X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

80.55 zł

Rabat: 23.40 zł
Cena katalogowa: 103.95 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz

Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2009
Miejsce wydania: Warszawa
Stan prawny: 1 października 2009 r.
Stron: 574
Format: A5
ISBN: 9788375265613

Opis:

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wprowadza rozszerzoną odpowiedzialność przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny lub elektroniczny, która polega na obowiązku zorganizowania i sfinansowania zbierania/odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz dalszego jego przetwarzania. W określonych sytuacjach odpowiedzialność ta przechodzi na podmioty sprowadzające sprzęt elektryczny lub elektroniczny - importerów lub wewnątrzwspólnotowych nabywców, a także na przedsiębiorców prowadzących sprzedaż przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Nie oznacza to jednak zwolnienia z odpowiedzialności za właściwe postępowanie z  odpadami wytwórców tego typu odpadów (użytkowników sprzętu) oraz podmiotów gospodarujących zużytym sprzętem - zbierających zużyty sprzęt (w tym sprzedawców, nie wyłączając sklepów internetowych) czy prowadzących zakłady przetwarzania. Na te podmioty ustawa nakłada określone obowiązki, niezależnie od obowiązków, które ciążą na nich na mocy ustawy o odpadach. Pewne obowiązki ustawa nakłada nawet na podmioty, które nie gospodarują odpadami w postaci zużytego sprzętu, tylko odpadami powstałymi w wyniku przetworzenia, w tym demontażu zużytego sprzętu. Odrębną kategorię podmiotów stanowią organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Komentarz jest adresowany do wszystkich wskazanych kategorii podmiotów, na które ustawa nakłada obowiązki, jak również do organów administracji publicznej.
Publikacja uwzględnia dwie nowelizacje ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz niektórych innych ustaw, oraz w  ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach. Komentarz podejmuje próbę wyjaśnienia nie zawsze jednoznacznych przepisów ustawy, odwołując się do odnośnego orzecznictwa, piśmiennictwa i przyjętej praktyki stosowania tych przepisów, także z uwzględnieniem dokumentów Unii Europejskiej.
Spis treści: 

Wykaz skrótów 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. [Zakres normowania] Art. 1a. [Stosowanie ustawy o bateriach i akumulatorach do sprzętu] Art. 2. [Sprzęt podlegający ustawie] Art. 3. [Definicje] Art. 3a. [Przeniesienie obowiązków wprowadzającego sprzęt na wewnątrzwspólnotowego nabywcę] Art. 3b. [Data wprowadzenia sprzętu] Art. 4. [Ustalanie ilości i masy sprzętu wprowadzonego do obrotu] Art. 5. [Nakaz demontażu w zakładzie przetwarzania]
Rozdział 2
Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska
Art. 6. [Rejestr] Art. 7. [Złożenie wniosku o wpis do rejestru] Art. 8. [Zawartość wniosku] Art. 9. [Opłata rejestrowa i opłata roczna] Art. 10. [Numer rejestrowy] Art. 11. [Zawartość rejestru] Art. 12. [Czynności GIOŚ związane z prowadzeniem rejestru] Art. 13. [Wniosek o wykreślenie z rejestru] Art. 14. [Wykreślenie przedsiębiorcy z urzędu] Art. 14a. [Wykreślenie organizacji odzysku z urzędu] Art. 15. [Weryfikacja sprawozdań, baza danych i raport GIOŚ] Art. 16. [Kontrola zakładu przetwarzania] Art. 17. [Powierzenie zadań przez GIOŚ] Rozdział 3
Zabezpieczenie finansowe
Art. 18. [Wniesienie zabezpieczenia finansowego] Art. 19. [Formy zabezpieczenia finansowego] Art. 20. [Rozliczenie zabezpieczenia finansowego] Rozdział 4
Obowiązki wprowadzającego sprzęt
Art. 21. [Umieszczanie numeru rejestrowego] Art. 22. [Dołączanie informacji] Art. 23. [Oznakowanie] Art. 23a. [Publiczne kampanie edukacyjne - wprowadzający sprzęt] Art. 24. [Sprawozdanie o wprowadzonym sprzęcie] Art. 25. [Koszty gospodarowania odpadami] Art. 26. [Informacja dotycząca ponownego użycia i przetwarzania] Art. 27. [Zorganizowanie i sfinansowanie gospodarowania zużytym sprzętem z gospodarstw domowych] Art. 27a. [Poziomy zbierania] Art. 28. [Zakres obowiązku zbierania zużytego sprzętu] Art. 29. [Zorganizowanie i sfinansowanie gospodarowania zużytym sprzętem od innych użytkowników] Art. 30. [Poziomy odzysku i recyklingu] Art. 31. [Sprawozdania wprowadzającego sprzęt o zużytym sprzęcie i osiągniętych poziomach] Art. 32. [Dodatkowa ewidencja] Art. 33. [Umowa z prowadzącym zakład przetwarzania] Art. 34. [Przymus zawarcia umowy z organizacją odzysku]
Rozdział 5
Obowiązki użytkownika sprzętu
Art. 35. [Obowiązek oddania zużytego sprzętu zbierającemu] Art. 36. [Zakaz łącznego umieszczania] Rozdział 6
Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt
Art. 37. [Selektywne zbieranie i nieodpłatne odbieranie] Art. 37a. [Obowiązek przyjęcia każdego sprzętu] Art. 37b. [Sposób transportu zużytego sprzętu] Art. 38. [Obowiązek przekazania zużytego sprzętu] Art. 39. [Informacja o działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu] Art. 40. [Sprawozdanie o zebranym zużytym sprzęcie] Art. 41. [Obowiązki sprzedawcy sprzętu] Art. 42. [Obowiązek przyjęcia zużytego sprzętu przez sprzedawcę] Art. 42a. [Obowiązki prowadzącego punkt serwisowy] Rozdział 7
Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania
Art. 43. [Bezpieczne przetwarzanie odpadów] Art. 44. [Nieodpłatne przyjęcie zużytego sprzętu i usunięcie określonych składników i elementów] Art. 45. [Wyposażenie miejsca magazynowania] Art. 46. [Wyposażenie zakładu przetwarzania] Art. 47. [Przekazanie odpadów z przetworzenia zużytego sprzętu] Art. 48. [Dodatkowe wymagania dla wniosku i decyzji w zakresie gospodarki odpadami] Art. 49. [Dodatkowe wymagania dotyczące ewidencji i zbiorczych zestawień danych] Art. 50. [Zaświadczenie o zużytym sprzęcie] Art. 51. [Sprawozdanie prowadzącego zakład przetwarzania] Art. 52. [Przechowywanie zaświadczeń i sprawozdań] Rozdział 8
Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku
Art. 53. [Zaświadczenie potwierdzające recykling] Art. 54. [Zaświadczenie potwierdzające inne procesy odzysku] Art. 55. [Upoważnienie do określenia wzorów zaświadczeń] Art. 56. [Sprawozdanie o odpadach poddanych recyklingowi lub innemu odzyskowi] Rozdział 9
Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Art. 57. [Pojęcie organizacji odzysku i przejmowanie przez nią obowiązków] Art. 58. [Przedmiot działania organizacji odzysku] Art. 58a. [Publiczne kampanie edukacyjne] Art. 59. [Kapitał zakładowy i akcje] Art. 60. [Złożenie kopii statutu i odpisu z KRS] Art. 61. [Obowiązek zachowania tajemnicy] Art. 62. [Pokrycie kosztów gospodarowania zużytym sprzętem przez organizację odzysku] Art. 63. [Powrót obowiązków do wprowadzającego sprzęt]
Rozdział 10
Opłata produktowa
Art. 64. [Podleganie opłacie produktowej] Art. 65. [Obliczanie opłaty produktowej] Art. 66. [Stawka opłaty produktowej] Art. 67. [Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej] Art. 68. [Wpłacanie opłaty produktowej] Art. 69. [Decyzje w sprawie opłaty produktowej] Rozdział 11
Przepisy karne i kary pieniężne
Art. 70. [Demontaż poza zakładem przetwarzania] Art. 71. [Naruszenie obowiązków dotyczących wpisu do rejestru] Art. 72. [Naruszenie obowiązków wprowadzającego sprzęt] Art. 73. [Nieprzekazanie zużytego sprzętu zbierającemu] Art. 74. [Łączne umieszczanie zużytego sprzętu z innymi odpadami] Art. 75. [Naruszenie obowiązków zbierającego zużyty sprzęt] Art. 76. [Naruszenie obowiązków sprzedawcy sprzętu] Art. 77. [Naruszenie obowiązków prowadzącego zakład przetwarzania] Art. 78. [Naruszenie obowiązków prowadzącego recykling lub inny odzysk] Art. 79. [Zastosowanie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] Art. 80. [Kary pieniężne] Rozdział 12
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 81. [Zmiana ustawy o IOŚ] Art. 82. [Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych] Art. 83. [Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych] Art. 84. [Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach] Art. 85. [Zmiana ustawy o finansach publicznych] Art. 86. [Zmiana ustawy o Inspekcji Handlowej] Art. 87. [Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska] Art. 88. [Zmiana ustawy o odpadach] Art. 89. [Zmiana ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej]
Rozdział 13
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 90. [Złożenie wniosku o wpis do rejestru przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność] Art. 91. [Złożenie informacji o działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu] Art. 92. [Dostosowanie zakładu przetwarzania] Art. 93. [Przeznaczenie środków z opłaty produktowej od wprowadzania lamp wyładowczych] Art. 94. [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów do starego sprzętu] Art. 95. [Termin stosowania pokazywania kosztów gospodarowania odpadami] Art. 95a. [Miarkowanie opłaty produktowej] Art. 96. [Wejście w życie] Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Bibliografia Wykaz aktów prawnych Skorowidz rzeczowy

Klienci, którzy kupili Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym … wybrali również:

Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Ronald L, Stein Clifford - Wprowadzenie do algorytmów
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Cormen Thomas H., Leiserson Charles E., Rivest Ronald L, Stein Clifford
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: 189
Stron: 1300
159.00 zł
123.21 zł
Dodaj do koszyka
Aho Alfred V., Ullman Jeffrey, Lam Monica S., Sethi Ravi - Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Aho Alfred V., Ullman Jeffrey, Lam Monica S., Sethi Ravi
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: 1058
Stron: 1040
199.00 zł
154.21 zł
Dodaj do koszyka
Keeling Michael - Zostań architektem oprogramowania. Zaprojektuj swoją karierę!
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Keeling Michael
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: 1058
Stron: 338
89.00 zł
68.97 zł
Dodaj do koszyka
Robert K. Wysocki - Efektywne zarządzanie projektami wyd.7
-33%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Robert K. Wysocki
Wydawca: One Press
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1058
Stron: 776
99.00 zł
66.82 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Komentarz - Kozakiewicz Emilia, Tomczak Małgorzata, Wiśniewski Grzegorz, red. Duczmal Maria
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Technika. Informatyka. Przemysł. Rzemiosło. Rolnictwo » Informatyka. Cybernetyka. Komputery
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10