X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Informator Prawniczy 2023, granatowy (format A5)
-23%
+ do schowka
69.00 zł
53.47 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 15.53 zł
Cena katalogowa: 69.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2022
Miejsce wydania: 1
Stron: 828
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Liczby nie kłamią

Liczby nie kłamią
Vaclav Smil
Kraków 2022


Dekalog leczenia depresji

Dekalog leczenia depresji
Marcin Siwek
Warszawa 2021


Fakty muszą zatańczyć

Fakty muszą zatańczyć
Mariusz Szczygieł
Warszawa 2022


Kwantechizm 2.0, czyli klatka na ludzi

Kwantechizm 2.0, czyli klatka na ludzi
Andrzej Dragan
Kraków 2022


Przypadkowe odkrycia medyczne

Przypadkowe odkrycia medyczne
Robert W.Winters
Zuzanna Lamża
Poznań 2022


Filozofia. Przewodnik dla lubiących rozkminiać bez bólu

Filozofia. Przewodnik dla ludzi lubiących rozkminiać bez bólu
Paul Kleinman
Andrzej Hildebrandt
Warszawa 2022


Poza porządek. Kolejne 12 zasad

Poza porządek. Kolejne
12 życiowych zasad
Jordan B.Peterson
Wrocław 2021

Pokaz

144.48 zł

Rabat: 24.52 zł
Cena katalogowa: 169.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2021
Wydanie: 2
Miejsce wydania: Warszawa
ISBN: 9788382357905

Opis:

Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego

Najbardziej aktualny poradnik kompleksowo omawiający tematykę uchwały budżetowej na 2022 r. 

Zakres danych zawartych w uchwale budżetowej ulega zmianom nie tylko wskutek kolejnych nowelizacji ustawy o finansach publicznych, ale także wobec zmian w przepisach stanowiących podstawę prawną do opracowania i realizacji budżetu (istotna zmiana klasyfikacji budżetowej z 26.7.2021 r.), czy też na skutek pojawiania się nowych instytucji prawnych (np. budżet obywatelski, limitacja niestandardowych tytułów dłużnych), nowych źródeł finansowania zadań (Fundusz przeciwdziałania COVID-19, RFIL) oraz poszukiwania efektywniejszych form realizacji zadań budżetowych w tym różnych płaszczyzn współdziałania JST w tym zakresie, problemów z dotacjami zamieszczanymi w budżecie, jak również uwarunkowań o charakterze obiektywnym (stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii).

W związku z tym w niniejszej książce przedstawiamy i wyjaśniamy liczne zmiany w przepisach, które dotyczą sporządzania uchwały budżetowej na 2022 r. Dotyczą one np. zmian w przepisach związanych z COVID-19, RFIL, ważnych dla budżetu kwestii klasyfikacyjnych (np. konstruowania planu wydatków budżetu w oparciu o rozdziały usługowe i podmiotowe).

Omawiamy również problematykę zmian budżetu, a w szczególności kwestię zakresu kompetencji organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie JST w tym związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19. To zagadnienie zostało uregulowane w ustawie z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Do ważnych zmian należy zaliczyć podniesienie rangi szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z ustaw odrębnych poprzez zaliczenie niewykorzystanych środków pieniężnych pochodzących z ich rozliczenia do przychodów budżetu JST i źródeł finansowania deficytu budżetowego i poszerzanie tych zasad o kolejne tytuły dochodów np. RFIL lub niejasne pod tym względem zmiany jakie miały miejsce np. w ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ważnym narzędziem wykonywania budżetu są rezerwy budżetowe, które muszą znajdować się w budżecie każdej JST. Dotyczą one sytuacji nieprzewidzianych, nadzwyczajnych, wyjątkowych, jakie zdarzają się w trakcie wykonywania budżetu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w z związku z trwającą pandemią COVID-19. Tutaj pojawia się wiele wątpliwości na jakie zadania można wykorzystywać środki z tych rezerw, w jakiej wysokości powinny być one tworzone. To wszystko wyjaśniamy w niniejszej publikacji.

Istotnym atutem tej publikacji jest ponadto omówienie tematyki wydatków niewygasających oraz blokowanie planowanych wydatków budżetowych, szczególnie przydatne JST w sytuacji epidemii COVID-19, czy innych stanów zagrożenia wykonania budżetu.

Ponadto w książce przedstawiono wiele ciągle aktualnych i ważnych zagadnień związanych z trybem prac nad projektem uchwały budżetowej, funduszem sołeckim oraz budżetem obywatelskim. W szczególności wprowadzone z dniem 31.1.2018 r. regulacje ustawowe dotyczące budżetu obywatelskiego wciąż wywołują wiele problemów w zakresie ich stosowania w praktyce samorządowej. Książka przedstawia problematykę budżetu obywatelskiego w świetle przepisów prawa finansów publicznych, omawia charakter prawny wydatków dokonywanych przez organy JST na realizację zadań budżetu obywatelskiego, a także ich umiejscowienie w uchwale budżetowej JST. W podobnym świetle przedstawiono w książce problematykę funduszu sołeckiego. Epidemia COVID-19 spowodowała, że organy stanowiące w niektórych gminach nie były w stanie zachować ustawowego zawitego terminu na podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego – 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy.

W drugim wydaniu książki szczegółowo przedstawiono zagadnienie środków budżetowych na zadania realizowane w ramach współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z przedstawieniem możliwych form tego współdziałania oraz związanych z nimi dochodów i wydatków wraz prawidłowym ich ujęciem w uchwale budżetowej.

Drugie wydanie poszerzono o rozdział dotyczący tematyki dotacji. W formie dotacji JST otrzymują wiele transferów środków z budżetu państwa, z budżetów innych JST oraz od innych JSFP. Poprzez udzielenie dotacji JST finansują dużą część nałożonych na nie zadań. Jest to problematyka stwarzająca szereg problemów, a nieprawidłowości są dotkliwe i sankcjonowane na gruncie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów.

Osobny rozdział poświęcono Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych, wobec kolejnych transz środków jakie JST pozyskują z tego Funduszu w 2021 r.

W drugim wydaniu na końcu książki „Uchwała budżetowa" znalazł się nowy rozdział „Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego w pytaniach i odpowiedziach", w którym autorzy odpowiadają na nurtujące szczególnie praktyków samorządowych pytania dotyczące problematyki budżetowej.

W książce wyjaśniono m.in.: zagadnienia z zakresu:

Zmian w budżecie:

 • W jakim zakresie organ wykonawczy może dokonać zmian w budżecie JST, polegających na zwiększeniu o określoną kwotę planu wydatków majątkowych budżetu związanych z wprowadzeniem przez JST nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w tym stanowiących przedsięwzięcia?
 • Jakie są relacje między poszczególnymi kompetencjami organu wykonawczego dotyczącymi zmiany budżetu JST?

Rezerw:

 • Na jakie zdarzenia trzeba utworzyć rezerwy, na jakie można, a na nie można jej tworzyć; jakie są limity wysokości rezerwy ogólnej, na co można ją wykorzystać i czy można ją zmienić w ciągu roku budżetowego; jakie są różnice pomiędzy rozdysponowaniem rezerwy ogólnej a jej częściowym rozwiązaniem;
 • Jakie zmiany w zakresie wykorzystania rezerwy ogólnej wprowadziła ustawa covidowa z 2.3.2020 r.;
 • Jakie są obligatoryjne rezerwy celowe; jaka jest minimalna wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe (niestety z działalności nadzorczej i kontrolnej RIO wynika, że JST tworzą zbyt niską rezerwę w stosunku do wymaganego ustawowego minimum)?
 • Jakie są różnice w dysponowaniu rezerwą celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, w porównaniu do innych rezerw celowych budżetu?
 • Jaka jest różnice pomiędzy rezerwą ogólną a rezerwami celowymi budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
 • Jaki organ jest właściwy do dysponowania rezerwami budżetu jednostki samorządu terytorialnego?
 • Jak ujmować w klasyfikacji budżetowej i ewidencjonować w księgach rachunkowych rezerwy?

Wydatków niewygasających:

 • Jak kontrolować zakres niewykorzystania wydatku, aby wnioskować o jego ujęcie jako niewygasający?
 • Jaki organ jest uprawniony do utworzenia wydatków niewygasających? Jakie są obligatoryjne elementy uchwały w sprawie wydatków niewygasających budżetu JST?
 • Jak ujmować w wykazie niezrealizowanych kwot wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej?
 • Jaki jest ostateczny termin dokonania wydatku niewygasającego?
 • Jakie są formalnoprawne wymogi uchwały organu stanowiącego JST podejmowanej w sprawie wydatków niewygasających?
 • Jak wydatki niewygasające ujmować w klasyfikacji budżetowej i ewidencjonować w księgach rachunkowych?

Budżetu obywatelskiego:

 • Jak należy definiować budżet obywatelski i jaki jest jego charakter prawny?
 • Co oznacza obligatoryjność budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu?
 • Jaki jest charakter prawny ustawowego limitu wysokości budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu i jak należy go obliczać?
 • Jak powinny być ustalane terminy w procedurze budżetu obywatelskiego?
 • Jakie zadania (projekty) budżetu obywatelskiego mogą być przyjmowane do realizacji przez organy JST?
 • Jakie są podstawowe wymogi prawidłowej uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – w zakresie wymaganej liczby podpisów mieszkańców popierających wniosek, zasad oceny zgłoszonych projektów, trybu odwoławczego, zasad przeprowadzania głosowania nad projektami?
 • Jak powinno wyglądać uwzględnianie zadań budżetu obywatelskiego w uchwale budżetowej?
 • Jaki jest zakres dopuszczalnych zmian w zadaniach budżetu obywatelskiego wprowadzanych przez organ stanowiący JST w trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej?
 • Jaka powinna być szczegółowość wydatków na zadania budżetu obywatelskiego uwzględnianych w uchwale budżetowej?
 • Jaki jest charakter prawny wydatków dokonywanych w ramach budżetu obywatelskiego?
 • Czy można „przedłużać" okres realizacji zadania budżetu obywatelskiego ponad rok budżetowy?
 • Jakie przepisy dotyczące pandemii COVID-19 mogą być wykorzystywane przez organy JST przy tworzeniu i realizacji budżetu obywatelskiego?

Funduszu sołeckiego:

 • Jak należy definiować fundusz sołecki i jaki jest jego charakter prawny?
 • Czy fundusz sołecki może funkcjonować na terenie miasta?
 • Jakie są ustawowe terminy w procedurze wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego?
 • Co oznacza zawity charakter tych terminów?
 • Jakie są obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójta w zakresie procedury funduszu sołeckiego?
 • Co oznacza stały i nieograniczony czasowo charakter uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy?
 • Co oznacza zasada corocznego podejmowania uchwały o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w kolejnym roku budżetowym?
 • Jakie są wymogi formalne i merytoryczne przedsięwzięcia sołeckiego?
 • Jakie są dopuszczalne przesłanki odrzucania wniosków sołeckich przez wójta i radę gminy?
 • Jak powinno wyglądać uwzględnianie wniosków sołectw w uchwale budżetowej?
 • Jaka powinna być szczegółowość wydatków na przedsięwzięcia sołeckie uwzględniane w uchwale budżetowej szczegółowość tzw. załącznika sołeckiego?
 • Jakie są zasady dokonywania wydatków na realizację przedsięwzięć sołeckich?
 • Czy istnieje możliwość zmiany przedsięwzięcia sołeckiego w trakcie roku budżetowego?
 • Jakie są konsekwencje niezrealizowania wydatków na przedsięwzięcie sołeckie w roku budżetowym?
 • Jakie przepisy dotyczące pandemii COVID-19 mogą być wykorzystywane przez organy gminy przy wyodrębnianiu i realizacji funduszu sołeckiego?

Wszystkie wzory dokumentów publikowane w książce są dostępne na stronie internetowej, której adres znajduje się w wersji wydrukowanej publikacji.

Klienci, którzy kupili Uchwała budżetowa jednostki samorządu … wybrali również:

Rafał Olszowski - Edmund Burke. Trwałość i zmiana
-35%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Rafał Olszowski
Wydawca: Ośrodek Myśli Politycznej
Rok wydania: 2021
Stron: 520
49.35 zł
32.08 zł
Dodaj do koszyka
Gierusz Barbara - Podręcznik samodzielnej nauki księgowania RFK1444. RFK1444
-26%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Gierusz Barbara
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2022
Stron: 540
73.50 zł
54.75 zł
Dodaj do koszyka
red.Banasik Mirosław, red.Gawliczek Piotr, red.Rogozińska Agnieszka - Information, media, security environment. Russian context
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Banasik Mirosław, red.Gawliczek Piotr, red.Rogozińska Agnieszka
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2021
Stron: 252
69.00 zł
52.09 zł
Dodaj do koszyka
red.Banasik Mirosław, red.Rogozińska Agnieszka - Teoria i praktyka bezpieczeństwa międzynarodowego. Kontekst rosyjski
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Banasik Mirosław, red.Rogozińska Agnieszka
Wydawca: DIFIN
Rok wydania: 2021
Stron: 286
65.00 zł
49.07 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego - red.Dziedziak Bernadeta
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10