X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449
-20%
+ do schowka
349.00 zł
277.49 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 71.51 zł
Cena katalogowa: 349.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1
Stron: 1600
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Mikrobiom

Mikrobiom
Ed Young
                Kraków 2018


Astrofizyka dla zabieganych

Astrofizyka dla zabieganych
Neil de Grasse Tyson
Kraków 2017


Kurtyka. Sztuka wolności

Kurtyka. Sztuka wolności
Bernadette McDonald
 
Warszawa 2018


Kontrrewolucja

Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie
Jan Zielonka
 
Warszawa 2018


Kapitalizm i wolność

Kapitalizm i wolność 
Milton Friedman
Gliwice 2018


Niepodległa

Niepodległa! 
Andrzej Nowak
 
Kraków 2018


Holoubek. Rozmowy

Holoubek. Rozmowy
Małgorzata Terlecka-Reksnis
Warszawa 2018

Błękitna kropka

Błękitna kropka
Carl Sagan
Poznań 2018

Pokaz

60.38 zł

Rabat: 0.00 zł
Cena katalogowa: 60.38 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym

Wydawca: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 358
Format: B5
ISBN: 9788361125181

Opis:

Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym


Warunki życia i funkcjonowania rodzin są od wielu lat przedmiotem zainteresowania ośrodków naukowych i decydenckich. Następują zmiany w samej rodzinie, jej modelach, strukturze, funkcjonowaniu i (...) w otoczeniu, tworzącym uwarunkowania przemian rodziny i będącym następstwem procesów dokonujących się w samych rodzinach.
Wśród uwarunkowań społeczno-ekonomicznych nie można zapomnieć o tych, które przyczyniają się do zagrożeń pozostających nadal udziałem wielu rodzin w Polsce i prowadzących do narastającego zróżnicowania ich sytuacji. Potrzebne są więc działania w ramach polityki rodzinnej, będącej odpowiedzią na zachodzące zjawiska, ale także mające na celu zahamowanie negatywnych tendencji i ograniczenie skutków zagrożeń.
Mówiąc o zmianach otoczenia należy mieć na uwadze także zmiany o charakterze ustrojowych, polegając na decentralizacji systemów władzy i administracji oraz na demokratyzacji decyzji zarządzania. Są to stosunkowo nowe uwarunkowania zarówno dla funkcjonowania rodzin, ale przede wszystkim dla realizacji celów i zadań polityki rodzinnej. Powstały nowe nowe podmioty - samorządy terytorialne, którym przypisano zadania związane z realizacją polityki rodzinnej. Stworzone zostały zatem warunki do lepszego rozpoznania potrzeb i sytuacji rodzin i dostosowania do nich adekwatnych środków i metod działania. Co istotne, założone, że dzięki decentralizacji i demokratyzacji życia powstaną jednocześnie warunki do lepszego artykułowania zbiorowych potrzeb i interesów rodzin, ujawniających ich aktywność oraz bezpośredni lub pośredni udział w procesie decyzyjnym i wykonawczym, a więc do budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Celem badania podjętego przez zespół pracowników Zakładu Problemów Rodziny IPiSS buło rozpoznanie zakresu, możliwości i barier realizacji lokalnej polityki rodzinnej oraz odpowiedź na pytanie, czy wymiar lokalnej polityki sprzyja bardziej skutecznemu zaspokojeniu potrzeb rodzin zamieszkałych na danym terenie. Chodziło też o zarysowanie obrazy polityki rodzinnej w wymiarze lokalnym, również jako elementu realizacji zasady pomocniczości. Wyniki badań i analiz podjętych dla realizacji powyższego celu zostały przedstawione w niniejszym opracowaniu.

ze wstępuSpis treści

WSTĘP

Rozdział I. POLITYKA SPOŁECZNA I RODZINNA W WYMIARZE LOKALNYM – PODSTAWY KONCEPCYJNE
Bożena Balcerzak-Paradowska
1. Miejsce polityki rodzinnej w polityce społecznej
2. Lokalizm w polityce społecznej i rodzinnej - podstawy teoretyczne i koncepcyjne
2.1. Teoria rozwoju alternatywnego
2.2. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego
2.3. Teoria kapitału społecznego
2.4. Koncepcja rozwoju lokalizmu jako następstwo zmian w modelu państwa opiekuńczego
3. Przesłanki przemawiające za prowadzeniem polityki rodzinnej na szczeblu lokalnym
4. Relacje między krajową i lokalną polityką rodzinną
5. Zasady polityki rodzinnej
6. Funkcje lokalnej polityki rodzinnej
7. Miejsce rodziny w lokalnej polityce rodzinnej

Rozdział II. PODMIOTY LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ – PODSTAWY PRAWNO-INSTYTUCJONALNE. FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW POLITYKI RODZINNEJ W ŚWIETLE DOTYCHCZASOWYCH BADAŃ
Bożena Kołaczek
1. Samorząd terytorialny jako podstawowy podmiot lokalnej polityki społecznej i rodzinnej
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów lokalnej polityki rodzinnej
2. Wyspecjalizowane jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
2.1. Rola regionalnych ośrodków polityki społecznej
2.2. Rola powiatowych centrów pomocy rodzinie
2.3. Rola ośrodków pomocy społecznej
3. Organizacje pozarządowe jako podmioty lokalnej polityki rodzinnej
4. Zakład pracy jako podmiot lokalnej polityki rodzinnej
(Bożena Balcerzak-Paradowska, Bożena Kołaczek)
5. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie funkcjonowania podmiotów polityki rodzinnej w świetle badań
5.1. Samorząd powiatowy i jego instytucje
5.2. Samorząd gminny
5.3. Organizacje pozarządowe
5.4. Rodzina a samorząd i organizacje pozarządowe
5.5. Oceny decentralizacji

Rozdział III. ZRÓŻNICOWANIE WARUNKÓW ŻYCIA RODZIN
Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz
1. Zróżnicowanie sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej rodzin w Polsce. Uwarunkowania i konsekwencje
(Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska)
1.1. Typy rodzin. Kryteria demograficzne i społeczne
1.2. Demograficzne czynniki zróżnicowania sytuacji materialnej rodzin w Polsce
1.3. Gospodarstwa domowe. Kryteria demograficzne i społeczne. Sytuacja mieszkaniowa
1.4. Status społeczno-ekonomiczny gospodarstwa domowego jako czynnik zróżnicowania sytuacji materialnej
1.5. Miejsce zamieszkania jako czynnik różnicujący sytuację materialną rodzin
2. Regionalne zróżnicowanie sytuacji społeczno-ekonomicznej województw
(Dorota Głogosz)
2.1. Wielkość i struktura administracyjna
2.2. Ludność
2.3. Dochody i wydatki jednostek administracyjnych
2.4. Dochody ludności
2.5. Rynek pracy
2.6. Wynagrodzenia i świadczenia emerytalne
2.7. Warunki mieszkaniowe
2.8. Edukacja
2.9. Stan zdrowia mieszkańców i opieka zdrowotna
2.10. Kultura
2.11. Podsumowanie

Rozdział IV. REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIA ZASIĘGU WSPARCIA UDZIELANEGO RODZINOM PRZEZ SAMORZĄDOWĄ POMOC SPOŁECZNĄ (W ŚWIETLE STATYSTYKI ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ)
Bożena Kołaczek, Dorota Głogosz
1. Zasięg wsparcia udzielanego rodzinom 102
2. Wydatki na świadczenia pomocy społecznej w gminach

Rozdział V. BELGIJSKIE PAŃSTWOWE CENTRA AKCJI SOCJALNEJ W ŚWIETLE BADAŃ NAD INTEGRACJĄ SPOŁECZNO-ZAWODOWĄ. PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
Danuta Graniewska

Rozdział VI. CHARAKTERYSTYKA BADANIA LOKALNEJ POLITYKI RODZINNEJ. UZASADNIENIE PODJĘCIA BADAŃ, CEL, ZAKRES I METODY BADAWCZE. ORGANIZACJA BADAŃ
Bożena Kołaczek

Rozdział VII. PROBLEMY SPOŁECZNE W STRATEGIACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWACH OBJĘTYCH BADANIEM
Aneta Wójcik, Bożena Kołaczek
1. Zakres analizy
2. Podstawy prawne strategii
3. Diagnoza głównych problemów społecznych w strategiach
4. Cele i kierunki działań prezentowane w strategiach
4.1. Strategie wojewódzkie
4.2. Strategie powiatowe
4.3. Strategie gminne
5. Ocena strategii samorządowych oraz uwagi końcowe

Rozdział VIII. ROLA SAMORZĄDU W LOKALNEJ POLITYCE RODZINNEJ (W ŚWIETLE BADAŃ)
Bożena Balcerzak-Paradowska, Dorota Głogosz
1. Charakterystyka badanych terenów – monografie wybranych powiatów i gmin
2. Charakterystyka badanych jednostek samorządowych
3. Najważniejsze problemy społeczne na terenie działania samorządu
4. Strategie i programy polityki rodzinnej
5. Zaspokojenie potrzeb na usługi społeczne
6. Współpraca z lokalnymi podmiotami
7. Organizacje pozarządowe jako podmiot polityki rodzinnej
8. Rola rodziny i środowiska lokalnego w rozwiązywaniu problemów socjalnych
9. Ocena skuteczności działalności samorządu na rzecz rodzin
10. Podsumowanie

Rozdział IX. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS)

Bożena Kołaczek
1. Charakterystyka ośrodków pomocy społecznej
1.1. Teren działania
1.2. Kadry
2. Najważniejsze problemy rodzin na terenie gmin
3. Świadczeniobiorcy – skala zjawiska
4. Realizacja zadań ośrodków pomocy społecznej
4.1. Realizacja zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej
4.2. Świadczenia rodzinne jako zadanie zlecone gminom
4.3. Ocena katalogu zadań ustawowych
4.4. Zadania własne
4.5. Gminne programy rozwiązywania problemów rodzin
5. Strategie i programy polityki rodzinnej
6. Współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Przykłady działań
6.1. Zakres i charakter współpracy
6.2. Ocena współpracy ośrodków pomocy społecznej z różnymi instytucjami
7. Aktywność rodzin w rozwiązywaniu problemów swoich i środowiska lokalnego
7.1. Postawy rodzin i działania aktywizujące. Rola kontraktu socjalnego
7.2. Zinstytucjonalizowane formy działania rodzin
8. Rola samorządów i ośrodków pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych w opinii respondentów
9. Podsumowanie

Rozdział X. POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE (PCPR)
Dorota Głogosz
1. Charakterystyka instytucji
1.1. Teren działania
1.2. Kadry
1.3. Finanse
2. Diagnoza sytuacji społecznej i materialnej. Najważniejsze problemy rodzin na terenie powiatu
3. Świadczeniobiorcy
4. Realizacja zadań PCPR
4.1. Realizacja zadań ustawowych
4.2. Priorytety
5. Strategie i programy polityki rodzinnej
5.1. Strategie rozwiązywania problemów społecznych
5.2. Powiatowe programy rozwiązywania problemów rodziny
6. Współpraca PCPR z innymi instytucjami
7. Rola rodzin w rozwiązywaniu problemów własnych i środowiska lokalnego
7.1. Postawy rodzin i działania aktywizujące
7.2. Zinstytucjonalizowane formy działania rodzin
7.3. Rodziny zastępcze
8. Rola samorządów i PCPR w realizacji celów polityki rodzinnej – opinie respondentów
9. Podsumowanie

Rozdział XI. SYTUACJA I PROBLEMY RODZIN W ŚWIETLE PRZEPROWADZONEGO BADANIA
Danuta Graniewska, Bożena Balcerzak-Paradowska
1. Charakterystyka respondentów i ich rodzin
2. Materialne i pozamaterialne skutki bezrobocia
3. Sytuacja materialna respondentów i ich rodzin
4. Strategie działań na rzecz poprawy sytuacji
4.1. Działania własne respondentów
4.2. Korzystanie z pomocy społecznej – formy pomocy i ich ocena 293
5. Rola lokalnej polityki rodzinnej w rozwiązywaniu problemów rodzin 298
5.1.Pomoc instytucji
5.2. Pomoc organizacji społecznych i środowiskowa
5.3. Korzystanie z usług społecznych
6. Podsumowanie

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Bożena Balcerzak-Paradowska
1. Najważniejsze problemy rodzin
2. Skala i zróżnicowanie potrzeb oraz stopień ich zaspokojenia
3. Podmioty lokalnej polityki rodzinnej. Stan normatywny i rzeczywistość
3.1. Rola samorządów w polityce rodzinnej
3.2. Rola ośrodków pomocy społecznej (OPS) i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) w realizacji polityki rodzinnej
3.3. Instytucje wspomagające realizację celów polityki rodzinnej
4. Formy pomocy i ich skuteczność
5. Diagnozowanie problemów i wyznaczanie kierunków działań
6. Współpraca podmiotów polityki rodzinnej – wypełnianie zadań ustawowych czy początek systemu?
7. Aktywność rodzin w rozwiązywaniu problemów własnych i środowiska lokalnego
7.1. Strategie aktywności rodziny
7.2. Aktywizujące formy pomocy
7.3. Udział rodzin w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych
8. Polityka rodzinna w opinii samorządowców. Czym jest, a czym być powinna?


ANEKS TABELARYCZNY
Bożena Kołaczek

BIBLIOGRAFIA
Literatura
Uregulowania prawne i inne materiały źródłowe
Ważniejsze strony internetowe

STRESZCZENIE
ABSTRACT

Klienci, którzy kupili Sytuacja rodzin i polityka rodzinna … wybrali również:

Sapolsky Robert M. - Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Psychofizjologia stresu
-30%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Sapolsky Robert M.
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2018
Stron: 450
79.00 zł
55.69 zł
Dodaj do koszyka
Jagoda Cieszyńska - Słucham i uczę się mówić. Wyrażenia dźwiękonaślad.
-16%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Jagoda Cieszyńska
Wydawca: Arson
Stron: 24
20.00 zł
16.90 zł
Dodaj do koszyka
Phillips Sarah - Incredible English  2E Starter CB OXFORD
-5%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Phillips Sarah
Wydawca: Oxford
Rok wydania: 2014
Stron: 64
29.60 zł
28.12 zł
Dodaj do koszyka
Gierusz Barbara - Podręcznik samodzielnej nauki księgowania
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gierusz Barbara
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2016
Stron: 540
47.25 zł
33.78 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym - Graniewska Danuta, Głogosz Dorota, Kołaczek Bożena, Wójcik Aneta, red. Balcerzak-Paradowska Bożena
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10