Rozumiem
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies, aby umożliwić funkcjonowanie strony i lepiej spełniać Twoje wymagania. Kontynuując przeglądanie serwisu akceptujesz wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Stelmach Jerzy - Sztuka manipulacji
-24%
+ do schowka
49.00 zł
37.19 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 11.81 zł
Cena katalogowa: 49.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Stelmach Jerzy
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 189
Stron: 120
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania

Krótkie odpowiedzi na wielkie pytania
Stephen Hawking
                Poznań 2018


Czarodzieje broni

Czarodzieje broni 
Yaakov Katz
Amir Bohbot
Norbert Radomski
Poznań 2018


Stan Lee

Stan Lee. Człowiek-Marvel
Bob Batchelor
Kraków 2018


TOPR

TOPR Żeby inni mogli przeżyć
Beata Sabała-Zielińska
Warszawa 2018


Chrobot

Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata
Tomasz Michniewicz
Kraków 2018


Początki prawie wszystkiego

Początki (prawie) wszystkiego
Graham Lawton
Kraków 2018


Niebezpieczne związki Donalda Tuska

Niebezpieczne związki Donalda Tuska
Wojciech Sumliński
Biała Podlaska 2018

Wanda Rutkiewicz

Wanda Rutkiewicz 
Jeszcze tylko jeden szczyt
Elżbieta Sieradzińska
Warszawa 2018

Pokaz

39.69 zł

Rabat: 4.41 zł
Cena katalogowa: 44.10 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Sytuacja prawna zastawnika w prawie polskim

Wydawca: TNOiK
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Toruń
Stron: 326
Format: B5
ISBN: 9788372855749

Opis:

Sytuacja prawna zastawnika w prawie polskim


W niniejszym opracowaniu zrezygnowano ze szczegółowej, odrębnej analizy poszczególnych odmian zastawu. Powodowałoby to bowiem odejście od zasadniczego tematu rozprawy, tym bardziej że praktycznie każdy z rodzajów zastawu może być przedmiotem osobnego opracowania monograficznego. W poszczególnych rozdziałach wskazano jednak na odrębności pomiędzy rodzajami zastawu, jakie cechują sytuację prawną wierzyciela zastawniczego. Oznacza to więc, że sumarycznie wszystkie rodzaje zastawu, włącznie z hipoteką morską, zostały w pracy omówione.


Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Prawny reżim zastawu
1.Prawne pojęcie i funkcja zabezpieczenia wierzytelności w prawie polskim
2.Kształtowanie sytuacji prawnej zastawnika w historii
2.1.Ewolucja sytuacji prawnej zastawnika do czasów późnego średniowiecza
2.2.Kształtowanie się sytuacji prawnej zastawnika w czasach nowożytnych
2.3.Zastaw w gospodarce socjalistycznej i współczesnej praktyce wykorzystania zabezpieczeń
3.Legislacyjna koncepcja regulacji prawnej zabezpieczeń w prawie polskim
4.Podstawowe kryteria wyróżnienia poszczególnych rodzajów zastawu
5.Zastaw ogólny i szczególne rodzaje zastawu
6.Problem traktowania zastawu rejestrowego jako samodzielnego rodzaju zabezpieczenia
7.Normatywny sposób kształtowania sytuacji prawnej zastawnika

Rozdział II. Przedmiot zastawu
1.Przedmiot obciążenia zastawniczego w sensie jurydycznym
2.Rzeczy ruchome jako przedmiot zastawu
3.Zastaw obciążający zbiór rzeczy
4.Zastaw na prawach
4.1.Ustawowe zróżnicowanie zastawu na prawach
4.2.Zagadnienia szczególne dotyczące sytuacji prawnej zastawnika uprawnionego z tytułu zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i na akcjach
4.3.Zastaw na obligacjach i prawach wynikających z papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego
5.Zastaw na rzeczach i prawach przyszłych
6.Zagadnienie dopuszczalności zastawu na rzeczach wyłączonych spod egzekucji
7.Zastaw na statku
8.Problem tzw. zastawu na przedsiębiorstwie w prawie polskim

Rozdział III. Ustanowienie zastawu na podstawie umowy zastawniczej i jej treść
1.Uwagi ogólne
2.Forma umowy zastawniczej
2.1.Forma umowy zastawu zwykłego na rzeczach ruchomych
2.2.Forma szczególna umowy zastawniczej
3.Forma umowy zastawu rejestrowego na prawach
4.Problem formy umowy o ustanowienie zastawu finansowego
5.Treść umowy zastawu
5.1.Essentialia negotii umowy zastawu
5.2.Elementy fakultatywne umowy zastawu
5.3.Modyfikacja treści umowy zastawu
6.Wydanie przedmiotu zastawu zastawnikowi
7.Wpis prawa zastawniczego do rejestru
8.Rejestracja zastawu finansowego na rachunku
9.Umowa zastawnicza a umowa o przyrzeczenie zastawu
10.Zagadnienie nabycia zastawu na podstawie umowy z osobą nieuprawnioną

Rozdział IV. Pozaumowne źródła stosunków zastawniczych w prawie polskim

1.Uwagi ogólne
2.Zakres zastosowania i rano legis zastawu ustawowego
3.Problem określenia źródła tzw. zastawu skarbowego
4.Dodatkowe przesłanki powstania stosunku zastawniczego ex legę.
5.Podmioty i przedmiot ustawowego stosunku zastawniczego
6.Orzeczenie sądu jako podstawa powstania zastawu
7.Sukcesja uniwersalna

Rozdział V. Przejawy prawnej zależności uprawnień zastawnika od wierzytelności zabezpieczonej
1.Uwagi wstępne
2.Zabezpieczenie zastawem wierzytelności przyszłej lub warunkowej
3.Wpływ zmian treści wierzytelności na zakres odpowiedzialności zastawcy
4.Odnowienie i przejęcie długu a zasada akcesoryjności zastawu
5.Zgoda zastawcy na dalsze trwanie zabezpieczenia
6.Osobisty lub rzeczowy charakter odpowiedzialności zastawcy a reguła wygaśnięcia zastawu
7.Wygaśnięcie zastawu a wpis w rejestrze
8.Dalsze trwanie zastawu w sytuacji przystąpienia do długu
9.Problem zabezpieczenia zastawem wierzytelności przedawnionych
10.Dopuszczalność ustanowienia zastawu na zabezpieczenie wierzytelności wynikających ze zobowiązań naturalnych
11.Akcesoryjność zastawu a ważność czynności prawnej

Rozdział VI. Zasada pierwszeństwa zastawu w prawie polskim

1.Istota i ukształtowanie zasady pierwszeństwa zastawu
1.1.Ujęcie zasady pierwszeństwa w obcych systemach prawnych
1.2.Ratio legis pierwszeństwa zastawu i sposób jego normatywnego ujęcia
1.3.Prawna możliwość modyfikacji pierwszeństwa zastawów przez strony
2.Rozstrzyganie kolizji pomiędzy kilkoma zastawami w ramach poszczególnych rodzajów zastawu
3.Rozstrzyganie kolizji pomiędzy zastawami różnego rodzaju przysługującym
kilku osobom
3.1.Sytuacje konfliktu zastawów możliwe do powstania w praktyce obrotu
3.2.Ustalenie pierwszeństwa zastawów w przepisach kodeksu cywilnego
3.3.Kolizja uprawnień zastawnika zwykłego i rejestrowego
3.4.Zbieg różnych postaci zastawu z hipoteką morską
3.5.Problem pierwszeństwa zastawu skarbowego
4.Rozstrzyganie o pierwszeństwie zastawów przysługujących jednemu wierzycielowi
5.Pierwszeństwo zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonych zastawem
5.1.Procesowo-prawny wyraz zasady pierwszeństwa zastawnika.
5.2.Kolejność zaspokojenia roszczeń zastawnika w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym
5.3.Uregulowanie kolejności zaspokojenia roszczeń zastawnika morskiego
5.4.Wzajemny stosunek przepisów regulujących kolejność zaspokojenia
roszczeń zastawnika morskiego
6.Zasada pierwszeństwa zastawów w postępowaniu upadłościowym

Rozdział VII. Skuteczność zastawu
1.Uwagi wstępne
2.Podmiotowy zakres skuteczności zastawu
3.Skuteczność zastawu względem każdoczesnego właściciela rzeczy obciążonej
3.1.Zbycie rzeczy obciążonej zastawem zwykłym
3.2.Zmiany w zakresie charakteru odpowiedzialności zastawcy wywołane
zbyciem rzeczy zastawionej
3.3.Uprawnienia zastawnika w razie wygaśnięcia zastawu spowodowanego zbyciem rzeczy przez zastawcę
4.Zagadnienie wygaśnięcia zastawu rejestrowego spowodowanego zbyciem
rzeczy
5.Zobowiązanie zastawcy do niezbywania i nieobciążania rzeczy zastawionej
w ramach umowy zastawu rejestrowego
6.Skutki prawne zbycia lub obciążenia rzeczy przez zastawcę wbrew zobowiązaniu zawartemu w umowie zastawniczej

Rozdział VIII. Zagadnienie posiadania rzeczy zastawionej w trakcie trwania stosunku zastawniczego

1.Stosowanie przepisów o przechowaniu
2.Generalny obowiązek zastawnika pieczy nad rzeczą
3.Szczególne obowiązki zastawnika związane z zachowaniem rzeczy
4.Piecza nad rzeczą w odniesieniu do zastawów innych niż zwykły
5.Wyłączenie obowiązku zastawnika do czuwania nad rzeczą w razie korzystania przez zastawcę z przedmiotu zastawu
6.Szczególne uprawnienia zastawcy zmierzające do ochrony stanu rzeczy
7.Obowiązek ponoszenia nakładów i zasady jego wykonywania przez zastawnika
8.Roszczenie o zwrot nakładów
9.Roszczenie o odsetki i zwolnienie z zobowiązań
10.Zabezpieczenie roszczeń zastawnika o zwrot nakładów
11.Zagadnienie pobierania pożytków z przedmiotu zastawu (zastaw antychretyczny)
11.1.Ukształtowanie zastawu antychretycznego według kodeksu cywilnego
11.2.Zastaw antychretyczny na gruncie przepisów o szczególnych rodzajach zastawu
11.3.Zastaw antychretyczny jako sposób zaspokojenia roszczeń zastawnik
12.Ochrona posiadania rzeczy zastawionej
12.1.Roszczenie windykacyjne i posesoryjne zastawnika
12.2.Konkurencja właściciela i zastawnika w zakresie wykonywania roszczenia windykacyjnego
13.Uprawnienie do zachowania rzeczy zastawionej w stanie niepogorszonym
14.Możliwość zgłaszania roszczeń z tytułu ochrony własności i posiadania
przez przechowawcę przedmiotu zastawu

Rozdział IX. Uprawnienia zastawnika w zakresie ochrony stanu jakościowego i wartości
rzeczy obciążonej

1.Zagadnienie odpowiedzialności zastawcy za stan fizyczny rzeczy obciążonej
2.Podstawy prawne żądania przez zastawnika od zastawcy naprawienia szkody
w związku pogorszeniem stanu rzeczy obciążonej w trakcie trwania zastawu
3.Szczególne podstawy prawne odpowiedzialności zastawcy rejestrowego za
pogorszenie stanu zabezpieczenia
4.Roszczenia związane z pogorszeniem się stanu rzeczy obciążonej przysługujące zastawnikowi wobec osób trzecich

Rozdział X. Ukształtowanie odpowiedzialności zastawcy w prawie polskim

1.Rzeczowa odpowiedzialność dłużnika rzeczowego
1.1.Charakter obowiązku dłużnika rzeczowego
1.2.Powództwo przeciwko dłużnikowi rzeczowemu
2.Odpowiedzialność dłużnika osobistego
3.Problem prawnego ukształtowania solidarnej odpowiedzialności dłużnika
osobistego i rzeczowego

Rozdział XI. Rozporządzania wierzytelnością lub prawem zastawu przez zastawnika

1.Prawne ukształtowanie przeniesienia prawa zastawu
2.Możliwość przeciwstawienia się zastawcy przeniesieniu zastawu
3.Powiadomienie zastawcy o cesji
4.Problem wydania rzeczy nabywcy
5.Forma przeniesienia prawa zastawu
6.Przeniesienie wierzytelności przyszłej, warunkowej i przedawnionej zabezpieczonej zastawem
7.Odmienne rozwiązania przewidziane w odniesieniu do przeniesienia szczególnych rodzajów zastawu
7.1.Przeniesienie zastawu rejestrowego
7.2.Przeniesienie hipoteki morskiej
7.3.Dopuszczalność przeniesienia zastawu ustawowego

Rozdział XII. Sytuacja prawna zastawnika w razie dochodzenia przez niego roszczeń w trybie egzekucyjnym
1.Uwagi ogólne
2.Zasady dochodzenia roszczeń z przedmiotu zastawu w innych systemach prawnych
3.Podstawowy sposób dochodzenia roszczeń z przedmiotu zastawu w prawie polskim
4.Środki obrony zastawcy przed egzekucją
4.1.Umorzenie egzekucji
4.2.Ograniczenie odpowiedzialności dłużnika rzeczowego
5.Szczególne uprawnienia zastawnika w aspekcie dochodzenia roszczenia w zakresie zastawu na prawach
6.Relacje zastawnika z innymi wierzycielami zastawcy prowadzącymi egzekucję z przedmiotu zastawu
6.1.Możliwość sprzeciwienia się przez zastawnika zajęciu rzeczy obciążonej
6.2.Możliwość wystąpienia zastawnika z powództwem przeciwegzekucyjnym
6.3.Przystąpienie zastawnika do postępowania egzekucyjnego toczącego
się z wniosku innego wierzyciela zastawcy

Rozdział XIII. Pozaegzekucyjne zaspokojenie roszczeń zastawnika

1.Uwagi wstępne
2.Numerus dausus pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia roszczeń zastawnika
3.Źródło uprawnień zastawnika do pozaegzekucyjnego dochodzenia roszczenia
4.Dopuszczalność prowadzenia egzekucji przez zastawnika upoważnionego do pozaegzekucyjnego zaspokojenia roszczenia
5.Przesłanki zastosowania pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia roszczenia
5.1.Zawiadomienie zastawcy przez zastawnika
5.2.Uzyskanie przez wierzyciela władztwa nad rzeczą obciążoną zastawem rejestrowym celem jej przejęcia lub sprzedaży
5.3.Przesłanki skorzystania przez zastawnika uprawnionego z tytułu zastawu finansowego z pozaegzekucyjnych sposobów zaspokojenia roszczenia
6.Sposoby pozaegzekucyjnego zaspokojenia roszczeń zastawnika
6.1 Przejęcie na własność rzeczy obciążonej zastawem i charakter prawny tej klauzuli
6.2.Problem oznaczenia rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym podlegającej przejęciu i jej wartości
6.3.Pozaegzekucyjne nabycie praw wierzyciela do wierzytelności obciążonej zastawem
6.4.Sprzedaż rzeczy obciążonej zastawem rejestrowym i hipoteką morską
6.5.Pozaegzekucyjna sprzedaż przedmiotu zastawu finansowego
6.6.Sposoby o charakterze kompensacyjnym
6.7.Wpływ zajęcia wierzytelności finansowej przez innego wierzyciela na zapisy umowne o kompensacie i potrąceniu
6.8.Zaspokojenie roszczeń zastawnika rejestrowego z dochodów przedsiębiorstwa zastawcy
6.9.Możliwość wydzierżawienia przedsiębiorstwa zastawcy
7.Pozaegzekuycjne sposoby zaspokojenia roszczeń zastawnika a inne zastawy obciążające rzecz
8.Wpływ postępowania egzekucyjnego prowadzonego na rzecz innego wierzyciela na pozaegzekucyjne uprawnienia zastawnika

Rozdział XIV. Sytuacja prawna zastawnika w razie ogłoszenia upadłości zastawcy

1.Uwagi wstępne
2.Sytuacja prawna zastawnika w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym
2.1.Zgłoszenie wierzytelności przez zastawnika
2.2.Ukształtowanie sposobu zaspokojenia roszczeń zastawnika w upadłości połączonej z likwidacją majątku upadłego
2.3.Szczególne uprawnienia zastawnika rejestrowego
2.4.Zaspokojenie roszczenia o odsetki w postępowaniu upadłościowym
połączonym z likwidacją majątku upadłego
3.Postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu i naprawcze
3.1.Uczestnictwo zastawnika w postępowaniu
3.2.Możliwość prowadzenia egzekucji
4.Sytuacja zastawnika w postępowaniu naprawczym

Rozdział XV. Utrata uprawnień zastawnika
1.Przyczyny wygaśnięcia zastawu
2.Wygaśnięcie zastawu jako prawa akcesoryjnego
2.1.Wygaśnięcie wierzytelności
2.2.Zwolnienie z długu
2.3.Wygaśnięcie zastawu na skutek nadzwyczajnych zdarzeń odnoszących się do czynności prawnej będącej źródłem wierzytelności
2.4.Zmiany podmiotowe stron stosunku zobowiązaniowego.
3.Konfuzja
4.Zrzeczenie się zastawu
5.Zwrot przedmiotu zastawu powodujący wygaśnięcie prawa
6.Wpływ utraty przedmiotu zabezpieczenia na dalsze trwanie zastawu.
7.Modyfikacja zasad dotyczących wygaśnięcia zastawu na gruncie przepisów odnoszących się do szczególnych jego rodzajów
7.1.Wygaśnięcie zastawu rejestrowego
7.2.Problem trwania zastawu rejestrowego mimo wygaśnięcia wierzytelności
7.3.Wygaśnięcie zastawu spowodowane upływem czasu
7.4.Szczególne przyczyny wygaśnięcia zastawu ustawowego
Wnioski de legę ferenda

Bibliografia

Klienci, którzy kupili Sytuacja prawna zastawnika w prawie … wybrali również:

Zbiór cywilny plus kwiecień 2018 r.
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2018
Stron: 2004
79.00 zł
67.15 zł
Dodaj do koszyka
Gardocki Lech - Prawo karne
-20%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gardocki Lech
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Stron: 380
59.00 zł
47.49 zł
Dodaj do koszyka
red. Grelowska Wanda, red. Kielska Elżbieta - Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym - wybrane zagadnienia
+ do schowka
KSIĄŻKA
red. Grelowska Wanda, red. Kielska Elżbieta
Wydawca: Wyższa Szkoła Handlowa
Rok wydania: 2010
Stron: 242
53.50 zł
Dodaj do koszyka
red. Kijowski Dariusz R. - Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz
-50%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red. Kijowski Dariusz R.
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2010
Stron: 1267
303.90 zł
151.95 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Sytuacja prawna zastawnika w prawie polskim - Sikorski Grzegorz
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo cywilne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10