X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

red.Korybski Andrzej, red.Leszczyński Leszek - Wstęp do prawoznawstwa
-1%
+ do schowka
42.00 zł
41.79 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 0.21 zł
Cena katalogowa: 42.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
red.Korybski Andrzej, red.Leszczyński Leszek
Wydawca: Wydawnictwo UMCS
Rok wydania: 2021
Miejsce wydania: 11
Stron: 339
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamyKraków 2021


Gadka. W sześćdziesiąt języków dookoła Europy

Gadka. W sześćdziesiąt języków dookoła Europy
Dorren Gaston
Kraków 2021


Irak. Piekło w raju

Irak. Piekło w raju
Smoleński Paweł
Sękowa 2021


Sekretne życie mózgu nastolatka

Sekretne życie mózgu nastolatka
Blackemore Sarah-Jayne
Maksymowicz-Hamann Jowita
Warszawa 2021


Gierek i jego czerwony dwór

Gierek i jego czerwony dwór
Kienzler Iwona
Warszawa 2021


Podpis w komórce

Podpis w komórce
Meyer Stephen C.
Warszawa 2021

Sztuka odpoczynku

Sztuka odpoczynku
Hammond Claudia
Smoleńska Elżbieta
Warszawa 2021

Pokaz

144.48 zł

Rabat: 24.52 zł
Cena katalogowa: 169.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2021
Wydanie: 2
Miejsce wydania: Warszawa
ISBN: 9788382357905

Opis:

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Najbardziej aktualny poradnik kompleksowo omawiający tematykę uchwały budżetowej na 2022 r. 

Zakres danych zawartych w uchwale budżetowej ulega zmianom nie tylko wskutek kolejnych nowelizacji ustawy o finansach publicznych, ale także wobec zmian w przepisach stanowiących podstawę prawną do opracowania i realizacji budżetu (istotna zmiana klasyfikacji budżetowej z 26.7.2021 r.), czy też na skutek pojawiania się nowych instytucji prawnych (np. budżet obywatelski, limitacja niestandardowych tytułów dłużnych), nowych źródeł finansowania zadań (Fundusz przeciwdziałania COVID-19, RFIL) oraz poszukiwania efektywniejszych form realizacji zadań budżetowych w tym różnych płaszczyzn współdziałania JST w tym zakresie, problemów z dotacjami zamieszczanymi w budżecie, jak również uwarunkowań o charakterze obiektywnym (stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii).

W związku z tym w niniejszej książce przedstawiamy i wyjaśniamy liczne zmiany w przepisach, które dotyczą sporządzania uchwały budżetowej na 2022 r. Dotyczą one np. zmian w przepisach związanych z COVID-19, RFIL, ważnych dla budżetu kwestii klasyfikacyjnych (np. konstruowania planu wydatków budżetu w oparciu o rozdziały usługowe i podmiotowe).

Omawiamy również problematykę zmian budżetu, a w szczególności kwestię zakresu kompetencji organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie JST w tym związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. To zagadnienie zostało uregulowane w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Do ważnych zmian należy zaliczyć podniesienie rangi szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z ustaw odrębnych poprzez zaliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z ich rozliczenia do przychodów budżetu JST i źródeł finansowania deficytu budżetowego i poszerzanie tych zasad o kolejne tytuły dochodów np. RFIL lub niejasne pod tym względem zmiany jakie miały miejsce np. w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ważnym narzędziem wykonywania budżetu są rezerwy budżetowe, które muszą znajdować się w budżecie każdej JST. Dotyczą one sytuacji nieprzewidzianych, nadzwyczajnych, wyjątkowych, jakie zdarzają się w trakcie wykonywania budżetu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w z związku z trwającą pandemią COVID-19. Tutaj pojawia się wiele wątpliwości na jakie zadania można wykorzystywać środki z tych rezerw, w jakiej wysokości powinny być one tworzone. To wszystko wyjaśniamy w niniejszej publikacji.

Istotnym atutem tej publikacji jest ponadto omówienie tematyki wydatków niewygasających oraz blokowanie planowanych wydatków budżetowych, szczególnie przydatne JST w sytuacji epidemii COVID-19, czy innych stanów zagrożenia wykonania budżetu.

Ponadto w książce przedstawiono wiele ciągle aktualnych i ważnych zagadnień związanych z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej, funduszem sołeckim oraz budżetem obywatelskim. W szczególności wprowadzone z dniem 31.1.2018 r. regulacje ustawowe dotyczące budżetu obywatelskiego wciąż wywołują wiele problemów w zakresie ich stosowania w praktyce samorządowej. Książka przedstawia problematykę budżetu obywatelskiego w świetle przepisów prawa finansów publicznych, omawia charakter prawny wydatków dokonywanych przez organy JST na realizację zadań budżetu obywatelskiego, a także ich umiejscowienie w uchwale budżetowej JST. W podobnym świetle przedstawiono w książce problematykę funduszu sołeckiego. Epidemia COVID-19 spowodowała, że organy stanowiące w niektórych gminach nie były w stanie zachować ustawowego zawitego terminu na podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego – 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W drugim wydaniu książki szczegółowo przedstawiono zagadnienie środków budżetowych na zadania realizowane w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z przedstawieniem możliwych form tego współdziałania oraz związanych z nimi dochodów i wydatków wraz prawidłowym ich ujęciem w uchwale budżetowej.

Drugie wydanie poszerzono o rozdział dotyczący tematyki dotacji. W formie dotacji JST otrzymują wiele transferów środków z budżetu państwa, z budżetów innych JST oraz od innych JSFP. Poprzez udzielenie dotacji JST finansują dużą część nałożonych na nie zadań. Jest to problematyka stwarzająca szereg problemów, a nieprawidłowości są dotkliwe i sankcjonowane na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów.

Osobny rozdział poświęcono Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, wobec kolejnych transz środków jakie JST pozyskują z tego Funduszu w 2021 r.

W drugim wydaniu na końcu książki „Uchwała budżetowa" znalazł się nowy rozdział „Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego w pytaniach i odpowiedziach", w którym autorzy odpowiadają na nurtujące szczególnie praktyków samorządowych pytania dotyczące problematyki budżetowej.

W książce wyjaśniono m.in.: zagadnienia z zakresu:

Zmian w budżecie:

 • W jakim zakresie organ wykonawczy może dokonać zmian w budżecie JST, polegających na zwiększeniu o określoną kwotę planu wydatków majątkowych budżetu związanych z wprowadzeniem przez JST nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w tym stanowiących przedsięwzięcia?
 • Jakie są relacje między poszczególnymi kompetencjami organu wykonawczego dotyczącymi zmiany budżetu JST?

Rezerw:

 • Na jakie zdarzenia trzeba utworzyć rezerwy, na jakie można, a na nie można jej tworzyć; jakie są limity wysokości rezerwy ogólnej, na co można ją wykorzystać i czy można ją zmienić w ciągu roku budżetowego; jakie są różnice pomiędzy rozdysponowaniem rezerwy ogólnej a jej częściowym rozwiązaniem;
 • Jakie zmiany w zakresie wykorzystania rezerwy ogólnej wprowadziła ustawa covidowa z 2.3.2020 r.;
 • Jakie są obligatoryjne rezerwy celowe; jaka jest minimalna wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe (niestety z działalności nadzorczej i kontrolnej RIO wynika, że JST tworzą zbyt niską rezerwę w stosunku do wymaganego ustawowego minimum)?
 • Jakie są różnice w dysponowaniu rezerwą celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w porównaniu do innych rezerw celowych budżetu?
 • Jaka jest różnice pomiędzy rezerwą ogólną a rezerwami celowymi budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
 • Jaki organ jest właściwy do dysponowania rezerwami budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
 • Jak ujmować w klasyfikacji budżetowej i ewidencjonować w księgach rachunkowych rezerwy?

Wydatków niewygasających:

 • Jak kontrolować zakres niewykorzystania wydatku, aby wnioskować o jego ujęcie jako niewygasający?
 • Jaki organ jest uprawniony do utworzenia wydatków niewygasających? Jakie są obligatoryjne elementy uchwały w sprawie wydatków niewygasających budżetu JST?
 • Jak ujmować w wykazie niezrealizowanych kwot wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej?
 • Jaki jest ostateczny termin dokonania wydatku niewygasającego?
 • Jakie są formalnoprawne wymogi uchwały organu stanowiącego JST podejmowanej w sprawie wydatków niewygasających?
 • Jak wydatki niewygasające ujmować w klasyfikacji budżetowej i ewidencjonować w księgach rachunkowych?

Budżetu obywatelskiego:

 • Jak należy definiować budżet obywatelski i jaki jest jego charakter prawny?
 • Co oznacza obligatoryjność budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu?
 • Jaki jest charakter prawny ustawowego limitu wysokości budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu i jak należy go obliczać?
 • Jak powinny być ustalane terminy w procedurze budżetu obywatelskiego?
 • Jakie zadania (projekty) budżetu obywatelskiego mogą być przyjmowane do realizacji przez organy JST?
 • Jakie są podstawowe wymogi prawidłowej uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – w zakresie wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających wniosek, zasad oceny zgłoszonych projektów, trybu odwoławczego, zasad przeprowadzania głosowania nad projektami?
 • Jak powinno wyglądać uwzględnianie zadań budżetu obywatelskiego w uchwale budżetowej?
 • Jaki jest zakres dopuszczalnych zmian w zadaniach budżetu obywatelskiego wprowadzanych przez organ stanowiący JST w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej?
 • Jaka powinna być szczegółowość wydatków na zadania budżetu obywatelskiego uwzględnianych w uchwale budżetowej?
 • Jaki jest charakter prawny wydatków dokonywanych w ramach budżetu obywatelskiego?
 • Czy można „przedłużać" okres realizacji zadania budżetu obywatelskiego ponad rok budżetowy?
 • Jakie przepisy dotyczące pandemii COVID-19 mogą być wykorzystywane przez organy JST przy tworzeniu i realizacji budżetu obywatelskiego?

Funduszu sołeckiego:

 • Jak należy definiować fundusz sołecki i jaki jest jego charakter prawny?
 • Czy fundusz sołecki może funkcjonować na terenie miasta?
 • Jakie są ustawowe terminy w procedurze wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego?
 • Co oznacza zawity charakter tych terminów?
 • Jakie są obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójta w zakresie procedury funduszu sołeckiego?
 • Co oznacza stały i nieograniczony czasowo charakter uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy?
 • Co oznacza zasada corocznego podejmowania uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w kolejnym roku budżetowym?
 • Jakie są wymogi formalne i merytoryczne przedsięwzięcia sołeckiego?
 • Jakie są dopuszczalne przesłanki odrzucania wniosków sołeckich przez wójta i radę gminy?
 • Jak powinno wyglądać uwzględnianie wniosków sołectw w uchwale budżetowej?
 • Jaka powinna być szczegółowość wydatków na przedsięwzięcia sołeckie uwzględniane w uchwale budżetowej szczegółowość tzw. załącznika sołeckiego?
 • Jakie są zasady dokonywania wydatków na realizację przedsięwzięć sołeckich?
 • Czy istnieje możliwość zmiany przedsięwzięcia sołeckiego w trakcie roku budżetowego?
 • Jakie są konsekwencje niezrealizowania wydatków na przedsięwzięcie sołeckie w roku budżetowym?
 • Jakie przepisy dotyczące pandemii COVID-19 mogą być wykorzystywane przez organy gminy przy wyodrębnianiu i realizacji funduszu sołeckiego?

Wszystkie wzory dokumentów publikowane w książce są dostępne na stronie internetowej, której adres znajduje się w wersji wydrukowanej publikacji.

Klienci, którzy kupili Uchwała budżetowa jednostki samorządu … wybrali również:

Sorel Georges - Złudzenia postępu
-38%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Sorel Georges
Wydawca: Vis-a-vis / Etiuda
Rok wydania: 2021
Stron: 238
12.00 zł
7.45 zł
Dodaj do koszyka
red.Banasik Mirosław, red.Gawliczek Piotr, red.Rogozińska Agnieszka - Information, media, security environment. Russian context
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Banasik Mirosław, red.Gawliczek Piotr, red.Rogozińska Agnieszka
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2021
Stron: 252
69.00 zł
52.09 zł
Dodaj do koszyka
Rafał Olszowski - Edmund Burke. Trwałość i zmiana
-37%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Rafał Olszowski
Wydawca: Ośrodek Myśli Politycznej
Rok wydania: 2021
Stron: 520
49.35 zł
30.94 zł
Dodaj do koszyka
Dominika Ćosić - Balkan Express
-37%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Dominika Ćosić
Wydawca: Ośrodek Myśli Politycznej
Rok wydania: 2020
Stron: 208
40.00 zł
25.08 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego - red.Dziedziak Bernadeta
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10