X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

164.45 zł

Rabat: 134.55 zł
Cena katalogowa: 299.00 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I i II

Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 928
Format: B5
Oprawa: twarda
ISBN: 9788381606738

Opis:

 Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i  praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I i II 

TOM I
 
Profesor Bogumił Brzeziński | str. 5
Bogumił Brzeziński – promotor prac doktorskich | str. 19
Bibliografia dorobku naukowego 1976–2018 | str. 21
Adres gratulacyjny z okazji jubileuszu | str. 63
In dubio pro tributario – przeszłość i teraźniejszość
Agnieszka Bielska-Brodziak | str. 65
Definicja legalna służąca ograniczeniu obszaru nieostrości w prawie podatkowym (założenia modelu)
Paweł Borszowski | str. 76
Justice Deficit in the EU Law
Dániel Deák | str. 86
Kilka uwag o znaczeniu zwrotów „określanie zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy”, zawartych w art. 217 Konstytucji RP
Teresa Dębowska-Romanowska | str. 95
Przyczynek do dyskusji o solidarności w prawie podatkowym
Rafał Dowgier | str. 108
Niepoważne uwagi poważnych instytucji – polemika z uwagami krytycznymi do projektu nowej Ordynacji podatkowej
Leonard Etel | str. 118
Kilka uwag o zastosowaniu ekonomicznej analizy w prawie podatkowym
Agnieszka Franczak | str. 129
Geneza, treść i znaczenie duńskiej Księgi ziemskiej Waldemara... (Kong Valdemars Jordebog) z początku lat 30. XIII w.
Andrzej Gaca, Hubert Bąk | str. 138
Czy w Polsce potrzebny jest zawód doradcy podatkowego?
Jadwiga Glumińska-Pawlic | str. 146
Rodzaje „prejudykatu” w konstrukcji odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewydaniem decyzji podatkowej
Bogusława Gnela, Aneta Kaźmierczyk | str. 156
Should the Sky Inevitably be the Limit for International Tax Complexity?
Jan J.P. de Goede | str. 169
Ingerencyjny charakter prawa podatkowego
Andrzej Gomułowicz | str. 178
Granty polskich naukowców a zwolnienie od podatku
Marcin Jamroży | str. 190
O znaczeniu Ordynacji podatkowej z 1934 r. Uwagi w stulecie rozpoczęcia unifikacji prawa podatkowego w Polsce
Danuta Janicka | str. 199
Podatki a ochrona własności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Tadeusz Jasudowicz | str. 209
Poglądy zagranicznej nauki prawa podatkowego na instytucję osoby trzeciej odpowiedzialnej za podatek
Marek Kalinowski | str. 218
Reklasyfikacja i pominięcie transakcji między podmiotami powiązanymi a ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
Piotr Karwat | str. 228
Antyabuzywne klauzule Konwencji wielostronnej – nowa rzeczywistość bilateralnych umów podatkowych zawartych przez Polskę
Ziemowit Kukulski | str. 237
Wytyczne OECD jako urojona podstawa prawna działań organów podatkowych w zakresie cen transferowych – uwagi w kontekście non-recognition i recharacterisation rules
Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski | str. 247
Pierwszeństwo prawa międzynarodowego przed prawem krajowym a problem stosowania norm krajowych do przeciwdziałania nadużywaniu umów
Hanna Litwińczuk | str. 263
Ochrona praw podatnika w procesach gromadzenia oraz analizy informacji podatkowych – próba oceny kierunku zmian legislacyjnych
Paweł Majka | str. 273
Zasady ogólne prawa podatkowego – teoria i praktyka
Adam Mariański | str. 283
Systemowe tworzenie prawa
Ryszard Mastalski | str. 293
Pozycja prawna zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu podatkowym
Marian Masternak | str. 301
Karuzela podatkowa – oszustwo czy nadużycie podatkowe?
Dominik Mączyński | str. 311
Opodatkowanie kryptowalut
Wiesława Miemiec, Katarzyna Kopyściańska | str. 322
Procedury realizacji prawa daninowego
Petr Mrkývka | str. 336
Analogia w prawie podatkowym w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
Artur Mudrecki | str. 350
Sądy zamkowe (grodzkie) w Prusach Królewskich wobec szlacheckich zobowiązań podatkowych w XVII w.
Zbigniew Naworski | str. 359
Problemy umarzającego oddziaływania upływu czasu w prawie podatkowym
Adam Nita | str. 372
Nowe przepisy dotyczące klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania – wybrane aspekty legislacyjne
Włodzimierz Nykiel | str. 382
Kilka refleksji o opodatkowaniu umowy depozytu nieprawidłowego podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Zbigniew Ofiarski | str. 392
Cywilnoprawny wzorzec spadkobrania i możliwość jego implementacji w prawie podatkowym
Agnieszka Olesińska | str. 404
Zasada równości wobec prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego
Janusz Orłowski | str. 415
Prawo podatkowe jako sądowa dziedzina prawa
Piotr Pietrasz | str. 426
Modele opodatkowania grup kapitałowych
Jowita Pustuł | str. 436
Can a Decision of the Constitutional Court be Illegal?
Michal Radvan | str. 445
Vereinfachung des Steuerrechts – Postulat des Rechts oder nur steuerpolitisches Lippenbekenntnis?
Roman Seer | str. 456
Specyficzne aspekty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych
Jerzy Serwacki | str. 475
Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akademickich
Paweł Smoleń | str. 484
Wyrok uniewinniający w sprawie karnej skarbowej a wznowienia postępowania podatkowego
Dariusz Strzelec | str. 494
Kilka uwag o projektowanej nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego (wersja z grudnia 2018 r.)
Andrzej Światłowski | str. 506
Intencjonalizm w orzecznictwie podatkowym
Zygmunt Tobor | str. 516
Reguła in dubio pro libertate w dawnym prawie kanonicznym
Wacław Uruszczak | str. 526
O stosowaniu Ordynacji podatkowej do należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Jacek Wantoch-Rekowski | str. 535
Bail-out lub bail-in?
Tadeusz Włudyka | str. 544
Nieadekwatność środków przeciwdziałania nadużyciom podatkowym (unikaniu opodatkowania) dla zapobiegania i zwalczania uchylania się od opodatkowania
Adam Zalasiński | str. 550
Sądowa kontrola decyzji organów podatkowych w sprawach ulg uznaniowych
Marek Zdebel | str. 559
Dogmatyka a wykładnia prawa
Maciej Zieliński | str. 567
 
TOM II
 
Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej w praktyce polskich organów podatkowych
Izabela Andrzejewska-Czernek | str. 5
Podatek od spadków i darowizn w Polsce i w Niemczech. Niektóre elementy konstrukcji podatku
Stefan Babiarz | str. 15
Kwalifikacja przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości a rola biegłego w postępowaniu podatkowym
Paweł Banasik | str. 26
Zgodność z Konstytucją RP niektórych przepisów o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn
Adam Bartosiewicz | str. 36
Prawo podatnika do otrzymania oprocentowania zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych
Stanisław Bogucki | str. 48
Procedura cofnięcia skutków unikania opodatkowania
Bogusław Dauter | str. 58
Prawo do obrony w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw z zakresu VAT
Dagmara Dominik-Ogińska | str. 68
Czy gramy w tę samą grę? „Gry językowe” Wittgensteina a wykładnia prawa podatkowegoHanna Filipczyk | str. 78
Koncepcja bezpodstawnego wzbogacenia w orzecznictwie podatkowym
Marek Gizicki | str. 87
Wpływ wad procesu legislacyjnego na stanowienie prawa podatkowego – refleksje wokół wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22.10.2018 r., II FSK 2983/17
Adam Kałążny | str. 94
Krajowa praktyka orzecznicza w zakresie prawa do odliczenia VAT naliczonego a orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Piotr Kołodziejczyk, Zbigniew Liptak, Aleksandra Rutkowska | str. 103
Granice optymalizacji podatkowej – uwagi de lege lata i de lege ferenda
Andrzej Ladziński | str. 113
Opodatkowanie przychodów z niektórych wartości niematerialnych i prawnych jako zysków kapitałowych w podatku dochodowym od osób prawnych
Michał Leconte | str. 123
Prawo podatnika do odliczenia podatku od wartości dodanej w świetle wybranych orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Agnieszka Leszczyńska-Rydlewska | str. 132
O nadużywaniu prawa przez organy podatkowe w toku postępowania na kilku przykładach
Mariusz Marecki | str. 141
Demokratyczne państwo prawne czy państwo teoretyczne? Działania państwa polskiego wobec wyzwań związanych z masowymi wyłudzeniami VAT
Jerzy Martini | str. 150
Formalnie niezależny podmiot jako stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej innego podatnika na gruncie unijnego systemu podatku od wartości dodanej
Tomasz Michalik | str. 161
Wartość firmy jako przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych
Mirosław Michna | str. 172
Wykładnia gospodarcza na przykładzie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego VAT. Kontrybucja do dyskusji
Paweł Mikuła | str. 184
Zwrot podatku: realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna VAT
Roman Namysłowski | str. 194
Przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel jako przesłanka oceny transakcji łańcuchowych, w których finalny nabywca dokonuje jednocześnie przewozu, na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29.06.2018 r., III SA/Wa 2303/17
Jarosław Ostrowski | str. 208
Odmowy wszczęcia postępowań interpretacyjnych odnośnie do wniosków dotyczących sposobu dokumentowania wydatków na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych
Michał Potyrała | str. 218
Tworzenie prawa podatkowego – wymogi a rzeczywistość na przykładzie opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości
Jan Rudowski | str. 228
Zasada obiektywizmu w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia
Marcin Rymaszewski | str. 241
Nadużycie prawa do wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe a zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego – uprawnienia sądów administracyjnych
Alicja Sarna | str. 250
Kilka uwag o związkach prawa podatkowego z zasadą samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe polegające na uszczupleniu podatkowej należności publicznoprawnej
Tomasz Siennicki, Maciej Zborowski | str. 260
Ulga w spłacie solidarnego zobowiązania podatkowego
Wojciech Stachurski | str. 270
Kilka uwag w sprawie polityki podatkowej w podatkach bezpośrednich
Filip Świtała | str. 279
Od interpretacji po Kodeks karny skarbowy. Prawo czy praktyka – co decyduje o sukcesie?
Agnieszka Tałasiewicz, Michał Goj | str. 292
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na przykładzie regulacji dotyczących podatku u źródła – czy urzędowe objaśnienia podatkowe mogą naprawiać błędy ustawodawcy?
Adam Wacławczyk | str. 303
Elektrownie wiatrowe – ciąg dalszy kontrowersji z opodatkowaniem budowli
Krzysztof Winiarski | str. 312
O jakości prawa podatkowego
Joanna Zawiejska-Rataj | str. 322 

Klienci, którzy kupili Współczesne problemy prawa podatkowego. … wybrali również:

Leszczyński Leszek, John McClellan Marshall - Precedens w procesie orzekania. Perspektywa sędziowska w ujęciu porównawczym.. Precedent in the Judical. Process. Judges Perspective in a Comparative Approach
-25%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Leszczyński Leszek, John McClellan Marshall
Wydawca: UMCS
Rok wydania: 2019
Stron: 216
35.70 zł
26.95 zł
Dodaj do koszyka
Pacian Jolanta - Administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego prawa
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Pacian Jolanta
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Rok wydania: 2019
Stron: 352
84.00 zł
71.23 zł
Dodaj do koszyka
Duda-Hyz Michalina - Gry hazardowe urządzane przez sieć Internet i ich opodatkowanie w prawie polskim oraz innych krajów europejskich
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Duda-Hyz Michalina
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Rok wydania: 2019
Stron: 577
135.00 zł
114.48 zł
Dodaj do koszyka
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz
-15%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2019
Stron: 1600
329.00 zł
281.26 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Współczesne problemy prawa podatkowego. Teoria i praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu. Tom I i II - red.Jan Głuchowski, red.Marek Kalinowski, red.Krzysztof Lasiński-Sulecki, red.Wojciech Morawski, red.Adam Nita, red.Agnieszka Olesińska
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Wolters Kluwer - Promocja
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10