X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Jerzy Pieróg - Prawo zamówień publicznych. Komentarz w.14
-16%
+ do schowka
299.00 zł
249.69 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 49.31 zł
Cena katalogowa: 299.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Jerzy Pieróg
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 900
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

112.45 zł

Rabat: 45.05 zł
Cena katalogowa: 157.50 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej

Wydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Rok wydania: 2008
Wydanie: 4
Miejsce wydania: Gdańsk
Stan prawny: 14 maja 2008 r.
Stron: 355
Format: B5
ISBN: 9788374265218

Opis:

Publikacja zawiera omówienie zasad gospodarki finansowej (metody finansowania działalności, zasady gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych, sprawozdawczość) oraz charakterystykę składników majątkowych, zasad ewidencji, ustalania i rozliczania wyniku finansowego.
Książka zawiera liczne przykłady, schematy ewidencji; przejrzysty układ tekstu.
Czwarte wydanie uwzględnia m.in. obowiązujące od 14 maja 2008 r. zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, wprowadzone rozporządzeniem MF z dnia 15 kwietnia 2008 r., Dz.U. Nr 72, poz. 422

Dr Anna Zysnarska jest wykładowcą w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego, doświadczonym dydaktykiem, autorką wielu publikacji z zakresu rachunkowości.

Spis treści:

Wstęp
Część pierwsza
Ogólna charakterystyka sektora finansów publicznych
I. Ogólna charakterystyka zasad gospodarki finansowej wynikających z ustawy o finansach publicznych

 1. Charakterystyka sektora finansów publicznych
  1. Jednostki budżetowe i zasady ich finansowania
  2. Formy organizacyjne gospodarki pozabudżetowej i zasady ich finansowania
  3. Ogólne zasady funkcjonowania funduszy celowych
 2. Zadania sektora publicznego
  1. Zadania gmin
  2. Zadania powiatów
  3. Zadania samorządów województw
 3. Definicja budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  1. Dochody i wydatki budżetu państwa
  2. Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego
 4. Dysponenci środków budżetowych
  1. Układy wykonawcze budżetu
  2. Klasyfikacja budżetowa
 5. Zakres metody kasowej i memoriałowej w rachunkowości sfery budżetowej

II. Gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych w organie finansowym

 1. Ogólna charakterystyka miejsc i kierunków przepływów w budżecie państwa
 2. Ogólne zasady wykonywania budżetu państwa
 3. Rachunki bankowe budżetu państwa
 4. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  1. Ogólne zasady wykonywania budżetu jst
 5. Wykonanie budżetu – okres przejściowy w budżecie państwa oraz zasady funkcjonowania kont rejestrujących podstawowe operacje budżetowe
 6. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego
  1. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez jst
 7. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
  1. Zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej
 8. Prefinansowanie programów i projektów współfinansowanych środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej

III. Dochody, wydatki i środki pieniężne jednostek budżetowych oraz środki pieniężne gospodarki pozabudżetowej

 1. Ogólna charakterystyka szczególnych zasad rachunkowości jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych
 2. Rachunki bieżące jednostek budżetowych
  1. Ewidencja dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych
  2. Ewidencja wydatków budżetowych w jednostkach budżetowych
 3. Rachunki bieżące gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych
 4. Pomocnicze rachunki bankowe
 5. Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
 6. Rachunki środków funduszy pomocowych
 7. Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
 8. Rozliczenia gotówkowe
 9. Zaangażowanie
  1. Ewidencja zaangażowania środków na wydatki budżetowe
  2. Ewidencja zaangażowania dochodów własnych jednostek budżetowych
  3. Ewidencja zaangażowania planu finansowego zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej

IV. Sprawozdawczość

 1. Sprawozdawczość budżetowa
 2. Sprawozdanie finansowe i ogólne zasady jego sporządzania
  1. Bilans z wykonania budżetu
  2. Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej
  3. Bilans placówki
  4. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
  5. Rachunek zysków i strat jednostki
  6. Zestawienie zmian w funduszu jednostki


Część druga
Charakterystyka i ewidencja pozostałych składników majątkowych
I. Środki trwałe w jednostkach i zakładach budżetowych

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Urządzenia ewidencyjne środków trwałych
 3. Zasady wyceny środków trwałych
 4. Odpisy amortyzacyjne i pokrycie amortyzacji
 5. Ewidencja zmian w stanie i wartości podstawowych środków trwałych
 6. Pozostałe środki trwałe
 7. Zasady ewidencji na koncie 014 „Zbiory biblioteczne”
 8. Funkcjonowanie konta 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”
 9. Zasady ewidencji na koncie 016 „Dobra kultury”

II. Inwestycje (środki trwałe w budowie)

 1. Definicja inwestycji w sektorze publicznym
 2. Inwestycje jednostek budżetowych
 3. Inwestycje zakładów budżetowych
 4. Koszty inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa
 5. Przekazywanie środków budżetu państwa na finansowanie inwestycji
 6. Rozliczanie inwestycji
 7. Ewidencja inwestycji

III. Wartości niematerialne i prawne

 1. Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisów z tytułu ich umorzenia

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

 1. Pojęcie aktywów finansowych
 2. Wycena bieżąca i bilansowa długoterminowych aktywów finansowych
 3. Odpisy z tytułu utraty wartości
 4. Ewidencja długoterminowych aktywów finansowych

V. Rozrachunki i roszczenia

 1. Pojęcia rozrachunków, roszczeń i rozliczeń
 2. Wycena i ewidencja rozrachunków
  1. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami
  2. Ewidencja należności z tytułu dochodów budżetowych
  3. Rozliczenie dochodów budżetowych
  4. Rozliczenie wydatków budżetowych
  5. Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych
  6. Rozrachunki z budżetami
  7. Długoterminowe należności budżetowe
  8. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
  9. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
  10. Pozostałe rozrachunki z pracownikami
  11. Pozostałe rozrachunki
 3. Odpisy aktualizujące należności

VI. Obrót materiałowy i towarowy

 1. Definicja materiałów i ewidencja obrotu materiałowego
 2. Ceny ewidencyjne stosowane w obrocie materiałowym
 3. Wycena rozchodów materiałowych
 4. Wycena bilansowa zapasu materiałów
 5. Zakup materiałów i jego rozliczenie oraz ewidencja ich rozchodu
 6. Obrót towarowy

VII. Klasyfikacja, ewidencja i rozliczanie kosztów

 1. Definicja kosztów i ich klasyfikacje
 2. Straty a straty nadzwyczajne
 3. Układy ewidencji kosztów
  1. Układ kosztów według rodzaju
  2. Zmiana stanu produktów
  3. Koszty według typów działalności
  4. Zasady rozliczania kosztów w wariancie III ewidencji kosztów
  5. Koszty w układzie kalkulacyjnym
 4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
  1. Ewidencja rozliczania kosztów w czasie
 5. Sposoby rozliczania kosztów zakupu

VIII. Wycena i ewidencja produktów pracy

 1. Definicja produktów pracy
 2. Ceny ewidencyjne zapasów w obrocie wyrobami gotowymi
 3. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi

IX. Przychody i związane z nimi koszty

 1. Przychody a dochody budżetowe
 2. Przychody działalności podstawowej
  1. Sprzedaż wyrobów gotowych i usług
  2. Sprzedaż towarów
 3. Przychody z tytułu dotacji budżetowych i środków własnych na inwestycje
 4. Operacje finansowe oraz przychody z tytułu finansowych dochodów budżetowych
 5. Pozostałe przychody i koszty

X. Ewidencja funduszy

 1. Fundusz jednostki
  1. Ewidencja dotacji budżetowych i środków z budżetu na inwestycje przekazywanych przez jednostki budżetowe
 2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 3. Fundusze pozabudżetowe
 4. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

XI. Ustalanie wyniku finansowego i zasady jego rozliczania

 1. Ustalanie wyniku finansowego w jednostkach budżetowych
 2. Ustalanie wyniku finansowego w zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych
 3. Wyniki nadzwyczajne kształtujące wynik finansowy
 4. Rozliczanie wyniku finansowego w zakładach budżetowych
 5. Rozliczanie wyniku finansowego w gospodarstwach pomocniczych

Spis schematów
Spis aktów prawnych
Literatura

Klienci, którzy kupili Rachunkowość jednostek budżetowych i … wybrali również:

Fojcik-Mastalska Eugenia, Mastalski Ryszard - Prawo finansowe
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Fojcik-Mastalska Eugenia, Mastalski Ryszard
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: 189
Stron: 736
69.00 zł
52.78 zł
Dodaj do koszyka
red.Bolibok Piotr, red.Żukowski Marian - Obrót bezgotówkowy w Polsce - stan obecny i perspektywy
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Bolibok Piotr, red.Żukowski Marian
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 11
Stron: 226
28.00 zł
23.74 zł
Dodaj do koszyka
Ordynacja podatkowa
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Od.Nowa
Rok wydania: 2016
Miejsce wydania: 4
Stron: 264
9.90 zł
7.47 zł
Dodaj do koszyka
red.Smoleń Paweł, red.Wójtowicz Wanda - Prawo podatkowe
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Smoleń Paweł, red.Wójtowicz Wanda
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 189
Stron: 602
69.00 zł
52.78 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Rachunkowość jednostek budżetowych i gospodarki pozabudżetowej - Zysnarska Anna
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10