X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Jerzy Pieróg - Prawo zamówień publicznych. Komentarz w.14
-16%
+ do schowka
299.00 zł
249.69 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 49.31 zł
Cena katalogowa: 299.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Jerzy Pieróg
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 900
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

36.12 zł

Rabat: 6.38 zł
Cena katalogowa: 42.50 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski

Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 307
Format: B5
ISBN: 9788371510717

Opis:

Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski

W rozdziale pierwszym poruszono kwestie związane z istotą samorządu gospodarczego i zawodowego. Szczególną uwagę zwrócono na jednoznaczne, mające swoje źródła w nauce prawa administracyjnego, zdefiniowanie pojęć oraz określenie celów i zadań omawianych samorządów. Podkreślono publicznoprawną naturę samorządu gospodarczego i zawodowego oraz ich rolę w funkcjonowaniu władzy publicznej. Rozważania na ten temat musiały być oczywiście poprzedzone ogólną charakterystyką samorządu korporacyjnego. Jest to niezwykle ważne, bowiem istnieje cały szereg rozbieżnych poglądów co do istoty samorządu. Ich różnorodność wynika głównie ze względów natury politycznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że samorząd jest wyrazem decentralizacji, która odgrywa kluczową rolę w sferze stosunków społecznych.

Rozdział drugi dotyczy procesu kształtowania się samorządu gospodarczego jako podmiotu administracji publicznej. Na wstępie skoncentrowano się na omówieniu genezy samorządu gospodarczego, zarówno w Europie, jak i na ziemiach polskich. Charakteryzując to zagadnienie wskazano, że choć jego pierwocin można się dopatrywać w okresie średniowiecza, to nowoczesny samorząd gospodarczy jest rezultatem zmian społeczno-gospodarczych, jakie nastąpiły na Starym Kontynencie u progu XIX wieku. W dalszej części rozdziału drugiego omówiono kierunki rozwoju samorządu gospodarczego w II Rzeczypospolitej. Szczegółowe rozważania poświęcone charakterystyce izb rzemieślniczych, przemysłowo-handlowych i rolniczych poprzedzono omówieniem podstaw prawnych i pozycji ustrojowej samorządu gospodarczego, który dysponował statusem korporacji publicznoprawnej, stanowiąc zdecentralizowaną formę administracji publicznej w sferze życia gospodarczego. Warto zaznaczyć, że stabilna pozycja ustrojowa samorządu gospodarczego w II Rzeczypospolitej miała swe umocowanie konstytucyjne. W ustawach zasadniczych okresu międzywojennego zwracano uwagę na potrzebę wyłonienia samorządowej reprezentacji środowisk gospodarczych, uznając ją za jeden z trzech, obok władzy rządowej i samorządu terytorialnego, filarów administracji publicznej w Polsce.

Ostatnia część rozdziału drugiego poświęcona jest charakterystyce samorządu gospodarczego w okresie realnego socjalizmu, kiedy izby były początkowo tolerowane przez komunistów jako istotne źródło wiedzy z zakresu stosunków gospodarczych. W miarę upływu czasu izby rolnicze oraz izby przemysłowo-handlowe stały się jednak zbędne. Pierwsze z wymienionych dotrwały zaledwie do 1946 r., natomiast izby przemysłowo-handlowe zaczęto likwidować od roku 1950. Jedynie izby rzemieślnicze funkcjonowały przez cały okres Polski Ludowej, pozostając jednak instytucjami w znacznej mierze fasadowymi, którym trudno przypisać miano rzeczywistego samorządu gospodarczego. Sytuacja pod tym względem nie zmieniła się aż do okresu reform społeczno-politycznych w Polsce, które stworzyły odpowiednie ramy prawne dla rozwoju różnych form samorządu.

Rozdział trzeci obejmuje pogłębioną charakterystykę samorządu gospodarczego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. W trakcie analizy zwrócono uwagę na słabość izb gospodarczych wynikającą przede wszystkim z dobrowolnego charakteru więzi łączących zrzeszone w nich osoby. Powyższa formuła nie zapewnia wyłonionym tą drogą izbom zadowalającej reprezentacji i sytuuje je w gronie stowarzyszeń zajmujących się wyłącznie partykularnym interesem swoich członków. Takie ograniczenie minimalizuje, jeżeli nie wyklucza, aktywność na rzecz dobra publicznego, ze względu na niewielki zakres kompetencji. Jest rzeczą oczywistą, że stowarzyszenie nie może wykonywać zadań obejmujących sferę administracji państwowej. Biorąc pod uwagę powyższe wnioski, należy zakwestionować samorządowy charakter izb funkcjonujących w reżimie prawa prywatnego, dla których normą podstawową jest ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Jest to daleko idące sformułowanie, gdyż w wyżej wymienionym akcie prawnym wyraźnie stwierdzono, że izby gospodarcze są organizacjami samorządu gospodarczego. Konsekwencja badawcza nakazuje zatem w tym przypadku poddać w wątpliwość stanowisko ustawodawcy, który formalnie rzecz biorąc tworzy w Polsce samorząd gospodarczy, nie obdarzając go jednak atrybutami związku publicznoprawnego. Wspomniane wątpliwości dotyczą wszystkich izb, które działają na podstawie wyżej wymienionej ustawy.

Stowarzyszeniowy charakter mają także izby rzemieślnicze, które funkcjonują wprawdzie w oparciu o inną, ale bazującą na tych samych przesłankach ustawę o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że nie wszystkie izby gospodarcze w Polsce działają w systemie prawa prywatnego. Od połowy lat 90. ubiegłego wieku powszechnymi związkami samorządowymi są izby rolnicze oraz Polska Izba Ubezpieczeń. Jak zatem widać, obligatoryjny samorząd gospodarczy znalazł dla siebie pole działania i może stać się punktem odniesienia dla pozostałych organizacji zajmujących się rzecznictwem interesów poszczególnych środowisk gospodarczych. W celu osiągnięcia pełniejszych rezultatów niezbędne jest jednak wzmocnienie pozycji ustrojowej wspomnianych izb i, co się z tym wiąże, zwiększenie efektywności ich działań. Uwaga ta dotyczy w pewnym stopniu samorządu rolniczego i ubezpieczeniowego, ale przede wszystkim izb gospodarczych o charakterze stowarzyszeniowym. Zawarta w rozdziale trzecim prezentacja funkcjonujących w Polsce izb gospodarczych stanowi punkt wyjścia do rozważań dotyczących potencjalnych kierunków rozwoju samorządu gospodarczego w III Rzeczypospolitej.

Rozdział czwarty jest zatem próbą określenia pozycji ustrojowej polskiego samorządu gospodarczego. W tym kontekście bardzo przydatne jest odwołanie się do doświadczeń francuskich w zakresie reprezentacji interesów przedsiębiorców. Izby przemysłowo-handlowe we Francji jako korporacje publicznoprawne, z mocy ustawy posiadają obligatoryjny charakter członkostwa; obejmują one wszystkich przedsiębiorców danej dziedziny gospodarki lub kilku dziedzin pokrewnych, działających na obszarze danej izby.

W jakim zatem kierunku powinna zmierzać organizacja samorządu gospodarczego w Polsce? Jak już zaznaczono, przede wszystkim samorząd gospodarczy należy wpisać w system instytucjonalny administracji publicznej. Innymi słowy samorząd działający w interesie przedsiębiorców powinien uzyskać status związku publicznoprawnego. Tak jednoznaczne umocowanie administracyjne obligatoryjnych izb gospodarczych wyróżni je spośród stowarzyszeń, które z natury swej są organizacjami dobrowolnymi i działają na rzecz partykularnych interesów swoich członków, a nie szeroko pojętych grup społecznych. Niewielka reprezentatywność tego typu struktur jest główną przyczyną ich niedostatecznego wpływu na sferę władzy publicznej. Od izb gospodarczych powinno się natomiast oczekiwać rzeczywistych uprawnień w zakresie współkształtowania stosunków gospodarczych w kraju, m.in. poprzez: wyrażanie opinii o projektach ustaw i rozporządzeń, przedstawianie wniosków i spostrzeżeń z własnej inicjatywy oraz na żądanie organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, udzielanie pomocy przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także wydawanie na wniosek podmiotów gospodarczych, sądów powszechnych i polubownych opinii dotyczących zwyczajów handlowych, warunków obrotu handlowego oraz prowadzenia przedsiębiorstw. Wielce zasadne jest także opracowywanie zasad etyki działalności gospodarczej oraz ich egzekwowanie poprzez prowadzenie sądownictwa organizacyjnego.

W celu wykonywania wyżej wymienionych zadań izby gospodarcze powinny dysponować wykazem osób i jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą wraz z danymi dotyczącymi ich siedziby i przedmiotu przedsiębiorstw zgłoszonych w rejonie izby. Docelowo to właśnie izby powinny prowadzić rejestr handlowy, co wydatnie zwiększyłoby ich wpływ na przejrzystość stosunków gospodarczych na swoim terenie.

Niezwykle ważne dla samorządu gospodarczego w Polsce jest jego zaakceptowanie przez środowisko przedsiębiorców. Aby tak się stało, samorząd musi być instytucją w pełni reprezentatywną, kierowaną przez osoby pochodzące z demokratycznych wyborów. Równie istotne jest racjonalne określenie podstaw finansowania samorządu gospodarczego. Znaczącą część dochodów budżetowych izb powinny stanowić stabilne i pewne wpływy podatkowe, które umożliwiłyby planowe realizowanie zadań statutowych samorządu gospodarczego. Najlepszym rozwiązaniem w tym względzie byłoby partycypowanie izb w podatku od towarów i usług VAT z terenu danego województwa. Alternatywną propozycją jest opłacana przez przedsiębiorców składka, która byłaby kosztem odliczonym od podstawy opodatkowania.

Nie ulega wątpliwości, że jedynie izby gospodarcze funkcjonujące według przedstawionego powyżej modelu organizacyjnego mogą zagwarantować przedsiębiorcom działającym w Polsce zadowalającą reprezentację ich interesów. Wynika to w głównej mierze z publicznoprawnego charakteru tego typu związków, który zapewnia im trwałą pozycję w strukturze ustrojowej kraju.

Kolejne rozdziały książki dotyczą już samorządu zawodowego. Rozdział piąty poświęcony został historii samorządu zawodowego w Polsce. Rozważania z tego zakresu rozpoczęto od przedstawienia jego ogólnej genezy, sięgając do koncepcji upatrujących powstania tego typu form organizacyjnych w starożytności. Wskazano jednak, że dynamiczny rozwój nowoczesnych samorządów zawodowych posiadających kompetencje publicznoprawne przypada na II połowę XIX wieku. W tym czasie w Europie, również w Polsce pozostającej wówczas pod zaborami, powstają samorządy zawodowe takich profesji jak lekarze, adwokaci czy notariusze. W drugiej części rozdziału scharakteryzowano pozycję ustrojową oraz znaczenie samorządu zawodowego w II Rzeczypospolitej, kiedy przyjęto podstawy prawne powołujące pięć korporacji zawodowych, a mianowicie: adwokatów, notariuszy, lekarzy, lekarzy dentystów oraz aptekarzy. Samorząd zawodowy posiadał wówczas jasno określone podstawy organizacyjne i traktowany był jako związek publicznoprawny. Jest to o tyle istotne, że po roku 1989, szukając inspiracji, korzystano w tej mierze z bogatych doświadczeń okresu międzywojennego. W dalszej kolejności scharakteryzowano sytuację samorządu zawodowego po II wojnie światowej, kiedy po krótkotrwałej restytucji doprowadzono do jego likwidacji.

W rozdziale szóstym poruszona została kwestia organizacji samorządu zawodowego w III Rzeczypospolitej. Rozdział ten podzielony został na pięć części. W pierwszej wskazano na proces odbudowy samorządu zawodowego w okresie transformacji systemowej, natomiast w pozostałych czterech częściach scharakteryzowano podstawy prawne i zasady funkcjonowania przykładowych korporacji zawodowych wchodzących w skład jednej z grup samorządu zawodowego, a mianowicie samorządu zawodów prawniczych i pokrewnych, samorządu zawodów medycznych i pokrewnych, samorządu zawodów ekonomicznych oraz samorządu zawodów związanych z budownictwem i projektowaniem przestrzennym.

Rozdział siódmy poświecony został ocenie kierunków działań oraz określeniu perspektyw rozwoju samorządu zawodowego w Polsce. Najważniejszą jego część stanowi prezentacja wyników badań własnych przeprowadzonych wśród członków samorządów zawodowych. Ze względu na objętość prezentowanej publikacji zawarte zostały w niej informacje dotyczące jedynie adwokatów oraz architektów. W badaniach zastosowano celowy dobór próby badawczej, gdyż prowadzone one były na ogólnopolskich zjazdach wymienionych korporacji. Uzyskane opinie i komentarze pozwoliły na sformułowanie interesujących wniosków dotyczących ich funkcjonowania oraz umożliwiły poznanie postulatów wysuwanych pod adresem macierzystych korporacji przez członków. W dalszej części rozdziału wskazano na szansę i zagrożenia rozwoju samorządu zawodowego w Polsce oraz zaprezentowano dążenia innych środowisk zawodowych do utworzenia samorządu.

Prezentowana publikacja została przygotowana przez zespół badaczy związany z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach grantu otrzymanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Miejsce samorządu gospodarczego i zawodowego w strukturze ustrojowej państwa demokratycznego".

Ze wstępu

Klienci, którzy kupili Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie … wybrali również:

Mistygacz Michał - Ustrój prokuratury w Polsce. Tradycja i współczesność
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Mistygacz Michał
Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania: 2014
Stron: 347
45.00 zł
38.25 zł
Dodaj do koszyka
Kławsiuć–Zduńczyk Anna - Powroty. Doświadczenia edukacyjno–zawodowe polskich reemigrantów
+ do schowka
KSIĄŻKA
Kławsiuć–Zduńczyk Anna
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania: 2014
Stron: 179
42.50 zł
Dodaj do koszyka
Duczkowska-Piasecka Małgorzata - Marketing terytorialny. Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Duczkowska-Piasecka Małgorzata
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2013
Stron: 241
48.00 zł
36.24 zł
Dodaj do koszyka
Szaban Jolanta M. - Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Szaban Jolanta M.
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2013
Stron: 328
64.00 zł
48.31 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Anonimowy użytkownik
(03.01.2013)
Zwięźle i na temat!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski - Kmieciak Robert, Antkowiak Paweł, Walkowiak Katarzyna
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne » Polityka
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10