X
Aby zapewnić najwyższy komfort użytkowania wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź Politykę Prywatności.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Wartość:
Twój koszyk: Produktów (0)

Książka Tygodnia

red.Świerczyński Marek - Prawo sztucznej inteligencji
-10%
+ do schowka
189.00 zł
170.10 zł
Dodaj do koszyka
Rabat: 18.90 zł
Cena katalogowa: 189.00 zł
Dostępność: do 48h
KSIĄŻKA
red.Świerczyński Marek
Wydawca: C.H. BECK
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: 1
Stron: 380
 
Dołącz do nas na Facebboku
Nasz newsletter

Pokaz

50.00 zł

Rabat: 0.00 zł
Cena katalogowa: 50.00 zł
Produkt niedostępny

Poleć znajomym

KSIĄŻKA

Zasady rachunkowości kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

Wydawca: CeDeWu
Rok wydania: 2014
Miejsce wydania: Warszawa
Stron: 159
Format: B5
Oprawa: miękka
ISBN: 9788375566574

Opis:

Zasady rachunkowości kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych


Ry­nek in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych w ostat­nich kil­ku­na­stu la­tach w Pol­sce roz­wi­ja się bar­dzo dy­na­micz­nie. Do in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych za­li­cza się to­wa­rzy­stwa fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych, któ­re za­rzą­dza­ją pra­wie 600 fun­du­sza­mi in­we­sty­cyj­ny­mi. Kwo­ta ak­ty­wów zgro­ma­dzo­nych w fun­du­szach się­ga obec­nie pra­wie 200 mld zł. To­wa­rzy­stwom, ja­ko in­sty­tu­cjom za­ufa­nia pu­blicz­ne­go, sta­wia­ne są wy­so­kie wy­ma­ga­nia praw­ne w za­kre­sie pro­wa­dze­nia przez nie dzia­łal­no­ści, jak i za­rzą­dza­nia fun­du­sza­mi in­we­sty­cyj­ny­mi. W książ­ce opi­sa­no za­sa­dy or­ga­ni­za­cji ra­chun­ko­wo­ści oraz spra­woz­daw­czo­ści fi­nan­so­wej i ra­por­to­wa­nia okre­so­we­go w to­wa­rzy­stwach fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych. Omó­wio­no rów­nież za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce za­pew­nie­nia efek­tyw­no­ści i ade­kwat­no­ści sys­te­mu kon­tro­li we­wnętrz­nej, w tym za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem i re­ali­zo­wa­nia funk­cji au­dy­tu we­wnętrz­ne­go. Wska­za­no ro­lę ja­ką mo­że peł­nić au­dy­tor we­wnętrz­ny, ko­mi­tet au­dy­tu i bie­gły re­wi­dent w podno­sze­niu efek­tyw­no­ści nad­zo­ru kor­po­ra­cyj­ne­go.

Pu­bli­ka­cja jest kie­ro­wa­na do prak­ty­ków i teo­re­ty­ków in­te­re­su­ją­cych się fi­nan­so­wy­mi aspek­ta­mi za­rzą­dza­nia fun­du­sza­mi in­we­sty­cyj­ny­mi oraz funk­cjo­no­wa­niem ryn­ku in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych w Pol­sce. Po­le­ca­na jest m.in.:
- ka­drze kie­row­ni­czej róż­nych szcze­bli za­rzą­dza­nia, w szcze­gól­no­ści pra­cow­ni­kom z dzia­łów fi­nan­so­wo­-k­się­go­wych, ko­mó­rek nad­zo­ru, ko­mó­rek za­rzą­dza­nia ry­zy­kiem i au­dy­to­rom we­wnętrz­nym w to­wa­rzy­stwach fun­du­szy in­we­sty­cyj­nych,
- pra­cow­ni­kom biur i do­mów ma­kler­skich, de­po­zy­ta­riu­szy oraz in­nych in­sty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych z fun­du­sza­mi in­we­sty­cyj­ny­mi,
- in­we­sto­rom in­sty­tu­cjo­nal­nym, w szcze­gól­no­ści pra­cow­ni­kom po­wszech­nych to­wa­rzystw eme­ry­tal­nych, za­kła­dów ubez­pie­czeń, ban­ków, a tak­że in­we­sto­rom in­dy­wi­du­al­nym,
- kon­tro­le­rom z or­ga­nów kon­tro­l­nych i in­sty­tu­cji nad­zor­czych,
- bie­głym re­wi­den­tom i au­dy­to­rom we­wnętrz­nym w spe­cja­li­stycz­nych fir­mach au­dy­tor­skich.

Klienci, którzy kupili Zasady rachunkowości kontrola wewnętrzna … wybrali również:

Przymeński Andrzej, Oliwa-Ciesielska Monika - Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej
-3%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Przymeński Andrzej, Oliwa-Ciesielska Monika
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Rok wydania: 2014
Stron: 226
33.60 zł
32.59 zł
Dodaj do koszyka
Stober Rolf - Prawo administracyjne gospodarcze
+ do schowka
KSIĄŻKA
Stober Rolf
Wydawca: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW
Rok wydania: 2013
Stron: 394
65.00 zł
Dodaj do koszyka
Hoc Stanisław - Prawo administracyjne gospodarcze. Wybrane zagadnienia
-18%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Hoc Stanisław
Wydawca: Uczelnia Łazarski
Rok wydania: 2013
Stron: 251
47.00 zł
38.54 zł
Dodaj do koszyka
Biłgorajski Artur - Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, kazusy i pytania
-23%
+ do schowka
KSIĄŻKA
Biłgorajski Artur
Wydawca: Wolters Kluwer
Rok wydania: 2013
Stron: 203
59.00 zł
45.72 zł
Dodaj do koszyka
 
1
|
2
|
3
 

Recenzje i oceny

Brak recenzji!

Dodaj swoją recenzję i ocenę

Twoja ocena:

Twój podpis:
Dodaj recenzję


Znajdujesz się w dziale Książki
Aktualnie oglądasz produkt Zasady rachunkowości kontrola wewnętrzna i audyt w towarzystwach funduszy inwestycyjnych - Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
W każdej chwili moźesz przejść do innych produktów z kategorii Rachunkowość. Księgowość » Kontrola finansowa. Audyt
Zawsze możesz przejrzeć dział Nowości lub zobaczyć, co wkrótce ukaże się w naszej księgarni internetowej, czyli przejść do działu Zapowiedzi
tel/fax 81 537 65 10