X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Jerzy Pieróg - Prawo zamówień publicznych. Komentarz w.14
-16%
+ do schowka
299.00 zł
249.69 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 49.31 zł
Cena katalogowa: 299.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Jerzy Pieróg
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2017
Miejsce wydania: 1058
Stron: 900
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

47.39 zł

Rabat: 14.56 zł
Cena katalogowa: 61.95 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Wójt, burmistrz, prezydent miasta

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2006
Miejsce wydania: Warszawa
Stan prawny: 1 paździenika 2006 r.
Stron: 389
Format: A5
ISBN: 8374169036

Opis:

Czytelnik pozna zasady obsadzania omawianych urzędów i odpowiedzialność za wykroczenia przeciw prawu wyborczemu, różne funkcje ustrojowe osób zajmujących stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (wykonawczą, orzeczniczą, organu podatkowego i inne), ich prawa i obowiązki, jako pracowników i pracodawców samorządowych, rozliczne zadania, jakie na nich ciążą oraz środki prawne, za pomocą których mogą te zadania realizować. Dowie się też, jaka odpowiedzialność grozi za nienależyte, a zwłaszcza za niezgodne z prawem wykonywanie tych zadań, w tym za naruszenie dyscypliny budżetowej, a także zorientuje w możliwościach wspomagania lub wyręczania wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wykonywaniu ich obowiązków. Kandydatom na te stanowiska książka ma uzmysłowić ogrom zadań, obowiązków i ograniczeń, jakie się z tymi urzędami wiążą i pomóc w podjęciu decyzji o udziale w wyborach, zaś nowo wybranym wójtom, burmistrzom i prezydentom miast - ułatwić sprawowanie powierzonego im urzędu.

Spis treści: 
Od Autorów
Wykaz skrótów

Rozdział 1
GENEZA I KRÓTKI ZARYS DZIEJÓW URZĘDU WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

Rozdział 2
MANDAT WÓJTA
1. Uwagi wstępne
2. Uzyskanie i objęcie mandatu wójta
3. Kadencyjność mandatu wójta
4. Niepołączalność mandatu wójta z innymi mandatami, funkcjami i stanowiskami (incompatibilitas)
5. Wygaśnięcie mandatu wójta
5.1. Wygaśnięcie mandatu wójta na skutek upływu kadencji
5.2. Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji
5.2.1. Odmowa złożenia ślubowania
5.2.2. Zrzeczenie się mandatu
5.2.3. Brak lub utrata prawa wybieralności
5.2.4. Naruszenie zakazu incompatibilitas lub zakazów prowadzenia działalności gospodarczej
5.2.5. Trwała niezdolność do pracy oraz śmierć wójta
5.2.6. Odwołanie ze stanowiska
5.2.7. Orzeczenie kary dyscyplinarnej zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi
5.2.8. Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym państwa
5.2.9. Odwołanie do sądu
6. Skutki wygaśnięcia mandatu wójta
7. Zawieszenie wójta w wykonywaniu mandatu (zawieszenie w czynnościach)

Rozdział 3
STATUS PRAWNY WÓJTA I JEGO ZASTĘPCY
1. Uwagi wstępne
2. Wójt jako organ wykonawczy gminy
2.1. Charakterystyka ogólna
2.2. Szczególna pozycja prawna prezydenta miasta na prawach powiatu
3. Wójt jako organ I instancji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
4. Wójt jako organ podatkowy i organ ochrony środowiska
5. Wójt i jego zastępca jako osoby publiczne
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Objęcie wójta i jego zastępcy ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych
5.3. Ograniczenia antykorupcyjne
5.3.1. Uwagi wstępne
5.3.2. Obowiązek składania wymaganych przez prawo oświadczeń i informacji
5.3.3. Zakaz podejmowania niektórych zajęć i czynności dodatkowych
5.3.4. Zakaz przyjmowania określonych korzyści i darowizn
5.3.5. Zakaz zajmowania określonych stanowisk w podmiotach gospodarczych
5.3.6. Zakaz posiadania akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego w ilości przekraczającej dopuszczalny przez ustawę limit
5.3.7. Zakaz niektórych form uczestnictwa w działalności gospodarczej
5.3.8. Naruszenie zakazów i ograniczeń antykorupcyjnych przez wójta bądź jego zastępcę
5.3.9. Ograniczenia dotyczące małżonków wójtów oraz małżonków zastępców wójtów
5.4. Odpowiedzialność gminy i Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez wójta lub jego zastępcę w związku z wykonywaniem zadań
6. Status prawny wójta w świetle samorządowego prawa pracy

Rozdział 4
STATUS PRAWNY WÓJTA I ZASTĘPCY WÓJTA W ŚWIETLE SAMORZĄDOWEGO PRAWA PRACY
1. Wójt i zastępca wójta jako pracownicy samorządowi
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Uregulowania wspólne
1.2.1. Wspólne wymagania kwalifikacyjne
1.2.2. Urząd gminy jako zakład pracy
1.2.3. Zakazy wspólnego zatrudnienia z określonymi osobami
1.2.4. Obowiązek złożenia ślubowania
1.2.5. Podstawowe obowiązki pracownicze
1.2.6. Czas pracy
1.2.7. Prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych
1.2.8. Zmiana warunków pracy i płacy
1.2.9. Obowiązek składania określonych oświadczeń i informacji
1.2.10. Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowych zajęć i przyjmowaniu korzyści
1.2.11. Obowiązek zaprzestania działalności gospodarczej
1.2.12. Możliwość otrzymania urlopu bezpłatnego na czas zatrudnienia w gminie
1.2.13. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
1.2.14. Uprawnienia emerytalne i rentowe
1.2.15. Odpowiedzialność pracownicza
1.3. Specyfika pracowniczego statusu wójta
1.3.1. Wymagania kwalifikacyjne
1.3.2. Wybór jako podstawa zatrudnienia
1.3.3. Dokonywanie wobec wójta czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
1.3.4. Refleksowa ochrona stosunku pracy wójta
1.3.5. Ustanie stosunku pracy wójta
1.3.6. Prawo do odpraw
1.4. Specyfika pracowniczego statusu zastępcy wójta
1.4.1. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne
1.4.2. Tryb zatrudnienia (brak wymogu przeprowadzenia konkursu)
1.4.3. Powołanie jako podstawa zatrudnienia zastępcy wójta
1.4.4. Możliwość rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą w drodze skróconego wypowiedzenia
1.4.5. Obowiązek wykonywania poleceń wójta
1.4.6. Dopuszczalność członkostwa w komisji dyscyplinarnej dla mianowanych pracowników samorządowych
1.4.7. Brak szczególnej ochrony stosunku pracy
1.4.8. Ustanie stosunku pracy
2. Wójt jako podmiot dokonujący czynności za pracodawcę samorządowego
2.1. Pojęcie pracodawcy samorządowego
2.2. Podmiotowy zakres uprawnienia wójta do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
2.3. Przedmiotowy zakres uprawnienia wójta do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
2.4. Powierzenie wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy innemu pracownikowi urzędu gminy

Rozdział 5
ZADANIA WÓJTA
1. Zadania wójta jako organu wykonawczego gminy
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
1.3. Określanie sposobu wykonywania uchwał rady gminy
1.4. Gospodarowanie mieniem komunalnym
1.5. Zadania i kompetencje wójta w zakresie gospodarki finansowej
1.5.1. Wykonywanie budżetu
1.5.2. Inne zadania i kompetencje wójta w zakresie gospodarki finansowej
1.6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy
1.7. Stanowienie przepisów porządkowych
2. Zadania wójta jako organu właściwego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
3. Zadania wójta jako organu podatkowego
3.1. Prowadzenie postępowania podatkowego
3.2. Inne zadania w sprawach podatkowych
4. Inne zadania, funkcje i kompetencje wójta
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym
4.3. Zadania i kompetencje wójta wynikające z innych ustaw
4.3.1. Zadania i kompetencje wójta w zakresie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, gospodarki nieruchomościami oraz spraw geodezyjno-kartograficznych
4.3.2. Zadania i kompetencje wójta w zakresie gospodarki wodnej i leśnej, ochrony zwierząt i roślin oraz łowiectwa.
4.3.3. Zadania i kompetencje wójta w zakresie dróg publicznych, ruchu i transportu drogowego oraz przewozów
4.3.4. Zadania i kompetencje wójta w zakresie utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpadami, dostarczania paliw i energii, zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków
4.3.5. Zadania i kompetencje wójta w zakresie spraw gospodarczych i zamówień publicznych
4.3.6. Zadania i kompetencje wójta w zakresie oświaty i wychowania
4.3.7. Zadania i kompetencje wójta w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych
4.3.8. Zadania i kompetencje wójta w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki oraz opieki nad zabytkami i cmentarzami
4.3.9. Zadania i kompetencje wójta w zakresie obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego
4.3.10. Sprawy stanu cywilnego
4.3.11. Zadania i kompetencje wójta w zakresie ewidencji i rejestrów
4.3.12. Informacyjne zadania i obowiązki wójta
4.3.13. Zadania i kompetencje wójta w zakresie egzekucji administracyjnej
4.4. Zadania wójta wynikające z aktów prawa miejscowego
4.5. Dodatkowe zadania wójtów gmin uzdrowiskowych
4.6. Dodatkowe zadania prezydenta m.st. Warszawy
5. Wyręczanie i wspomaganie wójta w wykonywaniu jego zadań
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Możliwości przewidziane w ustawie ustrojowej
5.2.1. Powierzenie prowadzenia spraw gminy zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy
5.2.2. Upoważnienie innych podmiotów do wydawania decyzji administracyjnych
5.2.3. Upoważnienie do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
5.2.4. Powierzenie reprezentacji gminy w zgromadzeniu związku międzygminnego
5.3. Możliwości wynikające z innych ustaw

Rozdział 6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WÓJTA I JEGO ZASTĘPCY
1. Uwagi wstępne
2. Odpowiedzialność za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie zadań
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
4. Odpowiedzialność pracownicza

Bibliografia
Aneks nr 1. Zmiany w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Aneks nr 2. Przejęcie zadań i kompetencji

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
(wyciąg z uwagami i objaśnieniami)

Klienci, którzy kupili Wójt, burmistrz, prezydent miasta wybrali również:

red.Gniewek Edward, red.Machnikowski Piotr - Kodeks cywilny. Komentarz
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Gniewek Edward, red.Machnikowski Piotr
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2016
Stron: 2500
349.00 zł
296.48 zł
Dodaj do koszyka
Manowska Małgorzata - Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz
-7%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Manowska Małgorzata
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
Stron: 380
109.00 zł
101.37 zł
Dodaj do koszyka
red.Wiliński Paweł - Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Wiliński Paweł
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
79.00 zł
60.43 zł
Dodaj do koszyka
red.Skorupka Jerzy - Kodeks postępowania karnego. Komentarz
-40%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Skorupka Jerzy
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Stron: 1964
349.00 zł
209.40 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Mgr administracji
(26.06.2013)
Bardzo dobra książka. Pomogła mi w napisaniu pracy magisterskiej.

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Wójt, burmistrz, prezydent miasta - Szewc A., Szewc T.
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Komentarze i opracowania prawne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10