X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

red.Świerczyński Marek - Prawo sztucznej inteligencji
-10%
+ do schowka
189.00 zł
170.10 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 18.90 zł
Cena katalogowa: 189.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
red.Świerczyński Marek
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: 1
Stron: 380
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

13.55 zł

Rabat: 121.91 zł
Cena katalogowa: 135.45 zł
Dodaj do koszykaDostępne od: do 48h

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce

Wydawca: Oficyna Prawa Polskiego
Rok wydania: 2011
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 306
Format: B5
ISBN: 9788326903571

Opis:

Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce
Wspólna Skonsolidowana Korporacyjna Podstawa Opodatkowania jest obecnie najbardziej zaawansowaną koncepcją harmonizacji opodatkowania spółek w UE. Prace nad jej ogólnymi zasadami i szczegółowymi założeniami konstrukcyjnymi zostały już ukończone. W 2011 r. należy się spodziewać projektu dyrektywy.

Celem niniejszej publikacji jest:


* po pierwsze, przedstawienie ustaleń dotyczących konstrukcji CCCTB na podstawie dokumentów opracowanych przez Komisję UE i będących przedmiotem dyskusji w ramach Grupy Roboczej oraz publikacji komentujących te ustalenia (tj.: koncepcja dochodu podatkowego, zakres zbliżenia rachunkowości i podatków, metody amortyzacji, pojęcie kosztów uzyskania przychodu, specyficzne rozwiązania dla sektora finansowego).
Ustalenia Grupy Roboczej CCCTB w zakresie tradycyjnych elementów podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych mogą mieć ogromne znaczenie także dla Polski w związku z zapowiedziami gruntownej reformy podatków dochodowych.

* po drugie, dostarczenie materiału do oceny, czy koncepcja CCCTB w proponowanym kształcie byłaby korzystna, czy niekorzystna dla polskiego podatnika, na jakie obszary i kontrowersje należy zwrócić uwagę w dalszych dyskusjach na projektem dyrektywy oraz jakie powinno być stanowisko Polski w kwestiach związanych z ponadgranicznym charakterem CCCTB tj.: struktura grupy CCCTB, metody konsolidacji czy formuła podziału.


Spis treści:

WYKAZ SKRÓTÓW
SŁOWNICZEK
O AUTORACH
WPROWADZENIE (Hanna Litwińczuk)

ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CCCTB (Maria Supera - Markowska)
1.Uwagi wprowadzające
2.Przesłanki harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE
3.Powstanie koncepcji CCCTB
4.Ogólne założenia koncepcji CCCTB
4.1.Istota koncepcji
4.2.Zakres podmiotowy
4.3.CCCTB jako fakultatywna lub obligatoryjna podstawa opodatkowania
5.Uwagi podsumowujące

ROZDZIAŁ II. POJĘCIE DOCHODU PODATKOWEGO W KONCEPCJI CCCTB A MSR/MSSF (Maria Supera -Markowska)

1.Uwagi wprowadzające
2.Standardy rachunkowości jako punkt wyjścia dla ustalania dochodu podatkowego
2.1.Harmonizacja standardów rachunkowości w UE
2.2.Możliwość oparcia zasad ustalania dochodu podatkowego na standardach rachunkowości
3.Stanowisko Grupy Roboczej CCCTB w zakresie koncepcji dochodu i zasad jego ustalania
4.Polski model relacji pomiędzy uregulowaniami bilansowymi a podatkowymi
5.Uwagi podsumowujące

ROZDZIAŁ III. USTALANIE DOCHODU PODATKOWEGO W KONCEPCJI CCCTB (Łukasz Kołomański)
1.Uwagi wprowadzające
2.Przychody
2.1.Przedmiot analizy
2.2.Ogólna definicja przychodu
2.3.Kwalifikacja przychodu z działalności o charakterze inwestycyjnym
2.4.Kwalifikacja umorzenia zobowiązań w przypadku niewypłacalności dłużnika
2.5.Kwalifikacja niektórych świadczeń nieodpłatnych
2.6.Przychody podmiotów powiązanych
2.7.Zakres zwolnień z opodatkowania
3.Koszty uzyskania przychodów
3.1.Przedmiot analizy
3.2.Ogólna definicja kosztów uzyskania przychodów
3.3.Związek przyczynowy między kosztami a przychodami
3.4.Kwalifikacja wydatków na podwyższenie kapitału
3.5.Kwalifikacja wydatków na pracowników i dyrektorów
3.6.Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
3.6.1.Lista wydatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu
3.6.2.Podział zysku, zwrot kapitału, spłata długów oraz inne wydatki poniesione na rzecz udziałowców lub osób z nimi spokrewnionych
3.6.3.Wydatki związane z nabyciem aktywów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (tzw. wydatki na dobra luksusowe)
3.6.4.Wydatki na reprezentację
3.6.5.Kwota zapłaconego podatku dochodowego o charakterze korporacyjnym; grzywny i kary zapłacone na rzecz władz publicznych; wydatki korupcyjne (ang. bribes)
3.6.6.Koszty zarządu ponoszone dla uzyskania zwolnionych z opodatkowania: dywidend i zysków kapitałowych oraz dochodów przypisanych stałym zakładom
3.6.7.Darowizny pieniężne i upominki, z wyjątkiem przekazywanych instytucjom dobroczynnym, spełniającym odrębnie określone kryteria
3.6.8.Wydatki na nabycie, wytworzenie lub ulepszenie aktywów trwałych, z wyjątkiem kosztów badań naukowych i prac rozwojowych
3.6.9.Inne wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
3.7.Rezerwy
4.Rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
4.1.Przedmiot analizy
4.2.Zasada realizacji
4.3.Moment powstania przychodu
4.4.Moment poniesienia kosztu
4.5.Zasady rozliczania usług w czasie
5.Pokrywanie strat
5.1.Czasowe i kwotowe ograniczenie straty
5.2.Rozliczenie strat w przypadku restrukturyzacji
6.Zyski i straty kapitałowe
6.1.Przedmiot analizy
6.2.Przeszacowanie wartości aktywów
6.3.Transakcje restrukturyzacyjne
6.4.Ulga reinwestycyjna przy sprzedaży aktywów
6.5.Wyodrębnienie zysków i strat związanych z aktywami finansowymi
7.Zwolnienia od podatku dywidend i zysków kapitałowych
8.Uwagi podsumowujące

ROZDZIAŁ IV. AKTYWA TRWAŁE I ICH AMORTYZACJA W KONCEPCJI CCCTB (Maria Supera-Markowska)
1.Uwagi wprowadzające
2.Rzeczowe aktywa trwałe
2.1.Pojęcie rzeczowych aktywów trwałych
2.2.Właściciel prawny i gospodarczy oraz wycena aktywów
2.3.Nakłady (wydatki) na remont i ulepszenie
2.4.Wyjątki od zasady amortyzowania aktywów
2.5.Metody amortyzacji
3.Wartości niematerialne i prawne oraz aktywa finansowe
3.1.Pojęcie wartości niematerialnych i prawnych zaproponowane przez Grupę Roboczą CCCTB a pojęcie stosowane w updop
3.2.Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjęte przez Grupę Roboczą CCCTB a zasady amortyzacji w updop
4.Aktywa finansowe
5.Uwagi podsumowujące

ROZDZIAŁ V. SPECYFIKA OPODATKOWANIA INSTYTUCJI FINANSOWYCH I CELOWOŚĆ ICH OBJĘCIA KONCEPCJĄ CCCTB (Adrian Podhorodecki)
1.Uwagi wprowadzające
2.Banki
2.1.Specyfika działalności bankowej
2.2.Przychody i koszty działalności bankowej
2.2.1.Przychody z działalności bankowej
2.2.2.Koszty uzyskania przychodu
2.3.Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu specyficzne bądź istotne dla działalności bankowej
2.4.Moment poniesienia kosztu
2.4.1.Założenia CCCTB a updop
2.4.2.Konsekwencje różnic w rozliczaniu kosztów w czasie w odniesieniu
do niektórych czynności bankowych
2.5.Różnice kursowe
3.Zakłady ubezpieczeniowe
3.1.Specyfika działalności ubezpieczeniowej
3.2.Przychód z działalności ubezpieczeniowej
3.3.Rezerwy w działalności ubezpieczeniowej
3.4.Zasady podatkowania przyjęte dla celów CCCTB a specyfika działalności ubezpieczeniowej
4.Uwagi podsumowujące

ROZDZIAŁ VI. GRUPA SPÓŁEK W KONCEPCJI CCCTB A PGK (Karol Katowski)
1.Uwagi wprowadzające
2.Konstrukcja grupy spółek w koncepcji CCCTB
2.1.Kontrowersje wokół definicji grupy CCCTB
2.2.Struktura właścicielska
2.3.Zakres podmiotowy
2.3.1.Formy prawne podmiotów tworzących grupę
2.3.2.Obligatoryjne (fakultatywne) uczestnictwo w grupie
2.3.3.Relacje ze spółkami spoza grupy
2.3.4.Podatek u źródła
3.Konsolidacja dochodów grupy spółek dla celów CCCTB
3.1.Koncepcje konsolidacji
3.2.Zakres podmiotowy konsolidacji
3.3.Próg konsolidacji
3.4.Dochód podlegający konsolidacji
3.5.Zasady konsolidacji
3.6.Wewnątrzgrupowe rozliczanie strat
3.7.Transakcje wewnątrzgrupowe
4.Konstrukcja PGK
4.1.Utworzenie PGK
4.2.Funkcjonowanie PGK
5.Grupa spółek CCCTB a PGK
6.Uwagi podsumowujące
7.Aneks: przykładowe struktury spółek i ich stałych zakładów tworzących GRUPĘ CCCTB

ROZDZIAŁ VII. KONCEPCJA CCCTB A UMOWY O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA (Łukasz Adamczyk)
1.Uwagi wprowadzające
2.Koncepcja CCCTB w świetle podstawowych zasad międzynarodowego prawa podatkowego
3.Zakres zastosowania CCCTB
3.1.Zakres podmiotowy
3.2.Zakres przedmiotowy
3.2.1.Dochody uzyskane na terytorium państwa członkowskiego przez podmioty z państw trzecich
3.2.2.Dochody uzyskiwane na terytorium państw trzecich przez podmioty tworzące Grupę CCCTB
3.2.2.1.Dochody zlokalizowanych w państwach trzecich stałych zakładów
3.2.2.2.Dochody bierne
3.2.2.3.Dochody ze zbycia akcji (udziałów)
3.2.2.4.Alokacja kredytu podatkowego z tytułu podatków zapłaconych w państwach trzecich
4.Podmioty powiązane
5.Analiza propozycji KE dotyczącej umów o upo z państwami trzecimi
6.Ocena propozycji KE pod kątem polityki podatkowej
6.1.Zasada neutralności podatkowej
6.2.Relacje z państwami trzecimi
7.Uwagi podsumowujące

ROZDZIAŁ VIII. ZAPOBIEGANIE UNIKANIU OPODATKOWANIA W KONCEPCJI CCCTB (Katarzyna Zaworska)

1.Uwagi wprowadzające
2.Instrumenty przeciwko unikaniu opodatkowania w koncepcji CCCTB
2.1.Ogólna charakterystyka
2.2.Klauzula ogólna
2.3.Klauzule szczególne
2.3.1.Znaczenie i rodzaje klauzul
2.3.2.Klauzula ograniczająca możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z odsetek od pożyczek wypłacanych z państw trzecich
2.3.3.Klauzula switch-over
2.3.4.Ustawodawstwo CFC
2.3.5.Ograniczenie zwolnienia partycypacyjnego przy zbyciu udziałów (akcji).
2.3.6.Klauzula sandwich
2.3.7.Regulacje mające na celu ograniczenie możliwości zmiany klasyfikacji (wartości) aktywów lub podstawy amortyzacji
3.Polskie regulacje przeciwko unikaniu opodatkowania
3.1.Klauzula ogólna
3.2.Klauzule szczególne
4.Uwagi podsumowujące

ROZDZIAŁ IX. FORMUŁA PODZIAŁU JAKO MECHANIZM ALOKACJI DOCHODU PODATKOWEGO MIĘDZY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE W KONCEPCJI CCCTB (Andrzej Kaznowski)
1.Uwagi wprowadzające
2.Doświadczenia Stanów Zjednoczonych i Kanady w zakresie konstrukcji i funkcjonowania formuły podziału
3.Propozycja formuły podziału dla celów CCCTB
3.1.Założenia ogólne
3.2.Czynniki w formule podziału
3.2.1.Praca
3.2.2.Aktywa rzeczowe
3.2.3.Sprzedaż
3.3.Formuły sektorowe
3.4.Klauzula bezpieczeństwa
3.5.Wpływ formuły podziału na planowanie podatkowe
4.Ocena proponowanej formuły podziału dla celów CCCTB z perspektywy Polski
5.Uwagi podsumowujące

ROZDZIAŁ X. RAMY ADMINISTRACYJNE I PRAWNE CCCTB {Dariusz Zasada)
1.Uwagi wprowadzające
2.Ramy administracyjne CCCTB a współpraca międzynarodowa w UE w zakresie wymiany informacji podatkowych
3.Główny podatnik oraz główny organ podatkowy dla grupy CCCTB
4.Procedura wyboru CCCTB
4.1.Zakres podmiotowy
4.2.Forma powiadomienia oraz ważność wyboru CCCTB
5.Procedura rozliczenia podatku wynikającego z przyjęcia CCCTB
5.1.Forma i termin złożenia zeznania podatkowego
5.2.Weryfikacja zeznania podatkowego
5.2.1.Podmiot odpowiedzialny za złożenie zeznania podatkowego i jego weryfikację
5.2.2.Ograniczenie możliwości weryfikacji zeznania podatkowego
5.2.3.Szczególne przypadki weryfikacji zeznania
6.Rozstrzyganie sporów
6.1.Wiążąca wykładnia dyrektywy
6.2.Spory między organami podatkowymi - procedura arbitrażowa
6.3.Postępowanie administracyjne
6.4.Postępowanie sądowo-administracyjne
7.Uwagi podsumowujące

ZAKOŃCZENIE (Hanna Litwińczuk)
WYKAZ DOKUMENTÓW GRUPY ROBOCZEJ CCCTB POWOŁYWANYCH W KSIĄŻCE
WYKAZ DOKUMENTÓW GRUPY ROBOCZEJ CCCTB
BIBLIOGRAFIA

Klienci, którzy kupili Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania … wybrali również:

red.Flisek Aneta - Zasiłki, renty i emerytury
-90%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Flisek Aneta
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Miejsce wydania: 1
Stron: 384
34.90 zł
3.49 zł
Dodaj do koszyka
Oleszko Aleksander - Prawo o notariacie. Kodeks etyki zawodowej notariusza i inne akty wykonawcze (przecena)
-90%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Oleszko Aleksander
Wydawca: LexisNexis Polska Sp. z o.o.
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: 1
Stron: 366
24.90 zł
2.49 zł
Dodaj do koszyka
red.Kucia-Guściora Beata, red.Münnich Monika, red.Zdunek Adam - Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Procesowe prawo podatkowe
-90%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Kucia-Guściora Beata, red.Münnich Monika, red.Zdunek Adam
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: 11
Stron: 310
35.00 zł
3.50 zł
Dodaj do koszyka
Kmieciak Hanna - Windykacja podatków. Komentarz praktyczny
-90%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Kmieciak Hanna
Wydawca: TAXPRESS
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: 187
Stron: 100
70.00 zł
7.00 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie dochodu spółek w Polsce - red. Litwińczuk Hanna
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Tania książka » Tania książka - 90%
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10