X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Kalendarz Dyrektora Szkoły 2017/2018
-25%
+ do schowka
49.00 zł
36.75 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 12.25 zł
Cena katalogowa: 49.00 zł
Dostępność: 24h
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1
Stron: 224
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Płomienna korona

Płomienna korona
Elżbieta Cherezińska
Poznań 2017


Wanda

Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci
Anna Kamińska
Kraków 2017


Najlepsze lata naszego życia

Najlepsze lata naszego życia
Marek Hłasko
 
Warszawa 2017


Nowa jadłonomia

Nowa Jadłonomia
Marta Dymek
 
Warszawa 2017


Wzgórze psów

Wzgórze psów
Jakub Żulczyk
 
Warszawa 2017


Sekretne życie drzew

Sekretne życie drzew
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Prus. Śledztwo biograficzne

Prus. Śledztwo biograficzne
Monika Piątkowska
Kraków 2017

Złowrogi cień Marszałka

Złowrogi cień Marszałka
Rafał A.Ziemkiewicz
Warszawa 2017

Pokaz

102.00 zł

Rabat: 34.00 zł
Cena katalogowa: 136.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Stan prawny: 20 września 2010 r.
Stron: 539
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 9788326404238

Opis:

Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe


Publikacja poświęcona została wszechstronnemu omówieniu zagadnień towarzyszących umowom przenoszącym majątkowe prawa autorskie. Umowy przenoszące nie były jeszcze w polskiej literaturze przedmiotem osobnej monografi i, lecz omawiane są zazwyczaj w powiązaniu z umowami licencyjnymi. Różnice konstrukcyjne między tymi typami umów uzasadniają jednak ich odrębne potraktowanie, a szczególne unormowanie poświęcone umowom prawa autorskiego i surowe konsekwencje niedochowania ustawowych wymogów (łącznie z nieważnością umowy) nadają tym zagadnieniom istotną wagę praktyczną.

W książce szczegółowej analizie poddane zostały podstawowe zasady przenoszenia praw autorskich, granice podziału autorskich praw majątkowych, przedmiot przeniesienia (pola eksploatacji), strony umowy, zakres ochrony autora jako typowo słabszej strony umowy, wykładnia umowy oraz zakończenie stosunku umownego. Duży nacisk położono na wyjaśnienie regulacji dotyczących umów przenoszących autorskie prawa majątkowe w kontekście ogólnych zasad prawa cywilnego. Opracowanie zawiera także analizę zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego oraz prawa konkurencji.Spis treści:

Wykaz skrótów
Od Autorów

Rozdział I. Podstawowe zasady dotyczące umów przenoszących prawa autorskie
1. Wprowadzenie. Istota umów przenoszących prawa autorskie
2. Zakres przeniesienia praw - zasada specyfikacji pól eksploatacji i jej znaczenie
3. Nakaz wyraźnego wymienienia pól
4. Zakaz przenoszenia praw na przyszłych polach eksploatacji
5. Przeniesienie praw do utworu przyszłego
6. Dalsza przenoszalność
7. Prawa zależne
8. Konfiguracje podmiotowe
9. Konsekwencje zasady podwójnego skutku
10. Forma i jej zakres
11. Szczególne przypadki nabycia w prawie autorskim - umowa o pracę, organizacje zbiorowego zarządzania, programy komputerowe i utwory audiowizualne
12. Inne umowy mogące przenosić prawa autorskie

Rozdział II. Umowa przenosząca a licencja

Rozdział III. Umowa przenosząca w systemie prawa zobowiązań

1. Wprowadzenie
2. Umowy przenoszące w typologii umów
3. Umowa w części ogólnej prawa zobowiązań
4. Wykonanie zobowiązań
5. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
6. Umowy odnoszące się do osób trzecich
7. Nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania
8. Sprzedaż
9. Umowa o dzieło
10. Przyrzeczenie publiczne
11. Sposób zawarcia umowy
12. Obowiązki przedkontraktowe
13. Procedura zawarcia umowy
14. Wady oświadczenia woli

Rozdział IV. Strony umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworu
1. Wprowadzenie
2. Podmiot przenoszący majątkowe prawa autorskie
2.1. Wprowadzenie
2.2. Pojęcie "twórca"
2.3. Wielość podmiotów uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych do utworu
2.4. Problem ustalenia podmiotu uprawnionego z tytułu autorskich praw majątkowych; zasady reprezentacji
3. Twórca jako konsument
4. Status prawny nabywcy autorskich praw majątkowych

Rozdział V. Przedmiot umowy przenoszącej. Pola eksploatacji

1. Wprowadzenie
2. Definicje pojęcia pola eksploatacji w dotychczasowych wypowiedziach doktryny
3. Sposoby korzystania w zagranicznych porządkach prawnych
4. Propozycja rozumienia pojęcia pola eksploatacji w prawie polskim
5. Przykłady pól eksploatacji
6. Ograniczenia czasowe i terytorialne

Rozdział VI. Wykładnia oświadczeń woli stron umowy przenoszącej prawa autorskie do utworu

1. Wprowadzenie
2. Szczególne reguły wykładni wynikające z przepisów prawnoautorskich
2.1. Wprowadzenie do problematyki
2.2. Artykuł 49 ust. 1 pr. aut. - zakres unormowania i stosowanie
2.3. Domniemanie udzielenia licencji (art. 65 pr. aut.)
2.4. Rola art. 41 ust. 2 pr. aut. w procesie interpretacji klauzul umownych
3. Zastosowanie ogólnych reguł wykładni do umów przenoszących majątkowe prawa autorskie do utworu
4. Dyrektywy wykładni z art. 49 ust. 1 pr. aut. oraz art. 65 k.c. - porównanie rezultatów ich zastosowania
5. Wnioski końcowe

Rozdział VII. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu

1. Uwagi wstępne
2. Sposoby ustalania wynagrodzenia należnego twórcy - uwagi ogólne
2.1. Systemy ustalania wynagrodzenia twórcy
2.2. Zasada walutowości oraz zastosowanie klauzul waloryzacyjnych przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia
3. Zastosowanie reguł ustawowych w celu określenia wysokości wynagrodzenia twórcy w braku umownych ustaleń stron
4. Terminy i sposób dokonania zapłaty wynagrodzenia
5. Ochrona wynagrodzenia należnego twórcy w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego
5.1. Wprowadzenie
5.2. Podwyższenie wynagrodzenia twórcy na podstawie art. 44 pr. aut. oraz przepisów kodeksowych
5.3. Prawo do odrębnego wynagrodzenia na każdym polu eksploatacji
5.4. Uprawnienia informacyjne twórcy oraz prawo wglądu do dokumentacji
5.5. Ochrona wynagrodzenia procentowego twórcy w przypadku zmiany ceny egzemplarzy utworu
6. Wnioski końcowe

Rozdział VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworu
1. Wprowadzenie do problematyki
2. Instrumenty prawne mające doprowadzić do realnego wykonania zobowiązania
3. Instrumenty prawne pozwalające na zakończenie stosunku zobowiązaniowego
3.1. Wprowadzenie do problematyki
3.2. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
3.2.1. Odstąpienie od umowy przez twórcę
3.2.1.1. Wprowadzenie
3.2.1.2. Odstąpienie od umowy ze względu na nieprzystąpienie do rozpowszechniania utworu
3.2.1.3. Odstąpienie od umowy na podstawie art. 58 pr. aut.
3.2.2. Odstąpienie od umowy przez nabywcę autorskich praw majątkowych do utworu
3.3. Odstąpienie od umowy na podstawie przepisów kodeksowych
3.3.1. Przepisy części ogólnej prawa zobowiązań dotyczące umów wzajemnych
3.3.2. Przepisy dotyczące umowy o dzieło
4. Sankcje o charakterze rekompensacyjnym
4.1. Wprowadzenie
4.2. Zadośćuczynienie za krzywdę, wyrządzoną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez jedną ze stron umowy
4.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza strony dopuszczającej się naruszenia zobowiązań umownych w świetle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4.4. Rekompensata uszczerbku majątkowego na podstawie art. 471 k.c. - sygnalizacja zagadnienia
4.5. Odsetki ustawowe oraz odsetki umowne na wypadek opóźnienia ze spełnieniem świadczenia pieniężnego
4.6. Kara umowna
5. Odpowiedzialność za usterki i wady prawne utworu
5.1. Wprowadzenie
5.2. Zakres zastosowania art. 55 pr. aut.
5.3. Przesłanki zastosowania sankcji z art. 55 ust. 1 pr. aut.
5.3.1. Zasady kwalifikacji cechy utworu jako usterki
5.3.2. Wina twórcy jako przesłanka odpowiedzialności za usterki utworu
5.4. Treść uprawnień przysługujących nabywcy autorskich praw majątkowych w przypadku usterek utworu
5.4.1. Wprowadzenie
5.4.2. Usunięcie usterek
5.4.3. Obniżenie wynagrodzenia
5.4.4. Odstąpienie od umowy
5.5. Sytuacja prawna stron na wypadek wad prawnych utworu
5.6. Artykuł 55 ust. 1 i 2 pr. aut. a unormowania regulujące zasady odpowiedzialności kontaktowej
5.7. Przyjęcie utworu
5.8. Normy wynikające z art. 55 pr. aut. - ius dispositivum czy ius cogens?
5.9. Odpowiedzialność za usterki utworu zbywcy, niebędącego twórcą
5.10. Odpowiedzialność za wady utworu wobec nabywcy końcowego - jej wpływ na rozliczenia stron umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do utworu
5.10.1. Wprowadzenie
5.10.2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi
5.10.3. Utwór jako "produkt niebezpieczny"
5.11. Problem kwalifikacji aliud pro alio w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
5.12. Podsumowanie

Rozdział IX. Zakończenie stosunku umownego
1. Uwagi ogólne
2. Odstąpienie od umowy
3. Szczególne przyczyny odstąpienia od umowy przenoszącej prawa autorskie z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Odstąpienie od umowy przez twórcę ze względu na naruszenie zobowiązań umownych przez nabywcę autorskich praw majątkowych - sygnalizacja zagadnienia
3.3. Odstąpienie od umowy przez twórcę ze względu na istotne interesy twórcze
3.4. Odstąpienie od umowy przez nabywcę autorskich praw majątkowych ze względu na niedochowanie przez twórcę umówionego terminu dostarczenia utworu - sygnalizacja zagadnienia
3.5. Odstąpienie od umowy przez nabywcę autorskich praw majątkowych ze względu na usterki utworu lub jego wady prawne - sygnalizacja zagadnienia
4. Kodeksowe przyczyny odstąpienia od umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu
5. Pozostałe przyczyny odstąpienia od umowy - sygnalizacja zagadnienia
6. Skutki odstąpienia od umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu
6.1. Wzajemne rozliczenia stron oparte na zasadach ogólnych
6.2. Szczególne uprawnienia strony odstępującej od umowy lub jej kontrahenta
6.3. Umowna regulacja skutków odstąpienia od umowy
7. Rozwiązanie umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe do utworu w drodze zgodnych oświadczeń woli stron umowy
8. Rozwiązanie umowy na przez sąd - sygnalizacja zagadnienia
9. Wygaśnięcie umowy na skutek uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli z powodu jego wadliwości

Rozdział X. Jurysdykcja i prawo właściwe
1. Wprowadzenie
2. Jurysdykcja
3. Prawo właściwe dla umów i statut prawa autorskiego
4. Prawo właściwe dla prawa autorskiego
5. Prawo właściwe dla umów - wybór prawa
6. Prawo właściwe w braku wyboru prawa
7. Prawo właściwe dla formy
8. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie
9. Porządek publiczny
10. Projekt ustawy - Prawo prywatne międzynarodowe

Rozdział XI. Umowy przenoszące prawo autorskie w prawie konkurencji
1. Wprowadzenie
2. Zakres zastosowania prawa antymonopolowego
3. Zakres przedmiotowy prawa antymonopolowego
4. Prawo autorskie a prawo konkurencji
5. Szczególny status praw własności intelektualnej na gruncie polskiej ustawy?
6. Autor jako przedsiębiorca
7. Wyznaczenie rynku właściwego
8. Umowy przenoszące a koncentracja
9. Porozumienia ograniczające konkurencję - porozumienia horyzontalne
10. Ogólne uwagi o zwolnieniach grupowych
11. Porozumienia wertykalne - ograniczenia zbywcy
12. Porozumienia wertykalne - ograniczenia nabywcy
13. Nadużycie pozycji dominującej

Bibliografia

Klienci, którzy kupili Umowy przenoszące autorskie prawa m… wybrali również:

red.Gniewek Edward, red.Machnikowski Piotr - Kodeks cywilny. Komentarz
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Gniewek Edward, red.Machnikowski Piotr
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2016
Stron: 2500
349.00 zł
296.48 zł
Dodaj do koszyka
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu cywilnego
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
Stron: 186
12.90 zł
9.67 zł
Dodaj do koszyka
red. Kijowski Dariusz R. - Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz
-50%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red. Kijowski Dariusz R.
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2010
Stron: 1267
303.90 zł
151.95 zł
Dodaj do koszyka
Adamska Lidia, Knyżewska Joanna, Sypniewska Grażyna - Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Przepisy z wprowadzeniem
+ do schowka
KSIĄŻKA
Adamska Lidia, Knyżewska Joanna, Sypniewska Grażyna
Wydawca: Gaskor Sp. z o.o.
Rok wydania: 2010
Stron: 1169
199.00 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe - Targosz Tomasz, Włodarska-Dziurzyńska Karolina
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo cywilne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10