X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Skrzyński Dariusz - Nowe prawo oświatowe - zmiany organizacyjno-kadrowe. praktyczny poradnik - wzory dokumentów
-27%
+ do schowka
178.50 zł
131.18 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 47.32 zł
Cena katalogowa: 178.50 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Skrzyński Dariusz
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 200
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Tu byłem Tony Halik

Tu byłem. Tony Halik
Mirosław Wlekły
Warszawa 2017


Food pharmacy

Food Pharmacy
Lina Nertby Aurell, Mia Clase
Kraków 2017


Magia olewania

Magia olewania
Sara Knight
 
Warszawa 2017


Milczenie

Milczenie
Endo Shusaku
 
Kraków 2017


Wagiel

Wagiel. Jeszcze wszystko będzie możliwe
Wojciech Waglewski
 
Kraków 2017


Pani Einstein

Pani Einstein
Marie Benedict
 
Kraków 2017


Od oddechu do oddechu

Od oddechu do oddechu
Wojciech Młynarski
  Warszawa 2017

Dobranoc Auschwitz

Dobranoc Auschwitz
Aleksandra Wójcik
Maciej Zdziarski
Kraków 2017

Pokaz

148.24 zł

Rabat: 50.76 zł
Cena katalogowa: 199.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz

Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 802
Format: A5
Oprawa: twarda
ISBN: 9788325538897

Opis:

Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz

Szkody wynikające z nagłych zdarzeń pozostających w związku z pracą zostały wyodrębnione z ogólnej kategorii szkód pod koniec XIX w. Początkowo ich restytucja obciążała tylko tych pracodawców, którym można było przypisać winę. Następnie została powiązana ryzykiem korzystania z niebezpiecznych środków produkcji lub odpowiedzialnością za podwładnego i - wraz z rozwojem ustawodawstwa - ewoluowała w kierunku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o charakterze przymusowym opartego na publicznych funduszach gwarancyjnych, z których wypłacano świadczenia bez względu na odpowiedzialność pracodawcy. Pierwsza regulacja tego typu powstała w Niemczech w 1885 r.; powołano instytucje zarządzające funduszami, działające na koszt pracodawców, które odpowiadały za skutki wypadków jako zdarzeń losowych na zasadzie tzw. ryzyka ubezpieczeniowego, czyli niezależnie od przyczyn.

Polskie prawo ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy wywodzi się z austriackiej ustawy z 28.12.1887 r. o ubezpieczeniu robotników od wypadków oraz ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy z 19.7.1911 r., obowiązujących na ziemiach polskich do czasu wejścia w życie ustawy z 28.3.1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. Nr 51, póz. 396 ze zm.). Ustawa ta określała ubezpieczenie społeczne na wypadek choroby i macierzyństwa i na wypadek niezdolności do zarobkowania lub śmierci osoby ubezpieczonej wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, a także wskutek wszelkich innych przyczyn. Droga dochodzenia odszkodowania w postępowaniu cywilnym była zasadniczo wyłączona, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez pracodawcę rozmyślnie lub wskutek zaniedbania obowiązków dotyczących ochrony zdrowia i życia zatrudnionego, do wysokości kwoty przewyższającej świadczenia przysługujące z ubezpieczenia.

Dekret z 25.6.1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym (tekst pierwotny - Dz.U. Nr 30, póz. 116 ze zm.), ze względu na założenia ustrojowe, przewidywał finansowanie świadczeń z jednolitego budżetu, lecz tylko wówczas, gdy skutkiem wypadku lub choroby zawodowej była utrata zdolności do zarobkowania w stopniu III grupy inwalidów z degresją wysokości świadczeń w zależności od wysokości zarobków, jednak wyższych od powszechnych i przyznawanych bez warunku stażu. Uspołecznione zakłady pracy zobowiązane były do odszkodowania na podstawie prawa cywilnego w zakresie skutków spowodowanych naruszeniem obowiązków wynikających z przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia pracowników, a zakłady nieuspołecznione w każdym wypadku, jeżeli choroba, niezdolność do pracy lub śmierć były następstwem okoliczności uzasadniających odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa cywilnego.

W kolejnej regulacji dokonano wydzielenia wypadków przy pracy i chorób zawodowych pracowników uspołecznionych zakładów pracy, które objęto przepisami ustawy z 23.1.1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 3, póz. 8 ze zm.), z prawem do świadczeń długoterminowych i jednorazowego odszkodowania wypłacanego z funduszu ubezpieczenia, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że świadczenia przewidziane w  ustawie stanowią w  stosunku do uspołecznionego zakładu pracy wynagrodzenie wszelkich szkód. Zatrudnionym w nieuspołecznionym zakładzie pracy oraz z tytułu wypadków „w zatrudnieniu" oraz także uspołecznionych zakładów pracy w drodze do i z pracy, przysługiwały świadczenia określone w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, które takżestanowiły w stosunku do uspołecznionego zakładu pracy wynagrodzenie wszelkich szkód spowodowanych inwalidztwem pozostającym w związku z zatrudnieniem w tym zakładzie. Osoba, której przysługiwała renta mogła jednak dochodzić od uspołecznionego zakładu pracy, w którym jest lub była zatrudniona, roszczeń na podstawie prawa cywilnego, gdy inwalidztwo powstało wskutek wypadku w drodze do pracy i  z pracy, jeżeli pracownik przewożony był środkami lokomocji zakładu pracy lub będącymi w dyspozycji zakładu pracy.

W następnym akcie - ustawie z 12.6.1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst pierwotny - Dz.U. Nr 20, póz. 105 ze zm.) - ochroną ubezpieczeniową objęte zostały wszystkie wypadki przy pracy, a także wypadki w drodze do i z pracy. Szczególną regulacją było ustalenie uspołecznionego zakładu pracy jako bezpośrednio zobowiązanego do zapłaty jednorazowego odszkodowania swemu pracownikowi, podczas gdy świadczenie to pracownikom nieuspołecznionych zakładów pracy i członkom ich rodzin przysługiwało od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Taki stan trwał do 19.6.2002 r.; został uznany za niezgodny z art. 2 oraz 32 Konstytucji RP przez to, że wprowadzał nierówne traktowanie pracodawców oraz osób uprawnionych do odszkodowania (wyr. TK z 24.4.2002 r., P 5/01, Dz.U. Nr 78, póz. 713). Stosownie do art. 40 WypadkiU 1975,świadczenia w niej określone miały stanowić zaspokojenie wszelkich roszczeń w stosunku do zakładów pracy zatrudniających pracownika w czasie wypadku przy pracy lub w czasie, kiedy stwierdzono stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu z tytułu choroby zawodowej. Po uchyleniu tego przepisu 1.1.1990 r. droga procesu cywilnego do dochodzenia roszczeń uzupełniających została otwarta, jednak w związku ze zmianą art. 2371 KP od l. l .2003 r. zarysował się pogląd o wyłączności odszkodowania świadczeniami z ubezpieczenia wypadkowego.

Obowiązująca ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, póz. 1322 ze zm.), regulująca świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, odrębnego w ramach FUS co do zasad podlegania ubezpieczeniu za odrębną składkę, w istotnych zrębach stanowi kontynuację uregulowań dotychczasowych, z uwzględnieniem mechanizmów stymulujących działania pracodawców zmierzające do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowym narzędziem ma być zróżnicowana składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Definicja wypadku przy pracy, zakreślająca tytuł do świadczeń od 1.1.2003 r., została skonstruowana na podstawie czerech elementów: nagłości zdarzenia, wywołania zdarzenia przyczyną zewnętrzną, związku zdarzenia z pracą i wyzwolenia się podczas wypadku czynnika pochodzącego z zewnątrz organizmu osoby poszkodowanej, powodującego uraz lub śmierć. Nowością jest zdefiniowanie urazu jako uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Choroba zawodowa to - jak od 3.7.2009 r. stanowi art. 2351 KP - choroba wymieniona w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym".

Istotnym novum jest rozszerzenie definicji wypadku przy pracy na osoby niepozostające w stosunku pracy, których tytułem do świadczeń jest stosunek ubezpieczenia. Wypadki tych osób uważane są za wypadki przy pracy, jeżeli nastąpiły w czasie ubezpieczenia wypadkowego oraz podczas wykonywania czynności charakterystycznych dla tytułu ubezpieczenia.

Wypadki w drodze do i z pracy przeniesione zostały do ubezpieczenia emerytalno-rentowego i ich skutki rekompensuje renta z tytułu niezdolności do pracy, nabywana bez warunku wykazania stażu ubezpieczenia.

Ten krótki przegląd zmian w zakresie wynagradzania szkody na osobie pracownika spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową obrazuje pełne wyodrębnienie zasad wypłaty odszkodowań z ubezpieczenia wypadkowego od zasad prawa cywilnego i regulację uwzględniającą zasadę powszechności i jednolitości oraz pewności świadczeń.

Ze wstępu

Klienci, którzy kupili Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i … wybrali również:

Majdrowicz-Dmitrzak Magdalena, Frąckowiak Joanna - Szczegółowa klasyfikacja. dochodów, wydawtków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Majdrowicz-Dmitrzak Magdalena, Frąckowiak Joanna
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2015
Stron: 208
189.00 zł
138.90 zł
Dodaj do koszyka
Prasołek Łukasz - Rozliczanie czasu pracy w praktyce
-26%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Prasołek Łukasz
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Stron: 268
139.00 zł
103.54 zł
Dodaj do koszyka
Zimmerman Piotr - Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz
-26%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Zimmerman Piotr
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Stron: 1232
249.00 zł
185.48 zł
Dodaj do koszyka
Rudnicka Magdalena - Liberalizacja handlu usługami w Unii Europejskiej
-27%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Rudnicka Magdalena
Wydawca: Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania: 2012
Stron: 284
37.90 zł
27.67 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz - red. Gersdorf M., red. Gudowska B.
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Komentarze i opracowania prawne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10