X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449
-20%
+ do schowka
349.00 zł
277.49 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 71.51 zł
Cena katalogowa: 349.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
Wydawca: C.H. Beck
Rok wydania: 2018
Miejsce wydania: 1
Stron: 1600
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter


Szczególnie polecamy
Mikrobiom

Mikrobiom
Ed Young
                Kraków 2018


Astrofizyka dla zabieganych

Astrofizyka dla zabieganych
Neil de Grasse Tyson
Kraków 2017


Kurtyka. Sztuka wolności

Kurtyka. Sztuka wolności
Bernadette McDonald
 
Warszawa 2018


Kontrrewolucja

Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie
Jan Zielonka
 
Warszawa 2018


Kapitalizm i wolność

Kapitalizm i wolność 
Milton Friedman
Gliwice 2018


Niepodległa

Niepodległa! 
Andrzej Nowak
 
Kraków 2018


Holoubek. Rozmowy

Holoubek. Rozmowy
Małgorzata Terlecka-Reksnis
Warszawa 2018

Błękitna kropka

Błękitna kropka
Carl Sagan
Poznań 2018

Pokaz

111.57 zł

Rabat: 35.43 zł
Cena katalogowa: 147.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego

Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2009
Wydanie: 2, zmienione
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 560
Format: B5
ISBN: 9788376014333

Opis:

Intencją niniejszego opracowania jest ułatwienie spółkom prawa handlowego ustalenia ich zakładowych planów kont, spełniających wymogi ustawy o rachunkowości oraz uwzględniających przepisy kodeksu spółek handlowych - przy możliwie najmniejszym nakładzie pracy.

Autorzy opracowali wykaz powiązań kont syntetycznych z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno w wersji kalkulacyjnej, jak i porównawczej. Jest to istotne ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i korzystaniu z opcji "automatycznego" generowania bilansu oraz rachunku zysków i strat przy zastosowaniu programów finansowo-księgowych.

Wykorzystanie publikacji pozwoli na łatwe dostosowanie zasad (polityki rachunkowości) w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego do znowelizowanych przepisów księgowych i podatkowych.

Adresaci:

Publikacja jest adresowana głównie do spółek kapitałowych oraz osobowych prowadzących działalność produkcyjną, handlową lub usługową, w tym budowlaną. Mogą z niej jednak także korzystać inne jednostki prowadzące rachunkowość, np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki cywilne lub osoby fizyczne.

 

Spis treści: 

Od wydawcy

Podstawowa dokumentacja systemu rachunkowości spółki


Dokumentacja przyjętych przez spółkę zasad (polityki) rachunkowości
Sprawozdanie finansowe
Uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości
1. Uproszczenia w spółkach, których roczne sprawozdania nie podlegają obligatoryjnemu badaniu
2. Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych


Sposób wykorzystania opracowania jako dokumentacji zakładowego planu kont

Wskazówki dotyczące adaptacji tekstu przy ustalaniu ZPK
Zarządzenie kierownika spółki w sprawie ZPK (wzór)

Konta księgi głównej i ich powiązania z wzorami sprawozdania finansowego

Wykaz kont księgi głównej (konta syntetyczne)
Wykaz powiązań kont księgi głównej (syntetycznych - wersja rozwinięta) z pozycjami bilansu

Część I - Aktywa
Cześć II - Pasywa

Wykaz powiązań kont syntetycznych (wersja rozwinięta) z pozycjami kalkulacyjnego rachunku zysków i strat
Wykaz powiązań kont syntetycznych (wersja rozwinięta) z pozycjami porównawczego rachunku zysków i strat


Zespół 0. Aktywa trwałe
0.0. Wprowadzenie
0.1. Zasady wyceny
Wycena i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Wycena inwestycji długoterminowych
Wycena środków trwałych w budowie
0.2. Ewidencja syntetyczna
0.3. Ewidencja analityczna
Konto 010 - Środki trwałe
Konto 011 - Grunty własne
Konto 012 - Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Konto 013 - U rządzenia techniczne i maszyny
Konto 014 - Środki transportu
Konto 015 - Inne środki trwałe
Konto 016 - Prawo użytkowania wieczystego gruntu
Konto 017 - Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i użytkowego
Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne
Konto 022 - Koszty zakończonych prac rozwojowych
Konto 023 - Wartość firmy
Konto 024 - Inne wartości niematerialne i prawne
Konto 030 - Inwestycje długoterminowe
Konto 031 - Nieruchomości stanowiące inwestycje długoterminowe
Konto 032 - Wartości niematerialne i prawne stanowiące inwestycje długoterminowe
Konto 033 - U działy lub akcje w jednostkach powiązanych
Konto 034 - Inne długoterminowe papiery wartościowe w jednostkach powiązanych
Konto 035 - Inne długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych
Konto 036 - Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach
Konto 037 - Inne długoterminowe papiery wartościowe w pozostałych jednostkach
Konto 038 - Inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
Konto 039 - Inne inwestycje długoterminowe
Konto 040 - Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Konto 050 - Odpisy aktualizujące wartość innych inwestycji długoterminowych
Konto 060 - Odpisy umorzeniowe środków trwałych
Konto 062 - U morzenie budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
Konto 063 - U morzenie urządzeń technicznych i maszyn
Konto 064 - U morzenie środków transportu
Konto 065 - U morzenie innych środków trwałych
Konto 066 - U morzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu
Konto 067 - U morzenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i użytkowego
Konto 070 - Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych
Konto 072 - U morzenie kosztów zakończonych prac rozwojowych
Konto 073 - U morzenie wartości firmy
Konto 074 - U morzenie innych wartości niematerialnych i prawnych
Konto 075 - Odpisy umorzeniowe inwestycji w nieruchomości i prawa
Konto 080 - Środki trwałe w budowie
Konto 081 - Środki trwałe w budowie
Konto 082 - Maszyny i urządzenia wymagające montażu
Konto 083 - Inne środki trwałe w budowie
Konto 086 - Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych w budowie
Konto 090 - Środki trwałe w likwidacji
Konto 091 - Środki trwałe obce


Zespół 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe i kredyty bankowe

1.0. Wprowadzenie
Inwestycje krótkoterminowe
Aktywa finansowe
Aktywa pieniężne
Instrumenty kapitałowe
Instrumenty finansowe
Zobowiązania finansowe
1.1. Zasady wyceny
1.2. Ewidencja syntetyczna
1.3. Ewidencja analityczna
Konto 100 - Kasa
Konto 101 - Kasa krajowych środków pieniężnych
Konto 102 - Kasa zagranicznych środków pieniężnych
Konto 130 - Rachunki i kredyty bankowe
Konto 131 - Bieżący rachunek bankowy
Konto 132 - Rachunki bankowe lokat
Konto 133 - Rachunki bankowe środków wyodrębnionych
Konto 134 - Akredytywy
Konto 135 - Rachunki bankowe środków pieniężnych w walutach obcych
Konto 136 - Inne rachunki bankowe
Konto 138 - Długoterminowe kredyty bankowe
Konto 139 - Krótkoterminowe kredyty bankowe
Konto 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych
Konto 141 - U działy lub akcje w jednostkach powiązanych
Konto 142 - Inne papiery wartościowe w jednostkach powiązanych
Konto 143 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych
Konto 144 - Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych
Konto 145 - Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
Konto 146 - U działy lub akcje w pozostałych jednostkach
Konto 147 - Inne papiery wartościowe w pozostałych jednostkach
Konto 148 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach
Konto 149 - Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych w pozostałych jednostkach
Konto 150 - Akcje własne i udziały do zbycia
Konto 155 - Inne aktywa pieniężne
Konto 156 - Weksle, czeki obce i inne środki pieniężne
Konto 159 - Środki pieniężne w drodze
Konto 160 - Inne inwestycje krótkoterminowe
Konto 165 - Odpisy aktualizujące wartość innych inwestycji krótkoterminowych


Zespół 2. Rozrachunki i roszczenia

2.0. Wprowadzenie
2.1. Zasady wyceny
Wierzytelności nieściągalne
Wierzytelności, których nieściągalność można uznać za prawdopodobną
Wierzytelności przedawnione i umorzone
Przedpłaty na poczet zakupów (sprzedaży)
Zaliczki przekazane dostawcom
Zaliczki otrzymane przez dostawców
2.2. Ewidencja syntetyczna
2.3. Ewidencja analityczna
Konto 200 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami niepowiązanymi
Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami krajowymi niepowiązanymi
Konto 202 - Rozrachunki z dostawcami krajowymi niepowiązanymi
Konto 203 - Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi niepowiązanymi
Konto 204 - Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi niepowiązanymi
Konto 205 - Zaliczki otrzymane od odbiorców niepowiązanych
Konto 206 - Zaliczki wypłacone dostawcom niepowiązanym
Konto 207 - Zobowiązania wekslowe wobec jednostek niepowiązanych
Konto 210 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami powiązanymi
Konto 211 - Rozrachunki z odbiorcami krajowymi powiązanymi
Konto 212 - Rozrachunki z dostawcami krajowymi powiązanymi
Konto 213 - Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi powiązanymi
Konto 214 - Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi powiązanymi
Konto 215 - Zaliczki otrzymane od odbiorców powiązanych
Konto 216 - Zaliczki wypłacone dostawcom powiązanym
Konto 217 - Zobowiązania wekslowe wobec jednostek powiązanych
Konto 220 - Rozrachunki publicznoprawne
Konto 221 - Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
Konto 222 - Rozliczenie podatku VAT należnego
Konto 223 - Rozliczenie podatku VAT naliczonego
Konto 224 - Rozliczenie podatku VAT naliczonego i należnego w okresach następnych
Konto 225 - Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
Konto 226 - Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
Konto 227 - Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
Konto 228 - Rozrachunki z urzędami celnymi
Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
Konto 230 - Rozrachunki z pracownikami
Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Konto 234 - Inne rozrachunki z pracownikami
Konto 240 - Pozostałe rozrachunki
Konto 241 - Rozliczenie wynagrodzeń
Konto 242 - Rozrachunki dotyczące potrąceń z wynagrodzeń
Konto 243 - Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek
Konto 244 - Należności dochodzone na drodze sądowej
Konto 245 - Rozrachunki wewnątrzzakładowe
Konto 246 - Rozrachunki z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych
Konto 247 - Rozrachunki z tytułu sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Konto 248 - Inne rozrachunki
Konto 250 - Rozrachunki dotyczące działalności finansowej
Konto 251 - Rozrachunki kapitałowe
Konto 252 - Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym
Konto 253 - Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych
Konto 254 - Pożyczki udzielone jednostkom pozostałym
Konto 255 - Pożyczki otrzymane od jednostek pozostałych
Konto 256 - Rozrachunki z tytułu leasingu finansowego
Konto 257 - Rozrachunki z tytułu wypłat z zysku
Konto 258 - Rozrachunki dotyczące udziałów i obcych papierów wartościowych oraz pozostałych inwestycji
Konto 259 - Rozrachunki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
Konto 280 - Odpisy aktualizujące rozrachunki
Konto 290 - Należności warunkowe
Konto 291 - Zobowiązania warunkowe
Konto 292 - Weksle obce dyskontowane lub indosowane


Zespół 3. Materiały i towary

3.0. Wprowadzenie
3.1. Zasady wyceny
3.2. Ewidencja syntetyczna
3.3. Ewidencja analityczna
Konto 300 - Rozliczenie zakupu
Konto 301 - Rozliczenie zakupu materiałów
Konto 302 - Rozliczenie zakupu usług i robót
Konto 303 - Rozliczenie zakupu towarów
Konto 304 - Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwałych
Konto 310 - Materiały
Konto 311 - Materiały na składzie
Konto 319 - Materiały w przerobie
Konto 330 - Towary
Konto 331 - Towary w punktach sprzedaży detalicznej
Konto 332 - Towary w hurcie
Konto 333 - Towary w zakładach gastronomicznych
Konto 338 - Towary składowane poza jednostką
Konto 339 - Towary w przerobie handlowym
Konto 340 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
Konto 341 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
Konto 342 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w punktach sprzedaży detalicznej
Konto 343 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w punktach sprzedaży detalicznej z tytułu podatku VAT
Konto 344 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w hurcie
Konto 345 - Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w zakładach gastronomicznych
Konto 390 - Zapasy obce
Konto 391 - Towary przyjęte w komis
Konto 392 - Wyposażenie w użytkowaniu


Zespół 4. Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

4.0. Wprowadzenie
4.1. Ewidencja syntetyczna
4.2. Ewidencja analityczna
Konto 401 - Zużycie materiałów i energii
Konto 402 - U sługi obce
Konto 403 - Podatki i opłaty
Konto 404 - Wynagrodzenia
Konto 405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Konto 408 - Amortyzacja
Konto 409 - Pozostałe koszty
Konto 490 - Rozliczenie kosztów


Zespół 5. Koszty według typów działalności i ich rozliczenie

5.0. Wprowadzenie
5.1. Ewidencja syntetyczna
5.2. Ewidencja analityczna
Konto 500 - Koszty działalności podstawowej
Konto 501 - Koszty podstawowej działalności produkcyjnej
Konto 502 - Koszty podstawowej działalności usługowej
Konto 503 - Koszty podstawowej działalności handlowej
Konto 504 - Koszty podstawowej działalności budowlanej
Konto 506 - Koszty wydziałowe podstawowej działalności produkcyjnej
Konto 507 - Koszty wydziałowe podstawowej działalności usługowej
Konto 508 - Koszty ogólne budowy
Konto 509 - Koszty sprzedaży
Konto 530 - Koszty działalności pomocniczej
Konto 531 - Koszty działalności pomocniczej
Konto 534 - Koszty działalności bytowej
Konto 535 - Koszty działalności socjalnej
Konto 536 - Koszty wydziałowe działalności pomocniczej
Konto 551 - Koszty ogólnego zarządu
Konto 580 - Rozliczenie kosztów

Zespół 6. Produkty i rozliczenia międzyokresowe
6.0. Wprowadzenie
6.1. Zasady wyceny
6.2. Ewidencja syntetyczna
6.3. Ewidencja analityczna
Konto 600 - Produkty gotowe i półfabrykaty
Konto 601 - Wyroby gotowe
Konto 602 - Półfabrykaty
Konto 620 - Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów
Konto 621 - Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
Konto 622 - Odchylenia od cen ewidencyjnych półfabrykatów
Konto 630 - Produkcja w toku
Konto 640 - Rozliczenia międzyokresowe
Konto 641 - Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów operacyjnych
Konto 642 - Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów finansowych
Konto 643 - Rozliczenia międzyokresowe czynne odroczonego podatku dochodowego
Konto 646 - Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
Konto 670 - Inwentarz żywy

Zespół 7. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem

7.0. Wprowadzenie
7.2. Ewidencja syntetyczna
7.3. Ewidencja analityczna
Konto 700 - Sprzedaż produktów
Konto 701 - Sprzedaż wyrobów działalności podstawowej
Konto 702 - Sprzedaż usług działalności podstawowej
Konto 707 - Sprzedaż usług działalności pomocniczej
Konto 709 - Przychody z niezakończonych usług długoterminowych
Konto 710 - Koszt własny sprzedanych produktów
Konto 711 - Koszt własny sprzedanych wyrobów działalności podstawowej
Konto 712 - Koszt własny sprzedanych usług działalności podstawowej
Konto 717 - Koszt własny sprzedanych usług działalności pomocniczej
Konto 719 - Koszt wytworzenia niezakończonych usług długoterminowych
Konto 730 - Sprzedaż towarów
Konto 731 - Sprzedaż detaliczna towarów
Konto 732 - Sprzedaż hurtowa towarów
Konto 733 - Sprzedaż posiłków i towarów w gastronomii
Konto 735 - Wartość sprzedanych towarów według cen nabycia (zakupu)
Konto 736 - Wartość sprzedanych towarów w detalu według cen nabycia (zakupu)
Konto 737 - Wartość sprzedanych towarów w hurcie według cen nabycia (zakupu)
Konto 738 - Wartość sprzedanych posiłków i towarów w gastronomii według cen nabycia (zakupu)
Konto 740 - Sprzedaż materiałów
Konto 741 - Wartość sprzedanych materiałów według cen nabycia (zakupu)
Konto 749 - Przychody finansowe
Konto 750 - Dywidendy i udziały w zyskac
Konto 751 - Odsetki uzyskane i zarachowane
Konto 752 - Przychody ze zbycia inwestycji
Konto 753 - Odpisy z tytułu wzrostu wartości inwestycji
Konto 754 - Inne przychody finansowe
Konto 755 - Koszty finansowe
Konto 756 - Wartość sprzedanych inwestycji
Konto 757 - Koszty z tytułu odsetek zapłaconych i zarachowanych
Konto 758 - Odpisy z tytułu zmniejszenia wartości inwestycji
Konto 759 - Inne koszty finansowe
Konto 760 - Pozostałe przychody operacyjne
Konto 761 - Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
Konto 762 - Dotacje, subwencje i dopłaty
Konto 763 - Przychody z obiektów socjalnych i bytowych
Konto 764 - Inne pozostałe przychody operacyjne
Konto 765 - Pozostałe koszty operacyjne
Konto 766 - Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych
Konto 767 - Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Konto 768 - Koszty utrzymania obiektów socjalnych i bytowych
Konto 769 - Inne pozostałe koszty operacyjne
Konto 770 - Zyski nadzwyczajne
Konto 771 - Straty nadzwyczajne
Konto 790 - Obroty wewnętrzne
Konto 791 - Koszt własny obrotów wewnętrznych

Zespół 8. Kapitały (fundusze), rezerwy i wynik finansowy

8.0. Wprowadzenie
8.1. Zasady wyceny
8.2. Ewidencja syntetyczna
8.3. Ewidencja analityczna
Konto 800 - Kapitały (fundusze) podstawowe
Konto 801 - Kapitał zakładowy spółki akcyjnej (kapitał zakładowy spółki komandytowo-akcyjnej)
Konto 802 - Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Konto 803 - Kapitał wspólników w spółkach osobowych
Konto 806 - Kapitał zapasowy
Konto 807 - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Konto 808 - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Konto 809 - Fundusze wydzielone
Konto 821 - Rozliczenie wyniku finansowego za lata poprzednie
Konto 830 - Rezerwy
Konto 831 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Konto 832 - Rezerwa na przewidywane koszty i straty oraz inne zobowiązania spowodowane restrukturyzacją
Konto 833 - Pozostałe rezerwy
Konto 840 - Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Konto 841 - Ujemna wartość firmy
Konto 842 - Otrzymane i należne środki od kontrahentów na poczet przyszłych świadczeń
Konto 843 - Otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe
Konto 844 - Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na sfinansowanie nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Konto 845 - Pozostałe rozliczenia międzyokresowe przychodów
Konto 850 - Fundusze specjalne
Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Konto 859 - Inne fundusze specjalne
Konto 860 - Wynik finansowy
Konto 870 - Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego
Konto 871 - Podatek dochodowy
Konto 872 - Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Załącznik 1. Odroczony podatek dochodowy

Wartości bilansowe i podatkowe aktywów i pasywów determinujące różnice przejściowe
Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku
Ilustracje praktyczne ustalania różnic przejściowych
Środki trwałe
Inwestycje długoterminowe wyceniane w cenach nabycia
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe wyceniane w cenach rynkowych
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe
Księgowe i bilansowe ujęcie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku
Straty podatkowe do odliczenia od przyszłych dochodów
Różnice przejściowe rozliczane z kapitałem własnym


Załącznik 2. Różnice kursowe w świetle prawa podatkowego i bilansowego

Wprowadzenie
Ogólne zasady ustalania różnic kursowych metodą podatkową
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie należności (przychody)
Różnice kursowe powstałe przy zapłacie zobowiązań (kosztów)
Różnice kursowe od własnych środków lub wartości pieniężnych
Różnice kursowe od kredytów i pożyczek
Kompensata rozrachunków zagranicznych
Ogólne zasady ustalania różnic kursowych metodą bilansową

Załącznik 3. Koszty i przychody na przełomie roku

Ujęcie rachunkowe kosztów i przychodów
Rozliczenie podatkowe kosztów i przychodów
Przykłady kosztów i przychodów na przełomie roku w aspekcie księgowym i podatkowym


Załącznik 4. Roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych

Cechy ksiąg rachunkowych i etapy ich zamknięcia
Kompletność ksiąg rachunkowych i aspekty formalne ich poprawności
Inwentaryzacja aktywów i pasywów
Wycena aktywów i pasywów do bilansu oraz zachowanie współmierności przychodów i kosztów
Zapisy we wstępnie zamkniętych księgach rachunkowych
Przechowywanie i ochrona ksiąg rachunkowych

Klienci, którzy kupili Zakładowy plan kont dla spółek prawa … wybrali również:

Geromin Maciej, Gnys Anna, Groele Bartosz, Ludwiczyńska Anna, red.Machowska Aleksandra - Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Zagadnienia praktyczne
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Geromin Maciej, Gnys Anna, Groele Bartosz, Ludwiczyńska Anna, red.Machowska Aleksandra
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2016
Stron: 640
159.00 zł
120.68 zł
Dodaj do koszyka
Rączkowski Bogdan - BHP w praktyce
-29%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Rączkowski Bogdan
Wydawca: ODDK
Rok wydania: 2016
Stron: 1148
199.50 zł
142.62 zł
Dodaj do koszyka
Barta Janusz, Fajgielski Paweł, Markiewicz Ryszard - Ochrona danych osobowych. Komentarz
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Barta Janusz, Fajgielski Paweł, Markiewicz Ryszard
Wydawca: Wolters Kluwer Polska SA
Rok wydania: 2015
Stron: 898
239.00 zł
181.40 zł
Dodaj do koszyka
red.Maciejko Wojciech, red.Szustakiewicz Przemysław - Stosunek służbowy w formacjach mundurowych
-24%
+ do schowka
KSIĄŻKA
red.Maciejko Wojciech, red.Szustakiewicz Przemysław
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2015
Stron: 352
169.00 zł
128.44 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego - Koc Stanisław, Waślicki Tadeusz
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Prawo » Komentarze i opracowania prawne
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax +81 537 65 10