X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Matt Richtel - Niewidzialna obrona
-33%
+ do schowka
49.90 zł
33.28 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 16.62 zł
Cena katalogowa: 49.90 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Matt Richtel
Wydawca: MUZA
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: 1058
Stron: 496
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

34.85 zł

Rabat: 7.65 zł
Cena katalogowa: 42.50 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Studia Politologiczne nr 26. Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów

Wydawca: Instytut Nauk Politycznych UW
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 356
Format: B5
ISBN: 9788371510984

Opis:

Studia Politologiczne nr 26. Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów

Spis treści


STUDIA I ANALIZY

Jan Garlicki
Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej internautów w Polsce   ....................................      15

Daniel Mider
Cyberentuzjaści, cybermaruderzy czy cybermalkontenci? Badanie postaw polskich internautów wobec zastosowań Internetu w polityce ..................................... 41

Agnieszka Bejma, Przemysław Wesołowski
Analiza przejawów kultury politycznej Platformy Obywatelskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie w 2011 roku.................................     81

Bartłomiej Biskup
Poziom internetowej kultury politycznej Prawa i Sprawiedliwości podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku...............    109

Tomasz Godlewski
Rekonstrukcja modelu kultury politycznej Ruchu Palikota w Internecie w kampanii parlamentarnej 2011 roku  ...........    132

Daniel Mider, Aneta Marcinkowska
Polskie Stronnictwo Ludowe - ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku.....    145

Adrianna Chibowska, Jan Garlicki, Daniel Mider
Sojusz Lewicy Demokratycznej - ewaluacja internetowej kultury politycznej podczas kampanii parlamentarnej w 2011 roku.....    193

Tomasz Godlewski
Rekonstrukcja modelu kultury politycznej partii Polska Jest Najważniejsza w Internecie w kampanii parlamentarnej 2011 roku.................................   232

Aneta Marcinkowska, Daniel Mider
Polityczna topografia Internetu. Zastosowanie analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 roku...............................   246

ANEKSY

Aneks I. Badanie kultury politycznej elit w Internecie - nota metodologiczna (Daniel Mider)   .....................    319

Aneks II. Dobór i charakterystyka próby badawczej (Aneta Marcinkowska)   ...................................   331

RECENZJE

Jan Błuszkowski, Daniel Mider, Demokracja późnej nowoczesności (Aneta Marcinkowska)    ..................................    335

Piotr Gawrysiak, Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej (Daniel Mider)  .........................................   337

Paul D. Williams (ed.), Security Studies. Ań introduction (Bartosz Skłodowski).....................................   345

Jakub Zurawski, Internet jako wspólczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych (Marek Garlicki)...........................   349

Autorzy...................................................   353


Wprowadzenie

W niniejszym tomie „Studiów Politologicznych" zamieszczono monograficzne studium kultury politycznej polskich elit politycznych i obywateli w Internecie w okresie wyborów parlamentarnych 2011 roku. Kompleksowe badanie kultury politycznej w Internecie, wielostronne i wyczerpujące rozpoznanie tego zjawiska ma kluczowe znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania współczesnych demokracji w warunkach powszechnego włączania tego medium w proces polityczny. Internet od początku swego powstania budził przeciwstawne uczucia badaczy zjawisk politycznych: z jednej strony — mocne nadzieje, z drugiej — głębokie obawy odnośnie kształtu, jaki demokracje mogą przybierać pod jego wpływem. W literaturze przedmiotu odnajdujemy liczne optymistyczne nurty: od umiarkowanych do utopijnych. Umiarkowani optymiści żywią silne przekonanie, że Internet może rewitalizować i rozwijać kulturę polityczną demokratycznego uczestnictwa poprzez wzmocnienie i zintensyfikowanie zaangażowania w politykę grup już w niej działających i — do pewnego, ograniczonego stopnia — wciągnięcie do uczestnictwa nowych grup nieuczestniczących dotychczas w niej w szerokim zakresie. Nurt ten nazywany jest technorealizmem1. Z kolei radykalni optymiści oczekują, że poprzez Internet dokonana zostanie redefinicja relacji pomiędzy władzą a obywatelami, co w efekcie doprowadzi do zarzucenia form demokracji przedstawicielskiej na rzecz nowych, bezpośrednich i oddolnych jej form. Na określenie tego nurtu posługujemy się określeniem scenariusza Pan-glossa. Powstanie i rozwój Internetu spowodowały pojawienie się, oprócz optymistycznych, również pesymistycznych scenariuszy dotyczących jego oddziaływania na demokratyczną kulturę polityczną. Wskazuje się przede wszystkim na niebezpieczeństwo możliwego zubożenia kultury politycznej i atrofii partycypacji politycznej — zaniku demokratycznych instytucji wskutek zniechęcenia się obywateli do uczestnictwa w polityce. Wielu badaczy uznaje, że taka degradacja kultury politycznej może być wywołana przez media, zwłaszcza przez Internet. Taki sposób myślenia o negatywnym wpływie mediów na zaangażowanie obywatelskie nosi w literaturze przedmiotu nazwę videoapatii (uideomalaise)2. Pojęcie to oznacza taki wpływ mediów, który sprowadza obywatela do roli biernego konsumenta informacji, przedkładającego wiedzę o ciekawych i przyjemnych wydarzeniach nad wiedzę o wydarzeniach ważnych3. Po drugie, przewiduje się niebezpieczeństwo wprowadzenia totalitarnej kontroli nad społeczeństwem, co może być spowodowane połączeniem rozwoju Internetu z rozwojem technik nadzoru i rejestracji danych. Taki właśnie sposób myślenia o wzajemnych relacjach nowych technologii i demokracji został nazwany przez Benjamina R. Barbera scenariuszem Pandory.

Badanie złożonego zjawiska kultury politycznej w Internecie nie jest przedsięwzięciem łatwym. Przede wszystkim wymaga uwzględnienia faktu, że Internet stanowi wirtualne środowisko komunikacji i działania o ontologicznych parametrach odmiennych od realnej przestrzeni fizycznej, w której dotąd rozgrywały się i kształtowały się procesy polityczne.

Złożoność problemu badawczego podyktowała wybór metod badawczych — sięgnięto do klasyki badań społecznych, a mianowicie badań etnograficznych i obserwacyjnych, stworzonych przez antropologów amerykańskich pod koniec wieku XIX i na początku XX wieku. O wyborze tych metod zadecydował fakt, że powstały one, by odkrywać wzorce kultury społeczeństw pierwotnych — a więc tego, co dla badacza było kulturowo odmienne, obce, niezrozumiałe i nieznane. Metody te stały się od tego czasu powszechnym instrumentarium nie tylko na polu antropologii, ale również innych dyscyplin nauk społecznych: socjologii, psychologii społecznej, komunikacji, reklamy i marketingu. Metody te - jak się wydaje — są doskonale dopasowane do badań Internetu i kultury politycznej, a więc do tego, co trudne do zrozumienia ze względu na swą nowość. Badacze społeczni szybko spostrzegli przydatność tych klasycznych metod do obserwacyjnej, opisowej, ewaluacyjnej analizy kulturowych przekazów Internetu. Nowa zmodyfikowana metoda ostatecznie w literaturze przedmiotu otrzymała nazwę netnografia za sprawą jej twórcy i popularyzatora Roberta V Kozinetsa. Kluczowymi technikami netnografii (podobnie jak etnografii, z której się wywodzi) są obserwacja i uczestnictwo. Metody wspomagające stanowią: wywiady o różnym stopniu standaryzacji, statystyczne dane, wtórne i archiwalne zbiory danych, analiza przypadków historycznych, pochodzące z psychologii techniki projekcyjne, analiza semiotyczna i inne. Niniejsza monografia stanowi próbę przeniesienia tej metody na grunt politologii.

Badania realizowane przez zespół badaczy z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prowadzone były w ramach projektu badawczego Formy i treść ekspresji kultury politycznej Polaków w Interne-cie w kampaniach wyborczych 2010 i 2011 roku finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt badawczy: N N 116280338) .

W projekcie skupiono się na głównych, zbiorowych aktorach polskiej sceny politycznej - partiach politycznych, które zdobyły mandaty w wyborach parlamentarnych 2011 roku. Były to: Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Palikota, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Polska Jest Najważniejsza. Analiz dokonali członkowie zespołu badawczego utworzonego przez Zakład Socjologii i Psychologii Polityki Instytutu Nauk Politycznych UW: Agnieszka Bejma, Adrianna Chibowska, Bartłomiej Biskup, Jan Garlicki, Tomasz Godlewski, Aneta Marcinkowska, Daniel Mider oraz Przemysław Wesołowski. Ewa-luacji i analizie poddano przejawy aktywności tych podmiotów w trzech następujących wymiarach: merytorycznym, komunikacyjno-społecznym oraz technicznym. W wymiarze merytorycznym analizowano i oceniano prezentowane treści programowe, ideologiczne i doktrynalne, w szczególności takie aspekty, jak rodzaj i liczba poruszanych zagadnień, sposób ich przedstawiania oraz używane typy argumentacji. Wymiar komunika-cyjno-społeczny stanowił najistotniejszy element kultury politycznej oraz najważniejszą zmienną marketingu wyborczego. W ramach tego wymiaru zbadano typy i rodzaj argumentacji stosowanej przez partie, ich postawy wobec elektoratu oraz innych uczestników gry wyborczej, spójność przekazu oraz oceniono jego formę. Z kolei w wymiarze technicznym zbadano liczbę i rodzaj wykorzystywanych w toku kampanii wyborczej kanałów przekazu. Poddano ocenie poprawność techniczną tworzonych przekazów oraz umiejętność ich pozycjonowania, a także kompetencje w zakresie wykorzystania Internetu. Analizy dokonano w podziale na poszczególne kanały Sieci 1.0 i Sieci 2.0. Efektem podjętych analiz stały się prezentowane kompletne monografie przejawów kultury politycznej poszczególnych partii politycznych.

Powyższe analizy zostały uzupełnione i pogłębione za pomocą danych zebranych metodami ilościowymi i jakościowymi. Badanie ilościowe zatytułowane Kultura polityczna polskich internautów zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews), co w dosłownym tłumaczeniu oznacza wywiady internetowe ze wspomaganiem komputerowym. Pomiar został zrealizowany w dniach od 27 września do 5 października 2011 roku, czyli w trakcie kampanii wyborów parlamentarnych w Polsce, na próbie ogólnopolskiej liczącej 757 dorosłych respondentów indywidualnych. Rekrutacji respondentów do badania dokonywano przy pomocy mailingu w portalu Wirtualna Polska (wp.pl) oraz panelu internetowego inetpanel.pl. Analizę danych zebranych opisanymi metodami podjęto i zaprezentowano w artykule J. Garlickiego zatytułowanym Dynamika kultury politycznej i partycypacji politycznej internautów w Polsce oraz w artykule Daniela Midera Cyberentuzjaści, cybermaruderzy czy cybermalkontenci? Badanie postaw polskich internautów wobec zastosowań Internetu w polityce. Z kolei badanie jakościowe Kultura polityczna polskich elit w Internecie przeprowadzono metodą tekstowych wirtualnych zogniskowanych wywiadów grupowych (Yirtual Focus Group Interviews — VFGI), które zostały przeprowadzone w dwóch trybach -synchronicznym (a więc w dyskusji, podczas której wszyscy jej uczestnicy są obecni w jednym czasie) i asynchronicznym (gdy odpowiedzi mogą być udzielane w czasie dogodnym dla każdego z uczestników). Do realizacji wywiadu synchronicznego wykorzystano mternetowy czat tekstowy, umożliwiający dyskusję w czasie rzeczywistym wszystkich uczestników badania. Z kolei wywiad asynchroniczny odbył się za pomocą forum dyskusyjnego. Uczestnikami badania byli polscy dziennikarze internetowi, blogerzy i komentatorzy polityczni. Na przełomie 2011 i 2012 roku przeprowadzono łącznie trzy wirtualne wywiady zogniskowane.

Przy zastosowaniu badań empirycznych skonstruowano i zastosowano autorski, pionierski model badań topografii stron mternetowych polskich partii. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem narzędzi analizy sieciowej — procedury badawczej polegającej na identyfikowaniu tematycznie i logicznie połączonych zbiorów stron internetowych, mającej charakter ilościowy, wykorzystującej metody statystyki opisowej. Do badań posłużył dedykowany program zapewniający systematyczność i standaryzację gromadzenia danych — INPSpider (pierwszy człon nazwy to skrót jednostki, w której pracują badacze — Instytutu Nauk Politycznych), którego twórcą jest pracownik Katedry Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Artur Strzelecki, pomysłodawcą zaś merytorycznym projektu - D. Mider. Przeprowadzone analizy zaprezentowano w artykule autorstwa A. Marcinkowskiej i D. Midera zatytułowanym Polityczna topografia Internetu. Zastosowanie analizy sieciowej do badań polskich partii politycznych w kampanii parlamentarnej w 2011 roku.

Klienci, którzy kupili Studia Politologiczne nr 26. Elity polityczne … wybrali również:

Puzzle 3D LED Eiffel Tower
-20%
+ do schowka
PUZZLE
Wydawca: Cubic Fun
Rok wydania: 2019
100.25 zł
80.20 zł
Dodaj do koszyka
Puzzle 3D LED Luwr 137
-20%
+ do schowka
PUZZLE
Wydawca: Cubic Fun
Rok wydania: 2019
83.64 zł
66.91 zł
Dodaj do koszyka
red.Rothert Agnieszka, red.Wierzchowska Anna - Rządzenie w przestrzeni ponadnarodowej. Studia politologiczne nr 27
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Rothert Agnieszka, red.Wierzchowska Anna
Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania: 2013
Stron: 315
42.00 zł
Dodaj do koszyka
red.Sulowski Stanisław, red.Zaleśny Jacek - Zagadnienia polityczne przestrzeni wschodnioeuropejskiej. Studia politologiczne nr 28
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Sulowski Stanisław, red.Zaleśny Jacek
Wydawca: Dom Wydawniczy ELIPSA
Rok wydania: 2013
Stron: 245
38.00 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Studia Politologiczne nr 26. Elity polityczne a internauci. Studium kultury politycznej w okresie wyborów - red.Garlicki Jan, red.Mider Daniel
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Pozostałe » Czasopisma
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10