X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Gołąb Jakub, Jakóbisiak Marek, Lasek Witold, Stokłosa Tomasz - Immunologia
-30%
+ do schowka
119.00 zł
83.88 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 35.12 zł
Cena katalogowa: 119.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Gołąb Jakub, Jakóbisiak Marek, Lasek Witold, Stokłosa Tomasz
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 498
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

100.38 zł

Rabat: 150.57 zł
Cena katalogowa: 250.95 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Ustawa o rachunkowości. Komentarz

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Stan prawny: 15 października 2009 r.
Stron: 841
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 9788376016016

Opis:

Publikacja jest autorskim komentarzem kluczowej dla polskiego prawa bilansowego regulacji prawnej, jaką stanowi ustawa o rachunkowości.
Nowością - w porównaniu z innymi komentarzami - jest to, iż oprócz komentarzy objaśniających każdy artykuł ustawy, autorzy wskazują ich praktyczne aspekty oraz inne źródła przepisów odnoszące się do nich.
Autorami publikacji są pracownicy Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, a także grono praktyków - prowadzących księgi rachunkowe, sporządzających sprawozdania finansowe oraz badających te sprawozdania.
Adresaci:

Komentarz do ustawy o rachunkowości przeznaczony jest zarówno dla praktyków - dyrektorów finansowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów - dla których będzie stanowić użyteczne narzędzie w codziennym stosowaniu przepisów prawa bilansowego, jak i dla studentów, którym pozwoli poznać skomplikowaną materię rachunkowości.
Spis treści:

Wykaz skrótów 
Wstęp 

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223) 
Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. Zakres przedmiotowy ustawy Art. 2. Zakres podmiotowy ustawy Art. 3. Wyjaśnienie pojęć stosowanych w ustawie Art. 4. Obowiązki i prawa jednostek w zakresie rachunkowości; zakres rachunkowości Art. 4a. Odpowiedzialność kierownika jednostki oraz organu nadzorującego za sprawozdania jednostki Art. 5. Zasada ciągłości i kontynuacji działalności Art. 6. Zasada memoriału i współmierności Art. 7. Zasada wyceny po cenie nabycia (koszcie wytworzenia), z zachowaniem ostrożności. Zakaz kompensat Art. 8. Zasada istotności; dopuszczalne odstępstwa od zasady ciągłości Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 9. Język i waluta ksiąg rachunkowych Art. 10. Dokumentacja systemu rachunkowości Art. 11. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Art. 12. Moment otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych Art. 13. Ogólne wymogi dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych Art. 14. Definicja i zasady tworzenia dziennika Art. 15. Konta księgi głównej Art. 16. Konta ksiąg pomocniczych Art. 17. Zakres prowadzenia kont ksiąg pomocniczych Art. 18. Zestawienie obrotów i sald Art. 19. Inwentarz Art. 20. Zapis księgowy Art. 21. Wymogi formalne dowodów księgowych Art. 22. Wymogi merytoryczne dowodów księgowych Art. 23. Wymogi formalne zapisów księgowych Art. 24. Cechy ksiąg rachunkowych Art. 25. Poprawianie błędów w zapisach księgowych
Rozdział 3. Inwentaryzacja
Art. 26. Zakres, metody i częstotliwość inwentaryzacji Art. 27. Udokumentowanie i rozliczanie inwentaryzacji Rozdział 4. Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego Art. 28. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów; definicje podstawowych parametrów wyceny Art. 29. Wycena aktywów i pasywów, jeżeli działalność nie jest kontynuowana Art. 30. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych Art. 31. Wycena środków trwałych Art. 32. Amortyzacja środków trwałych Art. 33. Wycena i amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Art. 34. Szczególne zasady wyceny rzeczowych składników majątku obrotowego Art. 34a. Ustalanie przychodów z niezakończonych, długotrwałych umów o usługi Art. 34b. Ustalanie kosztu wytworzenia Art. 34c. Rozliczanie kosztów wytworzenia niezakończonych umów o usługi Art. 34d. Możliwość niestosowania szczególnego sposobu rozliczeń przychodów i kosztów niezakończonych, długotrwałych umów o usługi Art. 35. Szczególne zasady wyceny aktywów finansowych Art. 35a. Szczególne zasady wyceny instrumentów finansowych Art. 35b. Aktualizacja należności Art. 35c. Odwrócenie odpisów aktualizujących Art. 35d. Rezerwy na zobowiązania Art. 36. Kapitały (fundusze) własne Art. 36a. Wynik na zbyciu/umorzeniu akcji własnych Art. 37. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Art. 38. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Art. 39. Rozliczenia międzyokresowe kosztów Art. 40. (uchylony) Art. 41. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Art. 42. Składowe wyniku finansowego netto innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji Art. 43. Składowe wyniku finansowego netto banku Art. 44. Składowe wyniku finansowego netto zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji Rozdział 4a. Łączenie się spółek Art. 44a. Metody łączenia spółek i dzień połączenia Art. 44b. Metoda nabycia Art. 44c. Metoda łączenia udziałów Art. 44d. Rozszerzenie zakresu stosowania metody nabycia Rozdział 5. Sprawozdania finansowe jednostki Art. 45. Składniki sprawozdania finansowego oraz język i waluta Art. 46. Bilans Art. 47. Rachunek zysków i strat Art. 48. Informacja dodatkowa Art. 48a. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Art. 48b. Rachunek przepływów pieniężnych Art. 49. Sprawozdanie z działalności Art. 50. Szczegółowość sprawozdań finansowych Art. 51. Łączne sprawozdanie finansowe Art. 52. Termin sporządzenia i podpisywanie sprawozdania finansowego Art. 53. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego Art. 54. Zdarzenia po dacie bilansu, błędy Rozdział 6. Skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Art. 55. Obowiązek sporządzania i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego Art. 56. Zwolnienia z konsolidacji Art. 57. Wyłączenia z konsolidacji Art. 58. Dodatkowe zwolnienia z konsolidacji Art. 59. Metody konsolidacji Art. 60. Metoda pełna Art. 61. Metoda proporcjonalna Art. 62. (uchylony) Art. 63. Metoda praw własności stosowana w jednostkowych sprawozdaniach finansowych Art. 63a. Odpisanie wartości firmy na skutek trwałej utraty wartości udziałów Art. 63b. Warunki, jakie powinny spełniać objęte konsolidacją sprawozdania finansowe Art. 63c. Warunki, jakie powinno spełniać skonsolidowane sprawozdanie finansowe Art. 63d. Skonsolidowane sprawozdanie emitentów papierów wartościowych Rozdział 7. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych Art. 64. Zakres obowiązku badania sprawozdań finansowych Art. 64a. Ogłaszanie sprawozdań finansowych oddziałów zagranicznych instytucji finansowych Art. 64b. Zwolnienia od ogłaszania sprawozdań finansowych oddziałów zagranicznych instytucji finansowych Art. 65. Cel oraz treść opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Art. 66. Bezstronność i niezależność biegłego rewidenta Art. 67. Uprawnienia i obowiązki informacyjne biegłego rewidenta Art. 67a. Badanie innych sprawozdań niż określone w art. 64 Art. 68. Termin udostępniania rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności oraz opinii i raportu biegłego rewidenta Art. 69. Składanie rocznego sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym Art. 70. Ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego Rozdział 8. Ochrona danych Art. 71. Przechowywanie i ochrona danych Art. 72. Postać przechowywanych danych, przetwarzanych przy użyciu komputera Art. 73. Miejsce i sposób przechowywania danych Art. 74. Okresy przechowywania danych Art. 75. Udostępnianie danych Art. 76. Przechowywanie danych jednostek niekontynuujących działalności Rozdział 8a. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. Zakres usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wymogi stawiane osobom wykonującym taką działalność Art. 76b. Warunki uzyskania certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Art. 76c. Zadania Komisji Egzaminacyjnej Art. 76d. Zasady działania Komisji Egzaminacyjnej Art. 76e. Zakres egzaminu warunkującego uzyskanie certyfikatu Art. 76f. Warunki przystąpienia do egzaminu Art. 76g. Wykaz osób, które uzyskały certyfikat Art. 76h. Obowiązek ubezpieczenia się przedsiębiorców zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych Art. 76i. Delegacje do wydania przepisów wykonawczych
Rozdział 9. Odpowiedzialność karna
Art. 77. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Art. 78. Odpowiedzialność biegłego rewidenta za opinię Art. 79. Odpowiedzialność za naruszenie innych przepisów ustawy Rozdział 10. Przepisy szczególne i przejściowe Art. 80. Ograniczenie zakresu stosowania niektórych przepisów ustawy Art. 80a. (uchylony) Art. 81. Delegacje do wydania przepisów wykonawczych Art. 82. Uprawnienia Ministra Finansów Art. 83. Wzorcowe plany kont Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy końcowe Art. 84. Zmiany w przepisach Art. 85. Uchylenie przepisów Art. 86. Data wejścia w życie Załączniki Załącznik Nr 1. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji Załącznik Nr 2. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla banków Załącznik Nr 3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji Wykaz aktów prawnych Literatura Skorowidz rzeczowy

Klienci, którzy kupili Ustawa o rachunkowości. Komentarz wybrali również:

Rączkowski Bogdan - BHP w praktyce
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Rączkowski Bogdan
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2016
Stron: 1148
199.50 zł
142.62 zł
Dodaj do koszyka
red.Gniewek Edward, red.Machnikowski Piotr - Kodeks cywilny. Komentarz
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Gniewek Edward, red.Machnikowski Piotr
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2016
Stron: 2500
349.00 zł
296.48 zł
Dodaj do koszyka
red.Wiliński Paweł - Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Wiliński Paweł
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
79.00 zł
60.43 zł
Dodaj do koszyka
red.Skorupka Jerzy - Kodeks postępowania karnego. Komentarz
-40%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Skorupka Jerzy
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Stron: 1964
349.00 zł
209.40 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Ustawa o rachunkowości. Komentarz - red. Walińska Ewa
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Komentarze i opracowania prawne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10