracza 58%. Gospodarstwa największe, o powierzchni powyżej 15 ha stanowią 25% ogólnej ich liczby (w kraju ok. 10%).
Przekształcenia własnościowe w rolnictwie państwowym, które rozpoczęły się w naszym kraju w 1992 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa pociągnęły za sobą konieczność zagospodarowania, przejętych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, gruntów rolnych wraz z budynkami i budowlami, które się na nich znajdowały.


Cele pracy

Celem poznawczym niniejszej pracy jest próba przedstawienia procesu zagospodarowywania nieruchomości rolnych Skarbu Państwa na przestrzeni lat 1992-2005 ze szczególnym uwzględnieniem okresu po roku 2004, a więc po akcesji do UE.
Z przekształceniami rolnictwa państwowego wiązano wielkie nadzieje na poprawę struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych. W okresie gospodarki nakazowo-rozdzielczej, kiedy jednym z celów polityki rolnej była socjalizacja rolnictwa polskiego, grunty wypadające z użytkowania prywatnego wskutek nabycia przez rolników uprawnień emerytalnych zazwyczaj nie wracały już do sektora prywatnego. Rolnicy indywidualni mogli jedynie takie grunty dzierżawić, pierwszeństwo ich zagospodarowania miały jednak jednostki państwowe i spółdzielcze w rolnictwie. Oczekiwano więc, że wskutek wzrostu podaży "wolnej" ziemi rolniczej pochodzącej z byłych PGR, wzrost średniego obszaru gospodarstwa prywatnego stanie się wreszcie możliwy. Praca ta stawia więc sobie za cel także próbę oceny wpływu gruntów skarbowych na przemiany obszarowe podlaskiego rolnictwa.
Przekształcenia własnościowe państwowego sektora rolnego zapoczątkowały rozwój dzierżawy jako formy użytkowania gruntów rolnych bez konieczności ich zakupu. Dzierżawa umożliwia prowadzenie działalności rolniczej bez konieczności dysponowania przez rolnika środkami finansowymi na zakup gruntu. Dzierżawa - wzorem doświadczeń innych państw europejskich - powinna stać się trwałym elementem polskiego ustroju rolnego. Należy przypuszczać, że także w rolnictwie województwa podlaskiego ma ona istotne znaczenie.
Proces integracji z Unią Europejską oraz wynikająca z niego swoboda przepływu kapitału i siły roboczej budzi obawy, szczególnie wśród polskich rolników, odnośnie masowego wykupu ziemi rolniczej przez cudzoziemców. Rozwiązania podjęte w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z kwietnia 2003 roku mają taki wykup ograniczyć. Założeniem pracy jest zatem również próba określenia skuteczności rozwiązań przyjętych w ustawie, wprowadzającej prawo pierwokupu dzierżawcy gruntów, a także Agencji Nieruchomości Rolnych, odpowiedzialnej za gospodarkę państwową ziemią rolniczą.


Zakres tematyczny pracy

Zakres tematyczny pracy obejmuje cztery rozdziały. Pierwszy z nich charakteryzuje rolnictwo państwowe w województwie białostockim przed rozpoczęciem przekształceń w państwowych gospodarstwach rolnych, a więc przed 1992 rokiem. Zawarte są tu także dane na temat poziomu rozwoju całego rolnictwa Białostocczyzny w tym okresie.
Rozdział drugi pracy przedstawia proces przyjmowania i zagospodarowania państwowych nieruchomości rolnych od początku procesu przekształceń aż do chwili obecnej. Szczególna uwaga zwrócona jest na podstawowe formy zagospodarowania przejętego mienia, tzn. sprzedaż i dzierżawę.
W procesie prywatyzacji PGR zakładano, że "uwolnione" zasoby ziemi rolniczej przyczynią się do poprawy struktury obszarowej rolnictwa. Kolejny rozdział pracy będzie próbą określenia zmian w wielkości gospodarstw rolniczych Podlasia na tle innych regionów kraju.
Ostatni rozdział pracy to analiza efektów wprowadzonej w lipcu 2003 roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, mającej zasadniczy wpływ na rynek ziemi rolniczej w Polsce. Integracja z UE spowodowała objęcie polskiego (także podlaskiego) rolnictwa instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej i polityki strukturalnej. Znalazło to swoje odbicie w zainteresowaniu zakupem i dzierżawą ziemi rolniczej. Ukazanie tego zainteresowania jest także treścią omawianego rozdziału opracowania.
Problematyka przekształceń państwowego rolnictwa została w literaturze dokładnie scharakteryzowana. Brak jest jednak opracowań, które by charakteryzowały ten proces na obszarze naszego województwa. Do tej pory nie ma także opublikowanych badań opisujących zainteresowanie nabywaniem lub dzierżawą ziemi rolniczej na skutek procesu integracji z UE.


Metody badawcze

Podstawowe dane źródłowe, wykorzystane w opracowaniu pochodzą z Terenowego Oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych (wcześniej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa) w Suwałkach, który swoim działaniem obejmuje teren Polski północno-wschodniej. Bazę porównawczą stanowią dane zawarte w Raportach Agencji z poszczególnych lat jej funkcjonowania w odniesieniu do całego kraju. Analiza przeprowadzona w pracy wykorzystuje także dane statystyczne znajdujące się w opracowaniach GUS oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddział terenowy w Łomży.
Główną metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu jest analiza porównawcza, obejmująca porównania w czasie (dynamika zjawisk) i w przestrzeni (analiza gospodarowania ziemią rolniczą w województwie podlaskim na tle kraju). Zastosowana w pracy tabelaryczna i graficzna forma prezentacji wyników analizy wyraźnie oddaje przebieg badanych zjawisk.


W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować Dyrekcji Filii Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwałkach, panu Markowi Ugniewskie-mu oraz pozostałym pracownikom za pomoc przy kompletowaniu materiałów źródłowych.


SPIS TREŚCI:


WSTĘP

ROZDZIAŁ I
ROLNICTWO PAŃSTWOWE NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE

1.1. Państwowe gospodarstwa rolne w Polsce i proces ich przekształceń do 1992 roku
1.2. Państwowe gospodarstwa rolne na Białostocczyźnie
1.3. Przesłanki przemian własnościowych państwowych gospodarstw rolnych

ROZDZIAŁ II
PRZEJMOWANIE I ZAGOSPODAROWYWANIE MIENIA SKARBU PASTWA

2.1. Proces przejmowania mienia PGR przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa
2.2. Formy zagospodarowania mienia Skarbu Państwa w województwie pod laskim
2.2.1. Sprzedaż ziemi rolniczej z zasobu RSP
2.2.2. Dzierżawa gruntów z Zasobu WRSP
2.2.3. Nieodpłatne przekazanie gruntów rolnych

ROZDZIAŁ III
WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW PAŃSTWOWYCH NA STRUKTURĘ OBSZAROWĄ GOSPODARSTW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

3.1. Zmiany w liczbie i powierzchni gospodarstw rolnych
3.2.Osadnictwo rolnicze i zamiana nieruchomości jako sposoby poprawy struktury obszarowej gospodarstw

ROZDZIAŁ IV
USTAWA O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO I JEJ EFEKTY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

4.1 Cel wprowadzenia zmian w gospodarce gruntami w 2003 roku
4.2 Zmiany w gospodarce ziemią rolniczą wprowadzone w projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
4.3 Propozycje rozwiązań prawnych zawartych w projekcie ustawy o obrocie ziemią rolną Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
4.4 Kierunki gospodarowania ziemią rolniczą określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego
4.5 Kierunki obrotu ziemią rolniczą w województwie podlaskim po integracji z UE

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Przejmowanie mienia Skarbu Państwa i jego wpływ na kierunki gospodarowania ziemią rolniczą w województwie podlaskim po akcesji Polski do Unii Europejskiej - Kozłowska-Burdziak Mirosława
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Kiermasz » Przecena 90%
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10