X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Zbiór cywilny Plus 2019 r.
-23%
+ do schowka
79.00 zł
61.22 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 17.78 zł
Cena katalogowa: 79.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: 1
Stron: 1880
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

Zapowiedź: 27.06.2019
Powiadom mnie

321.08 zł

Rabat: 27.92 zł
Cena katalogowa: 349.00 zł
Dodaj do koszykaZapowiedź: 2019-06-27

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2019
Wydanie: 8
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 1100
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 9788381289702

Opis:

 Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Komentarz do ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości autorstwa wybitnego ekonomisty dr André Helina stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając najnowszy stan prawny.
 
Kolejne, 8. wydanie Komentarza prezentuje bogaty dorobek doktryny i judykatury.
 
W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:
 
prowadzenia ksiąg rachunkowych;
inwentaryzacji;
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
łączenia się spółek;
sprawozdań finansowych jednostki;
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej;
badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych;
ochrony danych;
odpowiedzialności karnej.
Komentarz, bazując na tekście jednolitym z 30.1.2018 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uwzględnia i szczegółowo prezentuje najnowsze zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania.
 
Zmiany wprowadza m.in.:
 
ustawa z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.), której rozwiązania częściowo wynikają z konieczności dopełnienia transpozycji dotychczasowych postanowień dyrektywy 2006/43/WE w celu udoskonalenia obecnie obowiązujących regulacji i ułatwienia ich stosowania i interpretacji. Mając na względzie zakres oraz skalę koniecznych i potrzebnych zmian przepisów wynikających z dyrektywy i rozporządzenia, zdecydowano się na opracowanie nowej ustawy, która zastąpiła ustawę z 9.5.2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000). Takie rozwiązanie zapewniło przede wszystkim prawidłowe wdrożenie postanowień nowych przepisów prawa UE, a także większą przejrzystość regulacji, ułatwiło stosowanie przepisów, zapobiegło powstaniu ewentualnych niespójności czy też sprzeczności wewnętrznych oraz wątpliwości interpretacyjnych. Ustawa ta określa zakres nadzoru publicznego przez wskazanie, iż nadzorem publicznym objęte są badania ustawowe, czyli badania, których obowiązek przeprowadzenia wynika z art. 64 ustawy o rachunkowości, katalog jednostek zainteresowania publicznego, a także określa minimalny okres zawarcia umowy o badanie ustawowe przez wydłużenie wymaganego rozporządzeniem minimalnego okresu zatrudnienia firmy audytorskiej z jednego do dwóch lat dla badań jednostek zainteresowania publicznego oraz wprowadza wymóg dwuletniego minimalnego okresu zatrudnienia firmy audytorskiej dla badań ustawowych jednostek innych niż jednostki zainteresowania publicznego;
ustawa z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), która stanowi o tym, że osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2018 r. poz. 647 ze zm.);
ustawa z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.) dotyczące sprawozdań finansowych. Sprawozdania te są sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatruje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości sporządza się w strukturze logicznej oraz formacie, jeżeli zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
ustawa z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629) mająca na celu doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo w spadku jako kontynuacji prowadzonych ksiąg rachunkowych przez jednostkę w okresie poprzedzającym dzień otwarcia spadku. Przedsiębiorstwo w spadku będzie zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych również w następnym roku obrotowym, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy – tj. zarówno w okresie poprzedzającym dzień otwarcia spadku, jak i w okresie po dniu otwarcia spadku – wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Ponadto nowe przepisy umożliwiają prowadzenie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo w spadku w następnym roku obrotowym, jeżeli ww. przychody są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;
rządowy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2637), który przewiduje zmianę w art. 53 ust. 2a ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą przepis ust. 1 i 1a nie dotyczy jednostek, w stosunku do których ogłoszona została upadłość lub otwarto postępowanie restrukturyzacyjne, w którym ustanowiono zarządcę;
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2854), który dotyczy uproszczenia prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i zgodnie z uzasadnieniem − wpisuje się w politykę tzw. 3P w prawie podatkowym, czyli przejrzystości, prostoty i przyjazności systemu podatkowego;
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2860), który dotyczy uproszczenia prawa podatkowego w zakresie podatków dochodowych i uszczelnienia systemu podatków dochodowych poprzez zmiany przepisów prawa podatkowego (Ordynacji podatkowej) oraz przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Druk sejmowy VIII kadencji Nr 2901), który dotyczy wprowadzenia ulgi podatkowej skierowanej do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych opłacających podatek według skali podatkowej, 19% stawki podatku oraz opłacających ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. Ulga polega na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika;
projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw (Druk RCL Nr UD74), którego rozwiązania zmierzają do zwiększenia efektywności narzędzi służących do wymierzenia sankcji podmiotom zbiorowym, zwłaszcza w przypadku zwalczania poważnej przestępczości gospodarczej i skarbowej.
Niewątpliwie dużą zaletę prezentowanego Komentarza stanowi poruszenie tematyki Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ich odzwierciedlenia w ustawie o rachunkowości, a także wskazanie istotnych różnic pomiędzy krajową ustawą a Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Równie ważne w tym kontekście jest przedstawienie Krajowych Standardów Rachunkowości. W związku z ciągłymi nowelizacjami omawianej ustawy Autor podejmuje również próbę antycypacji zmian, które mogą nastąpić w tej dziedzinie prawa.
 
Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką ustawy o rachunkowości. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
 
Niniejszy Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, sędziów i prokuratorów oraz dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania. 

Klienci, którzy kupili Ustawa o rachunkowości. Komentarz wybrali również:

Szczodrowski Grzegorz - Polski system podatkowy
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Szczodrowski Grzegorz
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: 189
Stron: 250
49.00 zł
37.97 zł
Dodaj do koszyka
Prawo podatkowe
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: 1
Stron: 670
75.00 zł
57.75 zł
Dodaj do koszyka
Zmiany w finansach publicznych 2019
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H.Beck
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: 1
Stron: 200
129.00 zł
109.65 zł
Dodaj do koszyka
Blockchain a prawo
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1
Stron: 188
149.00 zł
126.65 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Ustawa o rachunkowości. Komentarz -
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Prawo finansowe. Bankowe. Dewizowe. Budżetowe
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10