X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej. radcowskiej/adwokackiej/notarialnej/komorniczej Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej
-16%
+ do schowka
179.00 zł
149.48 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 29.52 zł
Cena katalogowa: 179.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1058
Stron: 436
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Córki Wawelu

Córki Wawelu
Anna Brzezińska
 
Kraków 2017


Himalaistki

Himalaistki
Mariusz Sepioło
Kraków 2017


Labirynt duchów

Labirynt duchów
Carlos Ruiz Zafon
 
Warszawa 2017


Smakoterapia

Smakoterapia
Iwona Zasuwa
 
Warszawa 2017


Wszechświat w twojej dłoni

Wszechświat w twojej dłoni
Christophe Galfard
 
Kraków 2017


Duchowe życie zwierząt

Duchowe życie zwierząt
Peter Wohlleben
 
Kraków 2017


Lem. Życie nie z tej ziemi

Lem. Życie nie z tej ziemi
Wojciech Orliński
  2017

Gombrowicz, Ja, geniusz

Gombrowicz. Ja, geniusz
Klementyna Suchanow
2017

Pokaz

32.22 zł

Rabat: 5.78 zł
Cena katalogowa: 38.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym

Wydawca: Wydawnictwo KUL
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Lublin
Stron: 432
Format: B5
ISBN: 9788377023587

Opis:

Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym

Fragment wstępu:


Podniosłem w pracy problematykę podmiotów, które można zidentyfikować w procesie wprowadzania, stosowania i realizacji zasady wolności gospodarczej. Transformacja zasady wolności gospodarczej do systemu normatywnych pojęć powierzona została ustawodawcy, który zachowując wymogi konstytucyjne, wprowadza rozwiązania regulacyjne i reglamentacyjne. Ująłem to zagadnienie w szerszym kontekście roli i funkcji państwa, które są do niego tradycyjnie przypisane. W tym zakresie można dostrzec konieczność odniesienia się do naczelnej zasady ustroju gospodarczego - zasady wolności gospodarczej. Wyraziłem również swoje zdanie na temat wpływu prawa UE na treść zasady wolności gospodarczej. Stosowanie zasady wolności gospodarczej zostało pozostawione do uznania organom administracji gospodarczej, które wykonują ją w ramach przyznanych kompetencji. Problematyka gospodarczych form działania administracji została jako problem całościowy pominięta w tej pracy, ponieważ nie do końca współgra z koncepcją tej monografii. Fragmentarycznie omówione zostały te formy władczego działania, które w moim przekonaniu stanowią o odmienności postępowania gospodarczego w stosunku do ogólnego postępowania administracyjnego i potwierdzają tezę o konieczności procesowego stosowania materialnych wymogów Konstytucji odnoszących się do ograniczenia wolności gospodarczej. Wstępnie zarysowana została koncepcja administracyjnego aktu gospodarczego, która, co przyznaję, wymaga jeszcze dopracowania. Administracyjny akt gospodarczy jako działanie władcze administracji powinien występować zawsze w realizacji takiego zadania, w którym dochodzi do reglamentowania dostępu do swobód składających się na wolność gospodarczą (z wyłączeniem okoliczności, kiedy administracja jest zobowiązana działać w formie aktu normatywnego, wykonując ustawowe upoważnienie). Przyznanie, że wolność gospodarcza przysługuje także podmiotom publicznym, pozwala im na wybór najskuteczniej formy wykonania zadania publicznego tam, gdzie prawo nie zastrzega form władczych, która obejmuje także prawo do zainicjowania własnej działalności gospodarczej lub podjęcia współpracy w tym zakresie z podmiotem prywatnym (np. w formie partnerstwa publiczno-prywatnego). Przyjęte założenia pracy pozwoliły na przedstawienie tradycyjnych fonii wykonywania działalności gospodarczej przez państwo, które nie wzbudzają, co do zasady, takich kontrowersji, jak wspomniane wyżej państwowe i samorządowe jednostki gospodarcze bez osobowości prawnej.

Prowadzenie gospodarczej działalności komercyjnej jest naturalną konsekwencją realizacji zasady gospodarczej. Poszczególne kategorie podmiotów, które uważane są za element zbioru „każdy" i zgodnie z definicją działalności gospodarczej zdolne są do prowadzenia działalności gospodarczej, są także przedmiotem kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie. Zastrzeżenia rodzą się zarówno co do możliwości podjęcia przez nie działalności gospodarczej, jak i co do zasad jej prowadzenia. Ich źródłem jest dość nieprecyzyjne w niektórych elementach zdefiniowanie pojęcia „przedsiębiorca" i „działalność gospodarcza". W szczególności mam na myśli pojęcie „zarobkowości" czy otwarty katalog jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu. Nic-jcdnoznacznie oceniany jest system rejestracji przedsiębiorców, a zwłaszcza treść art. 36 ustawy o KRS. Wszystkie te wątpliwości staram się wyjaśnić, definiując jednoznaczne pojęcie „przedsiębiorcy" i przekładając to na poszczególne kategorie podmiotów wchodzących w jego skład, będących najistotniejszymi elementami jego treści.

Na kształt pracy miała wpływ przyjęta metoda badawcza, polegająca na przeglądzie i analizie prądów dominujących w doktrynie oraz orzecznictwie TK, a następnie zestawieniu ich z treścią przepisów obowiązującego prawa i podaniu przykładów z orzecznictwa powszechnego {głównie SN i NSA). W pierwszej części monografii starałem się ująć i zdefiniować podstawowe pojęcia. Ten zabieg pozwolił na szczegółowe przedstawienie badanej problematyki w drugiej części pracy. Przyczynkiem do tego była analiza poglądów doktrynalnych odnoszących się do pojęcia państwa (w tym rozumiem także, na zasadzie pewnego skrótu myślowego, inne organy władzy publicznej, w szczególności samorząd terytorialny), jego roli w gospodarce, podstawowych funkcji, z których potem wytukająjego konkretne zadania i kompetencje. W tym samym zakresie poddałem badaniu pojęcie „wolności gospodarczej", które samo w sobie nic zawiera jeszcze podmiotowego elementu. Łatwiej jest go wyprowadzić, kiedy ujmuje się wolność gospodarczą na kilku płaszczyznach: poza-normatywnej (porządek moralny pozwalający na jej aksjologiczne zakotwiczenie), ustrojowej, materialnej i procesowej. W odniesieniu do pojęcia przedsiębiorcy nie może być w normach znaku zapytania. Przecież w każdym takim zawahaniu chodzi o pozbawienie, ograniczenie lub odmowę przyznania uprawnień wolnościowych. Niezależnie od jednoznacznego zdefiniowania pojęcia przedsiębiorcy, warto było też zwrócić uwagę na różną naturę wolności gospodarczej osoby fizycznej i jednostki organizacyjnej.

Wskazana wyżej analiza podstawowych pojęć i ich cgzegcza z treści historycznych miała nie tylko znaczenie poznawcze, lecz także pozwoliła na zaakceptowanie zasadniczych cech przedsiębiorcy. Następnym krokiem była ich weryfikacja na tle aktualnego stanu prawnego w celu sprawdzenia, czy przyjęta modelowa konstrukcja może być utrzymana, czy też wymaga nowego spojrzenia i ujęcia. Prawo gospodarcze, zarówno publiczne, jak i cywilne, jest niewątpliwie obszarem ciągłych i koniecznych zmian. Tym bardziej konieczne jest wypracowanie pojęć, które na tle zmieniających się szczegółowych i szczególnych w obrocie stanów prawnych będą swoistym, czy wręcz trwałym, trzonem stanowiącym o ustroju gospodarczym państwa, czyli w tym wypadku wolności gospodarczej, przedsiębiorcy, działalności gospodarczej lub „reglamentacji gospodarczej". Względna trwałość nie odnosi się, rzecz jasna, do treści wolności gospodarczej, która nie powinna podlegać zmianom, uzależnionym np. od rozwoju gospodarczego państwa. Przyjęcie tego założenia uwolni od twierdzeń o aksjologicznej neutralności tego pojęcia i łączących się z nią treściowo terminów „działalności gospodarczej" i „przedsiębiorcy" (wtedy będzie można łatwiej zdclimilować choćby taką cechę przedsiębiorcy, jak profesjonalizm, i nałożyć ją na obowiązujące regulacje prawne).

Na koniec warto podkreślić, że rzeczywista treść pojęcia przedsiębiorcy jest użyteczna nic tylko w warstwie prawnej, lecz także jest w gospodarce rynkowej barometrem prawdziwej, a nie tylko normatywnie zadekretowanej, wolności gospodarczej.

Spis treści:

Część I
Państwo a wolność gospodarcza

Rozdział I
Filozoficzno-prawne podstawy interwencjonizmu państwowego
1. Uwagi ogólne
2. Koncepcje polityczno-ekonomiczne stosunku państwa do gospodarki
2.1. Koncepcje historyczne
2.2. Współczesne koncepcje organizacji ustroju gospodarczego
3. Typy zachowania się państwa wobec gospodarki

Rozdział II
Funkcje państwa i jego organów w gospodarce
1. Uwagi ogólne
2. Funkcja reglamentacyjna
3. Funkcja regulacyjna
4. Funkcja organizatorska
5. Potrzeba wyróżnienia funkcji nadzorczo-kontrolnej
5.1. Działania nadzorcze
5.2. Działania i czynności kontrolne.

Rozdział III
Wolność gospodarcza. próba definicji
1. Uwagi ogólne. Aksjologia systemu publicznego prawa gospodarczego
2. Wolność gospodarcza. Założenia ideologiczne
2.1. Koncepcje liberalne wolności gospodarczej
2.2. Koncepcja wolności gospodarczej w nauczaniu Jana Pawła II. W poszukiwaniu optymalnej formuły wolności gospodarczej
3. Współczesne doktrynalne pojęcie wolności gospodarczej

Rozdział IV
Ustrojowe znaczenie wolności gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. Wolność gospodarcza w prawie Unii Europejskiej
3. Ewolucja normatywnej treści wolności w prawie polskim
4. Wolność gospodarcza w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział V
Treść wolności gospodarczej w ustawodawstwie zwykłym
1. Uwagi ogólne
2. Przedmiotowy wymiar wolności gospodarczej
3. Procesowe znaczenie zasady wolności gospodarczej. Zagadnienia wybrane
4. Wolność gospodarcza a zasada swobody kontraktowania


Część II
Podmioty wolności gospodarczej

Rozdział I
Definicja podmiotu uprawnionego do korzystania z wolności gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. "Każdy" jako potencjalnie uprawniony do korzystania z wolności gospodarczej
3. Ewolucja normatywnego pojęcia przedsiębiorcy
4. Pojęcie przedsiębiorcy na tle aktualnego stanu prawnego

Rozdział II
Przedsiębiorca w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. Cechy przedsiębiorcy
3. Uzyskanie statusu przedsiębiorcy

Rozdział III
Osoby fizyczne jako przedsiębiorcy
1. Uwagi ogólne
2. Ograniczenie lub pozbawienie prawa do działalności gospodarczej
2.1. Urzędnik i przedsiębiorca
2.2. Radny jako podmiot wolności gospodarczej
2.3. Pozbawienie osoby fizycznej prawa do podejmowania działalności gospodarczej

Rozdział IV
Jednostka organizacyjna jako podmiot wolności gospodarczej
1. Uwagi ogólne
2. Definicja osoby prawnej
3. Spółki prawa handlowego a pojęcie przedsiębiorcy
4. Spółdzielnia a prowadzenie działalności gospodarczej
5. Szczególne podmioty prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń
6. Działalność gospodarcza osób prawnych jako działalność uboczna
7. Jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej jako przedsiębiorcy

Rozdział V
Działalność gospodarcza państwa i jednostek samorządu terytorialnego
1. Uwagi ogólne
2. Formy pośredniego wykonywania działalności gospodarczej przez państwo
2.1. Przedsiębiorstwo państwowe
2.2. Instytuty badawcze
2.3. Instytucje gospodarki budżetowej
2.4. Agencje państwowe
3. Działalność komunalna
4. Działalność w zakresie kultury
5. Działalność lecznicza
6. Uczelnie wyższe

Rozdział VI
Osoba zagraniczna i przedsiębiorca zagraniczny jako podmiot wolności gospodarczej
1. Osoba zagraniczna
2. Przedsiębiorca zagraniczny
3. Tymczasowi przedsiębiorcy zagraniczni


Klienci, którzy kupili Wolność gospodarcza w wymiarze podm… wybrali również:

Instrumenty dłużne w gospodarce
-22%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: CeDeWu
Rok wydania: 2010
Stron: 248
48.00 zł
37.44 zł
Dodaj do koszyka
Żuchowska Dorota - Polityka kursu walutowego a inflacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
-22%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Żuchowska Dorota
Wydawca: CeDeWu
Rok wydania: 2012
Stron: 332
55.00 zł
42.90 zł
Dodaj do koszyka
Jaworski Jacek - Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. Potrzeby - źródła - wykorzystanie
-22%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Jaworski Jacek
Wydawca: CeDeWu
Rok wydania: 2012
Stron: 292
62.00 zł
48.36 zł
Dodaj do koszyka
Jabłoński Łukasz - Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Jabłoński Łukasz
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2012
Stron: 246
49.00 zł
37.48 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym - Biskup Rafał
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne » Ekonomia
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10